English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده آموزش علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده آموزش علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده آموزش علوم پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معرفی

دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی اولین دانشکده آموزش علوم پزشکی کشور است ، که در بهمن سال 1391 (بادستور ریاست محترم دانشگاه و حضور وزیر محترم بهداشت) رسما" افتتاح گردید.

این دانشکده در راستای اولویت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اهمیت روز افزون " آموزش پزشکی " به عنوان یک رشته ی علمی ،ونیاز دانشگاه های علوم پزشکی کشور به دانش آموخته های این رشته، شکل گرفت.

تربیت دانشجو دراین رشته در مقطع کازشناسی ارشد و از میان مدرسین و اساتید علوم پزشکی کشور از سال 1372 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه شروع شده و با راه اندازی اولین دوره مجازی و همچنین مقطع PhD این رشته گسترش پیدا کرد .

نیاز به توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، وارائه خدمات در این حیطه مبنای تشکیل دانشکده مستقل آموزش علوم پزشکی در دانشگاه بوده است .

دانشکدۀ آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان اولین و تنها دانشکدۀ متمایز کشور در این حیطه، در نظر دارد تا با به‌کارگیری تیم‌های مجرب بین رشته‌ای و شبکه سازی نیروهای فکری و کارشناسی خبره، در تولید و ترجمان دانش در حوزه‌های شناختی و اجتماعی نظام سلامت، تربیت و توانمندسازی کارشناسان، هیأت علمی، و مدیران نظام سلامت، و مشاوره و ترویج سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت، به الگوئی موفق و پیشرو در سطح منطقه تبدیل شود.

از جمله اهداف آموزشی دانشکده عبارتند از:

ـ تربیت دانشجو و راه اندازی و توسعۀ رشته‌های آموزش پزشکی، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، مدیریت، سیاستگذاری، و اقتصاد آموزش، و سایر رشته‌های وابسته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

و ارائه دوره‌های کوتاه مدت منجر به مدرک و فلوشیپ های آموزشـ ارائه دوره‌های دکترا بر پایه تحقیق

و همچنین پژوهش در روش های یاددهی و یادگیری، ساختار، مدیریت و عملیات، و سیاست های آموزشی

-توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، مدیران، رؤسا و معاونین در سطح دانشگاه، دانشکده، گروه‌های آموزشی، و شبکه

ـ ارائۀ مشاوره جهت تغییرات و اصلاحات آموزشی

ـ مدیریت و رهبری پروژه‌های ارتقاء کیفیت آموزشی

ـ ارائۀ مشاوره به نهادهای سیاست‌گذار در سطح نظام سلامت و آموزش عالی کشور، کمیسیون های مجلس و شوراهای وزارتی

اعتبارنامه
IR.SBMU.SME.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۶/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده آموزش علوم پزشکی ارتوپدی/متخصص بالینی شهرام یزدانی
رئیس
استادیار معاون پژوهشی دانشکده آموزش علوم پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لیلا افشار
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) کاوه پولادی
حقوقدان
N/A کارشناس مذهبی در موسسه علمی و آموزش " بارسا " علوم دینی/کارشناسی ارشد مهدی حسینعلی
روحانی
استادیار مدیر گروه آموزشجامعه نگر سلامت دکترای پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی ساره خاتون شاکریان رستمی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی دانشکده آموزش علوم پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) لیلا افشار
متخصص اخلاق پزشکی
N/A دبیر تعلیم و تربیت/کارشناسی ارشد مریم خالقی
نماینده جامعه
دانشیار بازنشسته عفونی/متخصص بالینی رضا لباف قاسمی
پژوهشگر
مربی بازنشسته آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد فتحیه مرتضوی
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی بیمارستان لقمان خون اطفال/فلوشیپ فوق تخصصی نادر ممتاز منش
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی علوم تجربی/فوق دیپلم زهرا لشگری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی روند رشد تکاملی کودکان 4 ماهه تحت پوشش خانه های بهداشت شهرستان لاهیجان سال 98 IR.SBMU.SME.REC.1398.067 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مشارکت مجازی والدین دارای نوزاد نارس برمیزان اضطراب حین و بعد از ترخیص و تعداد مراجعات برنامه ریزی نشده آنها در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان IR.SBMU.SME.REC.1398.066 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
ررسی ارتباط بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامتی وکیفیت زندگی در داوطلبان سلامت شهرقزوین درسال97 IR.SBMU.SME.REC.1398.065 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود IR.SBMU.SME.REC.1398.064 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
تبین نجارب زیسته پرسنل اتاق عمل از مولفه ها و مصادیق همکاریهای بین حرفه ای با استفاده از رویکرد فنومنولوژی به روش کلایزی IR.SBMU.SME.REC.1398.063 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تجربه‌های موثر بر ارتقای خودتصنیفی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی IR.SBMU.SME.REC.1398.062 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
توسعه و تدوین نظام نظارت و حمایت آموزشی دربرنامه آموزش پزشکی عمومی IR.SBMU.SME.REC.1398.061 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوامل انگیزشی بهورزان خانه های بهداشت شهرستان قزوین در سال 1398 IR.SBMU.SME.REC.1398.060 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش احیاء قلبی ریوی به روش شبیه سازی در Skill Lab بر روی دانش و مهارت بالینی پرستاران بیمارستان بهارلو IR.SBMU.SME.REC.1398.059 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
شناسایی، استخراج و تعیین مولفه ها و شاخص های بومی محاسبه و تخصیص سرانه‌ی آموزشی دانشجویان در نظام آموزش عالی سلامت IR.SBMU.SME.REC.1398.058 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
تبیین و ارائه مدل فرایند کسب مهارت های تکنیکی و غیر تکنیکی در دستیاران رشته جراحی عمومی در اتاق عمل IR.SBMU.SME.REC.1398.057 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با فعالیت فیزیکی مبتنی بر الگوی مراحل تغییر در زنان میانسال تحت پوشش مراکزخدمات جامع سلامت شهر تالش IR.SBMU.SME.REC.1398.056 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در جمعیت میانسال روستاهای شهرستان ترکمن در سال1398 IR.SBMU.SME.REC.1398.055 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی نابرابری اقتصادی– اجتماعی درمواجهه با عوامل خطررفتاری بیماریهای غیرواگیردرشهرستان لنگرود سال 1398 IR.SBMU.SME.REC.1398.054 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی خود مراقبیتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به فشار خون در مناطق روستایی شهرستان آمل 1397 IR.SBMU.SME.REC.1398.053 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سبک های فرزندپروری مادران با پرخاشگری کودکان 10تا 12 ساله شهرستان تالش IR.SBMU.SME.REC.1398.052 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی رابطه هوش عاطفی مراقبین سلامت با کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در مراجعه کنندگان به پایگاه های سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398 IR.SBMU.SME.REC.1398.051 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به تعهد حرفه ای IR.SBMU.SME.REC.1398.050 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان 60-45 ساله در خصوص عوامل خطر ساز قابل تعدیل بیماری پوکی استخوان در شهر دامغان در سال 1398 IR.SBMU.SME.REC.1398.049 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان اعتماد عمومی به نظام سلامت در شهرستان رشت IR.SBMU.SME.REC.1398.048 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.