کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی

یکی از اهداف مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی این است که در زمینه تولید ، درخواست و انتشار دانش جدید پزشکی سرآمد سایر مراکز علمی کشور باشد.از این رو، پژوهش و ادغام آن با آموزش، از الویت های اصلی این مرکز است .

برتری این دانشکده در این زمینه بر همه روشن است و مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی با دارا بودن پژوهشگران متخصص و کادر مجرب علمی از پژوهشگران در زمینه ارتقاء و اجرای طرح ها ، کشف و نو آوری های تازه در زمینه بیماری های ریوی، حمایت می کند تا بتوانند به جامعه خدمت کنند.

این مرکز با کمک بخش دولتی و خصوصی محققان زیادی را جذب نموده است .حضور این محققان محیط پویائی را به وجود آورده است که بستر گسترده ای را برای انجام تحقیقات پایه وکاربردی در زمینه بیماری های ریوی فراهم می سازند.

از بعد بین المللی، هدف این مرکز ارتقاء همکاری های پژوهشی و تبادل فرصتها در دانشگاه های مرتبط بین المللی برای اساتید و دانشجویان فارغ التحصیل شده می باشد و در این راستا مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی تفاهم نامه های متعددی با مراکز علمی بین المللی در دنیا دارد.

شاخص های پژوهشی مرکز عبارتند از:

• بیماری های مزمن تنفسی(نظیر آسم و COPD) ،سارکوئیدوز، عفونت های ریوی و راه های هوائی

• سل، سل مقاوم به درمان ، سل و HIV ( اپیدمیولوژی ، تشخیص و درمان)

• بیماری های مزمن ریوی اطفال

• آلودگی هوا

• بیماری های شغلی ریوی

• فشارخون اولیه ، ترومبوز ورید عمقی

• روشهای مقابله با درد متعاقب تراکوتومی

• پاتولوژی ریه و قفسه سینه ، ایمونوهیستوکمیستری، فلوسیتومتری ، بیولوژی ملوکولار

• کاهش عوارض داروئی ، تولید داروهای جدید و ارزیابی عملکرد آنها

• آنکولوژی قفسه سینه و جراحی قفسه سینه

ساختار پژوهشی پژوهشگاه مرکز شامل سه پژوهشکده سل، پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پژوهشکده بیماری های ریوی، می باشند که هر کدام از این پژوهشکده ها شامل چندین مرکز تحقیقاتی میباشند مراکز تحقیقات پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی عبارتند از :

• مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

• مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

• مرکز تحقیقات ویروس شناسی

• مرکز تحقیقات پیوند ریه

• مرکز تحقیقات بیماریهای نای

• مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی‌

• مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان

• مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

• مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای تنفسی

• مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

اعتبارنامه
IR.SBMU.NRITLD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس بیمارستان مسیح دانشوری/ریاست محترم پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری بیماریهای عفونی اطفال/فوق تخصص علی اکبر ولایتی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی میکروب شناسی بالینی/پسادکترا پریسا فرنیا
دبیر
N/A مسئول امور حقوقی و قرارداد ها بیمارستان مسیح دانشوری حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) بیت الله عبادی
حقوقدان
N/A مسئول دفتر نهاد رهبری فلسفه/کارشناسی ارشد سید وحید معتمدی
روحانی
استادیار ریاست مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حبیب امامی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران آسیب شناسی بالینی/متخصص بالینی مجیدرضا خلج زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول دفتر معاونت پژوهشی بیمارستان مسیح دانشوری علوم تجربی/فوق دیپلم آذر ثنا خوان
نماینده جامعه
استادیار رئیس بخش انکولوژی بیمارستان مسیح دانشوری هماتولوژی و انکولوژی/فوق تخصص عدنان خسروی
پژوهشگر
استادیار مسئول بخش تحقیقات بالینی جراحی عمومی/متخصص بالینی جلال الدین غنوی
پژوهشگر
دانشیار مدیر بیمارستان مسیح دانشوری ایمنولوژی آسم و آلرژی/فوق تخصص محمد ورهرام
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول طرح و کمیته های بیمارستان مسیح دانشوری میکروب شناسی/کارشناسی ارشد سامان ایوبی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
مقایسه یافته های سی تی اسکن و رادیوگرافی سینه بین بیماران مبتلا به سل مقاوم (MDR-TB) با سل فوق مقاوم (XDR-TB) IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.015 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۶/۹/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی CD مارکرهای 64, 62L, 16, 11c خون در بیماران سل فعال، نهفته و مبتلا به HIV بعنوان تعیین بیو مارکرممکن درغربال سل فعال مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.016 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
نقش رادیوایزوتوپ 68Ga-PSMA جهت ارزیابی بیماران با کانسر پروستات IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.017 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی مصرف قلیان در بین دانشجویان :تعیین سیاستها و ابزار پیشگیری از مصرف با استفاده از آزمایش انتخاب گسسته IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.018 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی یافته های اندوسکوپی حین خواب القا شده فارماکولوژیک(Dise ) در بیماران دچار اختلال انسدادی خواب IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.019 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر استفاده از داروهای ضد درد پیش از عمل جراحی، بر درد و سطح Acute phase reactants در دوران post-op در بیماران کاندید توراکوتومی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.020 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر یک برنامه جامع بازتوانی ریه در منزل بر ارتقاءسلامت بیماران مزمن انسدادی ریه (COPD) IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.021 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی اثر تعطیلات نوروز بر کیفیت خواب در ایران IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.022 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۸
طرح پژوهشی
پایایی و روایی پرسشنامه "ATAQ-IPF v1 " فارسی زبان برای بیماران فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (IPF ) IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.023 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی خصوصیات ژنتیکی و کلینیکی بیماران مبتلا بهMendelian Susceptibility to Mycobaeterial Disease (MsMD بستری در بیمارستان مسیح دانشور بین سالهای 1388 الی 1396 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.024 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی سرعت کاهش FEV1 در کودکان هم خون مبتلا به برونشکتازی سیستیک فیبروز و غیر سیستیک فیبروز IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.025 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر نبولیزاسیون وراپامیل در اکسیژناسیون بیماران COPD تحت مکانیکال ونتیلاسیون در بخش مراقبتهای ویژه- کارآزمایی بالینی دوسر کور IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.026 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به پرفشاری ریه IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
مطالعه خویشاوندشناسی و تغییرات ژنی ویروس BKV شناسایی شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ویروس شناسی –پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، براساس قطعات ژنومیک نواحی مختلف و ترادف کل ژنوم BKV IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.028 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۳/۸
طرح پژوهشی
مقایسه ی شاخص های عملکردی تنفسی با استفاده از تست ورزش قلبی ریوی و آزمون پیاده روی شش دقیقه ای در بیماران COPD IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.029 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی پروتئوم و پروفایل بیانی miRNA اگزوزومهای جدا شده از خون بیماران مبتلا به HIV/TB IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.030 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی رابطه مشکلات بین فردی بیماران فیبروز ریه با توجه به تعارضات خانوادگی در روند این بیماری میان مراجعه کنندگان کلینیک تخصصی ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1397 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.031 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۲۸
طرح پژوهشی
تغییر وقایع تنفسی حین خواب در بیماران با تغییر درمان از درمان نگهدارنده با متادون به درمان نگهدارنده با بوپرنورفین IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.032 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر بازتوانی ریه بر شاخصهای تهویه دقیقه ای و مسافت آزمون 6 دقیقه پیاده روی در بیماران انسدادی مزمن ریوی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.033 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی قدرت پروگنوستیک (پیش آگهی) تست ورزش قلبی - ریوی در عمل پیوند قلب در بیماران مراجعه کننده به مرکز مسیح دانشوری تهران بین سالهای 1394 لغایت 1396 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.034 ۲۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه و ویژگی های مولکولی مقاومت به کلیستین در اسینتوباکتر بومانی های جدا شده از بیماران مبتلا به پنومونی مرتبط با ونتیلاتور بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان های قزوین IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.035 ۲۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی نتایج بالینی پولمونری اندآرترکتومی در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون ترومبوآمبولیک مزمن در مرکز آموزشی درمانی دکتر مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.036 ۲۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی فاکتورهای کبدی در بیماران تحت پیوند قلب و عوامل موثر بر آن IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.037 ۲۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی نقش مانور آپنه بیداری بر تصمیم گیری انتخاب نوع دستگاه فشار مثبت در تیتراسیون آپنه انسدادی خواب IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.038 ۲۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۷
طرح پژوهشی
ساخت اکتی گراف برای اولین بار در ایران IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.039 ۲۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی شیوع افسردگی و اضطراب میان بیماران مبتلا به Cystic Fibrosis و والدین آنها IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.040 ۲۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
طرح پژوهشی
اندازه گیری بیوامپدانس الکتریکی بافت ریه حین جراحی بمنظور شناسایی ندول های ریوی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.041 ۲۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
طرح پژوهشی
تشخیص زودرس بیماری سارکوییدوز با سیستمهای هوشمند پردازش تصاویر IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.042 ۲۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی تظاهرات کلینیکی، پاراکلینیکی و تعیین میزان و علل مرگ و میر در بیماران مبتلا به CGD مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری از سال1388 لغایت 1396 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.043 ۲۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
استفاده متناوب از اکسیژن با جریان بالا از طریق بینی (HFNC ) و ونتیلاسیون غیر تهاجمی (NIV ) در بیماران بخش های مراقبت ویژه IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.044 ۳۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای دو روش Crybiopsy و Forceps biopsy در حین پلوروسکوپی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.045 ۳۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی الاستسیته غدد لنفاوی در حین EBUS IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.046 ۳۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی سطح 1-3-B-D-Glucan و گالاکتومانان در سرم و BAL بیماران مبتلا به آسپیرژیلوس ریوی مهاجم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.047 ۳۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی سطح 1-3-B-D-Glucan و گالاکتومانان در سرم و BAL بیماران مبتلا به عفونت های Pneumocystis pneumonia (PCP) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.048 ۳۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی نقش تزریق متیل پردنیزولون در درمان مدیکال موارد مرگ مغزی ناپایدار از نظر همودینامیکی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.049 ۳۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر سطح کراتینین دهنده در نتایج یک ماهه پیوند از کلیه های فراهم آوری شده از موارد مرگ مغزی در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال های 1393 و 1394 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.050 ۳۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی تست های ویروس شناسی دراهداکنندگان مرگ مغزی و بررسی هزینه های آنان IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.051 ۳۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر اصل انطباق هماهنگ کنندگان-اهداکنندگان عضو روی درصد موفیقت و زمان اخذ رضایت از خانواده های دهندگان مرگ مغزی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.052 ۳۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
پایان‌نامه
تعیین سطوح CD4، CD8 و IL-8 در سرم و BAL بیماران آنتراکوزیس IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.053 ۳۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر شیمی درمانی داخل پلور با سیس پلاتین در درمان پلورال افیوژن بدخیم IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.054 ۴۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی کارایی و امنیت روش جدید تنظیم کننده جریان خون دهلیزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالای ریوی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.055 ۴۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۴/۱۱/۱۴
طرح پژوهشی
اثر بخشی روان درمانی با رویکرد REBT بر کاهش تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل بستری در بیمارستان مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.056 ۴۲

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.