English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعتبارنامه
IR.TBZMED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص محمد حسین صومی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری اندودانتیکس/متخصص بالینی محمد سمیعی
دبیر
استادیار رئیس آموزش دانشکده پیراپزشکی حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) میر سجاد سید موسوی
حقوقدان
مربی مدیر گروه معارف اسلامی/کارشناسی ارشد میر محسن عرفانی راد
روحانی
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت آمار حیاتی و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اصغر محمدپور اصل
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهران سیف فرشد
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته پرستاری/کارشناسی ارشد سیما مقدسیان
نماینده جامعه
استاد مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) خسرو ادیب کیا
پژوهشگر
استاد هیات علمی داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مسلم نجفی
پژوهشگر
N/A کارشناس زبان انگلیسی/کارشناسی زهرا منافی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
توسعه نانوسنسور جدید بر پایه پلیمرهای قالب مولکولی برای اندازه گیری فنوباربیتال در بازدم منجمد IR.TBZMED.REC.1399.213 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه‌ی رضایت تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد آموزش مامایی و کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی و مقایسه رضایت شغلی و رضایت تحصیلی فارغ التحصیلان این دو رشته در دانشگاه علوم پزشکی تبریز: یک مطالعه مقطعی IR.TBZMED.REC.1399.212 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی ممانتین در درمان نوروپاتی محیطی ناشی از داروهای کموتراپی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهیدقاضی: کارازمایی بالینی دو سویه کور IR.TBZMED.REC.1399.211 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
تاثیر مشاوره حمایتی بر اختلال استرس پس از تروما متعاقب زایمان و تکامل عصبی عضلانی شیرخوار IR.TBZMED.REC.1399.210 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان رتروویروس های اندوژن انسانی در بافت سرطانی معده و حاشیه نرمال تومور IR.TBZMED.REC.1399.209 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
طرح پژوهشی
تعیین ارتباط پلی مورفیسم فرودست ژن گیرنده ملانوکورتین و ژن CART (پروتئین رونویسی تنظیم شده با کوکائین-آمفتامین) با شاخص آنتی اکسیدانی غیرآنزیمی (NEAC) رژیم غذایی در افراد چاق بزرگسال IR.TBZMED.REC.1399.208 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
طرح پژوهشی
تعیین ارتباط پلی مورفیسم فرودست ژن گیرنده ملانوکورتین و ژن CART (پروتئین رونویسی تنظیم شده با کوکائین-آمفتامین) با شاخص گلایسمیک (GI) و بار گلایسمیک (GL) رژیم غذایی در افراد چاق بزرگسال IR.TBZMED.REC.1399.207 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی میزان تغییرات بیان miR-330 و ژن TYMS در نمونه های توموری و مارژینال سالم اطراف تومور در سرطان کولورکتال IR.TBZMED.REC.1399.206 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی متیلاسیون پروموتور و سطح بیان ژنهای محور IL-23/IL-17 در بیماران روماتیسم پالیندرومیک IR.TBZMED.REC.1399.205 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
افزایش حساسیت سلولهای لوسمی لنفوسیتی مزمن به آپوپتوز توسط Doxorubicin و BCL-2-siRNA برای کاهش بیان ژن BCL-2 IR.TBZMED.REC.1399.204 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
ارتباط پلی مورفیسم ژنی rs6897932 بر روی ژن گیرنده آلفا اینترلوکین 17 و بیماری مولتیپل اسکلروزیس در جمعیت شمال غرب ایران IR.TBZMED.REC.1399.203 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثرات آپوپتوتیک داروی سیکلوفسفامید در همراهی با داروی BV6 در لوکمی لنفوبلاستیک حاد IR.TBZMED.REC.1399.202 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
طرح پژوهشی
شناسایی فاکتورهای موثر بر استفاده و پذیرش آموزش از طریق میکروبلاگینک توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز IR.TBZMED.REC.1399.201 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی اثر سن و جنس بر ویژگی های هیستوپاتولوژیک کیست های ادنتوژنیک در افراد مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز از سال 1387تا1397 IR.TBZMED.REC.1399.200 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
روند درمانهای دندانپزشکی تحت بی هوشی عمومی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دندانپزشکی تبریز طی 10 سال گذشته IR.TBZMED.REC.1399.199 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
شدت و میزان شیوع اکسپوژر زودهنگام cover screw ایمپلنت و عوامل موثر بر آن IR.TBZMED.REC.1399.198 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی موقعیت استخوان هایوئید نسبت به مهره های گردن و پلن های جمجمه در تصویر برداری کامپیوتری با اشعه مخروطی در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال 98-97 IR.TBZMED.REC.1399.197 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
مقایسه استحکام شکست ریشه دندانهای آماده سازی شده با فایل های روتاری ، ProTaper Universal , ProTaper Next,ProTaper Gold IR.TBZMED.REC.1399.196 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین قابل رویت بودن حفره ی تحت فکی و کورتیکاسیون کانال مندیبل در تصاویر پانورامیک با عمق حفره ی تحت فکی در توموگرافی با اشعه ی مخروطی(CBCT) در بیماران مراجعه کننده به مرکز رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی طی سال 97 IR.TBZMED.REC.1399.195 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۲
پایان‌نامه
اثر ضد باکتری نانوذرات کورکومین بر روی باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس کشت داده شده از مایع شیار لثه ای بیماران با ایمپلنت های با تحلیل بیشتر از یک سوم طول ایمپلنت IR.TBZMED.REC.1399.194 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.