English

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

اعتبارنامه
IR.NIMAD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس موسسه گوارش و کبد/فوق تخصص رضا ملک زاده
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) عباس میرشکاری
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه ع.پ. تهران مدرسی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
استادیار مشاور معاونت تحقیقات و فناوری فارماکواپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) بیتا مسگرپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/متخصص بالینی احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A قائم مقام معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران مدیریت اجرایی(EMBA)/کارشناسی ارشد احسان اله شریفی
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی دانشگاه ع. پ. شهیدبهشتی بهداشت باروری/فلوشیپ فوق تخصصی فهیمه رمضانی تهرانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی بیماری های عفونی کودکان/فوق تخصص عبدالله کریمی
پژوهشگر
N/A کارشناس ارزیابی طرح اقتصاد بهداشت/کارشناسی ارشد زهرا ترکاشوند خواه
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
تصفیه موثر فاضلاب صنایع داروسازی با استفاده از یک سیتم تلفیقی جدید: کاتالیست ZnO@Fe3O4@PAC همراه با امواج UV و پروکسی مونوسولفات IR.NIMAD.REC.1398.224 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
مطالعه اثرات ضد التهابی نانوپارتیکل های PLGA-PEG/Taraxasterol با استفاده از مدل موشی آسم IR.NIMAD.REC.1398.223 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
فعالیت ضدسرطانی عصاره ها و فراکسیون های گیاه Falcaria vulgaris به تنهایی و فرمول شده در نانوذرات لیپیدی در محیط برون تن (علیه سلولهای سرطانی پوست و سینه) و در محیط درون تن(روی موش (balb/c IR.NIMAD.REC.1398.222 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۳
طرح پژوهشی
جداسازی ترکیبات سایتوتوکسیک از قسمتهای هوایی گیاه آرتمیزیا مارسچالیانا علیه رده سلولهای سرطانی سینه IR.NIMAD.REC.1398.221 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی نقش پروتئین A20 در ایمنوپاتوژنز ویروس سینسیشیال تنفسی (RSV) و ارزیابی عملکرد درمانی آن در مدل موشی IR.NIMAD.REC.1398.220 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
ترکیب نبولایز کردن و خشک کن افشانه ای بعنوان روش جدید تهیه پودر خشک استنشاقی سالبوتامول سولفات و سدیم کروموگلیکات IR.NIMAD.REC.1398.219 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
ارزیابی فاکتورهای پیش بینی کننده کلینیکی و پاراکلینیکی پارامترهای عملکرد رانندگی در بازماندگان آسب مغزی ناشی از ضربه در ایران IR.NIMAD.REC.1398.218 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
مطالعه کیفی بررسی تجربیات و ادراکات دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری از یادگیری نظریه های پرستاری و پیامدهای کاربرد آنها IR.NIMAD.REC.1398.217 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین امتیازه شیوه زندگی با چاقی عمومی و چاقی شکمی در افراد بزرگسال ایرانی IR.NIMAD.REC.1398.216 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
ایمن‌سازی فعال با فیوژن پروتئین (placenta-specific1(plac1 به‌عنوان یک واکسن پیشگیری‌کننده در مدل موشی ملانوم IR.NIMAD.REC.1398.215 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی نقش پروبیوتیک لاکتوباسیل اسیدوفیل همراه با درمانهای استاندارد بر متیلاسیون DNA به عنوان یک نشانگر زیستی در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم لوکالی ادوانس IR.NIMAD.REC.1398.214 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بومی سازی راهنماهای بالینی مدیریت استفاده از دارو در درمان بیماران دچار ضایعه نخاعی حاد IR.NIMAD.REC.1398.213 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
مدل سازی بقای بیماران لنفومای بدخیم تحت پیوند سلول های بنیادی بر اساس رگرسیون درختی IR.NIMAD.REC.1398.212 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
ارتباط الگوی رژیمی مادر و کودک با چاقی کودک در کودکان تهرانی IR.NIMAD.REC.1398.211 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی شیوع آلودگی به ساس تختخواب در زندانهای استان مازندران و عوامل مؤثر بر آن و نیز انتخاب بهترین راه کنترل آن IR.NIMAD.REC.1398.210 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
ارزیابی معیارهای انتخاب بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال ارثی بر اساس ناپایداری ریزماهواره ای (MSI) IR.NIMAD.REC.1398.209 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی شیوع پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان ایرانی بر مبنای تعریف جدید آکادمی کودکان آمریکا 2017 IR.NIMAD.REC.1398.208 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط متیلاسیون ژن LGR5 در رده های سلول سرطان معده و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک در بیماران سرطان معده IR.NIMAD.REC.1398.207 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
تعیین میزان بیان ژن های اینترلوکین 10 (IL10) و اینترفرون گاما (ƴIFN) در ماکروفاژهای آلوده به انگل لیشمانیا ماژور حاوی ویروس LRV2 در مقایسه با ماکروفاژهای آلوده به لیشمانیا ماژور فاقد ویروس به عنوان گروه کنترل در شرایط درون آزمایشگاهی به روش RT-qPCR IR.NIMAD.REC.1398.206 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۶
طرح پژوهشی
پویش کل ژنوم جنین های با تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی سالم در دو گروه منجر به بارداری و عدم بارداری IR.NIMAD.REC.1398.205 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.