کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

کمیته اخلاق در پژوهش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور


انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

اعتبارنامه
IR.SBMU.NNFTRI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۱۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس انستیتو بهداشت وایمنی مواد غذایی/دکترای تخصصی (PhD) هدایت حسینی
رئیس
استادیار معاون پژوهشی تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) عصمت ناصری
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی، رسیدگی به تخلفات اداری حقوق، متخصص رادیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی اشرفی
حقوقدان
N/A مسؤول ستاد اقامه نماز نهاد رهبری دانشگاه ها فقه و اصول/دکترای تخصصی (PhD) محمد افشاری
روحانی
N/A - آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) نسرین برومندنیا
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لیلا افشار
متخصص اخلاق پزشکی
N/A دبیر ریاضی فناوری اطلاعات/کارشناسی ارشد زیور کمالی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) مریم امینی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) مجید حاجی فرجی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی علوم تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) سمیرا ربیعی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی تغذیه/کارشناسی ارشد شبنم رضاخانی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثرات محافظتی باکتری های پروبیوتیک و اینولین بر روی تجمع و سمیت غذایی سرب در مدل برون تنی و حیوان آزمایشگاهی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.007 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ظرفیت های گردشگری غذا و راهبردهای رشد و گسترش آن (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان) IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.006 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
مرور نظام مند و فراتحلیل اثر استفاده از نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر انتخاب های غذایی مصرف کنندگان IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.005 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی مهم ترین علل ارجاع بیماران به کارشناس تغذیه در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
پایان‌نامه
اثر مصرف پودر زرشک بر فشارخون و بیومارکرهای التهابی و لیپیدهای پلاسما در افراد دارای فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی و عروقی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.003 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر مصرف مکمل پروبیوتیک بر مدیریت وزن ،ترکیب بدن، رفتار غذا خوردن و سطح اکسی توسین خون در زنان چاق مبتلا به اعتیاد غذایی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.002
IRCT20131228015968N5
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثرات مصرف کپسول پودر سماق (Rhus coriaria L.) همراه با رژیم محدود از کالری بر شاخص های تن سنجی، ترکیب بدنی، سطح فاکتورهای التهابی و علایم افسردگی در زنان دارای اضافه وزن و یا چاق مبتلا به افسردگی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1398.001
IRCT20131228015968N6
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
امکان سنجی تولید کیک با استفاده از تفاله هویج و تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آن IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.062 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی اثر پیش تیمارهای آنیلینگ و اولتراسونیک بر فرآیند تولید نشاسته اتصال عرضی شده ذرت معمولی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.061 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی، نوری و آنتی اکسیدانی فیلم بتاگلوکان حاوی عصاره میوه درخت بلوط IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.060 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی میزان مهاجرت مواد شیمیایی از مواد بسته‌بندی پلی‌اتیلن با دانسیته کم به دوغ در طول مدت‌زمان نگهداری IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.059 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی میزان جذب، پایداری اکسیداتیو و ویژگی های فیزیکوشیمیایی فرمولاسیون ترکیبی مختلف روغن های سرخ کردنی در فرآیند سرخ کردن عمیق IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.058 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از انواع جاذب های اکسیژنی بر خواص کیفی ماست پیفیدوس طی نگهداری یخچالی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.057 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی گزینه های سیاستی مختلف تغذیه ای در جهت کاهش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در ایران(کاربرد شبیه سازی) IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.056 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۷
طرح پژوهشی
تحلیل سیاست برچسب گذاری تغذیه ای محصولات غذایی در ایران و تبیین آن با استفاده از مثلث سیاستگزاری، یک مطالعه کیفی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.055 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثر اولئوژل و فرایند رسیدن بر ساختار کریستالی و خواص حرارتی و رئولوژیکی مینارین منجمد IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.054 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
پایان‌نامه
بررسی رابطه الگوهای غذایی و سرطان کولورکتال و پولیپ های آدنوماتوز IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.053 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت امنیت غذایی و ارتباط آن با عوامل اجتماعی-اقتصادی و تنوع غذایی در سالمندان (آزاد) ساکن شهر تهران IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.052 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
طرح پژوهشی
توسعه و معتبرسازی روش ریزاستخراج حساس و سریع به همراه کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی به منظور تعیین مقادیر هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی در نمونه عسل و بهینه سازی روش با استفاده از طرح مرکب مرکزی IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.051 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تغییرات سبد غذایی خانوارهای ایرانی از نظر میزان سازگاری آن با اجزای رژیم غذایی پایدار با استفاده از داده‌های هزینه و درآمد خانوار طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۴ IR.SBMU.NNFTRI.REC.1397.050 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.