English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور

اعتبارنامه
IR.NUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) محسن عظیمی نژاد
رئیس
دانشیار سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سید مرتضی شمشیرگران
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی حقوق قضائی/کارشناسی حجت کاریزنوئی
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری فلسفه دین/کارشناسی ارشد مهدی الهیان
روحانی
استادیار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی غلامی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مدیر گروه هوشبری بیهوشی/متخصص بالینی رضا غرویان
متخصص اخلاق پزشکی
استاد معاون آموزشی دانشگاه نیشابور شیمی فیزیک/دکترای تخصصی (PhD) بهزاد حقیقی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید سمرقندیان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پزشکی متخصص بیماریهای قلب و عروق/متخصص بالینی سمانه طبائی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی نیشابور پزشکی مولکولی/دکترای تخصصی (PhD) سید رضا میرحافظ
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهش مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد رقیه ملک زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
غربالگری سرطان کولورکتال و بررسی مهم ترین میکروبیوم روده ای در جمعیت 50-75 سال با استفاده از real-timePCR IR.NUMS.REC.1398.023 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی رفتارهای خود مراقبتی در مبتلایان به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی درمانی و کلینیک های درمانی در شهر نیشابور IR.NUMS.REC.1398.022 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی غلظت فلزات سنگین درذرات معلق ته نشین شده روی سطوح منازل نیشابور در سال 97-98 IR.NUMS.REC.1398.021 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره پوست آلوی سیاه (Prunus subg. Prunu) در پایداری اکسایشی روغن آفتابگردان و سویا و مقایسه آن با آنتی اکسیدان های سنتزی IR.NUMS.REC.1398.020 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای توانمندی کسب شده با استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر صلاحیت و سنتی در دانشجویان پرستاری بخش انکولوژی بیمارستانهای آموزشی نیشابور در سال 1398 IR.NUMS.REC.1398.019 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی طولی تغییرات رفتارهای مرتبط با شیوه زندگی و ارتباط آن با شاخص های سلامت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور: فاز 1 IR.NUMS.REC.1398.018 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط استفاده از تلفن همراه قبل از خواب با کیفیت خواب در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1398 IR.NUMS.REC.1398.017 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی بین سرانه درآمد کشورها (GNI) با شیوع و بروز بیماری مالتیپل اسکلروزیس(با در نظر گرفتن نقش عرض جغرافیایی): یک مطالعه اکولوژیک IR.NUMS.REC.1398.016 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
تأثیر مکمل آلفا لیپوئیک اسید بر میزان سرمی پروفایل لیپیدی افراد بزرگسال: مرور سیستماتیک و متاآنالیز IR.NUMS.REC.1398.015 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
تأثیر مکمل الفا لیپوئیک اسید بر میزان سرمی واسطه های التهابی افراد بزرگسال: مرور سیستماتیک و متاآنالیز IR.NUMS.REC.1398.014 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی فیلم آموزشی بر انجام رفتارهای سالم بهداشتی دهان و دندان در کودکان 3 تا 6 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهری در شهر نیشابور IR.NUMS.REC.1398.013 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
تاثیرهشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر غلظت های سرمی عامل رشد عصب و نوروتروفین 4 در زنان مبتلا به نوروپاتی دیابتی IR.NUMS.REC.1398.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر عصاره‌ی پوست آلوی سیاه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ساختاری فیلم ترکیبی کیتوزان/ ژلاتین IR.NUMS.REC.1398.011 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تمرین پیاده روی در آب و خشکی بر برخی عوامل التهابی و عملکرد قلبی در زنان سالمند با اختلال دیاستولیک IR.NUMS.REC.1398.010 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
طرح پژوهشی
بررسی شیوع و بروز بیماری مالتیپل اسکلروزیس بر اساس سرانه درآمد کشورها: یک مطالعه اکولوژیک در سطح دنیا IR.NUMS.REC.1398.009 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان مواجهه گرمایی در کارگران نانوایی سنتی شهر نیشابور با استفاده از شاخص استرین گرمایی و شاخص های فیزیولوژیک IR.NUMS.REC.1398.008 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط مصرف بیش از حد آب سخت، شاخص توده بدنی و دور کمر با خطر ابتلا به فشار خون در افراد ساکن مناطق با آب سخت و نرم IR.NUMS.REC.1398.007 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان فلوراید و نیترات در منابع آب آشامیدنی وارزیابی ریسک سلامت آنها در منطقه نیمه خشک جنوب شرق ایران مطالعه موردی سراوان IR.NUMS.REC.1398.006 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین فشار خون ، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به دور باسن با میزان فلوراید در منابع آب آشامیدنی شهرستان پلدشت در سال 1397 IR.NUMS.REC.1398.005 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی سیستم اطلاعات بیمارستان بر بهبود مراقبت سلامت و راهکارهای افزایش اثربخشی آن از دیدگاه کارکنان بالینی بیمارستانهای نیشابور(1397) IR.NUMS.REC.1398.004 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.