English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های ریوی مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی

یکی از اهداف مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی این است که در زمینه تولید ، درخواست و انتشار دانش جدید پزشکی سرآمد سایر مراکز علمی کشور باشد.از این رو، پژوهش و ادغام آن با آموزش، از الویت های اصلی این مرکز است .

برتری این دانشکده در این زمینه بر همه روشن است و مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی با دارا بودن پژوهشگران متخصص و کادر مجرب علمی از پژوهشگران در زمینه ارتقاء و اجرای طرح ها ، کشف و نو آوری های تازه در زمینه بیماری های ریوی، حمایت می کند تا بتوانند به جامعه خدمت کنند.

این مرکز با کمک بخش دولتی و خصوصی محققان زیادی را جذب نموده است .حضور این محققان محیط پویائی را به وجود آورده است که بستر گسترده ای را برای انجام تحقیقات پایه وکاربردی در زمینه بیماری های ریوی فراهم می سازند.

از بعد بین المللی، هدف این مرکز ارتقاء همکاری های پژوهشی و تبادل فرصتها در دانشگاه های مرتبط بین المللی برای اساتید و دانشجویان فارغ التحصیل شده می باشد و در این راستا مرکز آموزشی پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی تفاهم نامه های متعددی با مراکز علمی بین المللی در دنیا دارد.

شاخص های پژوهشی مرکز عبارتند از:

• بیماری های مزمن تنفسی(نظیر آسم و COPD) ،سارکوئیدوز، عفونت های ریوی و راه های هوائی

• سل، سل مقاوم به درمان ، سل و HIV ( اپیدمیولوژی ، تشخیص و درمان)

• بیماری های مزمن ریوی اطفال

• آلودگی هوا

• بیماری های شغلی ریوی

• فشارخون اولیه ، ترومبوز ورید عمقی

• روشهای مقابله با درد متعاقب تراکوتومی

• پاتولوژی ریه و قفسه سینه ، ایمونوهیستوکمیستری، فلوسیتومتری ، بیولوژی ملوکولار

• کاهش عوارض داروئی ، تولید داروهای جدید و ارزیابی عملکرد آنها

• آنکولوژی قفسه سینه و جراحی قفسه سینه

ساختار پژوهشی پژوهشگاه مرکز شامل سه پژوهشکده سل، پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای تنفسی و پژوهشکده بیماری های ریوی، می باشند که هر کدام از این پژوهشکده ها شامل چندین مرکز تحقیقاتی میباشند مراکز تحقیقات پژوهشگاه سل و بیماری های ریوی عبارتند از :

• مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی

• مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی

• مرکز تحقیقات ویروس شناسی

• مرکز تحقیقات پیوند ریه

• مرکز تحقیقات بیماریهای نای

• مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی‌

• مرکز تحقیقات بیماریهای تنفسی کودکان

• مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات

• مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای تنفسی

• مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور

اعتبارنامه
IR.SBMU.NRITLD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس بیمارستان مسیح دانشوری/ریاست محترم پژوهشکده سل و بیماری های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری بیماریهای عفونی اطفال/فوق تخصص علی اکبر ولایتی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی میکروب شناسی بالینی/پسادکترا پریسا فرنیا
دبیر
N/A مسئول امور حقوقی و قرارداد ها بیمارستان مسیح دانشوری حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) بیت الله عبادی
حقوقدان
N/A مسئول دفتر نهاد رهبری فلسفه/کارشناسی ارشد سید وحید معتمدی
روحانی
استادیار ریاست مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حبیب امامی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار رییس اداره امور آزمایشگاهها معاونت درمان دانشگاه ایران آسیب شناسی بالینی/متخصص بالینی مجیدرضا خلج زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول دفتر معاونت پژوهشی بیمارستان مسیح دانشوری علوم تجربی/فوق دیپلم آذر ثنا خوان
نماینده جامعه
استادیار رئیس بخش انکولوژی بیمارستان مسیح دانشوری هماتولوژی و انکولوژی/فوق تخصص عدنان خسروی
پژوهشگر
استادیار مسئول بخش تحقیقات بالینی جراحی عمومی/متخصص بالینی جلال الدین غنوی
پژوهشگر
دانشیار مدیر بیمارستان مسیح دانشوری ایمنولوژی آسم و آلرژی/فوق تخصص محمد ورهرام
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول طرح و کمیته های بیمارستان مسیح دانشوری میکروب شناسی/کارشناسی ارشد سامان ایوبی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی انواع آنمی و ارتباط آن با وضعیت بالینی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.030 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی نتایج MRI عملکردی مغز در موارد مرگ مغزی ناشی از مسمومیت و موارد غیر مرگ مغزی دارای امتیاز کومای گلاسکو ۳ ناشی از مسمومیت IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.029 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی میزان شیوع جهش در ژن BTNL2 در بیماران ایرانی مبتلا به سارکوئیدوز و اقوام درجه یک سالم آن افراد IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.028 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی یافته های طیف سنجی عملکردی نزدیک به فروسرخ(FNIRS) در موارد مرگ مغزی و تعیین معیارهای تایید مرگ مغزی IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.027 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی یافته های 18F-FDG PET/CT scan در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین ارجاع شده به بیمارستان مسیح دانشوری بین سالهای 1393-1397 و تاثیر در ارزیابی پاسخ به درمان. IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.026 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
طرح پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت حل مسئله برافسردگی، اضطراب واسترس درخانواده بیماران ریوی و پرسنل بیمارستان IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.025 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
پایان‌نامه
تعیین فراوانی سندروم پاهای بی قرار در بیماران سارکوئیدوز و ارتباط آن با کیفیت خواب بیماران سارکوئیدوز IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.024 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی حضور و نقش ماست سل‌ها درمایع بال و نیز ریه بیماران فیبروز ریوی IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.023 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز با استفاده از شاخص ODI IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.022 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر یک دوره توانبخشی از راه دور بر کیفیت زندگی، ظرفیت ورزشی و شاخص های اسپیرومتری در بیماران سل ریوی IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.021 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسه سبک های مقابله با استرس مادران دارای فرزند مبتلا به فیبروز کیستیک،آسم و سایر بیماریهای تنفسی در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1398 IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.020 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی شیوع بیماری های آلرژیک (آلرژی غذایی، آلرژی دارویی، آسم، رینیت آلرژیک،اگزمای پوستی)در بیماران مبتلا به نقایص ایمنی اولیه (Primary immune deficiency) مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان مفید تهران IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.019 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
پایایی و روایی پرسشنامه سارکوئیدوز کینگ فارسی زبان برای بیماران مبتلا به سارکوئیدوز IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.018 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان شیوع درگیریهای کلیوی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز ریوی وبررسی عوارض مرتبط با آن IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.017 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین سطح سرمی MDA و CRP با شدت بیماری در بیماران COPD IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.016 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
طرح پژوهشی
مقایسه غلظت ترکیبات BTEX موجود در دود سیگار و قلیان هوای داخلی اماکن عمومی سطح شهر بوشهر در سال 98 IR.SBMU.NRITLD.REC.1398.015 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی نشانگان ناگویی خلقی در بیماران مبتلا به فیبروز ریه(NSIP&UIP) مراجعه کننده به درمانگاه بیماری های بینابینی ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1398-1397 IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.086 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت اختلالات کبدی در بیماران دچار نارسایی قلب کاندید پیوند قلب و مقایسه CHILD, ModMELD, MELD scoring در پیشگویی میزان بقای ، قبل و بعد از عمل پیوند قلب در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.085 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
پایان‌نامه
بررسی فاگوسیتوز و قدرت از بین بردن باکتریهای سودوموناس نشاندار شده با GFP به روش فلواستار در بیماران مبتلا به بیماری گرانولوماتوز مزمن(CGD) کامل و حامل و بررسی ارتباط آن با نوع موتاسیون ژنتیکی IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.084 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی میزان بیان MicroRNA(٣١) در بافت بیماران مبتلا به SQUAMOUS CELL CARCINOMA دهان و اروفارنکس و میزان بزاقی این MicroRNA (قبل و بعد از درمان) و سطح EGFR و ارتباط آن با ژنهای مسیر سیگنالینگ درمراجعه کنندگان به بیمارستان مسیح دانشوری در سال ١٣٩٧ IR.SBMU.NRITLD.REC.1397.083 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.