English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)

اعتبارنامه
IR.SSRC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۰/۵ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) علی کاشی
رئیس
استادیار مدیر تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) حسین زارعیان
دبیر
استادیار مدیر گروه دانشگاه شاهد حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالقاسم خدادی
حقوقدان
N/A مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع علمی و کاربردی فقه و اصول/کارشناسی ارشد محمدحسین کارگر
روحانی
استاد عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) انوشیروان کاظم نژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا فروزنده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیرکل امور پژوهشی وزارت ورزش و جوانان تربیت بدنی و علوم ورزشی/کارشناسی ارشد محمدرضا فضلی زنجانی
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی بیاتی
پژوهشگر
استادیار مدیر گروه فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی/دکترای تخصصی (PhD) هادی روحانی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی/دکترای تخصصی (PhD) حامد عباسی
پژوهشگر
N/A کارشناس امور تحصیلات تکمیلی و آموزشهای آزاد حسابداری/کارشناسی یاشار گرجی نژاد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای (tDCS) و مکمل یاری با جینکوبیلوبا بر الگوی امواج مغزی، زمان واکنش, سرعت و خستگی زنان کیک بوکسر IR.SSRC.REC.1398.080 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر تمرین تناوبی فزاینده و مصرف عصاره عسل آویشن بر بیان ژن های آسیب کبدی در رت های دیابتی نوع 2 IR.SSRC.REC.1398.079 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیرشش هفته تمرین پیلاتس بردرد، دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی وقدرت عضلانی چهارسرران وهمسترینگ زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی IR.SSRC.REC.1398.078 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر شش هفته فعالیت ورزشی استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقادیر بافتی ایریزین ،آدیپولین و آنزیم های کبدی رت های ویستار دیابتی IR.SSRC.REC.1398.077 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه ازن درمانی و فعالیت ورزشی بر تغییرات طول تلومر،فعالیت آنزیم تلومراز و پروتئین های POT1 ،TRF1 وTRF2 بافت قلب موش های مبتلا به استئوآریت زانو IR.SSRC.REC.1398.076 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی منتخب بر ریتم کتفی–بازویی و میزان چرخش داخلی مفصل دوری-بازویی شناگران دارای اختلال حرکتی کتف IR.SSRC.REC.1398.075 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر بذر کدو و تمرین هوازی بر نشانگران عملکرد میتوکندریایی و تخریب DNA بافت رحم و تخمدان در رتهای ماده مسموم شده با پراکسید هیدروژن IR.SSRC.REC.1398.074 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه سه روش تمرینی تصویرسازی ذهنی، تمرینات اصلاحی و ترکیبی بر هایپرلوردوز کمری و فعالیت الکترومایوگرافی، عضلات منتخب کمربند کمری لگنی IR.SSRC.REC.1398.073 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مصرف ویتامین D بر سطوح کمرین و امنتین-1 در مردان مبتلا به دیابت نوع2 IR.SSRC.REC.1398.072 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر بیان برخی از پپتید های آنتی میکروبیال، میکرو RNA های مرتبط با ایمنی و TLR-4 در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز IR.SSRC.REC.1398.071 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر سه شیوه تمرینی برعملکرد عصبی عضلانی و اجرای زنان بسکتبالیست IR.SSRC.REC.1398.070 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر بذر خرفه و تمرین هوازی بر نشانگران بیوژنز میتوکندریایی و تخریب DNA بافت کبد و کلیه در رت های ماده مسموم شده با پراکسید هیدروژن IR.SSRC.REC.1398.069 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه فعالیت مغزی در حین انقباضات اکسنتریک و کانسنتریک بیشینه باز‌کننده‌های زانو IR.SSRC.REC.1398.068 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر تمرین تناوبی شدید و مکمل‌دهی عصاره آبی زعفران بر بیان ژن SIRT-1،hTERT ،p53 در عضله اسکلتی موش‌های ماده حامل رده سلولی سرطان پستان 4T1 IR.SSRC.REC.1398.067 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
ارتباط بین شاخص‌های فعالیت بدنی، خود پنداره بدنی ، رشد حرکتی و اجتماعی کودکان دبستانی دارای اضافه وزن و چاق IR.SSRC.REC.1398.066 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تأثیر غوطه‌وری در آب سرد بر وهله های زمانی سطوح پروتئین‌های میتسوگمین 53 و دیسفرلین پس از فعالیت ورزشی برونگرا در موش‌های نر ویستار IR.SSRC.REC.1398.065 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر تمرین تناوبی فزاینده و مصرف عصاره عسل آویشن بر بیان ژن های تنظیم کننده سلولهای بتای پانکراس موش های نر دیابتی نوع 2. IR.SSRC.REC.1398.064 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرینات 11+ فیفا بر فعالیت عضلات اطراف زانو حین حرکت فرود تک پا و اجرای عملکردی در والیبالیستهای دانشگاهی IR.SSRC.REC.1398.063 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
اثر 12 هفته تمرین مقاومتی و مصرف شیرسویا بر مقادیر سرمی GDF11، فولیستاتین و مایوستاتین در مردان سالمند کم تحرک IR.SSRC.REC.1398.062 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرینات استقامتی شدید و تناوبی شدید بر هموکسیژناز-1 و عامل نکروز توموری آلفا در بافت قلب موش های نر ویستار IR.SSRC.REC.1398.061 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.