English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده داروسازی بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسین وحیدی
رئیس
دانشیار رییس دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) فروزان آتش زاده شوریده
دبیر
N/A سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد رسول نیکبخت
حقوقدان
N/A مسئول نهاد رهبری دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت فرهنگی/کارشناسی ارشد حسن لاری
روحانی
دانشیار سرپرست پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) احمدرضا باغستانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر گروه روان پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) جمیله محتشمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت منابع انسانی/کارشناسی ارشد نرگس سلطانی زاده
نماینده جامعه
دانشیار معاون پژوهشی دانشکد ه پرستاری و مامایی SHD/دکترای تخصصی (PhD) ماهرخ دولتیان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی - دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) نورالسادات کریمان
پژوهشگر
استاد معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) حسن یزدان پناه
پژوهشگر
N/A کارشناس مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فرناز امیرحسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
پاسخگویی به نیازها و انتظارات خانواده در بخش مراقبت‌های ویژه: یک مطالعه کیفی در ایران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.044 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان بر آگاهی و نگرش مربیان مهدکودک های شهر تهران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.043 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
ترکیب مفهوم انسان در زمینه ی عرفان و حکمت ایران، گامی به سوی توسعه ی یک نظریه در پرستاری IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.042 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
سنجش میزان مهارت و دانش حفظ راه هوایی پیشرفته، پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی مرکز فوریت¬های پزشکی استان لرستان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.041 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
عوامل پیشگویی کننده حمایت اجتماعی سالمندان شهر تهران در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.040 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
طراحی و آزمون مدل ارتباطی سلامت معنوی،اجتماعی،روانی وخودکارآمدی مادر با تکامل شیرخواران 18ماهه آنها درمراجعه کنندگان به درمانگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.039 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مکیدن غیرمغذی بر میزان وزن¬گیری و طول مدت بستری نوزادان نارس تحت تغذیه با گاواژ، بستری در بخش مراقبت¬های ویژه نوزادان در بیمارستان¬های منتخب تحت پوشش دانشگاه شهید بهشتی تهران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.038 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی وضعیت سلامت باروری درزنان تحت تأثیر بلایای طبیعی در استان گلستان سال 1399 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.037 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهبردهای سواد سلامت بر کیفیت زندگی و تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به پایگاه سلامت شماره یک شهرجدید هشتگرد IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.036 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
تاثیر اجرای برنامه های ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش ویژه نوزادان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.035 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر "مداخله ی کاهنده ی تنش مبتنی بر ذهن آگاهی" بر "میزان سوگ مزمن" و "رفتار های مقابله ای" در مادران کودکان مبتلا به سرطان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.034 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
پیش بینی کننده های بار مراقبتی در والدین کودکان مبتلا به سرطان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.033 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی همبستگی بین جوایمنی، کارتیمی و رضایتمندی بیمار در بخش¬های اورژانس بیمارستان¬های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 1399 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.032 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای سواد سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مقیم در مراکز شبانه روزی تحت پوشش بهزیستی و نوجوانان درون خانه شهرتهران در سال 1399 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.031 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
طراحی و آزمون بسته ارتقای سلامت جنسی در دوره پس از زایمان IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.030 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
فرمولاسیون و ارزیابی فیزیکوشیمیایی کرم ژل حاوی عصاره دانه گیاه Salvia hispanica IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.029 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی اثرات ضد دردی, ضدالتهابی و انتی اکسیدانی عصاره ی گیاه ورباسکوم تاپسوس روی موش سوری IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.028 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تأثیر نانوذرات نقره سنتز شده به روش بیولوژیک روی روند تشکیل بیوفیلم ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به روش میکروتیتر پلیت IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.027 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به سکته مغزی خونریزی دهنده (Hemorrhagic stroke) نسبت به فشار خون بالای احتمالی خود و مصرف داروهای کنترل فشار خون IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.026 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی امکان افزایش کارایی الکتروپوراسیون در انتقال اسید نوکلئیک به رده سلولی Huh-7 با جذب‌افزای شیمیایی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1399.025 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.