English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی


مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

معرفی

مرکز تحقیقات سرطان در بهمن ماه 1384 ، قبل از اخذ مجوزات اداری و با داشتن اهدافی بزرگ، در مکانی کوچک (رختکن اساتید جراحی بیمارستان شهدای تجریش) با یک پرسنل شروع به کار کرد. این مرکز در سال 1385 با واحد های مسئول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مکاتبات خود را شروع کرد و نهایتاً در تاریخ 1385/11/02 موفق به دریافت مجوز از دانشگاه گردید. روند اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز از سال 1386 لغایت 1388 ادامه داشت و سرانجام در تاریخ 1389/02/05 موافقت قطعی تاسیس مرکز از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

اعتبارنامه
IR.SBMU.CRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس مرکز تحقیقات سرطان جراحی سرطان/فلوشیپ فوق تخصصی محمد اسماعیل اکبری
رئیس
N/A معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مریم خیام زاده
دبیر
استاد عضو هیات علمی حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد جعفر حبیب زاده
حقوقدان
N/A - علوم حوزوی/کارشناسی ارشد مرتضی صادقی کاشانی
روحانی
N/A معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مریم خیام زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی محمود عباسی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مشاور اجرایی مدیریت/کارشناسی مهدی اکبری
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات اعصاب عملکردی جراحی مغز و اعصاب/فلوشیپ فوق تخصصی علیرضا زالی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی جراحی عروق و تروما/ حقوق و اخلاق پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سیدرضا موسوی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی رادیوتراپی/متخصص بالینی حمیدرضا میرزایی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش کتابداری پزشکی/کارشناسی ارشد نعیمه شهرابی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
روند بروز سرطان گره های لنفاوی طی سال های 1390 تا 1394 IR.SBMU.CRC.REC.1399.015 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان تخمدان و روند آن در ایران بین سال های 1395-1385 IR.SBMU.CRC.REC.1399.014 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی بروز، روند و میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان تخمدان در ایران بین سال های 1395-1388 IR.SBMU.CRC.REC.1399.013 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان بقای کلی و بقای یک و پنج ساله سرطان های مجاری صفراوی خارج کبدی در ایران طی سال های 1390 الی 1395 IR.SBMU.CRC.REC.1399.012 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان بروز سرطان های مجاری صفراوی خارج کبدی و روند آن در ایران طی سال های 1390 الی 1395 IR.SBMU.CRC.REC.1399.011 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
تعیین خصوصیات بیولوژیک سرطان پستان در زنان جوان ایرانی ارجاع شده به مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1984 تا 2019 IR.SBMU.CRC.REC.1399.010 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بهینه سازی ترکیب دوزیمتر ژلی-پلیمری PASSAG جهت افزایش حساسیت پاسخ دوزیمتر IR.SBMU.CRC.REC.1399.009 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر "مداخلات توانمند سازی اجتماع محور" بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان 69-20ساله تحت پوشش مرکز بهداشت شمال تهران در زمینه سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1399.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
آنالیز آماری سرطان پستان مردان ایرانی از سال 1393-1384 IR.SBMU.CRC.REC.1399.007 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
ارزیابی دزیمتری چشمه ایریدیوم-192 مدل IRAsource به منظور استفاده به عنوان چشمه در براکی تراپی با آهنگ دوز بالا، از طریق شبیه سازی مونت کارلو IR.SBMU.CRC.REC.1399.006 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
تاثیر درمان های سیستمیک(شیمی درمانی، هورمون درمانی و تارگت تراپی) با Full dose و یا boost رادیوتراپی حین عمل جراحی در عود بیماری در سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1399.005 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی اپیدمیولوژیک سرطان روده ی کوچک در ایران IR.SBMU.CRC.REC.1399.004 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی – رفتاری در ادراک درد و مشکلات در نظم بخشی هیجان زنان مبتلا به سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1399.003 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
ترجمه و روان سنجی ابزار چندبعدی رضایت از زندگی در بیماران مبتلا به سرطان IR.SBMU.CRC.REC.1399.002 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی پکیج دو دارویی BCc1 و Hep-S در بهبود علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری مبتلا به کووید-19 به صورت کارازمایی بالینی دوسویه ناآگاه و تصادفی IR.SBMU.CRC.REC.1399.001 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
تقاضای القایی در اقدامات تشخیصی سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1398.031 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی روند بروز و میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان رحم در ایران بین سالهای 1395-1389 IR.SBMU.CRC.REC.1398.030 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
تعیین روند بروز، میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان سرویکس در ایران در سال های 1389 - 1395 IR.SBMU.CRC.REC.1398.029 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیرات متقابل دریافت رژیم غذایی و ژنوتیپ ژن FTO بر ابتلا به سرطان کولورکتال IR.SBMU.CRC.REC.1398.028 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
تعیین میزان عود موضعی و بقا کلی در درمان با IORT با الکترون یا X-RAY با دوز بوست یا رادیکال ،بر اساس فرآیند های دموگرافیک، پاتولوژیک و بیولوژیک و مقایسه آن با عود موضعی و بقا در درمان با EBRT در بیماران مبتلا به سرطان پستان از شهریور 92 تا مهر 98 IR.SBMU.CRC.REC.1398.027 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.