English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعتبارنامه
IR.TBZMED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بیماری های گوارش و کبد بزرگسالان/فوق تخصص محمد حسین صومی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری اندودانتیکس/متخصص بالینی محمد سمیعی
دبیر
استادیار رئیس آموزش دانشکده پیراپزشکی حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) میر سجاد سید موسوی
حقوقدان
مربی مدیر گروه معارف اسلامی/کارشناسی ارشد میر محسن عرفانی راد
روحانی
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری دانشکده بهداشت آمار حیاتی و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اصغر محمدپور اصل
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهران سیف فرشد
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته پرستاری/کارشناسی ارشد سیما مقدسیان
نماینده جامعه
استاد مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) خسرو ادیب کیا
پژوهشگر
استاد هیات علمی داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) مسلم نجفی
پژوهشگر
N/A کارشناس زبان انگلیسی/کارشناسی زهرا منافی
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
اثر بخشی امانتادین هیدروکلوراید در بهبود عملکردی بیماران با ترومای حاد شدید مغزی IR.TBZMED.REC.1398.121
IRCT20120527009878N7
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۱۹
پایان‌نامه
بررسی اثرات نانوکورکومین خوراکی بر فعالیت بیماری، میزان بیان میکرو RNA و فاکتورهای موثر در تکامل سلولهای Th17 و سطح سرمی IL-17 در بیماران مبتلا به بهجت IR.TBZMED.REC.1398.037
IRCT20160422027520N12
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی کتامین داخل بینی با مورفین وریدی در کنترل درد حاد کلیوی در زمینه نفرولیتیازیس بیماران مراجعه کننده به اورژانس IR.TBZMED.REC.1398.006
IRCT20121010011067N4
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر کلسیتونین بر روی مدت التیام، عملکرد و تسکین درد بیماران با شکستگی ماگزیلوفاشیال IR.TBZMED.REC.1398.001
IRCT20190409043211N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی افت نیرو و ثبات رنگ چین های الاستومریک(elastomeric chains) معمول و بهبودیافته :کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور تک مرکزی IR.TBZMED.REC.1397.967
IRCT20120428009569N7
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
طرح پژوهشی
تاثیر مکمل پنتابورات سدیم بر دانسیته استخوان، سطوح سرمی مارکرهای بازگردش استخوان و MicroRNA های التهابی در زنان یائسه مبتلا به استئوپنی اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده سه سوکور IR.TBZMED.REC.1397.945
IRCT20131009014957N7
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
ارزیابی اثربخشی دکس مدتومیدین داخل بینی (PCDX) در فراهم آوردن سداسیون متوسط برای بیماران مبتلا به بیماری گوارشی تحت پروسیجرهای آندوسکوپی دستگاه گوارشی IR.TBZMED.REC.1397.942
IRCT20160103025821N6
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
اثر ویتامین C بر سطح سرمی کورتیزول بدنبال تزریق اتومیدیت در انتوباسیون با توالی سریع بیماران ترومایی IR.TBZMED.REC.1397.925
IRCT20090923002496N11
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
تعیین اثرات بالینی درمان با لیزات پلاکتی بر استئوآرتریت مزمن زانو IR.TBZMED.REC.1397.923
IRCT20160422027520N10
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تأثیر مکمل یاری جلبک کلرلا ولگاریس، تمرینات HIIT و ترکیب آنها بر سطوح سرمی PGC-1α ، FGF21، SIRT1، وضعیت تغذیه ای، ترکیب بدنی و توان هوازی در زنان جوان مبتلا به اضافه وزن و چاقی IR.TBZMED.REC.1397.922
IRCT20190224042821N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر پیش درمان با فنتانیل در مقایسه با رمیفنتانیل بر روی فاصله QT اصلاح شده در بیماران تحت اینتوباسیون به روش سریع (RSI) IR.TBZMED.REC.1397.921
IRCT20090923002496N12
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی اثرات بالینی ژل بر پایه بور در پیشگیری و یا ترمیم درماتیت های ناشی از رادیو تراپی در بیماران سرطانهای گردن و سر و پستان IR.TBZMED.REC.1397.919
IRCT20190305042925N1
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مکملیاری پروبیوتیک به فرم دهانشویه همراه با جرمگیری و تسطیح سطح ریشه بر شاخص های پریودنتال در بیماران مبتلا به پریودنتیت جنرالیزه مزمن IR.TBZMED.REC.1397.912
IRCT20180630040290N2
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
بررسی خاصیت ضد باکتریی و ضد قارچی افزودن Chitosanبه مواد بهسازی بافت مورد استفاده در پروتز کامل – مطالعه کارآزمایی بالینی IR.TBZMED.REC.1397.911
IRCT20181130041801N1
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۵
پایان‌نامه
تاثیر Light Emitting Diode Photobiomodulation بر روی ثبات ایمپلنت های دندانی در موارد نیازمند به پیوند استخوان IR.TBZMED.REC.1397.910
IRCT20121216011770N5
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱
پایان‌نامه
تاثیر مکمل‌یاری روغن کاملینا (Camelina Oil) بر بهبود علایم خشکی چشم در بیماران مبتلا به خشکی چشم IR.TBZMED.REC.1397.890
IRCT20180806040722N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر لتروزول بهمراه میزوپروستول بر سقط های القایی سه ماهه ی دوم IR.TBZMED.REC.1397.855
IRCT20130626013777N2
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱
پایان‌نامه
تأثیر کینزیوتیپ تسهیلی و مهاری بر فعالیت عضلات ارکتوراسپاین سطحی ناحیه توراسیک در مردان سالم 25-18 ساله. IR.TBZMED.REC.1397.843
IRCT20151007024412N4
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه عملکرد جنسی قبل و بعد از استفاده از پساری در زنان مبتلا به اختلالات کف لگن IR.TBZMED.REC.1397.835
IRCT20101222005448N4
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه ریکاوری در بیهوشی کامل وریدی(TIVA) با بیهوشی استنشاقی با سووفلوران در کودکان 2 تا 10 ساله IR.TBZMED.REC.1397.834
IRCT20190114042358N1
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.