کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعتبارنامه
IR.SUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز جراحی کودکان/فوق تخصص علی بهادر
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بیوتکنولوژی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) یونس قاسمی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی بخش جزا و جرم شناسی- دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فضل اله فروغی
حقوقدان
N/A کارشناس معارف اسلامی علوم اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجواد راهدار
روحانی
استاد عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر حسن زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق پزشکی- دانشکده پزشکی آسیب شناسی/متخصص بالینی ضیاءالدین تابعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A استاد تمام بازنشسته مدعو از دانشگاه شیراز کشاورزی/دکترای تخصصی (PhD) کرامت اله ایزدپناه
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی گروه زنان نازائی/فلوشیپ فوق تخصصی بهیه نام آور جهرمی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی- دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) شیوا همتی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی دانشگاه دامپزشکی-MPH/دکترای حرفه ای علی پوست فروش فرد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سابقه مواجهه با آلاینده های هوا با بروز عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان شهر شیراز :یک مطالعه کوهورت گذشته نگر IR.SUMS.REC.1398.354 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
ارزیابی تغییرات سطح سرمی miR-122 در موش سوری متعاقب القای لیشمانیوز پوستی و احشایی و درمان با آمفوتریسین B IR.SUMS.REC.1398.353 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی کمی رابطة ساختار- اثر تعدادی از مشتقات کینازولی دارای اثرات ضد سرطان جهت طراحی سنتز ترکیبات جدید IR.SUMS.REC.1398.352 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی نظر بیماران مبتلا به صرع و نورولوژیستهای استان فارس در مورد کاربرد طب حاشیه در صرع IR.SUMS.REC.1398.351 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
تعیین موتاسیونهای مقاومت به درمان در ژنهای گلیکوپروتئین41 و آنزیم پروتئاز HIV در بیماران آلوده به این ویروس IR.SUMS.REC.1398.350 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی شیوع مصرف خودسرانه دارو و عوامل مرتبط با آن درمیان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز درسال1397 IR.SUMS.REC.1398.349 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
وابستگی غلظت و زمان در سمیت perfluorinated alkyl اسیدها در مدل زبرا فیش IR.SUMS.REC.1398.348 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثر استفاده از ترکیبات گندزدا پرسیدین-نانوسیل و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده MAP بر خصوصیات حسی، میکروبی و فیزیکوشیمیایی تره خام آماده مصرف IR.SUMS.REC.1398.347 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش اصول ایمنی مواد غذایی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بوفه مدارس ابتدایی ناحیه 4 شیراز IR.SUMS.REC.1398.346 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
تعیین فراوانی قارچ های مسبب اتومایکوزیس و افتراق گونه های کمپلکس نیگری از یکدیگر به روش RFLP و PCR sequencing در ناحیه ژنی b-tubulin در شهر شیراز IR.SUMS.REC.1398.345 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
مطالعه اثر حفاظتی آنتوسیانین در جلوگیری از تغییرات مولکولی ناشی از اثربنزوپیرین در رده سلولهای سرطان انسان IR.SUMS.REC.1398.344 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی عوامل خطرزا و محافظتی در ابتلا به سیستماتیک اسکلروز (اسکلرودرما) در مراجعه کنندگان به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1398 IR.SUMS.REC.1398.343 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش به روش برگشتی بر کیفیت زندگی، کنترل آسم بیمار و فشار مراقبتی خانواده بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛1398 IR.SUMS.REC.1398.342 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
شناسایی مورفومولکولار مگس های مولد میاز چشمی و بررسی میزان بروز افتالمومیازیس در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی تخصصی چشم پزشکی شیراز در سال 1398 IR.SUMS.REC.1398.341 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی نظر بیماران مبتلا به صرع در مورد موانع موجود برای تحصیل و ازدواج و اشتغال IR.SUMS.REC.1398.340 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی تنوع ژنی رسپتورهای شبه ایمونوگلوبولینی سلول های کشنده طبیعی در بیماران مبتلا به تومورهای مغز و افراد کنترل IR.SUMS.REC.1398.339 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
ارزیابی الگوی مصرف داروهای ضد انعقاد مستقیم خوراکی شامل دابیگاتران و ریواروکسابان بر اساس دستورالعمل استاندارد در بیماران بستری در بیمارستان نمازی شیراز IR.SUMS.REC.1398.338 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات PLGA جهت دارورسانی همزمان دوکسوروبیسین و وراپامیل به بافتهای سرطانی IR.SUMS.REC.1398.337 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی اثر استفاده از ترکیبات گندزدا پرسیدین-نانوسیل و بسته بندی اتمسفر اصلاح شده MAP بر خصوصیات حسی، میکروبی و فیزیکوشیمیایی ریحان خام آماده مصرف IR.SUMS.REC.1398.336 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی گیاه گزنه سفید و تعیین خواص ضد قارچی نانوذرات تولید شده IR.SUMS.REC.1398.335 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.