English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعتبارنامه
IR.SUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز جراحی کودکان/فوق تخصص علی بهادر
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بیوتکنولوژی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) یونس قاسمی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی بخش جزا و جرم شناسی- دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فضل اله فروغی
حقوقدان
N/A کارشناس معارف اسلامی علوم اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجواد راهدار
روحانی
استاد عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر حسن زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق پزشکی- دانشکده پزشکی آسیب شناسی/متخصص بالینی ضیاءالدین تابعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A استاد تمام بازنشسته مدعو از دانشگاه شیراز کشاورزی/دکترای تخصصی (PhD) کرامت اله ایزدپناه
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی گروه زنان نازائی/فلوشیپ فوق تخصصی بهیه نام آور جهرمی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی- دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) شیوا همتی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی دانشگاه دامپزشکی-MPH/دکترای حرفه ای علی پوست فروش فرد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی مصرف طب سنتی و گیاهی در زخم فشاری در مراجعه کنندگان به کلینیکهای زخم و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REC.1398.539 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
تبیین تجربه ایفای نقش والدی در کودکان و نوجوانان دارای والدین مبتلا به HIV: یک تحقیق کیفی IR.SUMS.REC.1398.538 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه طراحی شغل (WDQ) IR.SUMS.REC.1398.537 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
تبیین تجارب زیسته مردان از پدیده یائسگی : یک مطالعه پدیده شناسی IR.SUMS.REC.1398.536 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
Evaluation of speech outcome and quality of life in VCF patients after palatoplasty IR.SUMS.REC.1398.535 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
The effect of primary modified furlow palatoplasty on chronic otitis media with effusion (OME) in cleft palate patients IR.SUMS.REC.1398.534 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
comparsion the sex hormones serum level in women with recurrent aphthous stomatitis to healthy population IR.SUMS.REC.1398.533 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مواجهه تنفسی با گازهای سمی و فیوم های فلزی انتشار یافته در فرایند های مختلف جوشکاری بر عملکرد ریوی جوشکاران IR.SUMS.REC.1398.532 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
کارآزمایی بالینی تصادفی شده تعیین اثر رژیم درمانی وآموزش تغذیه بر شاخص های بالینی ، سوء تغذیه ، افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه مطهری و بیمارستان فقیهی شیراز در سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.531 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر مصرف مکمل ویتامین D درسه ماهه سوم بارداری بر برخی شاخصهای متابولیک مادری وآنتروپومتریک نوزادی درزنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1398 IR.SUMS.REC.1398.530 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
طراحی و تعیین ویژگی های روان‌سنجی ابزار ارتباط استاد- دانشجو IR.SUMS.REC.1398.529 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر مراقبت معنوی بر رشد پس از سانحه، بار مراقبتی و کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه ترکیبی IR.SUMS.REC.1398.528 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی قابلیت بالینی پرسنل اتاق عمل در زمینه ی اصول محافظت پرتویی در اتاق عمل های تحت اشعه بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر شیراز 98-1397 IR.SUMS.REC.1398.527 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی تأثیر برنامه آموزشی- ترغیبی بر خود کارآمدی و موفقیت در ترک سیگار در بیماران بستری پس از آنژیوپلاستی در بخش های قلب بیمارستان کوثر شهرستان شیراز سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.526 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط رعایت منشور حقوق مادر در لیبر با اضطراب و غم پس از زایمان مادران زایمان کرده مراجعه کننده به زایشگاههای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.525 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر آموزش از طریق گروه همتا بر خود مراقبتی ، کیفیت زندگی و تبعیت از درمان در سالمندان مبتلا به بیماری عروق کرونر در بیمارستان قلب الزهرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.524 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
طراحی و روانسنجی ابزار بررسی درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری IR.SUMS.REC.1398.523 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ترکیبات فرار (عرق) و عصاره هیدروالکلی گیاه بیلهر (Dorema aucheri ) در کشندگی لارو و دورکنندگی بالغین پشه ی Anopheles stephensi IR.SUMS.REC.1398.522 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله اموزشی برقصد انجام رفتار های پیشگیری کننده آنفلوآنزا و تعیین کننده های آن در سالمندان روستاهای تابعه شهرستان فسا، کاربردی از مدل اعتقاد بهداشتی، سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.521 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین D قبل از آنژیوپلاستی عروق کرونر با SYNTAX SCORE در بیماران تحت مداخله عروق کرونر IR.SUMS.REC.1398.520 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.