English

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو پاستور ایران

انستیتو پاستور ایران

اعتبارنامه
IR.PII.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا بیگلری
رئیس
استاد معاون تحقیقات، فناوری و آموزش میکروبیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سعید بوذری
دبیر
N/A سرپرست دفتر حقوقی فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد سیدرضا طباطبایی پور
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری حوزوی(فقه و اصول)/دکترای تخصصی (PhD) محمدمهدی مهدوی سیرت
روحانی
استاد رئیس بخش پزشکی مولکولی بیوتکنولوژی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) رضا مهدیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر روابط عمومی و اموربین الملل اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احسان مصطفوی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مددیار اعتیاد علوم انسانی/دیپلم مهری ایمانی راد
نماینده جامعه
دانشیار هیأت علمی زیست فناوری پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لادن تیموری طولابی
پژوهشگر
مربی سرپرست واحد حیوانات آزمایشگاه پاستور تهران دامپزشک/دکترای حرفه ای عصمت میراب زاده
پژوهشگر
N/A مسئول دفتر علوم تجربی/دیپلم فرحناز محمدپور قراگونی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
پایان‌نامه
ارزیابی تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در DNA پلاسما به عنوان زیست نشانگر بالقوه جهت تشخیص زودهنگام سرطان کولون و راست روده IR.PII.REC.1398.055 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد سیناپسی نورونها مغزی آلوده به ویروس هاری در مقاطع زمانی مختلف: مطالعه ای درون تن با رویکرد درمان بیماری هاری IR.PII.REC.1398.054 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی ایمنی زایی پروتئین نوترکیب HAV-VP1 در موش BALB/c بعنوان کاندید واکسن IR.PII.REC.1398.053 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۷
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات ژنتیکی مرتبط با مقاومت آزولی در ایزوله های کاندیدای مقاوم به فلوکونازول جدا شده از نمونه های اوروفارنژیال کاندیدیازیس در بیماران سرطان سرو گردن IR.PII.REC.1398.052 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۷
طرح پژوهشی
پایش بیماری های نوپدید و بازپدید در کشور IR.PII.REC.1398.051 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۱
طرح پژوهشی
تکنولوژی کارآمد مهندسی ژنتیک، CRISPR/Cas9، با هدف قرار دادن سلولهای تولید مثلی و پپتیدهای بزاقی پشه خاکی ماده جهت کنترل لیشمانیازیس IR.PII.REC.1398.050 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۵
طرح پژوهشی
درج هدفمند ترنسژن در ژنوم سلول تخمدان همستر چینی با استفاده از سیستم هیبریدی تعویض کاست به واسطه ریکامبیناز (RMCE) و CRISPR/Cas9 IR.PII.REC.1398.049 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۵
طرح پژوهشی
ویرایش ژنوم ویروس هرپس انسانی تیپ 1 با روش CRISPR-Cas9از طریق IR.PII.REC.1398.048 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی برون تنی کارایی نانوذرات کیتوزان حاوی پپتید ضد بیوفیلم IDR-1018 پوشش داده شده بر سطح کاتترهای ادراری در ممانعت از کلونیزاسیون سویه های اشرشیاکلی یوروپاتوژنیک IR.PII.REC.1398.047 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۰
پایان‌نامه
تعیین میزان بیان miR-Let-7f, miR-125a, miR-125b و آنالیز microbiome در نمونه های خلط و خون بیماران مراجعه کننده به بخش تحقیقات ریوی انستیتو پاستور ایران IR.PII.REC.1398.046 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۰
طرح پژوهشی
معتبر سازی کیت Monocyte Activation Test جهت شناسایی عوامل پیروژن در واکسن هپاتیت ب نوترکیب و مقایسه آن با روش RPT و LAL IR.PII.REC.1398.045 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۲
طرح پژوهشی
LeiSHield-MATI: 778298)A multi-disciplinary international effort to identify clinical, molecular and social factors impacting cutaneous leishmaniasis) IR.PII.REC.1398.044 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۶
طرح پژوهشی
جداسازی، شناسایی و داکینگ مولکولی ترکیبات موثر گیاه فلومیس و بررسی اثر ضدویروسی آنها علیه ویروس انفلوانزا IR.PII.REC.1398.043 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی فعالیت آنزیم آمیلو 1و 6 گلوکوزیداز در بیماران ذخیره گلیکوژن تیپ III (کوری ، فوربی) IR.PII.REC.1398.042 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۹
پایان‌نامه
ارزیابی نشانگرهای ژنومی ناپایداری ریزماهواره ای در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون و راست روده IR.PII.REC.1398.041 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۹
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی تاثیر ژل نیوزومی و پانسمان زیست سازگار حاوی آنزیم سراشیاپپتیداز مهندسی شده در کنترل عفونت و تسریع بهبود زخم IR.PII.REC.1398.040 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۶
طرح پژوهشی
شناسایی و همسانه سازی پروموتور های دو جهته از مخمر هنسنلا پلی مورفا به منظور استفاده در بیان پروتئین IR.PII.REC.1398.039 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد سیستم ترجمه وابسته به IRES در آسپرژیلوس فومیگاتوس IR.PII.REC.1398.038 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی امکان بهبود کارایی سلولهای جزیره ای جدا شده از پانکراس رت با استفاده از سکرتوم سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی تیمار شده با Diazoxide و Trimetazidine IR.PII.REC.1398.037 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی پتانسیل لارگازول به عنوان یک مهارکننده ی هیستون داستیلاز بر جلوگیری از پیری سلولی القا شده توسط استرس اکسیداتیو در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی IR.PII.REC.1398.036 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.