English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

اعتبارنامه
IR.RUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رییس دانشگاه بیماریهای قلب و عروق/متخصص بالینی علی اسماعیلی ندیمی
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی شمسی زاده
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشگاه حقوق قضایی/کارشناسی مجید آفرند
حقوقدان
N/A رییس شورای شهر رفسنجان(در دانشگاه سمت ندارد) فقه حوزوی/کارشناسی محمدعلی ارجمند لاری
روحانی
استاد عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محسن رضائیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مدیر گروه اخلاق پزشکی داخلی/متخصص بالینی زهرا شریف زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون نهاد رهبری معارف/کارشناسی ارشد مرضیه حسنی کبوتر خانی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات (پژوهشگر گروه پایه پزشکی) انگل شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد زارع بیدکی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گوارش و کبد بالغین/فوق تخصص وحید میرزایی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول پژوهش علم اطلاعات و دانش شناسی/کارشناسی ارشد منور نادری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب، افسردگی و استرس در پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی حضرت علی ابن ابی طالب (ع) در زمان پاندمی بیماری کرونا در سال 99 IR.RUMS.REC.1399.011 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۱۰
طرح پژوهشی
مقایسه سیر بالینی و فاکتورهای خطر در بیماران فوت شده و بستری کووید 19 در بخش های معمولی و ویژه شهرستان رفسنجان IR.RUMS.REC.1399.010 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی یافته های سی تی اسکن قفسه سینه در بیماران با علائم حاد تنفسی مشکوک به کووید 19 در شهر رفسنجان IR.RUMS.REC.1399.009 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی شیوع ویروس کرونا (COVID-19) و ارتباط مرگ و میر ناشی از آن با انواع بیماری های مزمن در افراد مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) در شهرستان رفسنجان در سالهای 98و99 IR.RUMS.REC.1399.008 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
مروری بر ویژگی های بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مشکوک و مبتلا به کوروناویروس جدید 2019 (2019-nCoV) در رفسنجان، 99-1398 IR.RUMS.REC.1399.007 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
بررسی برخی عوامل موثر بر سلامت روان اعضاء هیات علمی و دانشجویان پزشکی بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر رفسنجان در شیوع بیماری COVID-19 در سال 1399 IR.RUMS.REC.1399.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
اثربخشی آموزش مجازی ذهن آگاهی مبتنی برکاهش استرس بر تاب آوری، استرس، اضطراب و افسردگی افراد دارای سابقه بیماری زمینه ای در خانواده در شهرستان انار در هنگامه شیوع ویروس کووید 19 IR.RUMS.REC.1399.005 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
بررسی سلامت روان و برخی عوامل تاثیرگزار بر آن در کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب شهر رفسنجان در شیوع بیماری COVID-19 در سال 1399 IR.RUMS.REC.1399.004 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
تهدید درک شده (حساسیت و شدت درک شده) و رفتارهای پیشگیرانه مردم شهرستان رفسنجان در خصوص بیماری کرونا (کوید-19)، سال 1399 IR.RUMS.REC.1399.003 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ارزیابی و مداخله آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی بر تمهیدات بیمارستان و رعایت نکات پیشگیری در کارکنان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در رابطه با کوید19 درسال 1399 IR.RUMS.REC.1399.002 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۵
طرح پژوهشی
بررسی الگوهای انتقال و شاخصهای مرتبط با الودگی به ویروس جدید کرونا (COVID 19) در رفسنجان 1398-99 IR.RUMS.REC.1399.001 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
ساخت نانولیپوزوم روغن مغز پسته و تاثیر آن در تغییرات نسبی برخی از واسطه های التهابی در مدل حیوانی بیماری ام اس IR.RUMS.REC.1398.214 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسه علامت چاپ کف دست ، تست لب گزه و تست مالمپاتی در پیش بینی سخت بودن لوله گذاری داخل تراشه در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اتاق عمل بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 1399 IR.RUMS.REC.1398.213 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط میل جنسی و رضایت زناشویی با استفاده از هرزه نگاری در مادران دارای فرزند شهر رفسنجان، سال 1399-1398 IR.RUMS.REC.1398.212 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط رضایت جنسی و صمیمیت با استفاده از هرزه نگاری در پدران دارای فرزند شهر رفسنجان، سال 1399-1398 IR.RUMS.REC.1398.211 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیرآموزش عملیات احیا قلبی - ریوی توسط مربیان با و بدون تجربه احیا قلبی ریوی در موقعیت واقعی، بر دانش و مهارت دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رفسنجان در سال1399 IR.RUMS.REC.1398.210 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آروماتراپی با عصاره بیدمشک بر فشارخون و کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز جامع خدمات سلامت منتخب شهر رفسنجان در سال 1398 IR.RUMS.REC.1398.209 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر درد قفسه سینه در بیماران قلبی ترخیص شده ازبخش CCU بیمارستان علی ابن ابی طالب شهر رفسنجان در سال 1399 IR.RUMS.REC.1398.208 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
طرح پژوهشی
روان سنجی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه موانع تبعیت دارویی (ABQ) در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی رفسنجان در سال 1399 IR.RUMS.REC.1398.207 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۴
طرح پژوهشی
مقایسه پاسخ‌های ایمنی وابسته به سلول B در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوزیس سیستمیک و افراد سالم IR.RUMS.REC.1398.206 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.