English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHNS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۵/۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت وایمنی و رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط وکار بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) اکبر اسلامی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
دبیر
دانشیار مدیر گروه پزشکی قانونی پزشکی قانونی/متخصص بالینی محمد علی امام هادی
حقوقدان
N/A عضو دفتر نهاد رهبری سطح دو حوزه/کارشناسی محسن کرمی مطلق
روحانی
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی/متخصص بالینی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی ناهید حمیدزاده
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) کتایون جهانگیری
پژوهشگر
استادیار - فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) میرشهرام صفری
پژوهشگر
استاد معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت و ایمنی آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محتشم غفاری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار/کارشناسی زهرا یوسف نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی اقدام به خودکشی در ایران در فاصله سال های 1395-1388 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.114 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی گسترده ژنومی بر روی پیامدهای فشار خون در شرکت کنندگان مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.113 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تولید هیدروژن زیستی از تخمیر تاریکی شیرابه تازه محل دفن با استفاده از زئولیت به‌منظور حذف یون آمونیوم IR.SBMU.PHNS.REC.1398.112 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
تحلیل پیوستگی ژنتیکی بر روی پیامدهای فشار خون در خانواده های شرکت کننده در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.111 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
پیش‌بینی رخداد تشنج ناشی از مسمومیت حاد با ترامادول برای تصمیم‌گیری بالینی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.110 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین زیباشناختی، کاربردپذیری و هیجان در مراحل اولیه تجربه کاربران دانشجوصفحات وب بر اساس پیچیدگی بارکاری ذهنی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.109 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
بررسی ویژگی‌های روانسنجی ابزار Gerontopole در سالمندان شهر تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.108 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
پایان‌نامه
تحلیل فضایی بروز مرگ به دنبال سوء مصرف مواد در بین شهرستان های ایران طی سال های 1392 الی 1396 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.107 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
ارائه ابزاری جهت ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی و استفاده از آن در یک صنعت نیروگاهی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.106 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱۴
طرح پژوهشی
شبیه سازی مالی و زمانی در ایمنی صنعت ساخت مطالعه موردی مصلی تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.105 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲
پایان‌نامه
بررسی ارزش تشخیصی fine needle aspiration cytology و رادیولوژی در تشخیص کانسر پروستات IR.SBMU.PHNS.REC.1398.104 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی همه گیری گاستروآنتریت منتقله از طریق آب در شهرستان اسلام آباد کرمانشاه، سال 1395 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.103 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۵
پایان‌نامه
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.102 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
به‌کارگیری مدل پیش‌بینی‌کننده جهت استانداردسازی میزان عفونت محل جراحی به دنبال عمل‌های جراحی ارتوپدی در بیمارستان‌های آموزشی شهر تهران. IR.SBMU.PHNS.REC.1398.101 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بهینه سازی تولید الکتریسیته از فاضلاب به روش سلول های سوخت میکروبی (MFC) به منظور حذف هیدروژن سولفوره( H2S) با استفاده از روش های الکتروشیمیایی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.100 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بهینه‌سازی حذف دی‌اکسید کربن از جریان شبیه‌سازی‌شده دودکش ها با استفاده از نانو کامپوزیت‌های Biosilica/ Alginate عامل دارشده با آمین و Chitosan/LECA IR.SBMU.PHNS.REC.1398.099 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
پایان‌نامه
بررسی نوع و غلظت ترکیبات آلی فرار (VOC) و دی‌سولفیدهیدروژن در هوای مجتمع پردازش و دفع پسماند آرادکوه و منطقه شورآباد تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.098 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی میزان حضور میکروپلاستیک ها در فاضلاب ورودی، پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.097 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر تمرینات تایچی بر امواج مغزی و تعدیل حسی کودکان با اختلال طیف اتیسم و تحلیل امواج مغزی با استفاده از پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.096 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی نقش نواحی قشری پریتواکسیپیتال در ادراک زمان با روشهای tDCS وfMRI و تحلیل امواج مغزی با استفاده از پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.095 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.