English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات ناباروری - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز تحقیقات ناباروری - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد


مرکز تحقیقات ناباروری - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم تولیدمثل ‌در سال 1385 تاسیس شده است.

دبیرخانه کارشناس مستقلی جهت انجام فعالیت‌ها دارد که وظایف ذیل را انجام می دهد:

1. مسئول هماهنگی برگزاری جلسات

2. مسئول نوشتن و ثبت دستور جلسات و صورتجلسات

3. مسئول پیگیری و تکمیل مدارک مربوط به طرح‌های ارسالی

4. مسئول پیگیری مصوبات

5. مسئول صدور تاییدیه های اخلاق و ارسال به مجریان پروژه های تحقیقاتی

تعداد اعضای فعال کمیته‌ی اخلاق که دارای حکم رسمی هستند 12 نفر است.

با حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضا جلسه رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب تعیین‌شده، جلسه‌ کمیته‌ی اخلاق لغو خواهد شد.

شرایط انتخاب و انتصاب اعضای کمیته به این صورت است که: اعضای کمیته توسط دبیر کمیته اخلاق پژوهشکده علوم تولیدمثل به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پیشنهاد می شود پس از تایید اسامی توسط معاونت، ابلاغ اعضای کمیته صادر می شود.

اعتبارنامه
IR.SSU.RSI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۲۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد زنان و زایمان و نازایی/فلوشیپ فوق تخصصی عباس افلاطونیان
رئیس
N/A معاون اجرایی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد پزشکی عمومی/دکترای حرفه ای علی محمد عبدلی فهادان
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد حسن امیری
حقوقدان
N/A مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد حوزوی/کارشناسی ارشد سعیدرضا متوسل فهادانی
روحانی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات قلب و عروق آمار و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سیده مهدیه نماینده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار - اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی سید عباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
استاد بازنشسته ریاضیات کاربردی/دکترای تخصصی (PhD) سیدمهدی کرباسی
نماینده جامعه
استاد معاون پژوهشی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد زنان و زایمان و نازایی/فلوشیپ فوق تخصصی رباب داور
پژوهشگر
استاد ریاست دانشکده پردیس بین الملل ژنتیک/دکترای تخصصی (PhD) محمد حسن شیخها
پژوهشگر
دانشیار سرپرست مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) تهمینه فرج خدا
پژوهشگر
N/A کارگزین و کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/کارشناسی نجمه السادات سجاد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
اثرآنتی اکسیدانهای خوراکی در یک دوره سه ماهه بر تستهای عملکردی و پارامترهای سمن در مردان با سابقه شکست ART IR.SSU.RSI.REC.1398.005 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر PICSI بر Sperm chromatin/ DNA integrity در بیماران دارای تستهای که به درمان دارویی انتی اکسیدانت و شورت اجاکولیشن پاسخ نداده اند. IR.SSU.RSI.REC.1398.004 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر آسپیرین با دوز کم بر میزان حاملگی در سیکلهای فریز – ذوب انتقال جنین IR.SSU.RSI.REC.1398.003
IRCT20190409043207N1
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی تکامل جنین های روز 18 بارداری در موش های باردار دریافت کننده دوزهای مختلف داروهای ناباروری (منوگون و hCG) و پرتو گاما در موش آزمایشگاهی IR.SSU.RSI.REC.1398.002 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
طرح پژوهشی
مقایسه تعداد فولیکول ها و گسترش سیستم عصبی تخمدان در موش های صحرایی مبتلا به سندرم پلی کیستیک با مصرف خوراکی داروی گیاهی ( پودر گیاهان خرفه ، شنبلیله ، زرشک ، گشنیز) و ترکیبی متفورمین IR.SSU.RSI.REC.1398.001 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر هم کشتی فولیکولهای تخمدانی با سلولهای استرومای تخمدان بر روی داربست های نانو کامپوزیتی برای مهندسی بافت تخمدان (مطالعات انسانی) IR.SSU.RSI.REC.1397.033 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی نتایج طب سوجوک در افراد مبتلا به واریکوسل گرید II با اختلال در حرکت اسپرم قبل و بعد از انجام درمان IR.SSU.RSI.REC.1397.032 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی نتایج Dual stimulation در بیماران با ذخیره مناسب تخمدان که در تحریک کنترل شده تخمک گذاری پاسخ مناسبی نداده اند IR.SSU.RSI.REC.1397.031 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات کیفیت سمن مردان ایرانی در طی 25 سال گذشته IR.SSU.RSI.REC.1397.030 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
سیکلهای IVF که به علت توقف رشد فولیکولها به IVM تبدیل می شوند . IR.SSU.RSI.REC.1397.029 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر متفورمین بر میزان حاملگی در سیکل های فریز -ذوب انتقال جنین در خانم های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک IR.SSU.RSI.REC.1397.028 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر آپوپتوتیک عصاره هیدرو گلیسرولی برگ درخت حرا (Avicennia marina) بر رده سلول های سرطان تخمدان انسانی Ovcar3 در شرایط in vitro IR.SSU.RSI.REC.1397.027 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی میزان اثر استرادیول واژینال در آماده سازی اندومتر در سیکلهای برگشت از فریز در بیمارانی که به استرادیول خوراکی پاسخ مناسب نداده اند . IR.SSU.RSI.REC.1397.026 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه انتقال جنین بصورت کلیواژ و بلاستوسیت در نوبت اول انتقال در بیمارانی که به علت خطر OHSS جنین ها در آنها فریز شده است . IR.SSU.RSI.REC.1397.025 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی پلی مورفیسم ژن های XPO5 ، RAN ، DICER ، DROSHA در زنان مبتلا به سقط مکرر بدون علت مشخص IR.SSU.RSI.REC.1397.024 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه اثر اسپرم استحصال شده از بیضه بر پارامترهای عملکردی اسپرم با اسپرم حاصل از انزال کوتاه مدت IR.SSU.RSI.REC.1397.023 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه اثر دو روش تریگر با GnRh agonist در بیماران PCO تحت درمان ART با پروتکل آنتاگونیست بر روی کیفیت اووسیت و جنین IR.SSU.RSI.REC.1397.022 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۱
طرح پژوهشی
تاثیر انزال یک روزه بر پارامترهای مایع منی و تست های عملکرد اسپرم در بیمارانی که قبلا به درمان دارویی پاسخ مناسب نداده اند . IR.SSU.RSI.REC.1397.021
IRCT20181214041968N1
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی رشد و تکثیر سلول های کبدی انسان بر داربست های ترکیبی نانو لیفی گالاکتوسیله پلی کاپرولاکتون / پلی گلیکولیک اسید / پلی لاکتیک اسید جهت مهندسی بافت کبد IR.SSU.RSI.REC.1397.020 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط ذهن آگاهی با استرس زناشویی وهوش هیجانی زنان نابارور شهر یزد IR.SSU.RSI.REC.1397.019 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.