English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی


پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد- دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.RCGLD.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۳/۲۱ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده گوارش بالغین/فوق تخصص محمدرضا زالی
رئیس
استادیار معاون توسعه مدیریت و خدمات پشتیبانی پژوهشکده گوارش گوارش بالغین/فوق تخصص حمید اسدزاده عقدایی
دبیر
استادیار رئیس مرکز تحقیقات اخلاق حقوق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمود عباسی
حقوقدان
استادیار روحانی فقه و اصول/دکترای تخصصی (PhD) مرتضی عبدالجباری
روحانی
N/A - اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید محقق شلمانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد استاد پزشکی قانونی/ فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی/متخصص بالینی مهرزاد کیانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مربی مدیریت ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) امیر حسین منظمی
نماینده جامعه
استاد استاد گوارش بالغین/فوق تخصص محمدجواد احسانی اردکانی
پژوهشگر
استاد مدیر امور پژوهشی بیوفیزیک/دکترای تخصصی (PhD) مصطفی رضایی طاویرانی
پژوهشگر
استادیار مدیر پژوهش گوارش بالغین/فوق تخصص شبنم شاهرخ
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش ریاضی کاربردی/کارشناسی فاطمه پهلوان زاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
مرور نظام مند و متاآنالیز مداخلات روان درمانی بر متغییر های روانشناختی همراه با IBS IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.028 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
اپیدمیولوژی و شیوع بیماری کبد چرب،هپاتیتهای ویروسی و سندروم متابولیک در استان تهران، یک مطالعه جمعیت محور IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.027 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
مطالعه نقش وزیکول های غشاء خارجی باکتری های دستگاه گوارش در فرایند تبدیل سلول اپیتلیال به مزانشیمی در سلول های رده سرطان کلورکتال IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.026 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
مطالعه مقایسه ای تاثیر Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides.fragilis و OMV های حاصل از آنها بر بیان پپتیدهای گوارشی در سلولهای انترواندوکرین IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.025 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
برآورد بروز استاندارد شده سرطانهای گوارشی در ساکنین مناطق شمالی ایران و مقایسه آن با مهاجران از شمال کشور، ساکن در شهر تهران IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.024 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه روش درمانی هدایت شده با تست حساسیت آنتی بیوتیکی با رژیم درمانی تجربی خط اول جهت ریشه کنی عفونت هلیکوباکتر پیلوری IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.023 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی نتایج ERCP در بیماران دارای پری آمپولاری دیورتیکولوم IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.022 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
ارزیابی ارزش تشخیصی ROSE در مقایسه با پاتولوژی استاندارد در بیماران با احتمال کنسر پانکراس IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.021 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
تاثیر درمان بایوفیدبک در زیر گروه های دیسسینرجی آنو-رکتال بر اساس دسته بندی مانومتری با رزولوشن بالا در بیماران با اختلال دفع IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.020 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
درمان ترکیبی سلولهای دندریتیک و پیگلوتازون جهت افزایش تاثیر سلول درمانی در مدل حیوانی سرطان روده IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.019 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
طرح پژوهشی
مطالعه میکروبیوتای مدفوع و حضور باکتری در خون بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده تحت درمان با داروی آدالیبومب (سینورا) IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.018 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۰
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی تجویزبوسپیرون بر روی حرکت پریستالسیس مری و عملکرد LES در بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس معده ای- مروی همراه با IEM IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.017 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
مدلسازی بیومکانیکی و فیزیو-مکانیک فرآیند بلع، رفتار طبیعی و غیر طبیعی در حرکت دودی مری IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.016 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی اثرات وزیکول های خارج سلولی استخراج شده از فاسیولا هپاتیکا بر روی سطح فاکتورهای پیش التهابی در رده سلولی منوسیتی THP-1 IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.015 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
تعدیل بیزی استوار برای تحلیل ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی از ژن اگزونوکلئاز1 و خطر ابتلا به سرطان روده‌ی بزرگ: مطالعه مورد- شاهدی IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.014 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
سابقه‌ی فردی و فامیلی بیماری روده التهابی در بیماران سرطان کولون و رکتوم؛ یک مرور ساختاریافته و فراتحلیل IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.013 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
تعیین فراوانی و خصوصیات مولکولی ویروس های گوارشی (شامل نوروویروس، روتاویروس، آدنوویروس، ویروس هپاتیت A و ویروس هپاتیت E) در فاضلاب تیمار شده شهر تهران، مطالعه ای یکساله IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.012 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
مطالعه نقش اگزوزوم جدا شده از سلولهای بنیادی مزانشیم مهندسی شده با miR-124 برروی مکانیسم فیبروژنزیس براساس مهار مسیر STAT-3 IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.011 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
Evaluation of the microbial profileinfeces and intestinal mucosaof patient with inflammatory bowel diseases and its association with response to Adalimumab IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.010 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی الگوی اجابت مزاج و ارتباط آن با ویژگی‌های شغلی در کارگران کارخانه اتومبیل‌سازی در ایران IR.SBMU.RCGLD.REC.1398.009 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.