کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی

اعتبارنامه
IR.RHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس بیمارستان قلب و عروق/فلوشیپ فوق تخصصی فریدون نوحی بزنجانی
رئیس
استاد معاون پژوهشی مرکز قلب و عروق/فلوشیپ فوق تخصصی مجید ملکی
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد سید افشین حجتی
حقوقدان
N/A نماینده نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه ع پ تهران طلبه سطح 4 حوزه (درس خارج )/دیپلم کاظم صادقی
روحانی
دانشیار مدیر توسعه پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هومن بخشنده آبکنار
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق حرفه ای/دکترای تخصصی (PhD) شیوا خالق پرست
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس مسئول مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی/کارشناسی ارشد زهرا میرمحسنی
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی قلب و عروق/فلوشیپ فوق تخصصی سید محمد مهدی پیغمبری
پژوهشگر
استاد معاون توسعه جراحی قلب/فوق تخصص مازیار غلامپور دهکی
پژوهشگر
N/A کارشناس توسعه پژوهش کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی/کارشناسی ارشد فهیمه فرخ زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
عنوان طرح:بررسی ارزش تشخیصی اکوکاردیوگرافی در تعیین فشار پولمونر،PVR وPCWP در کودکان مبتلا به افزایش فشار پولمونراولیه و ثانویه به شانت چپ به راست (در مقایسه با gold standard تشخیصی کاتتریزاسیون) IR.RHC.REC.1398.015 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی حجم بطن راست توسط اکوکاردیوگرافی دو بعدی (2D) و مقایسه accuracy روش ارائه شده با gold standard) MRI) IR.RHC.REC.1398.014 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش حین ترخیص برمیزان مراجعات منظم بیماران قلبی به درمانگاه های مرکز شهید رجایی IR.RHC.REC.1398.013 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر بی هوشی عمومی در مقایسه با سدیشن (Sedation) بر 'گازهای خون شریانی در بیماران اطفال تحت آنژیو گرافی IR.RHC.REC.1398.012 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
: مقایسه کارآیی Iron sucrose و ferric carboxymaltoseدر تصحیح آنمی و تاثیر آن بر انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب IR.RHC.REC.1398.011 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
تاثیر تمرین اینتروال شدید(HIIT) با محدودیت جریان خون(BFR)بر عملکرد قلبی عروقی بیماران کاردیوتوکسیک بعد از درمان سرطان پستان(مطالعه مقدماتی) IR.RHC.REC.1398.010 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
تاثیر استفاده از مونیتورینگ پیشرفته همودینامیک بر زمان ترخیص از ICU در بیماران تحت عمل جراحی قلب با دیسفانکسیون متوسط تا شدید بطن چپ در مرکز قلب شهید رجایی IR.RHC.REC.1398.009 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر سرم های رینگر و رینگر لاکتات بر تغییرات سطح سرمی الکترولیتها در مرحله قبل و بعد از زیروبالانس اولترافیلتراسیون در بیماران تحت جراحی قلب IR.RHC.REC.1398.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
: بررسی روند تغییرات کیفیت زندگی افراد مبتلابه انفارکتوس قلبی بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی،در بیمارستان مرکز قلب شهید رجایی تهران 1397 IR.RHC.REC.1398.007 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی اثرمقایسه ی استفاده از داروهای اپی نفرین، نور اپی نفرین و فنیل افرین در حین بای پس قلبی ریوی بر اکسیژناسیون مغزی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز IR.RHC.REC.1398.006 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ساکشن باز و بسته تراشه بر بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش های ویژه در کودکان زیر دو سال تحت تهویه مکانیکی بعد از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان قلب شهید رجایی IR.RHC.REC.1398.005 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
میزان شیوع خونریزی واژینال طبیعی یا غیرطبیعی در خانمهای بستری جهت عمل جراحی قلب و ارتباط آن بر افزایش خونریزی وازینال پس از عمل در بیمارستان شهید رجایی تهران IR.RHC.REC.1398.004 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی سلامت دهان ودندان کودکان مبتلا به بیماری قلبی مادرزادی درمرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهیدرجایی IR.RHC.REC.1398.003 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین حجم پایان دیاستولیک بطن راست و میزان رخداد عوارض بعد از جراحی تعویض دریچه پولمونر در بیماران مبتلا به تترالوژی فالوت با مراجعه جهت جراحی PVR به مرکز قلب و عروق شهید رجایی از سال 1387 لغایت 1397 IR.RHC.REC.1398.002 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان استرس شغلی درگروه پرستاری مرکز آموزشی ،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجائی IR.RHC.REC.1398.001 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر دارویN-acetyl cysteine بر بهبود عملکرد دیاستولیک و پسرفت افزایش ضخامت دیواره بطن چپ در مبتلایان به sarcomeric HCM IR.RHC.REC.1397.095 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۴
طرح پژوهشی
تدوین نقشه راه پژوهش و توسعه علم و فناوری قلب و عروق در مرکز اموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی IR.RHC.REC.1397.094 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۶
طرح پژوهشی
مقایسه نتایج Optical coherence tomography و stentboost در ارزیابی کمی میزان اتساع استنت حین تعبیه استنت در عروق کرونردر بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران از فروردین تا دی ماه نودو هفت IR.RHC.REC.1397.093 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۶
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی میزان کمبود ویتامین د در اطفال مبتلابه کاردیومیوپاتی مراجعه کننده به بیماستان قلب شهید رجایی در شش ماهه دوم سال 97 و ارتباط آن با عوامل مرتبط IR.RHC.REC.1397.092 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۶
طرح پژوهشی
مقایسه عوارض برداشت باز ورید صافن بزرگ به دو روش برش پیوسته و برشهای منقطع در بیماران کاندید جراحی عروق کرونر IR.RHC.REC.1397.091 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.