کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی

پژوهشکده علوم دندانپزشکی متشکل از چهار مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، اندودانتیکس، ناهنجاریهای دندانی فکی و دندانپزشکی پیشگیری با مجوز شماره 500/1636 مورخ 90/8/4 به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسید. این پژوهشکده در فضائی به مساحت 1000 مترمربع در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد و دارای 400 مترمربع فضای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه مواد دندانی، آزمایشگاه تحقیقات سلولی ملکولی و آزمایشگاه پاتولوژی دهان و دندان و همچنین 100 متر مربع فضا با امکانات سمعی بصری جهت برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی می‌باشد. ماموریت این پژوهشکده عبارتست از طراحی، تصویب، اجرا و انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی در چهار محور تحقیقات بالینی دندانپزشکی، مواد دندانی، علوم پایه دندانپزشکی و پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان می‌باشد.

اعتبارنامه
IR.SBMU.DRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی ارتودنسی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمدرضا صفوی
رئیس
استاد رئیس دانشکده دندانپزشکی اندودانتیکس/دکترای تخصصی (PhD) محمد جعفر اقبال
دبیر
N/A رئیس شعبه تجدید نظر ۲۸ دیوان عدالت اداری دندانپزشکی عمومی/دکترای حرفه ای ذبیح اله واحدی
حقوقدان
استادیار رئیس دانشکده علوم انسانی الهیات، فقه و حقوق/دکترای تخصصی (PhD) حمید فغفور مغربی
روحانی
استاد مدیر گروه اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید سوری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل, وزیر دادگستری حقوق پزشکی، فلوشیب زیست پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمود عباسی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مشاور اجرایی مدیریت صنعتی/کارشناسی حسن عباسیان
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده فن آوری جراحی دهان فک و صورت/دکترای تخصصی (PhD) آرش خجسته
پژوهشگر
استاد معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی ارتودنسی/دکترای تخصصی (PhD) آزیتا طهرانچی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات اندودانتیکس اندودانتیکس/دکترای تخصصی (PhD) سعید عسگری
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی جغرافیا/کارشناسی معصومه رزمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه مارژینال فیت در رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک و layer شونده IR.SBMU.DRC.REC.1398.078 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه آزمایشگاهی میزان فشردگی و استحکام در فیکساسیون با dynamic compression plate و divergent screw mounted miniplate در شکستگی های ناحیه بادی مندیبل IR.SBMU.DRC.REC.1398.077 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه میزان فشردگی و استحکام در فیکساسیون onlay bone graft به روش های lag screw و فیکساسیون با پلیت و قراردهی پیچ به صورت متباعد و معمول در بررسی in vitro IR.SBMU.DRC.REC.1398.076 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط اضطراب با کیفیت زندگی و سلامت دهان ودندان کودکان 4-6 ساله IR.SBMU.DRC.REC.1398.075 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سابقه فامیلی و TMD در بیماران تحت درمان و بدون درمان ارتودنسی IR.SBMU.DRC.REC.1398.074 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی آگاهی و نگرش معلمان دبستان 2 منطقه از شهر تهران به تروماهای دندانی IR.SBMU.DRC.REC.1398.073 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی و مقایسه ترجیحات والدین برای خدمات پیشگیرانه و درمانی دندانپزشکی کودکان: تدوین و کاربرد ابزار تمایل به پرداخت در مراجعین به مراکز آموزشی و درمانی در ایران در سال IR.SBMU.DRC.REC.1398.072 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان آهن و روی بزاق در کودکان مبتلا به Early childhood caries(ECC) و گروه کنترل IR.SBMU.DRC.REC.1398.071 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر ضد قارچی اسانس نارنگی(Citrus Reticulata) از شهر تنکابن بر روی کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزوئی و کاندیدا گلابراتا در محیط آزمایشگاهی IR.SBMU.DRC.REC.1398.070 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی کیفیت استخوان بازسازی شده 9 ماه پس از جراحی سینوس لیفت بین دو ماده آلوگرفت و زنوگرفت. IR.SBMU.DRC.REC.1398.069 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنت در بیمارانی که کمبود ویتامین D دارند IR.SBMU.DRC.REC.1398.068 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه ی مقاومت به شکست و دقت تطابق اباتمنت های تیتانیوم و اباتمنت زیرکونیای ساخته شده بوسیله ی دستگاه CAD/CAM در ایمپلنت های اینترنال هگز. IR.SBMU.DRC.REC.1398.067 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
تاثیر نوع سمان و تکنیک سمان کردن در میزان گیر پروتزهای ایمپلنتی سمان IR.SBMU.DRC.REC.1398.066 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه روش های مختلف آماده سازی سطح پرسلن بر استحکام باند برشی بین کامپوزیت و پرسلن IR.SBMU.DRC.REC.1398.065 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر روش کالیبریشن تصاویر سه نوع دوربین دیجیتال بر انتخاب رنگ دندان با استفاده از نرم افزار فتوشاپ IR.SBMU.DRC.REC.1398.064 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه shear bond strength براکت های ارتودنسی بر سطح سرامیک توسط دو نوع سیستم باندینگ IR.SBMU.DRC.REC.1398.063 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی بیان P16 به وسیله ی روش ایمونوهیستوشیمی در کارسینوم اسکواموس سل سر و گردن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1397_1398 IR.SBMU.DRC.REC.1398.062 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه میزان تحلیل استخوان مارجینال در قراردهی ایمپلنت همزمان و ایمپلنت تاخیری در بازسازی عرضی ریج آلوئول : یک مطالعه گذشته نگر IR.SBMU.DRC.REC.1398.061 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی مشخصات درد های مزمن اروفاسیال در پرونده های تخصصی بخش بیماری های دهان دانشکده شهید بهشتی طی سال های 92-97 IR.SBMU.DRC.REC.1398.060 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه shear bond strength اتصال براکت های سرامیکی ارتودنسی بر سطح سرامیک توسط دو نوع سیستم باندینگ IR.SBMU.DRC.REC.1398.059 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.