English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده علوم توانبخشی شیراز


دانشکده علوم توانبخشی شیراز

معرفی

کمیته های اخلاق دانشکده علوم توانبخشی شیراز به عنوان کمیته سازمانی زیر مجموعه کمیته دانشگاهی علوم پزشکی شیراز به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی و حفاظت از آزمون های انسانی در تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از نظرات صاحبنظران حیطه های مختلف علوم زیستی، تشکیل می گردد.

اعتبارنامه
IR.SUMS.REHAB.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۷/۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده علوم توانبخشی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا متاله
رئیس
دانشیار معاون پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی ارتز و پروتز/دکترای تخصصی (PhD) محمدتقی کریمی
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی مدیریت امور حقوقی دانشگاه حقوق/کارشناسی ارشد سیده لیلا نبوی زاده
حقوقدان
N/A کارشناس علوم اسلامی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز حوزوی/کارشناسی ارشد محمد جواد راهدار
روحانی
دانشیار معاون پژوهشی و پشتیبانی گروه آمار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) زهرا باقری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی معاون پژوهشی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اخلاق پزشکی/کارشناسی ارشد حسین محمودیان
متخصص اخلاق پزشکی
استادیار مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد شیراز مهندسی مکانیک/دکترای تخصصی (PhD) یوسف بازرگان لاری
نماینده جامعه
استادیار مدیر گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی کاردرمانی/دکترای تخصصی (PhD) سید علیرضا درخشان راد
پژوهشگر
دانشیار مشاور ریاست دانشگاه در امور توانبخشی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محسن رازقی
پژوهشگر
استادیار عضو هیات علمی پزشکی اجتماعی/دکترای تخصصی (PhD) حمیده مهدوی آزاد
پژوهشگر
N/A کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی/کارشناسی شیوا گرامی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
تاثیر ورزش تفریحی و رقابتی بر پاسخ عوامل انعقادی خون به تمرین ورزشی حاد IR.SUMS.REHAB.REC.1399.012 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه دو نوع شیوه تمرینی تمرینات مقاومتی و بازی در زمین های کوچک بر عملکرد ورزشی، قدرت عضلانی و ترکیب بدن در بسکتبالیست های مرد با ویلچر IR.SUMS.REHAB.REC.1399.011 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پایان‌نامه
تاثیر مصرف دو مقدار مختلف اسید لینولئیک کانژوگه بر میزان اکسیداسیون چربی پس از یک جلسه تمرین تناوبی شدید در زنان چاق IR.SUMS.REHAB.REC.1399.010 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
تاثیر دو برنامه تمرین ترکیبی بر بیان میکرو RNAهای مرتبط با التهاب و آتروفی ، مقاومت به انسولین و ترکیب بدن در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 IR.SUMS.REHAB.REC.1399.009 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
تاثیر تمرینات ورزشی منظم بر ارزیابی عملکرد کلیوی و شاخص های قلبی عروقی با سیستاسین C در ورزشکاران نخبه پیوند کلیه IR.SUMS.REHAB.REC.1399.008 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
تاثیر مصرف مکمل آب چغندر بر عملکرد هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال موسسه زند شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1399.007 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط اجزاء حسی حرکتی اندام فوقانی مبتلا با میزان مشارکت و استقلال در فعالیت های روزمره زندگی بیماران سکته مغزی IR.SUMS.REHAB.REC.1399.006 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
مطالعه عملکرد های شناختی و ارزیابی تاثیر جریان خفیف الکتریکی از روی جمجمه بر توانمندی عملکردهای شناختی مغز در مهندسین مراقبت پرواز IR.SUMS.REHAB.REC.1399.005 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و استقامتی بر محتوای پروتیین های CREB و CRTC2 در بافت چربی زیرجلد موش های صحرایی نر چاق مبتلا به دیابت IR.SUMS.REHAB.REC.1399.004 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
طرح پژوهشی
طراحی ، ساخت و ارزیابی عملکرد ارتوز فعال ایستادن افراد آسیب نخاعی IR.SUMS.REHAB.REC.1399.003 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر کفش های زیره غلتکی پنجه با دو زاویه مختلف راکر بر هماهنگی بین مفصلی اندام تحتانی طی راه رفتن در سالمندان IR.SUMS.REHAB.REC.1399.002 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
مقایسه تأثیر تمرینات کنترل وضعیتی هسته بر روی صندلی بی‌ثبات با تمرینات تقویتی عضلات ران و زانو بر درد و عملکرد و حس عمقی افراد مبتلا به درد کشککی _ رانی IR.SUMS.REHAB.REC.1399.001
IRCT20131225015932N16
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پایان‌نامه
تاثیر مصرف یکبار نوشیدنی کاسنی بر عملکرد استقامتی، ضربان قلب و میزان درک فشار (RPE) ورزشکاران گرم مزاج IR.SUMS.REHAB.REC.1398.050 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پایان‌نامه
ترجمه و بومی سازی پرسشنامه ی Upper Extremity Functional Index و بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی آن در بیماران مبتلا به آسیب های اندام فوقانی IR.SUMS.REHAB.REC.1398.049 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پایان‌نامه
تعیین اولویت های آکوپیشنال بیماران سکته مغزی مزمن با استفاده از یک رویکرد مراجع محور IR.SUMS.REHAB.REC.1398.048 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
پایان‌نامه
بررسی ارتباط میزان رضایت شغلی و خطر بروز آسیب های اسکلتی - عضلانی در فیزیوتراپیست های شهر شیراز. IR.SUMS.REHAB.REC.1398.047 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آنی کفی با فوم حافظه دار بر درد و کینماتیک و کینتیک مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن در افراد مبتلا به درد پلنتار پاشنه IR.SUMS.REHAB.REC.1398.046 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ماساژ( نقطه ی HT7) بر اضطراب و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز IR.SUMS.REHAB.REC.1398.045 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۷
پایان‌نامه
بررسی اثرات فونوفورز اسانس زنیان بر درد و عملکرد در دو هفته اول پس از انجام عمل ترمیم رباط صلیبی قدامی IR.SUMS.REHAB.REC.1398.044
IRCT20160614028447N7
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۲۷
پایان‌نامه
بررسی نقش میانجی اختلال شناختی در بروز اختلال بلع بیماران مبتلا به دمانس IR.SUMS.REHAB.REC.1398.043 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.