English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم اعصاب -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.PHNS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۵/۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت وایمنی و رئیس مرکز تحقیقات کنترل عوامل زیان آور محیط وکار بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) اکبر اسلامی
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
دبیر
دانشیار مدیر گروه پزشکی قانونی پزشکی قانونی/متخصص بالینی محمد علی امام هادی
حقوقدان
N/A عضو دفتر نهاد رهبری سطح دو حوزه/کارشناسی محسن کرمی مطلق
روحانی
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) یداله محرابی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی پزشکی قانونی/متخصص بالینی شبنم بزمی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی ناهید حمیدزاده
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) کتایون جهانگیری
پژوهشگر
استادیار - فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) میرشهرام صفری
پژوهشگر
استاد معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت و ایمنی آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) محتشم غفاری
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق مهندسی کامپیوتر -نرم افزار/کارشناسی زهرا یوسف نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
طراحی مدلی برای بهینه سازی مکان یابی آمایشی پایگاه های امداد هوایی در ایران با استفاده از هوش مصنوعی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.075 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع اختلالات عملکرد تیروئید در افراد چاق و دارای اضافه وزن:مطالعه تیروئیدی تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.074 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت HSE بر وضعیت توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.073 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر راهنمای ایمنی غذایی سازمان جهانی بهداشت بر آگاهی، نگرش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر آبدانان در سال1397 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.072 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی روشهای مختلف مداخلات آموزش ایمنی با بکارگیری الگوی ارزشیابی کریک پاتریک در یک پروژه IR.SBMU.PHNS.REC.1398.071 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
طرح پژوهشی
بررسی اثر مواجهه آلودگی هوا در دوران بارداری بر اختلالات ساختاری بافت مغز در فرزندان نر موش صحرایی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.070 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
ارائه تکنیک ارزیابی ریسک نیمه کمی مواجهه شغلی با مواد شیمیایی با رویکرد مدلسازی مواجهه هوابرد با مواد شیمیایی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.069 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک، بالینی و پاراکلینیکی سندرم گیلن باره در بیماران بستری شده در بیمارستان دکتر شریعتی تهران از سال 1388 لغایت 1398 IR.SBMU.PHNS.REC.1398.068 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بهینه‌سازی حذف دی‌اکسید کربن از جریان شبیه‌سازی‌شده دودکش ها با استفاده از نانو کامپوزیت‌های Biosilica/ Alginate عامل دارشده با آمین و Chitosan/LECA IR.SBMU.PHNS.REC.1398.067 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی میزان حضور میکرو پلاستیک‌ها در فاضلاب ورودی، پساب و لجن تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.066 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بهینه سازی تولید الکتریسیته از فاضلاب به روش سلول های سوخت میکروبی (MFC) به منظور حذف هیدروژن سولفوره( H2S) با استفاده از روش های الکتروشیمیایی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.065 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
تعیین کارایی فرآیند تلفیقی نانو سونوفوتوکاتالیسیتی با نور مرئی(VL/US/CuFe2O4) در حذف داروی آتنولول از محلول‌های آبی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.064 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بومی سازی جدول «فاکتور هزینه» روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین متناسب با توان اقتصادی در صنایع تولید و ساخت منتخب در ایران IR.SBMU.PHNS.REC.1398.063 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی نانوکامپوزیت پلاسمونیک بر پایه ZnO@diatomite@Ag تحت تابش UV - شبیه‌ساز نور خورشید در حذف متیلن بلو از محلول‌های آبی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.062 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی تصفیه و ارتقاء تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب صنعت روغن‌زیتون با استفاده از فرایند ترکیبی انعقاد، میکروفیلتراسیون و UV - استیل استون IR.SBMU.PHNS.REC.1398.061 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی کارایی انواع آئروژل رزورسینول-فرمالدئید اصلاح شده در حذف ترکیبات BTEX از جریان هوای خشک و مرطوب IR.SBMU.PHNS.REC.1398.060 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی سهم خطای انسانی در حوادث فرایندهای تعمیر و نگهداری صنعت گاز با استفاده از تکنیک آنالیز پیش بینانه خطاهای شناختی-صنعت نفت و گاز( TRACEr-OGI) IR.SBMU.PHNS.REC.1398.059 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
ارائه ابزاری جهت ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) بر پایه آنالیز‌های هزینه- فایده و هزینه- اثربخشی و استفاده از آن در یک صنعت نیروگاهی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.058 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش برمبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر وضعیت اعتیاد به اینترنت دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.PHNS.REC.1398.057 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع سوءمصرف مواد روانگردان در رانندگان حوادث ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان شهدای هفتم تیر IR.SBMU.PHNS.REC.1398.056 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.