English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


مرکز تحقیقات چشم - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.ORC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چشم پزشک / قرنیه/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی جوادی
رئیس
استاد دبیر کمیته اخلاق مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استرابیسم/فلوشیپ فوق تخصصی ژاله رجوی
دبیر
N/A ندارد حقوق قضایی/کارشناسی صفیه بهبودی
حقوقدان
N/A مشاور نهاد رهبری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روانشناسی/کارشناسی محسن شریعت پناه
روحانی
استادیار متخصص آمار و استاد دانشگاه آمار/دکترای تخصصی (PhD) مهدی یاسری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لیلا افشار
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - انسانی/دیپلم غلامحسین عباسی
نماینده جامعه
استاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چشم پزشک / شبکیه/فلوشیپ فوق تخصصی حمید احمدیه
پژوهشگر
دانشیار قائم مقام مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی چشم پزشک / استرابیسم/فلوشیپ فوق تخصصی حسین ضیایی اردکانی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات چشم علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران چشم پزشک / شبکیه/فلوشیپ فوق تخصصی مهدی مدرس زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد معصومه کلانتریون
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بهینه‌سازی کشت سلول‌های اندوتلیال قرنیه انسانی با ژل پلاکتی در مقایسه با مهار کننده ROCK: مطالعه برون تنی و درون تنی IR.SBMU.ORC.REC.1398.012 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
طراحی تست غربالی سریع تشخیص بالینی آنزیم ژلاتیناز B در بیماران مبتلا به خشکی IR.SBMU.ORC.REC.1398.011 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
ساخت داربست جهت ترمیم قرنیه IR.SBMU.ORC.REC.1398.010 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
: بررسی نتایج جراحی فوتورفرکتیو کراتکتومی در بیماران دوربین ودوربین آستیگماتیسم عمل شده با دستگاه ALLEGRETTO EX500 EXCIMER LASER در بیمارستان های طرفه و نگاه تهران طی سالهای 1393 تا 1397 IR.SBMU.ORC.REC.1398.009 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی های ژئومتریک قرنیه های دهنده پس از برش مکانیکی و تاثیر این ویژگی ها بر روی پیامدهای انکساری پس از جراحی پیوند لایه ای عمیق قدامی (DALK) در مبتلایان به قوز قرنیه IR.SBMU.ORC.REC.1398.008 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی میزان رضایت مندی بیماران مبتلا به دیابت و دژنرسانس سنی ماکولا از خدمات تزریق داخل چشمی در بیمارستان طرفه در بهار و تابستان 1397 IR.SBMU.ORC.REC.1398.007 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
طراحی و اجرای مقدماتی دورا غربالگری رتینوپاتی دیابتی در استان یزد IR.SBMU.ORC.REC.1398.006 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی حساسیت و ویژگی علائم سه گانهinferior flattening, apple sign, superior flattest area برای تشخیص Pellucid Marginal Degeneration در مراحل اولیه IR.SBMU.ORC.REC.1398.005 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی میزان آلودگی مژه ها باگونه های دمودکس در مبتلایان به بلفاریت مزمن وافراد سالم IR.SBMU.ORC.REC.1398.004 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر سطح ویتامین D بر پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره بواسیزوماب (IVB)در بیماران مبتلا به ادم ماکولای دیابتی IR.SBMU.ORC.REC.1398.003 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی یافته های کراتومتریک در چشم های مبتلا به کراتوکونوس تحت درمان با Corneal collagen cross-linking با و بدون دریافت کورتیکواسترویید در بیمارستان طرفه و امام حسین (ع) و کلینیک خصوصی در سال 1396-97 IR.SBMU.ORC.REC.1398.002 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مطابقت آناتومیکی قرنیه اهدا کننده و گیرنده در جراحی DALK بر پیامد های بینایی و انکساری در بیماران مبتلا به قوز قرنیه: کار آزمایی بالینی IR.SBMU.ORC.REC.1398.001 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر جبران جابه جایی مرکز مردمک(Pupil Centroid Shift) روی پیامد های بینایی و اعوجاج های رده بالا (Higher order aberrations) در افراد کاندید جراحی photorefractive IR.SBMU.ORC.REC.1397.031 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
ساخت نمونه اولیه دستگاه OIO IR.SBMU.ORC.REC.1397.030 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه بیان miRNA های موثر بر چهار مسیر بیولوژیکی اصلی در پاتوژنز رتینوپاتی دیابتی در شرایط اولیه (مبتلا به رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو) و پیشرفته بیماری (مبتلا به رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو ) در مقایسه با بیماران دیابتی بدون علائم رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 IR.SBMU.ORC.REC.1397.029 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
توالی یابی ژن های کد کننده MIR-200، MIR-146، MIR-126 و MIR-15 در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی تهدید کننده بینایی IR.SBMU.ORC.REC.1397.028 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی اثرات آنتی بادی خنثی کننده فاکتور رشد بافت همبندی (CTGF)در مقایسه با کنترل در ایجاد بافت همبندی غشای اپی رتینال در مدلproliferative vitreoretinopathy (PVR) در خرگوش IR.SBMU.ORC.REC.1397.027 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر داروی آواستین روی سلول های اپیتلیال قرنیه انسان با تکیه بر حامل دارویی نانولیپوزومی IR.SBMU.ORC.REC.1397.026 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیرقطره چشمی فاسودیل درتحریک واسکولاریزاسیون طبیعی شبکیه وجلوگیری از پیشرفت رتینوپاتی نوزادان نارس به سوی مراحل شدیدتر نیازمند به درمان دریک کارازمایی بالینی IR.SBMU.ORC.REC.1397.025 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی های اپیتلیوم سطح چشم با ایمپرشن سیتولوژی، کانفوکال مایکروسکوپی و مارکرهای سطح سلولی قبل و بعد از پیوند سلول های کشت داده شده اپیتلیوم مخاط دهان IR.SBMU.ORC.REC.1397.024 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.