English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اعتبارنامه
IR.RUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشگاه بیماریهای قلب و عروق/متخصص بالینی علی اسماعیلی ندیمی
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی شمسی زاده
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشگاه حقوق قضایی/کارشناسی مجید آفرند
حقوقدان
N/A رییس شورای شهر رفسنجان(در دانشگاه سمت ندارد) فقه حوزوی/کارشناسی محمدعلی ارجمند لاری
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محمود شیخ فتح الهی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مدیر گروه اخلاق پزشکی داخلی/متخصص بالینی زهرا شریف زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون نهاد رهبری معارف/کارشناسی ارشد مرضیه حسنی کبوتر خانی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات (پژوهشگر گروه پایه پزشکی) انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد زارع بیدکی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گوارش و کبد بالغین/فوق تخصص وحید میرزایی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی/کارشناسی ارشد منور نادری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به ملاسما، مراجعه کننده به کلینیک تخصصی پوست دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و افراد سالم در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.131 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب شهرستان رفسنجان در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.130 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
مطالعه اثر پلی فنل اولئوروپئین بر بروز نوروپاتی محیطی و نقایص شناختی ناشی از سیسپلاتین در موشهای صحرایی نر IR.RUMS.REC.1398.129 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثرات شرطی سازی ایسکیمیک از راه دور بر برخی تغییرات مرتبط با پیری القا شده با اوارکتومی در موش صحرایی ماده IR.RUMS.REC.1398.128 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی نقش عصاره گیاه علف چای(هیپریکوم پرفوراتوم )بر بیان ژن های GATA3،T-bet،Foxp3 در موش های balb/c مبتلا به آسم آلرژیک IR.RUMS.REC.1398.127 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
مطالعه تاثیر مصرف مکمل ویتانین D بر برخی آنزیمهای کبدی، شاخصهای استرس اکسیداتیو، سطح سرمی گلوکز و پروفایل لیپید در موشهای صحرایی نر تیمار شده با متادون IR.RUMS.REC.1398.126 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی و برخی از عوامل مرتبط با آن در کارکنان دانشکده دندانپزشکی شهرستان رفسنجان در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.125 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی گوناگونی آناتومیک سینوس اسفنوئید و ساختارهای عصبی- عروقی مجاور آن با استفاده از سی تی اسکن در بیماران ارجاع شده به بخش سی تی اسکن بیمارستان علی ابن ابی طالب رفسنجان در سال 1399-1398 IR.RUMS.REC.1398.124 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر حرکت درمانی همراه با آرام سازی پیشرونده عضلانی برمیزان افسردگی بیماران افسرده بستری دربخش اعصاب و روان مرکز آموزشی،درمانی مرادی رفسنجان درسال 1398 IR.RUMS.REC.1398.123 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو روش کپسول خوراکی و واژینال گل مغربی همزمان با القای لیبر بر نمره بیشاپ، موفقیت القا و برخی پیامدهای زایمانی در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس رفسنجان، سال1398 IR.RUMS.REC.1398.122 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول خوراکی روغن کرچک و گل مغربی قبل از القای لیبر برنمره بیشاپ، موفقیت القا وبرخی پیامدهای زایمانی درزنان مراجعه کننده به زایشگاه نیک نفس شهرستان رفسنجان سال1398 IR.RUMS.REC.1398.121 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ان استیل سیستئین بر تجمع چربی و بیان برخی از ژن های مسیر آپتوز و متابولیسم چربی در سلول های مدل برون تنی کبد چرب IR.RUMS.REC.1398.120 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر تبعیت دارویی بیماران ترخیص شده از بخش CCU بیمارستان علی ابن ابیطالب در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.119 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی کیفیت مراقبت های دوران بارداری با سلامت روانی و برخی عوامل موثر بر آن در مادران شهر رفسنجان در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.118 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر ارتقای رفتارهای خود محافظتی در کارکنان مشاغل نقاشی و صافکاری ‏ IR.RUMS.REC.1398.117 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس الگوی فرانظری در انجام ماموگرافی و رفتار صحیح خودآزمایی پستان در کارکنان خدماتی شاغل در بیمارستانهای شهر رفسنجان در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.116 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
حذف آرسنیک از آب آشامیدنی توسط فرایند جذب سطحی با استفاده از نانوذرات اکسید مس سنتزشده از برگ درخت گردو IR.RUMS.REC.1398.115 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط وضعیت خواب با شاخص DMFT در جمعیت 35 تا 70 ساله مراجعه کننده به مرکز کوهورت شهرستان رفسنجان در سال 1397 IR.RUMS.REC.1398.114 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی خطاهای حین کار در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندان پزشکی رفسنجان در سال تحصیلی 1397-1396 IR.RUMS.REC.1398.113 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳
طرح پژوهشی
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید- پروسید به مادران در خصوص ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان6-3 ساله شهر رفسنجان، سال 99-1398 IR.RUMS.REC.1398.112 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.