English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی


مرکز تحقیقات سرطان-دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

معرفی

مرکز تحقیقات سرطان در بهمن ماه 1384 ، قبل از اخذ مجوزات اداری و با داشتن اهدافی بزرگ، در مکانی کوچک (رختکن اساتید جراحی بیمارستان شهدای تجریش) با یک پرسنل شروع به کار کرد. این مرکز در سال 1385 با واحد های مسئول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مکاتبات خود را شروع کرد و نهایتاً در تاریخ 1385/11/02 موفق به دریافت مجوز از دانشگاه گردید. روند اخذ موافقت اصولی تاسیس مرکز از سال 1386 لغایت 1388 ادامه داشت و سرانجام در تاریخ 1389/02/05 موافقت قطعی تاسیس مرکز از طرف وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر شد.

اعتبارنامه
IR.SBMU.CRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس مرکز تحقیقات سرطان جراحی سرطان/فلوشیپ فوق تخصصی محمد اسماعیل اکبری
رئیس
N/A معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مریم خیام زاده
دبیر
استاد عضو هیات علمی حقوق کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد جعفر حبیب زاده
حقوقدان
N/A - علوم حوزوی/کارشناسی ارشد مرتضی صادقی کاشانی
روحانی
N/A معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مریم خیام زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی محمود عباسی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مشاور اجرایی مدیریت/کارشناسی مهدی اکبری
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات اعصاب عملکردی جراحی مغز و اعصاب/فلوشیپ فوق تخصصی علیرضا زالی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی جراحی عروق و تروما/ حقوق و اخلاق پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سیدرضا موسوی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی رادیوتراپی/متخصص بالینی حمیدرضا میرزایی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش کتابداری پزشکی/کارشناسی ارشد نعیمه شهرابی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
ارزیابی کیفیت داده های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان تهران ( کامل و قابل اطمینان بودن) در سال1395 IR.SBMU.CRC.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
مقایسه اثرات بیولوژیک سرومای ناشی از جراحی بدون رادیوتراپی حین عمل با رادیوتراپی حین عمل با الکترون با دوز رادیکال بر روی سلول های کشت شده سرطان پستان همان بیمار IR.SBMU.CRC.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
رابطه تعداد غدد لنفاوی جدا شده از زیر بغل با بقاء کلی بیماران مبتلا به کانسر پستان مرکز کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.CRC.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
ارزیابی اثرات سرومای ناشی از جراحی با و بدون رادیوتراپی حین عمل (IORT) به روشهای مختلف و با دوزهای متفاوت بر روی سلول های سرطان پستان همان بیمار IR.SBMU.CRC.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط خونریزی غیرطبیعی واژینال و افزایش ضخامت اندومتر با بروز سرطان اندومتر در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن IR.SBMU.CRC.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
مقایسه میزان بقاء کلی، بین دو گروه از locally advanced breast cancer: گروه نئوادجوانت در مقایسه با جراحی اولیه در بیماران مراجعه کننده به مرکز جامع کنترل سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1397-1387) IR.SBMU.CRC.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی سرطان معده در ایران طی ده سال (1393-1383) IR.SBMU.CRC.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
فاکتورهای پیش آگهی کننده مؤثر در بقاء بیماران دچار سرطان های کولورکتال IR.SBMU.CRC.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر نانوداروی BCc1 بر بیان ژنهای مسیر آپوپتوز در سلولهای فیبروبلاست موشی و لاین سلولی سرطان پستان (MCF-7) IR.SBMU.CRC.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
تاثیر ارائه رژیم غذایی وریدی اختصاصی بر بیماران بستری در بخش آِی سی یو IR.SBMU.CRC.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی بیان ژنهای ROMO1, OMA1, TPT1, LINC00961 و SAMMSON در سرطان سینه IR.SBMU.CRC.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
پایان‌نامه
اثربخشی درمان با چشم انداز زمان در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) IR.SBMU.CRC.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
پایان‌نامه
مقایسه استرس پس از حادثه و رشد پس از حادثه در بیماران مبتلا به سرطان سینه در زمان تشخیص، درمان و پس از بهبودی IR.SBMU.CRC.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
پایان‌نامه
کاربرد روش بیشینه‌ی درستنمایی تاوانیده برای مدل‌های خطرات متناسب در داده‌های سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
طرح پژوهشی
بررسی بروز انواع سارکوم ها در بیماران ایرانی در استان های مختلف در فاصله سالهای 93-1388 IR.SBMU.CRC.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
طرح پژوهشی
محاسبه ی میزان بروز و بقای ملانوما در ایران در سال های 1389 الی 1393 IR.SBMU.CRC.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
طرح پژوهشی
محاسبه ی میزان بروز سرطان تیروئید در ایران در سال های 1389 الی 1393 IR.SBMU.CRC.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری و درمان ذهن آگاهی، بر مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان با توجه به نیمرخ شخصیتی درون گرایی و برونگرایی IR.SBMU.CRC.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
طرح پژوهشی
اثر دریافت غذایی بر ارتباط بین ژن FTO با خطر ابتلا به سرطان پستان IR.SBMU.CRC.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۹
طرح پژوهشی
محاسبه ی میزان بروز سرطان پستان در ایران در سال های 1389 الی 1393 IR.SBMU.CRC.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.