کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


پژوهشکده علوم دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی

پژوهشکده علوم دندانپزشکی متشکل از چهار مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی، اندودانتیکس، ناهنجاریهای دندانی فکی و دندانپزشکی پیشگیری با مجوز شماره 500/1636 مورخ 90/8/4 به تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی رسید. این پژوهشکده در فضائی به مساحت 1000 مترمربع در محل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد و دارای 400 مترمربع فضای آزمایشگاهی شامل آزمایشگاه مواد دندانی، آزمایشگاه تحقیقات سلولی ملکولی و آزمایشگاه پاتولوژی دهان و دندان و همچنین 100 متر مربع فضا با امکانات سمعی بصری جهت برگزاری کارگاهها و سمینارهای علمی می‌باشد. ماموریت این پژوهشکده عبارتست از طراحی، تصویب، اجرا و انتشار نتایج طرح‌های تحقیقاتی در چهار محور تحقیقات بالینی دندانپزشکی، مواد دندانی، علوم پایه دندانپزشکی و پیشگیری از بروز بیماریهای دهان و دندان می‌باشد.

اعتبارنامه
IR.SBMU.DRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی ارتودنسی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمدرضا صفوی
رئیس
استاد رئیس دانشکده دندانپزشکی اندودانتیکس/دکترای تخصصی (PhD) محمد جعفر اقبال
دبیر
N/A رئیس شعبه تجدید نظر ۲۸ دیوان عدالت اداری دندانپزشکی عمومی/دکترای حرفه ای ذبیح اله واحدی
حقوقدان
استادیار رئیس دانشکده علوم انسانی الهیات، فقه و حقوق/دکترای تخصصی (PhD) حمید فغفور مغربی
روحانی
استاد مدیر گروه اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید سوری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه و معاون حقوق بشر و امور بین الملل, وزیر دادگستری حقوق پزشکی، فلوشیب زیست پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمود عباسی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مشاور اجرایی مدیریت صنعتی/کارشناسی حسن عباسیان
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده فن آوری جراحی دهان فک و صورت/دکترای تخصصی (PhD) آرش خجسته
پژوهشگر
استاد معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پژوهشکده علوم دندانپزشکی ارتودنسی/دکترای تخصصی (PhD) آزیتا طهرانچی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات اندودانتیکس اندودانتیکس/دکترای تخصصی (PhD) سعید عسگری
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی جغرافیا/کارشناسی معصومه رزمی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بلیچینگ داخلی بر استحکام باند میکروکششی کامپوزیت به مینای دندان تازه ونیر شده IR.SBMU.DRC.REC.1397.001 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
ارزیابی اثر زیست ماده Emdogain بر تکثیر سلولی و فعالیت آنزیمی سلول‌هــای بنیادی پالپ دندان کشت داده شده بر روی پیوند استخوان آلوژن: یک مطالعه برون تنی IR.SBMU.DRC.REC.1397.002 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی مداخلات ارتقاء سلامت دهان و دندان مادران باردار و کودکانشان در جمعیت شهری پیشوا و پاکدشت از مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.DRC.REC.1397.003 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی درون تنی اثر استخوان سازی داربست هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات پوشیده از پلی کاپرولاکتون لود شده با سلول های بنیادی انسانی مشتق از پالپ دندانی در ماتریکس متخلخل ژلاتینی در ضایعه استخوانی جمجمه با اندازه بحرانی در مدل حیوانی موش IR.SBMU.DRC.REC.1397.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط نسبت ابعاد مهره های گردنی با بلوغ مهره های گردنی در در نمونه های ایرانی مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران IR.SBMU.DRC.REC.1397.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر فیلرهای اصلاح شده با کوپلیمر همافسفات بر برخی خصوصیات فیزیکی مکانیکی کامپوزیت IR.SBMU.DRC.REC.1397.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی مداخلات ارتقاء سلامت دهان و دندان بر شاخص های سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی IR.SBMU.DRC.REC.1397.007 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر افزودن فنتانیل در ترکیب دارویی کتامین، میدازولام بر آرام بخشی داخل وریدی کودکان 2 تا 6 ساله غیر همکار دندانپزشکی IR.SBMU.DRC.REC.1397.008 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
: مقایسه برون تنی اثر رقت های مختلف اگزودای فیبرین غنی پلاکتی (PRF) و سرم جنینی گاوی بر روی تکثیر و تمایز سلول های پالپ دندانی انسانی و سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان IR.SBMU.DRC.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تغییر رنگ ،درجه پلیمریزاسیون و ریزسختی در سه نوع کامپوزیت در سه دوره زمانی IR.SBMU.DRC.REC.1397.010 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی دقت آپشن tooth segmentation در تعیین میزان تحلیل ریشه ی خارجی در CBCT IR.SBMU.DRC.REC.1397.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه ی تاثیر ژل کورکومین 2% با ژل نانومیسل کورکومین 1% در درمان زخم های آفتی عودکننده ی مینور دهان IR.SBMU.DRC.REC.1397.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی مقایسه ای تاثیر عصاره زردچوبه ) curcuma longa ) و دهانشویه کلرهگزیدین 2.0 % بر حیات سلول های فیبروبلاست های لثه انسانی IR.SBMU.DRC.REC.1397.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مصرف توام ژل نانومیسل کورکومین 1% ودهانشویه تریامسینولون استوناید0.1%درلیکن پلان دهانی IR.SBMU.DRC.REC.1397.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
درد بعد از درمان ریشه با استفاده از سیستمهای رسیپروکال و روتاری: مطالعه مروری نظام¬مند IR.SBMU.DRC.REC.1397.015 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه میزان بروز مارکر CD29 و SMA در پلئورومورفیک آدنوما ، آدنوئید سیستیک کارسینوما و غدد بزاقی نرمال به روش ایمونوهیستوشیمی IR.SBMU.DRC.REC.1397.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط ضخامت استخوان وشیب(inclination) دندان های انسیزورمندیبل درCBCT IR.SBMU.DRC.REC.1397.017 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در آب خروجی از یونیت های دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.DRC.REC.1397.018 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین شاخصهای رنگ دندانهای قدامی بالا IR.SBMU.DRC.REC.1397.019 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی میزان پوشانندگی رنگ سه نوع هیبرید سرامیک در مقایسه با لیتیم دی سیلیکات IR.SBMU.DRC.REC.1397.020 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر تغییر فشار محیطی بر استحکام باند ریز کششی کامپوزیت های مستقیم و غیرمستقیم به دندان IR.SBMU.DRC.REC.1397.021 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
طرح پژوهشی
مقایسه سرعت و عوارض دو روش کانین رترکشن NiTi closed coil و elastomeric powerchain IR.SBMU.DRC.REC.1397.022 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر بلیچینگ بر اصلاح رنگ هیبرید سرامیک های رنگ گرفته IR.SBMU.DRC.REC.1397.023 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه‌ی biocompatibility سیلر آزمایشی Resil با دو سیلر AH Plus و AH26 در موش صحرایی IR.SBMU.DRC.REC.1397.024 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۲
پایان‌نامه
بررسی همبستگی الگوی بلوغ درز میانی کام با سن اسکلتی مهره های گردنی در جامعه ایرانی IR.SBMU.DRC.REC.1397.025 ۲۵

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.