English

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور


انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

اعتبارنامه
IR.SBMU.NNFTRI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۱۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس انستیتو بهداشت وایمنی مواد غذایی/دکترای تخصصی (PhD) هدایت حسینی
رئیس
استادیار معاون پژوهشی تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) عصمت ناصری
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی، رسیدگی به تخلفات اداری حقوق، متخصص رادیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی اشرفی
حقوقدان
N/A مسؤول ستاد اقامه نماز نهاد رهبری دانشگاه ها فقه و اصول/دکترای تخصصی (PhD) محمد افشاری
روحانی
N/A - آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) نسرین برومندنیا
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لیلا افشار
متخصص اخلاق پزشکی
N/A دبیر ریاضی فناوری اطلاعات/کارشناسی ارشد زیور کمالی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) مریم امینی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) مجید حاجی فرجی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) سمیرا ربیعی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی تغذیه/کارشناسی ارشد شبنم رضاخانی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
سنجش پایداری نظام غذا و تغذیه در مناطق روستایی شهرستان زاهدان و طراحی مداخلات سیاستی برای ارتقاء آن IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.032 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مکمل یاری با ویتامین های B1، B6، B12، اسیدفولیک در مقایسه با دارونما بر سطوح سرمی نوروپپتید CGRP، هموسیستئین و ویژگی‌های سردرد در زنان مبتلا به میگرن اپیزودیک IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.031 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
توسعه مجله علمی در کشورهای در حال توسعه: موانع و راهکارها IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.030 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تجویز آسکوربیک اسید در کاهش خونریزی و ترمیم زخم عمل جراحی هیسترکتومی شکمی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.029 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
تغییر وضعیت متیلاسیون ژن های دیدیناز نوع 3 وگیرنده ی هورمون تیروئیدی THRβ در بافت اپیتلیوم کولون مردان چاق سالم در مقایسه با مردان سالم باوزن نرمال IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.028 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
تعیین شرایط اپتیمم استخراج پلی ساکاریدها با ویژگی های بیولوژیکی و عملکردی از پوست طالبی با استفاده از مایکروویو IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.027 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
ارزیابی پایداری هرم های راهنمای غذایی ایران در سال 2006 و 2015به منظور ارائه پیشنهاد برای طراحی هرم راهنمای غذایی پایدار IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.026 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین تیپ شبانه روزی و الگوی کیفی و کمی خواب با اندازه های تن سنجی، ترکیب بدن، الگوی مصرف مواد غذایی، فاکتورهای متابولیک و هورمون های مرتبط با اشتها در بزرگسالان شهر تهران در سال 1398 IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.025 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسۀ تاثیر مصرف دوغ غنی شده با ویتامین D و توام ویتامین D و کلسیم بر غلظت‌های سرمی سیرتوئین‌های 1، 3 و 6 در بیماران مبتلا به دیابت نوع2: کارآزمایی تصادفی شاهددار IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.024 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
ریزپوشانی استیگما استرول در نانوالیاف حاصل از کمپلکس پروتئین-پلی ساکارید با استفاده از روش الکتروریسی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.023 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مکمل پروتئین بر فیوژن مهره¬ها و بهبود بازیابی پس از عمل جراحی فیوژن خلفی ستون فقرات IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.022 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی پروفایل باکتریایی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی دوغ حاوی باکتری های پروبیوتیک کپسوله شده در دیواره سلول مخمر ساکارومیسس سرویزیه-آلژینات طی دوره نگهداری IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.021 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
"بررسی مقایسه ای دقت پرسشنامه بسامد خوراک حاوی اندازه سهم مصرفی با پرسشنامه بسامد خوراک فاقد اندازه سهم مصرفی در برآورد دریافت های غذایی در مقایسه با پرسشنامه ی ثبت خوراک در پرسنل دانشگاه علوم پزشکی تهران " IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.020 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی اثرات استفاده از رژیم بسیارکم کالری متناوب در مقایسه با رژیم کم کالری پیوسته بر وزن بدن، لیپیدها، انسولین، و آدیپونکتین پلاسما در افراد هیپرتریگلیسریدمیک دارای اضافه وزن یا چاق IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.019 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی و متوسطه، از نظر مفاهیم و مولفه های سواد غذا و تغذیه IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.018 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی رابطه ی امتیاز عوامل سبک زندگی سالم با انفارکتوس میوکارد حاد IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.017 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی بر شاخص های رشد و بیان ژن های عامل حدت لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت آزمایشگاهی و فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.016 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی عصاره گیاه آکانتوفیلوم لاکسیکولوم (چوبک) و بررسی اثرات آن برثبات کف و ویژگی‌های کیفی نوشیدنی مالت IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.015 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
ااثرات مصرف رژیم های کم کالری حاوی مخلوطی از مغزهای گیاهی در مقایسه با رژیم های کم کالری بر پروفایل لیپیدی، نشانگرهای التهاب سیستمیک و عروقی در بیماران کرونری پایدار IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.014 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
ارائه پیشنهاد سیاستی با هدف بهبود وضعیت تغذیه¬ای بیماران مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.013 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.