English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.MSP.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده پزشکی ارولوژی/متخصص بالینی علی طبیبی
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیدعلی ضیایی
دبیر
استاد رئیس بیمارستان پزشکی قانونی/متخصص بالینی حمید کریمان
حقوقدان
استادیار مدیر مرکز مطالعات دین و سلامت- مدیرمسؤول مجله پژوهش در دین و سلامت - مشاور در نهاد نمایندگی دانشگاه فقه و اصول(اجتهاد)/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی عبدالجباری
روحانی
استاد - اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) پروین یاوری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق و دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه پزشکی قانونی/متخصص بالینی مهرزاد کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A کارشناس مسؤول معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد نسرین خاطری
نماینده جامعه
استاد رئیس بیمارستان نفرولوژی اطفال/متخصص بالینی سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پزشکی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیدعلی ضیایی
پژوهشگر
استاد - نفرولوژی/فوق تخصص محمد حسن قدیانی
پژوهشگر
N/A - مشاوره و راهنمایی/کارشناسی حمیدرضا میرزایی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی الگوی بیان RNAهای بلند غیرکدکننده MALAT1, MIAT و XIST در سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد مبتلا به بیماری شریان کرونر و همراهی این الگو با ابتلا به دیابت تیپ 2 IR.SBMU.MSP.REC.1398.345 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی واریانت های ژن هایGSK3 ، PPARD ، BHLHE40-AS1 ، CLOCK ، TMEM165، CSNK1E ، ARNTL1، وGADL1، در بیماران دوقطبی نوع یک IR.SBMU.MSP.REC.1398.344 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بیان ژن های EGF و CXCL14 و PAR3 در سطح رونویسی، در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن IR.SBMU.MSP.REC.1398.343 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی فاکتورهای مرتبط با افزایش ریسک تشنج کلاستر در بیماران با صرع لوب تمپورال IR.SBMU.MSP.REC.1398.342 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی عوارض نارسایی حاد کبد و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان کودکان مفید IR.SBMU.MSP.REC.1398.341 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی سفیران سلامت و ارتقای دانش خود مراقبتی در مورد بیماری دیابت نوع دو در مرکز جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.MSP.REC.1398.340 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر تجویز ویتامین D بر شاخص گلایسمیک در بیماران دیابت تیپ یک IR.SBMU.MSP.REC.1398.339 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
غربالگری بیماری سلیاک در خانواده های کودکان مبتلا به سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید IR.SBMU.MSP.REC.1398.338 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
تاثیر تجویز دی پپتید Noopept بر تغییرات آپوپتوز هیپوکامپ و بهبود حافظه فضایی و درد طی التهاب محیطی پایدار IR.SBMU.MSP.REC.1398.337 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه اثر داربست پلی کاپرولاکتان حاوی سلول مزانشیمی مغز استخوان متمایز شده به رده استئوژنیک و هیدروکسی آپاتیت یا کورال بر روی ترمیم نقص جزیی استخوان فمور در موش های صحرایی با مدل استئوپروزیس IR.SBMU.MSP.REC.1398.336 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
نتایج درمان زخم پپتیک پرفوره حاد به روش لاپاراسکوپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.335 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع Heart rate variability غیر طبیعی در افراد جوان و سالم در روز های با شاخص مثبت آلودگی هوا IR.SBMU.MSP.REC.1398.334 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی سمیت عصبی و اختلال حافظه ناشی از تجویز ترامادول بر روی پروفایل بیان ژنی و مطالعه هیستوپاتولوژیک هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ IR.SBMU.MSP.REC.1398.333 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم در مرکز آموزشی درمانی شهید لبافی نژاد در سال 1397 IR.SBMU.MSP.REC.1398.332 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی دقت تشخیصی فیبرینوژن پلاسما برای سرطان های غیرقابل جراحی معده در بیمارستان لقمان ازسال 1397 تا 1398 IR.SBMU.MSP.REC.1398.331 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
شناسایی اسمبلیج های ژیاردیا لامبلیا جدا شده از مراجعین به آزمایشگاه های مراکز درمانی و سگ های شهرستان شهریار با استفاده از روش های سکوئنسینگ و HRM در سال 1397 IR.SBMU.MSP.REC.1398.330 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی تنوع تعداد نسخه ژن های miR-93-5p و miR-192-5pو miR-122-5p در سلول های تک هسته ای خون محیطی افراد مبتلا به بیماری شریان کرونر و ارتباط این تنوع با ابتلا به دیابت تیپ 2 IR.SBMU.MSP.REC.1398.329 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی الگوی بیان ژن و آنتی ژن پروتئین اختصاصی جفتی1 (placental-specific protein 1; PLAC1) در مغز استخوان و خون محیطی بیماران مبتلا به لوسمی میلوییدی حاد (AML) و لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL) تازه تشخیص داده شده IR.SBMU.MSP.REC.1398.328 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
پیش بینی آسیب حاد کلیوی پس از عمل جراحی قلب مبتنی بر روش های یادگیری ماشین IR.SBMU.MSP.REC.1398.327 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۱
پایان‌نامه
بررسی علل اختلال گفتاری در کودکان 6 ماهه تا 6 ساله مراجعه کننده به مرکز جامع تکامل کودکان وابسته به دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 IR.SBMU.MSP.REC.1398.326 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.