English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعتبارنامه
IR.SUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز جراحی کودکان/فوق تخصص علی بهادر
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه بیوتکنولوژی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) یونس قاسمی
دبیر
دانشیار عضو هیات علمی بخش جزا و جرم شناسی- دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) فضل اله فروغی
حقوقدان
N/A کارشناس معارف اسلامی علوم اسلامی/کارشناسی ارشد محمدجواد راهدار
روحانی
استاد عضو هیات علمی گروه اپیدمیولوژی- دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) جعفر حسن زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استاد مدیر گروه اخلاق پزشکی- دانشکده پزشکی آسیب شناسی/متخصص بالینی ضیاءالدین تابعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A استاد تمام بازنشسته مدعو از دانشگاه شیراز کشاورزی/دکترای تخصصی (PhD) کرامت اله ایزدپناه
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی گروه زنان نازائی/فلوشیپ فوق تخصصی بهیه نام آور جهرمی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی- دانشکده داروسازی فارماکوگنوزی/دکترای تخصصی (PhD) شیوا همتی
پژوهشگر
N/A معاون مدیر پژوهشی دانشگاه دامپزشکی-MPH/دکترای حرفه ای علی پوست فروش فرد
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
مقایسه‌ی تاثیردو روش الگوی توانمند سازی خانواده محور و آموزش سنتی بر میزان اضطراب و برخی متغیرهای فیزیولوژیک بیماران تحت جراحی باریاتریک در بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز(98-1397 ) IR.SUMS.REC.1398.129
IRCT20100919004775N11
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مدیریت درد مبتنی بر موبایل بر میزان درد و کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به درد مزمن شهر شیراز در سال 1397 IR.SUMS.REC.1398.091
IRCT20180808040744N2
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیرکوتاه مدت آموزش مبتنی بر هوش هیجانی به روش برگزاری کارگاهی- حضوری و شبکه های اجتماعی بر بهزیستی روان و خودکارآمدی پرسنل مرکز بهداشت شهرستان دشت آزادگان-استان خوزستان IR.SUMS.REC.1398.009
IRCT20160418027449N5
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کاهش دمای ناحیه جلوپیشانی بر دقت توجه بینایی پایدار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REC.1397.998
IRCT20181203041830N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر هوش هیجانی بر روی استرس ادراک شده و عوامل استرس زای شغلی کارکنان بهداشتی مراکز شهری اندیمشک IR.SUMS.REC.1397.935
IRCT20160418027449N4
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی بیماران تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز 1397 IR.SUMS.REC.1397.934
IRCT20160418027449N6
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۴
طرح پژوهشی
Comparision the effect of dexamethasone mucoadhesive and triadent on oral lichen planus lesions IR.SUMS.REC.1397.925
IRCT20120101008585N7
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی روانی مبتنی بر موبایل بر رضایت جنسی و طرحواره های شناختی جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به درمانگاه مطهری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیرازسال 97 IR.SUMS.REC.1397.915
IRCT20190116042377N1
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
پایان‌نامه
In vitro comparison of fracture resistance of primary incisor teeth restored with fiber post and reversed-oriented metal post IR.SUMS.REC.1397.897
IRCT20181208041887N1
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
Evaluation of the effect of aromatherapy with lavender essential oil on dental anxiety by measuring pulse rate and salivary cortisol during dental treatment in pediatric patients. IR.SUMS.REC.1397.839
IRCT20190119042406N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
Comparison of antimicrobial efficacy of intracanal medicaments (triple paste antibiotic and calcium hydroxide)against E.faecalis by using real time PCR :a clinical trial IR.SUMS.REC.1397.828
IRCT20181226042132N1
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی تزریق اینفیلتره با آرتیکائین 4% و لیدوکائین 2% در کشیدن دندان های مولر شیری فک بالا IR.SUMS.REC.1397.802
IRCT20161029030552N2
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۶
پایان‌نامه
تأثیر مداخله آموزشی به روش چند رسانه ای تعاملی با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پدیکلوزیس در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه دوره اول و دوم شهرستان بوانات 1397 IR.SUMS.REC.1397.800
IRCT20180806040715N2
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۵
طرح پژوهشی
بررسی اثرات عرق درخت چنار، به صورت موضعی در بینی بر درمان رینیت آلرژیک - مطالعه بالینی پایلوت، شاهد دار، تصادفی، دوسو کور IR.SUMS.REC.1397.718
IRCT20100218003361N2
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر مبنای QEEG همراه با گفتار درمانی در کاهش لکنت IR.SUMS.REC.1397.712
IRCT20181215041975N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۵
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر امیدواری و تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بخش های همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز،1397 IR.SUMS.REC.1397.704
IRCT20180915041044N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از یادگیری ترکیبی بر توانمندی مراقبین بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز1397 IR.SUMS.REC.1397.703
IRCT20160404027216N9
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی تئوری - محور بررفتارجنسی و تعیین کننده های آن دردانش آموزان دختردبیرستان های دولتی شیراز،جنوب ایران،98-1397 IR.SUMS.REC.1397.699
IRCT20110423006261N18
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
پایان‌نامه
تاثیر ماساژ شکمی با روغن زیتون فرابکر بر یبوست ایدئوپاتیک و کیفیت زندگی سالمندان ساکن سرای سالمندان شیراز در سال 1397 IR.SUMS.REC.1397.698
IRCT20180923041101N1
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر خودکارآمدی و شادکامی سالمندان زن مبتلابه بی‌اختیاری ادراری مراجعه‌کننده به کانون جهان‌دیدگان شیراز1397 IR.SUMS.REC.1397.665
IRCT20121208011691N6
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.