کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

اعتبارنامه
IR.NIMAD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس موسسه گوارش و کبد/فوق تخصص رضا ملک زاده
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) عباس میرشکاری
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ع.پ. تهران مدرسی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
استادیار مشاور معاونت تحقیقات و فناوری فارماکواپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) بیتا مسگرپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/متخصص بالینی احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران مدیریت اجرایی(EMBA)/کارشناسی ارشد احسان اله شریفی
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی دانشگاه ع. پ. شهیدبهشتی بهداشت باروری/فلوشیپ فوق تخصصی فهیمه رمضانی تهرانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی بیماری های عفونی کودکان/فوق تخصص عبدالله کریمی
پژوهشگر
N/A کارشناس ارزیابی طرح اقتصاد بهداشت/کارشناسی ارشد زهرا ترکاشوند خواه
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
ساخت و مقایسه سه نوع داربست هوشمند زیست فعال با خاصیت آنتی باکتریال در رژنراتیو اندودنتیکس IR.NIMAD.REC.1398.050 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر القای دوکهای خواب بر روی حافظه با استفاده از تحریک صوتی حلقه بسته حین مرحله 2 خواب و خواب نوسانات آهسته (fast-track) IR.NIMAD.REC.1398.049 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی، ساخت و ارزیابی کارایی هیدروژل تزریقی هوشمند، باقابلیت تولید اکسیژن برپایه ابریشم حاوی نانوذرات حساس به دمای کیتوسان/پلی نایپم بارگذاری شده با داروی سیمواستاتین جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان IR.NIMAD.REC.1398.048 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
تولید اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی حاوی siRNA ضد VEGF به عنوان داروی آنتی آنژیوژنیک جایگزین برای آنتی بادی مونوکلونال Bevacizumab جهت درمان گلیوم های مغزی IR.NIMAD.REC.1398.047 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر تجویز سلول های بنیادی عصبی تیمار شده با THC به شکل صفحات سلولی بر مدل سکته مغزی در رت IR.NIMAD.REC.1398.046 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور مقایسه اثربخشی تزریق داخل ویتره داروی رانیبیزوماب ساخت کشور با رانیبیزوماب وارداتی در بیماران مبتلا به ادم ماکولای دیابتی IR.NIMAD.REC.1398.045 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
رسم منظره ژنومیک سرطانهای کاردیا و غیر کاردیای معده در شمال شرقی ایران با استفاده از توالی یابی کامل ژنوم (Whole Genome Sequencing) IR.NIMAD.REC.1398.044 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی جمعیت لکوسیتها در بافت دسی جوا و جفت جمع اوری شده از موشهای مدل سقط مکررتحت درمان ایمونوتراپی با استفاده از سلولها یTتنظیمی IR.NIMAD.REC.1398.043 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثرتغییردر سیستم گابائرژیک در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس IR.NIMAD.REC.1398.042 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
استفاده از سلول های بنیادی اندومتریال اینکپسوله شده داخل داربست هیدروژلی کیتوزان/آلژینات حاوی نانوذره لود شده با تائورین جهت ترمیم ضایعه نخاعی ایجاد شده در مدل حیوانی رت IR.NIMAD.REC.1398.041 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی غلظت جرمی و خصوصیات شیمیایی (فلزات، یون های محلول در آب، و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای) ذرات شبه ریز (PM0.25) هوای ازاد در تهران و شناسایی منابع انتشار آنها IR.NIMAD.REC.1398.040 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
یک ترکیب با چندین توانائی برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک و کبد چرب غیر الکلی IR.NIMAD.REC.1398.039 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
ریلیز دارو به همراه هیدروژل کانداکتیو از طریق بینی جهت درمان بیماری پارکینسون IR.NIMAD.REC.1398.038 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
ارزیابی 4- فنیل بوتیریک اسید (4-PBA) به عنوان تنظیم کننده اتوفاژی وابسته به چاپرون (CMA) در سلول های کاردیومیوبلاست H9C2 IR.NIMAD.REC.1398.037 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی، سنتز، مطالعات in vitro و داکینگ هیبریدهای ایمیدازول و 1و2و3-تریازول به عنوان مهارکننده های جدید α-گلیکوزیداز IR.NIMAD.REC.1398.036 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر مکمل یاری ویتامین تیامین بر پیامدهای بارداری، بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو و بیان ژن مرتبط با آن در زنان مبتلا به دیابت بارداری IR.NIMAD.REC.1398.035 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
رویکرد به سمت کاهش صدمات حوادث جاده‌ای و ارتقای سطح سلامت عمومی از طریق سیستم مونیتورینگ و هشدار خواب آلودگی راننده IR.NIMAD.REC.1398.034 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی عوامل خطر مرتبط با مرگ کودکان 1-59 ماهه در تعدادی از استان های کشور: مطالعه مورد- شاهدی IR.NIMAD.REC.1398.033 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی کارایی CTLA-4 و PD-L1 در کاهش پاسخ ایمنی آلوژنیک موشی بر ضد سلول‌های تولیدکننده انسولین تمایز یافته از سلول های بنیادی مزانشیمی IR.NIMAD.REC.1398.032 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اپیدمیولوژی سوء مصرف مواد در استان کرمانشاه IR.NIMAD.REC.1398.031 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.