English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعتبارنامه
IR.SUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز جراحی کودکان/فوق تخصص علی بهادر
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بیوتکنولوژی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) یونس قاسمی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی بخش جزا و جرم شناسی- دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فضل اله فروغی
حقوقدان
N/A کارشناس معارف اسلامی علوم اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجواد راهدار
روحانی
استاد عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر حسن زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق پزشکی- دانشکده پزشکی آسیب شناسی/متخصص بالینی ضیاءالدین تابعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A استاد تمام بازنشسته مدعو از دانشگاه شیراز کشاورزی/دکترای تخصصی (PhD) کرامت اله ایزدپناه
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی گروه زنان نازائی/فلوشیپ فوق تخصصی بهیه نام آور جهرمی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی- دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) شیوا همتی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی دانشگاه دامپزشکی-MPH/دکترای حرفه ای علی پوست فروش فرد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رژیم غذایی محدود از نظر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ ﻧﻬﺎیی و مکمل ترکیبی روی، پیریدوکسین و کورکومین بر شاخص های عملکردی کلیه در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی IR.SUMS.REC.1398.798 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
بررسی میزان اهمیت و قابلیت دستیابی به اهداف تماس زودرس با بیمارECE برپایه استراتژی SPICES از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ورودی سال های 95 و 96 و مقایسه آن با عملکرد تحصیلی آنان. IR.SUMS.REC.1398.797 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
پایان‌نامه
ارزیابی تاثیر مداخلات داروسازان در اصلاح الگوی تجویز پروفیلاکسی آنتی بیوتیک جهت پیشگیری از post-operative infection در اتاق عمل و بخش جراحی بیمارستان های آموزشی شهید فقیهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REC.1398.796 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
طرح پژوهشی
بررسی مقاومت سلول PC12 مهندسی شده دارای Caspase 1 غیر فعال در برابر سمیت عصبی روتنون و آلفا سینوکلئین IR.SUMS.REC.1398.795 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
طرح پژوهشی
استفاده از کتابخانه حاوی ترکیبات بازدارنده آنزیم c-Met در تولید قطعات مولکولی با ضریب تاثیر بالا در طراحی بازدارندگان ذاتی این آنزیم با روش طراحی دارو بر اساس قطعات مولکولی IR.SUMS.REC.1398.794 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
پایان‌نامه
جداسازی، شناسایی و ارزیابی پروبیوتیک های مولد آنزیم آلفا گالاکتوزیداز با پتانسیل ضد نفخ از میکروبیوم روده انسان IR.SUMS.REC.1398.793 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
طرح پژوهشی
بررسی اثر خاموش سازی ژن p13 با استفاده از تکنیک CRISPR بر میزان بقای رده سلولی عصبی PC12 IR.SUMS.REC.1398.792 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
طرح پژوهشی
بررسی توصیه های تغذیه ای در طب ایرانی بر اساس شواهد عمی جدید- یک مطالعه مروری روایتی IR.SUMS.REC.1398.791 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
طرح پژوهشی
بررسی موتاسیون های مرتبط با مقاومت به درمان در آنزیم RT ویروس نقص ایمنی در بیماران مقاوم به درمان آلوده به HIV و هم چنین مطالعه تاثیر این موتاسیون ها بر ساختار و عملکرد این آنزیم با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیک IR.SUMS.REC.1398.790 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۹
پایان‌نامه
بررسی کاربردی پذیری سیستم نسخه نویسی الکترونیکی دارو در درمانگاه هایبیمارستان های تامین اجتماعی خوزستان IR.SUMS.REC.1398.789 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۵
طرح پژوهشی
طراحی و بررسی بیوانفورماتیکی PLAC1-fliC به عنوان واکسن کایمریک علیه سرطان پستان IR.SUMS.REC.1398.788 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۵
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی‌های اکوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و فیتوتوکسیسیتی اسطوخودوس افراشته (Lavandula stricta)، سنای بومی (Cassia obovata)، زامور (Cocculus pendulus) و بادمجان وحشی (Solanum xanthocarpum) در شرایط رویشگاهی استان بوشهر IR.SUMS.REC.1398.787 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
بررسی تغییر پاسخدهی در تشنجهای عصبی IR.SUMS.REC.1398.786 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
طرح پژوهشی
ارزیابی فرسایش شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان پلیمر آریا ساسول IR.SUMS.REC.1398.785 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
کارکردهای عصب روانشناختی بالینی و همایندهای نورولوژیکی در بیماران مبتلا به صرع ژنرالیزه ایدیوپاتیک، صرع لوب تمپورال و تشنج های غیرصرعی سایکوژنیک IR.SUMS.REC.1398.784 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افزایش توانایی تحمل نااطمینانی بر ناگویی خلقی، سبک های دلبستگی ناایمن و عوامل تداوم دهنده اختلال بدشکلی بدن IR.SUMS.REC.1398.783 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان التقاطی تنظیم هیجان پویشی- تجربی و شفقت خود به هوشیارانه با تمرکز بر شرم نهادینه بر افسردگی درون فکنی شده و اتکایی IR.SUMS.REC.1398.782 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تاثیر الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم رفتار درمانی دیالکتیک و مداخله ی ترکیبی بر کنترل و بهبود هیجان خواهی، رفتار تکانشی و بدعملکردی اجرایی در اختلال بیش فعالی بزرگسالان IR.SUMS.REC.1398.781 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی شاخص های دموگرافی، مکانیزم و آسیب های همراه شکستگی استخوان کالکانئوس در بیماران بستری بیمارستانهای چمران، رجایی و نمازی از سال 1387 تا 1397 IR.SUMS.REC.1398.780 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ورزش‌های خانگی، بر تناسب فیزیکی، فعالیت روزمره زندگی و وضعیت تعادل در سالمندان دارای اختلال تعادلی مقیم در خانه‌های سالمندان شهر شیراز ، سال�1�3�9�8 IR.SUMS.REC.1398.779 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.