English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز


دانشکده علوم توانبخشی شیراز

معرفی

کمیته های اخلاق دانشکده علوم توانبخشی شیراز به عنوان کمیته سازمانی زیر مجموعه کمیته دانشگاهی علوم پزشکی شیراز به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، تشکیل می گردد.

اعتبارنامه
IR.SUMS.REHAB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۷/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محسن رازقی
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی ارتز و پروتز/دکترای تخصصی (PhD) محمدتقی کریمی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی شیراز حقوق عمومی/کارشناسی ارشد کریم فرهادی
حقوقدان
N/A کارشناس علوم اسلامی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز حوزوی/کارشناسی ارشد محمد جواد راهدار
روحانی
دانشیار معاون پژوهشی و پشتیبانی گروه آمار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا باقری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخلاق پزشکی/کارشناسی ارشد حسین محمودیان
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد شیراز مهندسی مکانیک/دکترای تخصصی (PhD) یوسف بازرگان لاری
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی کاردرمانی/دکترای تخصصی (PhD) سید علیرضا درخشان راد
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا متاله
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) حمیده مهدوی آزاد
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی/کارشناسی شیوا گرامی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر دو روش تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عوامل موثر بر عملکرد سلول های بتا در مردان چاق IR.SUMS.REHAB.REC.1398.031 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر الگوی فعالیت بدنی، بی تحرکی در قبل و حین بارداری و میزان اضطراب در دوران بارداری بر زایمان زودرس IR.SUMS.REHAB.REC.1398.030 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر unloading knee brace valgus بر بهبود نسبت هارمونیک راه رفتن در افراد مبتلا به استئوارتریت یک طرفه کمپارتمان داخلی زانو IR.SUMS.REHAB.REC.1398.029 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر تمرین درمانی با درمان های دستی بر درد ، عملکرد و دامنه حرکتی شانه در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه IR.SUMS.REHAB.REC.1398.028 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تمرین با سیستم واقعیت مجازی بر شاخص های بالینی و نقشه مغزی زنان دارای درد کشککی - رانی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده IR.SUMS.REHAB.REC.1398.027 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین پیشرفت تحصیلی با تاب آوری، خودکارآمدی تحصیلی و راهکارهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.026 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه تغییرات شاخص های پلاکتی و فاکتورهای انعقادی به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی با و بدون محدودیت جریان خون در بیماران پرفشار خونی IR.SUMS.REHAB.REC.1398.025 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کودکان مقطع پیش دبستانی شهر شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.024 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
مقایسه منیپولاسیون لومبوساکرال با و بدون تکنیک PNE در درمان ورزشکاران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن با منشا اختلالات ساکروایلیاک IR.SUMS.REHAB.REC.1398.023 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
بررسی شاخصهای حرکتی دهان در شیرخواران طبیعی 9-7 ماه شهر شیراز در سال 1397 IR.SUMS.REHAB.REC.1398.022 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای توان شبیه سازی ادراکی و حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال ویژه خواندن و کودکان طبیعی با استفاده از الگوهای الکتروآنسفالوگرافی کمی IR.SUMS.REHAB.REC.1398.021 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
مقایسه ی تاثیر سوزن خشک با شاکویوتراپی بر درد، عملکرد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به التهاب فاشیای کف پا IR.SUMS.REHAB.REC.1398.020 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات در راهبردهای کنترل پاسچر در بیماران پارکینسونی درمان شده به روش تحریک عمقی مغز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.019 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی نیروهای وارد بر مفاصل اندام تحتانی در راه رفتن کودکان مبتلا به چرخش داخلی پا بعلت افزایش زاویه بین سر و کندیلهای استخوان ران IR.SUMS.REHAB.REC.1398.018 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین منبع کنترل، هوش هیجانی و تاب آوری در مردان جوان با سوء مصرف تریاک در شهر شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.017 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی استرس والدی در والدین با سطوح اقتصادی و اجتماعی متفاوت IR.SUMS.REHAB.REC.1398.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر حافظه ، توجه و تعادل زنان مبتلا به ادم لنفاوی بعد از ماستکتومی تعدیل یافته درمانگاه شهید مطهری IR.SUMS.REHAB.REC.1398.015 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
تاثیر 6 هفته ورزش هوازی اینتروال، تمرین عضلات تنفسی و پیلاتس بر روی برخی از شاخص های ریوی، قلبی-عروقی و عضلانی بیماران COPD. IR.SUMS.REHAB.REC.1398.014 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی رشد صرف و نحو و عوامل موثر بر آن در کودکان 5 تا 6 ساله دارای سابقه تاخیر در رشد گفتار و زبان مراجعه کننده به درمانگاه آموزشی امام رضا (ع)شهر شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.013 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
تعیین سطح عملکرد حرکتی کودکان دارای فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.012 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.