کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اعتبارنامه
IR.RUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشگاه بیماریهای قلب و عروق/متخصص بالینی علی اسماعیلی ندیمی
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی شمسی زاده
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشگاه حقوق قضایی/کارشناسی مجید آفرند
حقوقدان
N/A رییس شورای شهر رفسنجان(در دانشگاه سمت ندارد) فقه حوزوی/کارشناسی محمدعلی ارجمند لاری
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمود شیخ فتح الهی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مدیر گروه اخلاق پزشکی داخلی/متخصص بالینی زهرا شریف زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون نهاد رهبری معارف/کارشناسی ارشد مرضیه حسنی کبوتر خانی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات (پژوهشگر گروه پایه پزشکی) انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد زارع بیدکی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گوارش و کبد بالغین/فوق تخصص وحید میرزایی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی/کارشناسی ارشد منور نادری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:مقطع متوسطه اول شهر رفسنجان سال97-1396 IR.RUMS.REC.1397.001 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
مطالعه میزان فراوانی و نوع ریزحذف های کروموزوم Y در مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان مرادی شهرستان رفسنجان در مقایسه با مردان بارور، یک مطالعه مورد-شاهدی IR.RUMS.REC.1397.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
ارزیابی آلودگی به آفلاتوکسین در پسته صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا در سالهای 2013 تا 2017 IR.RUMS.REC.1397.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان آگاهی و نگرش قصابان شهر رفسنجان نسبت به تب مالت در سال 97-1396 IR.RUMS.REC.1397.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
تأثیر نوع شکار (Agonoscena pistaciae و Aphis gossypii) بر میزان تغذیه، بیولوژی و تولید مثل کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی IR.RUMS.REC.1397.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مطالعه اثر عصاره صمغ گیاه پسته و بنه بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار IR.RUMS.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی عوارض بروسلوز و ارتباط آن با ESR وCRP در بیماران مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) و مراکز بهداشت شهرستان رفسنجان در سال 1396 IR.RUMS.REC.1397.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مطالعه اثر عصاره مغز پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار IR.RUMS.REC.1397.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مطالعه میزان بروز، الگوی مکانی و زمانی بیماری سل در استان کرمان طی سال‌های 1395-1390 IR.RUMS.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تکنیک فعال چرخه ی تنفسی بر میزان گازهای خون شریانی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بستری در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی زنان شهرستان رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی نسبت جنسیتی فرزندان کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان‌های دانشگاهی استان کرمان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
مطالعه ی اپیدمیولوژیک آنفولانزای H1N1 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال های 1395-1394 IR.RUMS.REC.1397.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی الگوی مصرف وانکومایسین در بیماران بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان طی سال 1396 IR.RUMS.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی کمبود اسید فولیک و ویتامین ب12 در بیماران با انفارکتوس میوکارد بستری شده در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در شش ماهه‌ی اول سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.015 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهر رفسنجان با تست مونترآل و MMSE در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی سطح پروفایل لیپید در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه‌کننده به کلینیک روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مهر 1394 لغایت شهریور 1397 IR.RUMS.REC.1397.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی شیوع کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان علی بن ابی طالب رفسنجان در نیمه ی دوم سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.018 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش روان‌شناختی همراه با آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی، اضطراب استرس ، سطح سرمی کورتیزول و میزان هموگلوبین A1C بیماران دیابتی تیپ دو IR.RUMS.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران سکته مغزی بستری‌شده در بخش مغز و اعصاب بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) شهرستان رفسنجان ، سال1397 -1396 IR.RUMS.REC.1397.020 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی اختلالات عملکرد تیروئید در بیــماران تحت درمان همودیالیز بیمارستـان علی بن ابیطالب (ع) در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.021 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
تعیین فراوانی جنسیت نوزادان موش‌های سوری بالغ تحت مواجهه با گاز نیتروس اکساید IR.RUMS.REC.1397.022 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
مطالعه میزان بروز ناهنجاریهای کروموزومی در نوزادان شهرستان رفسنجان و مقایسه آن با آزمایشات غربالگری پیش از تولد آنها در سال 1395 IR.RUMS.REC.1397.023 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مداخله شناختی رفتاری بر رعایت رژیم غذایی بیماران ایسکمیک قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه بیماران قلبی بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 1396-1397 IR.RUMS.REC.1397.024 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر رایحه درمانی با عصاره ی اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت های ویژه ی قلب بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 97-۱۳۹۶ IR.RUMS.REC.1397.025 ۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر رفلکسولوژی بر خستگی، استرس وسطح کورتیزول زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن ام اس شهر یزد درسال 97-1396 IR.RUMS.REC.1397.026 ۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه پایش رشد شیرخواران مادران مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری در طی 18 ماه اول زندگی در شهر رفسنجان در سال 1396-1397 IR.RUMS.REC.1397.027 ۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی اثر کلسیم دوبسیلات بر سمیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری IR.RUMS.REC.1397.028 ۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
مقایسه‌ی تأثیر ژل‌های فلوراید،¬ کلرهگزیدین و مخلوط فلوراید-کلرهگزیدین با هم، قبل از مرحله‌ی باند‌کردن براکت بر استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی، یک مطالعه آزمایشگاهی IR.RUMS.REC.1397.029 ۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
مقایسه آزمایشگاهی استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی باند شده توسط کامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات نقره با کامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات تری کلسیم فسفات آمورف IR.RUMS.REC.1397.030 ۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی اعتصاب شیر مادر شیرخواران و برخی از فاکتورهای مرتبط با آن در مراجعه‌کنندگان به مطب‎‌‌های اطفال شهر رفسنجان سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.031 ۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی اختلالات روانشناختی در مبتلایان به صرع 18- 6 ساله شهر رفسنجان در سال ۱۳۹۷ IR.RUMS.REC.1397.032 ۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
مقایسه‌ اثر دهانشویه گیاهی تایمکس با کلرهگزیدین %2/0 بر برخی از میکروارگانیسم‌‌های بیهوازی اختیاری پریودنتال (یک مطالعه آزمایشگاهی) IR.RUMS.REC.1397.033 ۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرمی اینترلوکینهای 10، 17 و 23 خون مادر و بند ناف نوزاد در زایمان ترم و پست ترم IR.RUMS.REC.1397.034 ۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
پایان‌نامه
بررسی فراوانی بیماری‌های مادرزادی قلبی در نوزادان دچار ناهنجاری‌های خارج قلبی ارجاع شده به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب (ع) رفسنجان از ابتدای اسفند 1395 تا انتهای شهریور 1397 IR.RUMS.REC.1397.035 ۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
پایان‌نامه
بررسی فراوانی نوزادان نارس بستری شده در بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) شهرستان رفسنجان و برخی پیامد های آن در شش ماه اول سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.036 ۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط میزان تکلیف شب با استرس والدین و دانش‌آموزان 12-6 ساله شهر رفسنجان: سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.037 ۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۵
پایان‌نامه
تأثیر مداخلات آموزشی بر ارتقای رفتار پیشگیری کننده از ایدز در مراجعه کنندگان به مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.038 ۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی شاخص های تن سنجی و شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در میان دانش آموزان 18-10 سال شهرستان رفسنجان درسال 1397 IR.RUMS.REC.1397.039 ۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی کمبود ویتامین D3 در دختران مقطع دوم دبیرستان‌های شهر رفسنجان در شش ماهه دوم سال 1396 IR.RUMS.REC.1397.040 ۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر سفتریاکسون بر روی برخی پارامترهای مرتبط با پیری القاء شده توسط D-Galactose در موش سوری نر IR.RUMS.REC.1397.041 ۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی QT طولانی در نوار قلب و ارتباط آن با الکترولیت های خون در کودکان مبتلا به مسمومیت با متادون مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان در سال 1395 IR.RUMS.REC.1397.042 ۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی علل مرگ و میر بیماران تحت همودیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)رفسنجان از سال 92 تا 96 IR.RUMS.REC.1397.043 ۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط الگوی تغذیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره اولیه در سال1397 IR.RUMS.REC.1397.044 ۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل و زردچوبه بر بیان کموکاین های CCL22,CCL20,CCL17,CXCL10 در سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران مبتلا به التهاب و سرطان معده، متعاقب تحریک با آنتی ژن خام Helicobacter pylori IR.RUMS.REC.1397.045 ۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
طرح پژوهشی
میزان بیان برخی از ژن‌های مرتبط با اپی ژنتیک (DNMT1 وTET1,2,3) در بیماران آرتریت روماتویید مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی رفسنجان در مقایسه با گروه کنترل IR.RUMS.REC.1397.046 ۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آروماتراپی با اسانس اسطوخودوس برخستگی و حافظه کاری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن مولتیپل اسکلروزیس شهر رفسنجان در سال1397 IR.RUMS.REC.1397.047 ۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه‌ی اثر‌بخشی سیستم چرخشیXp-endo Shaper با سیستم چرخشی RaCe و فایل دستی در حذف انترو‌کوکوس ‌فکالیس از کانال ریشه IR.RUMS.REC.1397.048 ۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر استرس، اضطراب، افسردگی و سطح سرمی کورتیزول در بیماران همودیالیزی مراجعه‌کننده به بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان میناب در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.049 ۴۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
طرح پژوهشی
اثر متفورمین بر برخی فاکتورهای مرتبط با پیری در موش صحرایی میان سن نر تحت شرایط استرس مزمن IR.RUMS.REC.1397.050 ۵۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی تأثیر وضعیت نیمه نشسته بر سردرد بعد از بیهوشی اسپینال زنان تحت جراحی سزارین الکتیو IR.RUMS.REC.1397.051 ۵۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی فراوانی اندیکاسیون های عمل جراحی سزارین قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت در سال 1392و 1395 در شهرستان رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.052 ۵۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مصرف پودر بذر کتان بر آمادگی سرویکس، شروع و سرانجام زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان 1397- 1396 IR.RUMS.REC.1397.053 ۵۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای تاثیر سه روش سرما درمانی بر شدت درد ناشی از سوزن های عروقی در بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز همودیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال1397 IR.RUMS.REC.1397.054 ۵۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره بادرنجبویه بر اضطراب بیماران کاندید اعمال جراحی ارتوپدی بستری در بیمارستان باهنر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.055 ۵۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۵
طرح پژوهشی
بررسی میزان تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه ای بر رعایت کرامت انسانی بیماران و کنترل خشم کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان کرمان سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.056 ۵۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر موضعی کرم بره موم بر زمان ایجاد فلبیت و عفونت ناشی از آمیودارون در بیماران قلبی بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.057 ۵۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
پایان‌نامه
اثر متفورمین بر برخی پیامدهای روند پیری طبیعی در موش سوری ماده اوارکتومی شده IR.RUMS.REC.1397.058 ۵۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مصرف عرق کاسنی توسط مادران بر فراوانی بروز ایکتر و میانگین بیلی‌روبین نوزادان در مراجعین به کلاسهای آمادگی زایمان شهر سیرجان، سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.059 ۵۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر اولئوروپیین بر شاخص‌های همودینامیک، هیستوپاتولوژیک و عملکرد کلیوی متعاقب انسداد کامل یکطرفه حالب در موش صحرایی نر IR.RUMS.REC.1397.060 ۶۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
پایان‌نامه
بررسی همبستگی ایندکس پانکراس با دانسیته کبد چرب مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.061 ۶۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ایندکس پانکراس در بیماران بستری با و بدون سندرم متابولیک X ارجاع شده به بخش CT اسکن بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال 1397 IR.RUMS.REC.1397.062 ۶۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۲۳
طرح پژوهشی
تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر رفتار اجتماعی دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر سرچشمه IR.RUMS.REC.1397.063 ۶۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۳
پایان‌نامه
اپیدمیولوژی جغرافیایی خودکشی و اقدام به خودکشی و عوامل اجتماعی – اقتصادی مرتبط با آن در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در طی سالهای 1391 تا 1395 IR.RUMS.REC.1397.064 ۶۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان و افراد سالم، سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.065 ۶۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و کیسه یخ بر میزان درد حین خارج کردن شیت شریانی فمورال بیماران آنژیوپلاستی بخش آنژیوگرافی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.066 ۶۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
پایان‌نامه
مطالعه تاثیر افسردگی در سه ماهه ی اخر دوران بارداری بر شیر دهی انحصاری در شش ماه اول زندگی کودک IR.RUMS.REC.1397.067 ۶۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی میزان mRNA و سطح سرمی سایتوکین های IL-10، IL-6، IL-17A و IL-23 در بیماران تحت MRI مغز بدون تزریق، در بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.068 ۶۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل سرخ بر اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران هوشیار بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1397-1396 IR.RUMS.REC.1397.069 ۶۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
مطالعه قابلیت استفاده از کنجاله مغز پسته در تولید ماست سین بیوتیک IR.RUMS.REC.1397.070 ۷۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای دو روش آرام سازی و مراقبه بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری مراجعه کننده به کلینیک سرپایی قلب شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.071 ۷۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
پایان‌نامه
بررسی میزان قطر آئورت سینه‌ای و شکمی در مراجعه کنندگان به بخش رادیولوژی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان، در سال 97-1396 IR.RUMS.REC.1397.072 ۷۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی گواتر و کمبود ید ادرار در دانش‌آموزان 12-7 ساله شهر رفسنجان در سال 1398-1397 IR.RUMS.REC.1397.073 ۷۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
طرح پژوهشی
مطالعه اثرات درمانی و بازسازی پلاسمای غنی از پلاکت روی مدل حیوانی بیماری روده التهابی (IBD) IR.RUMS.REC.1397.074 ۷۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرمی برخی از شاخص‌های استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان و زنان سالم در سال 1397-1396 IR.RUMS.REC.1397.075 ۷۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد سرطانی سیلیمارین در زمانهای مختلف با تعیین سطوح بیان ژن های Nanog, Oct4, p53 در رده سلولی سرطانی کولون (HCT116) IR.RUMS.REC.1397.076 ۷۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مداخله آموزشی با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی بر رعایت احتیاطات استاندارد توسط دانشجویان دندانپزشکی رفسنجان، 1397 IR.RUMS.REC.1397.077 ۷۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
مطالعه اثر صمغ گیاه انزروت (Astragalus fasciculifolius) بر التیام زخم در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین IR.RUMS.REC.1397.078 ۷۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر حفاظت کلیوی تروگزروتین (Troxerutin) متعاقب انسداد کامل یکطرفه حالب در موش صحرایی نر IR.RUMS.REC.1397.079 ۷۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی طول تلومر در سلول های خون بند ناف نوزادان متولد شده از مادران مصرف کننده و غیر مصرف کننده اپیوم در زایشگاه نیک نفس و بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.080 ۸۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر طب فشاری و ماساژشکمی بر یبوست زنان سالمند مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.081 ۸۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
ارزیابی پایداری اکسیداتیو روغن پسته بکر و استخراج شده با حلال ارقام تجاری پسته و پیش بینی طول مدت انبارداری IR.RUMS.REC.1397.082 ۸۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
طرح پژوهشی
مطالعه اثر نوع زایمان بر وزن کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه مورد- شاهدی IR.RUMS.REC.1397.083 ۸۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای دو روش انحراف فکر مبتنی بر تکنولوژی گوشی همراه بر شدت درد بیماران تحت عمل جراحی بستری در بخش های جراحی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.084 ۸۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر رفلکسولوژی با اوریکلوتراپی بر درد بعد از سزارین در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.085 ۸۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
پایان‌نامه
بررسی فراونی انواع بیماری های مادرزادی قلبی تشخیص داده شده و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در شیرخواران زیر دو سال مراجعه کننده به کلینیک اطفال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیمسال دوم 1397 IR.RUMS.REC.1397.086 ۸۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی زردی روز اول و برخی عوامل موثر بر آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) و زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان در سال۱۳۹۷ IR.RUMS.REC.1397.087 ۸۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش بیمار محور و خانواده محور بر کیفیت زندگی و هموگلوبین گلیگوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر رفسنجان، سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.088 ۸۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی علائم، فاکتورهای خطر، نحوه ی درمان و عوامل موثر بر پیامدهای بیماران ترومبوز سینوس های وریدی مغز مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان از فروردین 1393 تا اسفند 1396 IR.RUMS.REC.1397.089 ۸۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر پیاده روی در اواخر بارداری بر امتیاز بیشاپ، شروع خودبه خود و برخی پیامدهای زایمان زنان مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.090 ۹۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر آنژیوگرافی عروق کرونر قلب بر میزان سطح سرمی اینترلوکین 1 بتا و اینترلوکین 2 IR.RUMS.REC.1397.091 ۹۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر موضعی عصاره نخود بر برخی علائم بالینی استئوآرتریت زانو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور IR.RUMS.REC.1397.092 ۹۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر ژل رویال زنبور عسل و نانو‌ذرات نقره بر میزان سایتوکین‌های TNF-α، IL-10، IL-13 و کموکین CCL3 در بافت های کبد و کلیه در موش صحرایی نر IR.RUMS.REC.1397.093 ۹۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرمی کاتپسین K, D و آلفا-1 آنتی تریپسین در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مراجعه کننده به کلینیک روماتولوژی سال1397 IR.RUMS.REC.1397.094 ۹۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مایع درمانی وریدی قبل از شروع بلوک اسپاینال بر سردرد وضعیتی درزنان کاندید سزارین الکتیو سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.095 ۹۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر قرص خوراکی ال-کارنیتین بر QT-dispersion بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در بیمارستان حضرت علی ابن ابی‌طالب (ع) رفسنجان: یک مطالعه ی کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور کنترل شده با پلاسبو IR.RUMS.REC.1397.096 ۹۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر رزوراترول بر اثرات 5-Azacytidine درالقای سلول‌های بنیادی بالغ مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی به سلول‌های قلبی IR.RUMS.REC.1397.097 ۹۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
طرح پژوهشی
بررسی الگوی بیانی پنج miRNA ی موثر در تکامل عصبی در بیماران عقب مانده ذهنی خفیف شهرستان رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.098 ۹۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط کیفیت زندگی حرفه‌ای و فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.099 ۹۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر ان استیل سیستئین در کاهش فعالیت وعوارض بیماری لوپوس اریتماتوس منتشر(SLE) در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام IR.RUMS.REC.1397.100 ۱۰۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی زایمان زودرس و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس و بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.101 ۱۰۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
پایان‌نامه
بررسی همبستگی بین ابعاد کمال‌گرایی و صفات شخصیتی با امید به زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.102 ۱۰۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی عوامل مرتبط با دریافت ناکافی شیر مادر و عوارض ناشی از آن در نوزادان شیر مادر خوار بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.103 ۱۰۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته بر حافظه کاری و رفتار شبه اضطرابی در موش سوری اوارکتومی شده IR.RUMS.REC.1397.104 ۱۰۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۴
طرح پژوهشی
عنوان طرح: مروری مفهومی بر مقالات مرور مفهومی به عمل آمده پیرامون خودکشی نمایه شده در پاب مد (طرح تحقیقاتی برای دریافت گرانت پژوهشگر برتر رتبه دوم علوم پایه) IR.RUMS.REC.1397.105 ۱۰۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۴
طرح پژوهشی
مطالعه همبستگی بین مدت و نحوه ی استفاده از گوشی های هوشمند با کیفیت تمرکز دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان درسال 1397 IR.RUMS.REC.1397.106 ۱۰۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط شاخص DMFT با هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.107 ۱۰۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر calcium dobesilate بر روی برخی پارامترهای مرتبط با پیری در موش سوری IR.RUMS.REC.1397.108 ۱۰۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۱
طرح پژوهشی
ترجمه و بررسی روایی و پایایی مقیاس فعال‌سازی درمانی «PAM13» در بیماران مزمن مراجعه‌کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 98-1397 IR.RUMS.REC.1397.109 ۱۰۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش¬نامه¬های طرح بین¬المللی بررسی رفتار خودکشی غیرکشنده و مشخصات مرتبط با آن در دانشجویان کشورهای با اکثریت مسلمان (طرح تحقیقاتی برای دریافت گرانت پژوهشی پژوهشگران با اچ ایندکس بالا) IR.RUMS.REC.1397.110 ۱۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر ارتقاء سبک زندگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر رفسنجان، سال تحصیلی 98-1397 IR.RUMS.REC.1397.111 ۱۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر پوزیشن کششی با استفاده از دستگاه درمانگر سیاتیک بر میزان درد، کیفیت زندگی و شاخص ناتوانی در بیماران دیسکوپاتی کمر IR.RUMS.REC.1397.112 ۱۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی علائم سندروم ساختمان در پرستاران بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.113 ۱۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی فراوانی بی اختیاری استرسی و فوریتی ادرار و برخی عوامل مرتبط با آن در خانم های سنین باروری غیر باردار مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی زنان رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.114 ۱۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی عوامل بازدارنده برای شرکت در نماز جماعت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از دیدگاه دانشجویان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.115 ۱۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
طرح پژوهشی
اثربخشی آموزش شادکامی بر الگوی تعامل والد-کودک و امیدواری والدین کودکان مبتلا به اوتیسم IR.RUMS.REC.1397.116 ۱۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
طرح پژوهشی
مطالعه اثربخشی درمان با نوروبیوفیدبک بر علائم وسواسی جبری کودکان و نوجوانان مبتلا، مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی رفسنجان در سال 1398-1397 IR.RUMS.REC.1397.117 ۱۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
طرح پژوهشی
تأثیر کاهش وزن بر سطح سرمی تستوسترون، عملکرد جنسی و تمایلات جنسی مردان مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی مراجعه‌کننده به کلینیک تغذیه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.118 ۱۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر رفسنجان با استفاده از مدل شاخص کیفیت آب (WQI) IR.RUMS.REC.1397.119 ۱۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر پودر چای سبز غنی شده با (EGCG) epigallocatchin gallate بر برخی پارامترهای کلینیکی، الکتروفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، التهابی و آنتی‌اکسیدانی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، یک مطالعه تصادفی کار آزمایی بالینی دو سو کور IR.RUMS.REC.1397.120 ۱۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی دو روش آرام‌سازی و مراقبه بر سطح سرمی سایتوکین های IL-10، TGF-β، IL-6 و IFN- در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.121 ۱۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی دو روش آرام سازی و مراقبه بر سطح سرمی سایتوکین های IL-2، TNF-α، IL-17A و IL-23 در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.122 ۱۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۴/۷/۲۸
طرح پژوهشی
برسی میزان تغییرات سطح سرمی اینترلوکین 10 و اینترفرون گاما در بیماران تحت انژیوگرافی کرونر قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.123 ۱۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی میزان شیوع چاقی و فشار خون بالا در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.124 ۱۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی افکار و برنامه ریزی جهت اقدام به خودکشی در دانشجویان پیراپزشکی سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.125 ۱۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
مطالعه تأثیر قطره کتورولاک بر پیشگیری از بروز ادم سیستویید ماکولا متعاقب جراحی کاتاراکت در بیماران دیابتی IR.RUMS.REC.1397.126 ۱۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر یوگا در بارداری بر برخی پیامدهای زایمانی در زنان نخست‌زای مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس شهر رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.127 ۱۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
پایان‌نامه
مقایسه‌ی تاثیر دو روش درمان شناختی رفتاری و ورزش تای چی بر ترس از سقوط سالمندان عضوکانون بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.128 ۱۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
تاثیر عصاره مغز پسته بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و لیپیدی در موش های صحرایی پس از القاء کبد چرب IR.RUMS.REC.1397.129 ۱۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پوست پسته واریته اکبری بر فاکتور های هورمونی و پروفایل لپیدی در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار پس از القای سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.RUMS.REC.1397.130 ۱۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
تهیه ی داربست طبیعی پوست از لایه مخاطی روده شتر و تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر ترمیم سریعتر زخم در مدل حیوانی IR.RUMS.REC.1397.131 ۱۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان آگاهی، رضایتمندی و دیدگاه مردم رفسنجان در خصوص چالش های زیست محیطی در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.132 ۱۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
تجزیه فوتوکاتالیستی فنیتروتیون با استفاده از یک نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه نانو ذرات TiO2 به منظور حذف این سم از پساب کشاورزی IR.RUMS.REC.1397.133 ۱۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر الگوی PRECEDE PROCEED در خصوص کاهش مصرف نمک در میان خانوارهای شهرستان رفسنجان، سال 98-1397 IR.RUMS.REC.1397.134 ۱۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۷
طرح پژوهشی
اثر چهار هفته تمرین استقامتی به همراه تجویز روغن پسته بر برخی فاکتورهای رفتاری در موش¬های ماده مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.RUMS.REC.1397.135 ۱۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
طرح پژوهشی
عنوان طرح: مروری بر احادیث اسلامی پیرامون خودکشی IR.RUMS.REC.1397.136 ۱۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
پایان‌نامه
بررسی میزان اضطراب و وسواس مرگ پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1397 و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی IR.RUMS.REC.1397.137 ۱۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه میزان درجه تبدیل، ریز نشت و استحکام باند ریزکششی باندینگ‌های حاوی و بدون مواد ممانعت کننده ماتریکس متالوپروتئیناز IR.RUMS.REC.1397.138 ۱۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر آنتاگونیست اختصاصی گیرنده اپلین بر پاسخ های ایمنی مرتبط با سلول های T-سایتوتوکسیک 1 و 2 (TC1 & TC2) در یک مدل حیوانی سرطان پستان IR.RUMS.REC.1397.139 ۱۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر آنتاگونیست اختصاصی گیرنده اپلین بر پاسخ های ایمنی مرتبط با سلول های T کمک کننده (TH) نوع 1 و 2 در یک مدل حیوانی سرطان پستان IR.RUMS.REC.1397.140 ۱۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
طرح پژوهشی
مطالعه اثر عصاره پوست نرم پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار IR.RUMS.REC.1397.141 ۱۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۹
طرح پژوهشی
تاًثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی دانش آموزان دختر متوسطه شهر رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.142 ۱۴۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
مطالعه اثر پلی فنل نارنجنین بر بی قراری و درد التهابی دندان در موشهای صحرایی IR.RUMS.REC.1397.143 ۱۴۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد داوطلبین سلامت شهر رفسنجان در خصوص خودآزمایی پستان، سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.144 ۱۴۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
مطالعه اثر اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) بر بی قراری و درد التهابی دندان در موشهای صحرایی IR.RUMS.REC.1397.145 ۱۴۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین سلامت معنوی و شادکامی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.146 ۱۴۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی با مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.147 ۱۴۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی روایی‌سنجی پرسشنامه کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری « QPCQ » در مادران باردار شهر رفسنجان در سال 98- 1397 IR.RUMS.REC.1397.148 ۱۴۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تاثیر روش آموزش معلم محور و همتامحور بر میزان مهارت بالینی ,اضطراب و رضایتمندی دانشجویان ترم سوم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال1397 IR.RUMS.REC.1397.149 ۱۴۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
بررسی سینتیک تغییرات رنگ، اتلاف کلروفیل و کارتنوئیدها در فرآیند برشته کردن پسته IR.RUMS.REC.1397.150 ۱۵۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
پایان‌نامه
مطالعه همبستگی بین مدت و نحوه ی استفاده از گوشی های هوشمند با کیفیت خواب دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان(1397) IR.RUMS.REC.1397.151 ۱۵۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۳
طرح پژوهشی
گزارش یک مورد خانم جوان باردار با تشدید تنگی نفس در زمینه نارسایی قلبی ناگهانی و پراکلامپسی همزمان IR.RUMS.REC.1397.152 ۱۵۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی میزان بهره مندی خانوارها به خدمات سلامت ارائه شده و برخی عوامل موثر بر آن در مراکز بهداشتی درمانی شهری رفسنجان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.153 ۱۵۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پسته بر حافظه کاری و رفتار شبه اضطرابی در موش سوری اوارکتومی شده IR.RUMS.REC.1397.154 ۱۵۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
مطالعه اثر داروی آتروواستاتین بر عوارض کلیوی و کبدی ناشی از پیری (Aging) القاء شده توسط D-Galactose در موش سوری نر IR.RUMS.REC.1397.155 ۱۵۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم شدید و برخی عوامل خطر مرتبط با آن در نوزادان بستری در بیمارستان علی ابن ابی طالب ( ع ) شهرستان رفسنجان در نیمسال اول 1398 IR.RUMS.REC.1397.156 ۱۵۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تأثیر حضور همراه آموزش دیده و دانشجوی مامایی در لیبر بر برخی پیامدهای مادری و نوزادی، در زنان نخست زا مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1397.157 ۱۵۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی تعیین کننده های فعالیت بدنی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر رفسنجان، سال تحصیلی 98-1397 IR.RUMS.REC.1397.158 ۱۵۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی تعیین کننده های مصرف میوه و سبزی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر رفسنجان، سال تحصیلی98-1397 IR.RUMS.REC.1397.159 ۱۵۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سالهای 1392 تا 1396 IR.RUMS.REC.1397.160 ۱۶۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تأثیر فراورده رازیانه بر دیسپارونی بعد از زایمان در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکزخدمات جامع سلامت شهر رفسنجان 1397 IR.RUMS.REC.1397.161 ۱۶۱

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.