کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

معرفی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهشی دانشگاه طی نامه شماره 70986 مورخ 1392/4/23کار خود را شروع نمود وپیرو نامه شماره 73679 مورخ 1392/4/26 ابلاغ اعضا صادر گردید و طرحها و پایان نامه ها در جلسات به طور مرتب مطرح می گردید و در تاریخ 1392/3/23 طی نامه شماره 1015/د/700 معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت جناب آقای دکتر رضا ملک زاده فعالیت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده بهداشت با اخذ کد اختصاصی IR.SSU.SPH.RECرسما کار خود را شروع نمود.این کمیته پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و طرح های شورای پژوهشی دانشکده بهداشت ، مرکز تحقیقات علوم و فن آوریهای محیط زیست، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر، مرکزتحقیقات تغذیه و امنیت غذا، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات بیماری مشترک انسان و دام، مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد، مرکز تحقیقات ایمنی شناسی تولیدمثل، مرکز تحقیقات کاربست پژوهش در آموزش و دانشکده های پیراپزشکی یزد و ابرکوه را پوشش می دهد و تمام طرح ها و پایان نامه ها با حضور مجری در جلسه مطرح شده و نکات اصلاحی پیشنهادی به مجری اعلام می گردد.

اعتبارنامه
IR.SSU.SPH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۲ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت مهندسی بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) محمد حسن احرامپوش
رئیس
استاد معاون پژوهشی دانشکده بهداشت آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) سید سعید مظلومی محمود آباد
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی حقوق جزا و جرم شناسی/کارشناسی ارشد علی اکبر نقیبی
حقوقدان
مربی - نهج البلاغه/کارشناسی ارشد علیرضا خراسانی
روحانی
استاد مدیر گروه آمار واپیدمیولوژی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) حسین فلاح زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار - اخلاق زیستی/فلوشیپ فوق تخصصی سید عباس سادات حسینی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته ادبیات/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا محمدی
نماینده جامعه
استاد مدیر گروه تغذیه تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) حسن مظفری خسروی
پژوهشگر
دانشیار سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی تغذیه/دکترای تخصصی (PhD) آزاده نجارزاده
پژوهشگر
استاد هیات علمی تمام وقت ایمنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسین هادی ندوشن
پژوهشگر
N/A مدیر اجرایی مجله طلوع بهداشت آموزش بهداشت/کارشناسی ارشد فرخ لقا ثروت
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی باکتری لژیونلا در آب برج های خنک کننده ی بیمارستان های شهید صدوقی و رهنمون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد IR.SSU.SPH.REC.1398.021 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه سطح ریسک انواع خطاهای انسانی در پرستاران بخشهای مختلف بیمارستان تخصصی زنان، زایمان و نازایی مادر شهر یزد با استفاده از روش SHERPA در سال 1397 IR.SSU.SPH.REC.1398.020 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی کارایی غشای نانوکامپوزیتی پلیمری بر پایه پلی اتیلن ترفتالات و ZnO در حذف فلزات سنگین و مواد آلی از پساب صنعتی IR.SSU.SPH.REC.1398.019 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی ناهنجاری های اسکلتی و ارتباط آن با میزان تناسب میز و نیمکت با ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان دبستانی شهرستان یزد IR.SSU.SPH.REC.1398.018 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط الگوهای غذایی غالب مبتنی بر روش های پیشین و پسین (اکتشافی) با شانس ابتلا به پرفشاری خون و دیس لیپیدمیا در افراد بزرگسال یزد سال 96-95: کوهورت شاهدیه و مطالعه ی سلامت مردم یزد (یاس) و مطالعه ی تغذیه مردم یزد (تمیز) IR.SSU.SPH.REC.1398.017 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
اثر مکمل یاری ال کارنتین بر روی آنزیم های کبدی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات کارآزمایی بالینی IR.SSU.SPH.REC.1398.016 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
طراحی ، اجرا و ارزشیابی مداخله آموزشی ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان رحم بر اساس مدل فرآیند پذیرش احتیاط در زنان حاشیه نشین شهر بندرعباس IR.SSU.SPH.REC.1398.015 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی انگل Cryptosporidium در شیر و لبنیات سنتی عرضه شده در شهر یزد در سال 1397 IR.SSU.SPH.REC.1398.014 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی آگاهی، نگرش مردان در خصوص آندروپوز در شهرهای استان یزد IR.SSU.SPH.REC.1398.013 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
طراحی و ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل تصورات تمایلات بر مصرف فست فود در دانشجویان دانشگاههای شهرستان رفسنجان :یک مطالغه ترکیبی IR.SSU.SPH.REC.1398.012 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط الگوهای غذایی پیشین و پسین با افسردگی، اضطراب و استرس در بزرگسالان ساکن یزد سال 96-95: مطالعات یاس و تمیز IR.SSU.SPH.REC.1398.011 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
اثر مکمل یاری با هسپریدین بر روی مارکرهای التهابی در بزرگسالان: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده IR.SSU.SPH.REC.1398.010 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
ارتباط شاخص تنوع دریافت غذایی با اضافه وزن، چاقی و درصد چربی بدن در بزرگسالان یزد سال 96-95 : مطالعات یاس ، تمیز و کوهورت شاهدیه IR.SSU.SPH.REC.1398.009 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک پسماندهای شهری از مبدا و موانع انجام آن از دیدگاه آنان(مطالعه موردی: شهر بابل) IR.SSU.SPH.REC.1398.008 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی فاکتورهای موثر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان شهر یزد براساس مدل فرآیند توسعه یافته موازی سال 97 IR.SSU.SPH.REC.1398.007 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مطالعه سری-زمانی بررسی ارتباط شاخص های استرس گرمایی و تعداد حوادث شغلی در کارخانه ذوب آهن اصفهان IR.SSU.SPH.REC.1398.006 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
مقایسه دو نوع مدلسازی حاصل از داده های فضایی و سنجش زمینی جهت ارزیابی مواجهه تنفسی رانندگان درون شهری با فلزات سنگین در شهر یزد در سال1398 – 1397 IR.SSU.SPH.REC.1398.005 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مواجهه با سروصدا و ذرات معلق ریز بر عملکرد شناختی معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر آباده در سال 98-97 IR.SSU.SPH.REC.1398.004 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی وضعیت غذا و مواد مغذی دریافتی و رابطه آنها با دیابت: مرحله اول مطالعه کوهورت شاهدیه یزد IR.SSU.SPH.REC.1398.003 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۷
طرح پژوهشی
اثر پلی فنل های محصولات مختلف انگور بر سطوح CRP : یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده IR.SSU.SPH.REC.1398.002 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.