English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

اعتبارنامه
IR.SEMUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی سمنان نوزادان/فوق تخصص نوید دانایی
رئیس
استاد سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ایمونولوژی/دکترای تخصصی (PhD) پرویز کوخایی
دبیر
N/A مدیر اداره حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد احمد صدیقی
حقوقدان
N/A معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهای استان سمنان سطح ۳ حوزه خارج فقه و اصول/کارشناسی ارشد فقیر محمد بارانی
روحانی
دانشیار معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان کوثر اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مجید میرمحمدخانی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا عسگری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد احترام اردستانی
نماینده جامعه
استادیار مشاور ریاست در امور بانوان، عضو شورای پژوهشی دانشکده توانبخشی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) فاطمه احسانی
پژوهشگر
دانشیار مدیر گروه داخلی ریه/فوق تخصص فرهاد ملک
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق پرستاری و مراقبت های ویژه/کارشناسی ارشد ناهید هوشمند مطلق
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه اثر داروهای کتورولاک، متوکلوپرامید، لیدوکایین در کاهش درد هنگام تزریق وریدی پروپوفول در القای بیهوشی عمومی IR.SEMUMS.REC.1398.190 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه اثر روش لیزر دایود وبرش جراحی در فرنکتومی فرنوم لیبیال بر عوارض و میزان رضایتمندی بیماران -کارآزمایی بالینی یک سو کور IR.SEMUMS.REC.1398.189 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه UF modeling و فیلتراسیون ساده در دیالیز بیماران دیالیزی مزمن بر میزان اکسیژن شریانی خون IR.SEMUMS.REC.1398.188 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه تاثیردوزاژمختلف شیاف پروژسترون برمقاومت عروق رحمی-جنینی در زنان درمعرض خطرزایمان زودرس ومقایسه انها با گروه شاهد(کارازمایی بالینی شاهددار) IR.SEMUMS.REC.1398.187 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه ارزش تشخیصی تصویر برداریgated SPECT با فریم های 8و 16در ارزیابی عملکرد قلب: تاثیرجنسیت و توده بدنی IR.SEMUMS.REC.1398.186 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
بررسی اثر تابش پرتوهای لیزری کم توان بر میزان مهاجرت و خصوصیات بیوفیزیکی سلول های استئو سارکومای رده MG-63 IR.SEMUMS.REC.1398.185 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
بررسی میزان خطای ناشی از تنفس بیماردر پروتون تراپی تومورهای دیواره جلویی ریه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو IR.SEMUMS.REC.1398.184 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
اثر ترکیبی ورزش اجباری و تجویز کروسین بر تغییرات هیستوپاتولوژیک تخمدان در بچه موش های بزرگ آزمایشکاهی متولد شده از مادران هیپوتیروئید IR.SEMUMS.REC.1398.183 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
طراحی و اثربخشی مداخله اصلاح سوگیری توجه بر سبک دلبستگی اضطرابی ، همدلی و انعطاف پذیری شناختی و خودافشایی هیجانی در دانشجویان IR.SEMUMS.REC.1398.182 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه کیفیت زندگی،شفقت ورزی،هویت اجتماعی و چشم انداز زمان در افراد تک زیست و غیر تک زیست IR.SEMUMS.REC.1398.181 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
رابطه بازداری اجتماعی و رفتاری، سرکوب هیجانی، اجتناب شناختی و تجربی و ترومای کودکی با نشانگان وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی IR.SEMUMS.REC.1398.180 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه آسیبهای نوزادی در زمان تولد،طی زایمان واژینال وسزارین درمتولدین بیمارستان امیرالمومنین(ع)سمنان درطی سالهای ۹۶-۸۷ IR.SEMUMS.REC.1398.179 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
شیوع سرولوژیکی هپاتیت های شایع ویروسی(هپاتیت B و هپاتیت C) و سیفیلیس و HIV در بیماران مبتلا به زگیل مقعدی تناسلی در کلینیک پوست بیمارستان کوثر(سمنان،۱۳۹۸-۱۳۹۷) IR.SEMUMS.REC.1398.178 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
ارتباط پوسیدگی های دندان های شیری و دائمی با دود سیگار محیطی درکودکان 8-12 سال شهر سمنان درسال 1397 IR.SEMUMS.REC.1398.177 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
بررسی ابعاد و مورفولوژی تاج دندان و ارتباط آن با بیوتیپ لثه دندان های قدامی فک بالا در شهر سمنان IR.SEMUMS.REC.1398.176 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
شناسایی جهش های عامل رتینیت پیگمنتوزا در خانواده های مبتلا با استفاده از تعیین توالی اگزوم IR.SEMUMS.REC.1398.175 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
شناسایی علل ژنتیکی اختلال حرکتی از نوع آتاکسی توارثی در خانواده های مبتلا به شکل خانوادگی این بیماری IR.SEMUMS.REC.1398.174 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
پایان‌نامه
بررسی عوارض کوتاه مدت و بلند مدت در بیماران STEMI تحت درمان با Primary PCI و رابطه ی آن با افتراق گلبول های سفید بدو ورود در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کوثر سمنان(98-93) IR.SEMUMS.REC.1398.173 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی روند مراجعان مبتلا به دیابت به مراکز بهداشتی استان سمنان طی سالهای 1392 الی 1396 و پیش بینی آن تا سال 1400 IR.SEMUMS.REC.1398.172 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی اثرات درمانی تحریکات الکتریکی مغز بردرد وناتوانی بیماران مبتلابه کمردرد مزمن: مروری نظام مند برمطالعات گذشته IR.SEMUMS.REC.1398.171 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.