English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دانشکده های داروسازی، پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHARMACY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده داروسازی بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسین وحیدی
رئیس
دانشیار رییس دانشکده پرستاری و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) فروزان آتش زاده شوریده
دبیر
N/A سرپرست مدیریت حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد رسول نیکبخت
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی اسماعیلی
روحانی
استادیار سرپرست پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) احمدرضا باغستانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار مدیر گروه روان پرستاری پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) جمیله محتشمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A رئیس دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدیریت منابع انسانی/کارشناسی ارشد نرگس سلطانی زاده
نماینده جامعه
استادیار معاون پژوهشی دانشکد ه پرستاری و مامایی SHD/دکترای تخصصی (PhD) ماهرخ دولتیان
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی - دانشکده پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) نورالسادات کریمان
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده داروسازی - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) نیما نادری
پژوهشگر
N/A کارشناس مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد فرناز امیرحسینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع ناباروری در ایران :مرور سیستماتیک ومتاآنالیز IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.206 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
تاثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: پروتکل مروری سیستماتیک IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.205 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط مشکلات طبی و عملکرد جنسی زنان بعد از یائسگی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.204 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت سلامت روانی و حمایت اجتماعی درک شده درسالمندان مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شهر تهران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.203 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط خشونت خانگی با اختلالات کیفیت خواب در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.202 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه تاثیر آموزش به دو روش بازخورد محور و چند رسانه ای در میزان خودمراقبتی بیماران با زخم پای دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.201 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
زندگی جنسی در زنان شاغل ;علل و عوامل تاثیر گذار و ارائه راهکار:یک مطالعه تلفیقی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.200 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
طراحی، تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی و اجرای «ابزار سنجش فشار مراقبتی مراقبت‌کنندگان خانوادگی بیماران تحت درمان با همودیالیز»: یک مطالعه ترکیبی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.199 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مراقبت پرستاری از راه دور بر روی رضایتمندی ازکیفیت مراقبت پرستاری و پیامدهای بالینی در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه شهید بهشتی در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.198 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و روانسنجی" ابزار سنجش کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به سرطان " IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.197 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی همبستگی حمایت اجتماعی و عزت‌نفس با خودکارآمدی در جمعیت سیل زده¬ی شهر آق قلا استان گلستان در سال 1398 IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.196 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی دانش متخصصین چشم در خصوص تجویز آنتی بیوتیک به صورت پروفیلاکسی در بیماران با مشکل پارگی چشم باز IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.195 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
ارزیابی میزان آمادگی قبل از بین المللی سازی شرکت های داروسازی ایران IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.194 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
ساخت و ارزیابی برون تن نانو فیبرهای الکترواسپان بر پایه پلیمرهای زیستی جهت دارورسانی موضعی ونکومایسین IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.193 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دریافت کننده قلب و ریه پیوندی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.192 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عملکرد حرفه ای‏ داروسازان شاغل در داروخانه های شهر تهران با استفاده از روش بیمارنما IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.191 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی دانش متخصصین چشم در خصوص تجویز آنتی بیوتیک به صورت پروفیلاکسی در بیماران با مشکل پارگی چشم باز. IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.190 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
طراحی و توسعه یک روش استاندارد برای آزمون OSCE جهت بررسی عملکرد بالینی دانشجویان داروسازی و نتایج آن در سال تحصیلی 1397-1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.189 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
بررسی سمیت کبدی داروی ضد HCV سوفوسبوویر IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.188 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
ساخت و ارزیابی حسگر الکتروشیمیایی سرب بر پایه ی نانولوله های کربن جهت اندازه گیری سرب در خون IR.SBMU.PHARMACY.REC.1398.187 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.