کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی


پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.RCGLD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۱ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده گوارش بالغین/فوق تخصص محمدرضا زالی
رئیس
استادیار معاون توسعه مدیریت و خدمات پشتیبانی پژوهشکده گوارش گوارش بالغین/فوق تخصص حمید اسدزاده عقدایی
دبیر
استادیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق حقوق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمود عباسی
حقوقدان
استادیار روحانی فقه و اصول/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی عبدالجباری
روحانی
N/A - اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید محقق شلمانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد استاد پزشکی قانونی/ فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی/متخصص بالینی مهرزاد کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مربی مدیریت ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) امیر حسین منظمی
نماینده جامعه
استاد استاد گوارش بالغین/فوق تخصص محمدجواد احسانی اردکانی
پژوهشگر
استاد مدیر امور پژوهشی بیوفیزیک/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی رضایی طاویرانی
پژوهشگر
استادیار مدیر پژوهش گوارش بالغین/فوق تخصص شبنم شاهرخ
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش ریاضی کاربردی/کارشناسی فاطمه پهلوان زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
پایان‌نامه
طراحی و ساخت نانوبیوسنسور تشخیص گلوتن بر پایه ی میکروآرایه های محلول IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.007 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
پایان‌نامه
بررسی اختلال تنظیمی و مدولاسیون مسیرهای التهابی NFκB و تخریب بافتی در روده کوچک بیماران مبتلا به بیماری سلیاک IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.006 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی توزیع پنج واریانت ژنتیکی شایع TLR9 و بیان mRNA آن در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی فاقد و دارای فیبروز کبد در مقایسه با افراد سالم IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.005 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر میزان اضطراب بر کیفیت زندگی بیماران ایرانی مبتلا به سلیاک IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
الگوی فضایی خطر نسبی سرطان مری در ایران. IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.003 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی نقش پیش آگهی آنتی ژن HLA کلاس I در سرطانهای گوارشی؛ یک مطالعه فراتحلیل IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.002 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
گاستریک آدنوکارسینوما وابسته به ویروس اپشتین بار در بیماران ایرانی: تعیین خصوصیات تیپ ویروس و تنوع ژنتیکی ویروسی در بافتهای بیوپسی و پارافینه سرطان معده IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.001 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
کلونینگ و بیان ژن AN-PEP در مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت تجزیه گلوتن گندم IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.010 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات ترکیب گات میکروبیوتای مدفوعی و همینطور تعداد، مرحله و سایز تومورها در موش های مبتلا به سرطان روده که توسط نسل های جدید پروبیوتیک و آسپرین تیمار شده اند نسبت به موش های سرطانی تیمار نشده در جهت پروفیلاکسی IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی عوامل خطر بیماری ریفلاکس مری در کارگران کارخانه اتومبیل‌سازی در ایران IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.008 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
الگوی فضایی سرطان معده قبل و پس از تصحیح بد رده‌بندی در ایران IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.007 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی رابطه پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی CYP27B1 rs4646536 and CYP2R1 rs12794714 rs10766196 با سرطان کلورکتال در جمعیت ایرانی IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.006 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
تصحیح رده بندی نادرست در داده های ثبت سرطان با روش بیز؛ یک مطالعه شبیه سازی IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.005 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی سیستم فرعی تنظیم کننده ژن (agr) و ارتباط آن با فاکتورهای بیماریزایی در سویه های کلستریدیوم دیفیسیل جدا شده از بیماران اسهالی در تهران IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.004 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط الگوهای مقاومت آنتی بیوتیکی و تایپ های MLVA ایزوله های کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران دچار اسهال IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.003 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر پروتئین پروفیلین نوترکیب توکسوپلاسما از طریق مسیر سیگنالینگ NLRP3 بر روی القای سایتوکاین های پیش التهابی در مدل trans well co-culture IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.002 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی انتشار و تنوع میکروسپوریدیای آلوده کننده انسان در افراد سالم و اسهالی با و بدون نقص سیستم ایمنی IR.SBMU.RCGLD.REC.1397.001 ۱۷

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.