English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHNS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۵/۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت وایمنی و رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط وکار بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) اکبر اسلامی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
دبیر
دانشیار مدیر گروه پزشکی قانونی پزشکی قانونی/متخصص بالینی محمد علی امام هادی
حقوقدان
N/A عضو دفتر نهاد رهبری سطح دو حوزه/کارشناسی محسن کرمی مطلق
روحانی
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی/متخصص بالینی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی ناهید حمیدزاده
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) کتایون جهانگیری
پژوهشگر
استادیار - فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) میرشهرام صفری
پژوهشگر
دانشیار معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت و ایمنی آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محتشم غفاری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار/کارشناسی زهرا یوسف نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی بروز و عوامل خطر آسیب عصبی حاد ناشی از شیمی درمانی در درمان بیماری لوسمی لنفوبلاستیک حاد اطفال IR.SBMU.PHNS.REC.1398.043 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲
پایان‌نامه
طراحی و آزمون الگوی تاخیر در مراجعه جهت تشخیص سرطان پستان در زنان ایرانی مبتلا به سرطان IR.SBMU.PHNS.REC.1398.042 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهای مرتبط با خطرات بهداشتی فرایند بازیافت غیررسمی در زباله گردهای شهر تهران در سال 1398 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.041 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
آینده نگاری کاهش ریسک پیامد های سلامتی NATECH ناشی از انتشار مواد شیمیایی سمی متعاقب زلزله در یک مجتمع پالایشگاهی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.040 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی ساخت بستر فیلترهای نانو لیفی پلی وینیل کلراید به روش الکتروریسی برای نمونه برداری از سیلیس کریستالی در هوا IR.SBMU.PHNS.REC.1398.039 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۲۸/۶/۵
پایان‌نامه
امکان سنجی تولید بیوهیدروژن از هم هضمی ویناس و باگاس نیشکر با استفاده از سیستم تخمیرتاریکی بیهوازی تحت شرایط ترموفیلیک IR.SBMU.PHNS.REC.1398.038 ۶
فارسی
انگلیسی

پایان‌نامه
تعیین بروز عفونت‌های همراه رایج در بیماران HIV مثبت و تاثیر این عفونت‌ها بر میزان بقای بیماران تحت پوشش مرکز مشاوره امام خمینی (ره) شهر تهران در سالهای 1383 تا 1397. IR.SBMU.PHNS.REC.1398.037 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
ارزیابی کیفیت شیمیایی و میکروبی آبهای بطری شده در ایران با استفاده از شاخص DWQI IR.SBMU.PHNS.REC.1398.036 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
ارزیابی ریسک سرطانزایی و غیرسرطانزایی فلزات سنگین آب‌های بطری شده در گروه های سنی مختلف در ایران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.035 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی اثرات بهداشتی ذرات معلق (PM2.5) در هوای شهر اصفهان در سال 1395 با استفاده از مدل AirQ+ IR.SBMU.PHNS.REC.1398.034 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
طراحی و ر اه اندازی بانک اطلاعاتی تومورهای گلیال مغزی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.033 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر سطح برخی از پارامترهای استرس اکسیداتیو در کارکنان آنکولوژی بیمارستان‌های منتخب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.032 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط استفاده از رسانه‌های تصویری قابل‌حمل با کیفیت خواب شبانه و عملکرد در پرستاران یک بیمارستان منتخب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.031 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
تحلیل فضایی بروسلوز در استان کردستان با استفاده از آماره کاوشی طی سالهای 84-94 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.030 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین مواجهه با میدان مغناطیسی فرکانس بسیار پایین (ELF) و سطح برخی هورمون‌های تولیدمثل مردان شاغل در نیروگاه‌های برق منتخب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.029 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثر مواجهه توأم صدای ترافیک و ارتعاش تمام بدن برعملکرد شناختی دانشجویان IR.SBMU.PHNS.REC.1398.028 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
امکان‌سنجی کاربرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاءیافته با مایسل برای تغلیظ طلا و حذف بازدارنده¬های شعله¬ای برمینه از شیرابه حاصل از فروشویی پسماند تلفن همراه IR.SBMU.PHNS.REC.1398.027 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
امکان سنجی کاربرد فرایند اولترافیلتراسیون ارتقاء یافته با مایسل برای تغلیظ طلا و حذف بازدارنده‌های شعله‌ای برمینه (BFR) از شیرابه حاصل از فروشویی پسماند تلفن همراه مستعمل IR.SBMU.PHNS.REC.1398.026 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثرات نوروپروتکتیو تزریق سلول های بنیادی مزانشیم مخاط بویایی در رتهایی با مدل هانتینگتون القا شده با 3-NP IR.SBMU.PHNS.REC.1398.025 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
طرح پژوهشی
نوسانات فضا-زمانی گاما در قشر بینایی مغز تحت القای اپتوژنتیکی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.024 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.