English

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعتبارنامه
IR.TBZMED.VCR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۱ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون تحقیقات و فناوری آنالیز داروئی/دکترای تخصصی (PhD) ابوالقاسم جویبان
رئیس
استاد مدیر توسعه ارزیابی و تحقیقات فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) خسرو ادیب کیا
دبیر
استادیار رئیس آموزش دانشکده پیراپزشکی حقوق عمومی/دکترای تخصصی (PhD) میر سجاد سید موسوی
حقوقدان
مربی مدیر گروه معارف معارف اسلامی/کارشناسی ارشد سید محسن عرفانی راد
روحانی
استادیار عضو هیات علمی آمارزیستی/دکترای تخصصی (PhD) پروین سربخش
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی - مدیر گروه اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهران سیف فرشد
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - حسابداری/فوق دیپلم حسن کوشنده
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی بیوشیمی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) امیر قربانی حق جو
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) نسرین مالکی دیزجی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی- مترجم زبان فرانسه/کارشناسی نسیم مالکی دیزجی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر مکمل رزوراترول بر محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته در دیابت ملیتوس: مرور نظام مند IR.TBZMED.VCR.REC.1398.138 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه بیان ایمونوهیستوشیمیایی سیتوکراتین7 درضایعات داخل اپی تلیالی گرید پایین با گرید بالای سرویکس. IR.TBZMED.VCR.REC.1398.137 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
توسعه روش میکرو استخراج فاز جامد برای تعیین مقدار دیفنوکسیلات و سایر اپیوئیدها در داروهای گیاهی عرضه شده به منظور درمان اعتیاد IR.TBZMED.VCR.REC.1398.136 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر ورزش داوطلبانه و رژیم پرچرب بر عملکرد شناختی و بیان پروتئین GAP-43 در هیپوکمپ رت های نر دیابتی نوع دو IR.TBZMED.VCR.REC.1398.135 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی میزان سرکوب بیان ژن HMGB1 در سلول های بنیادی ژله ی وارتون در محیط آزمایشگاهی با سیستم CRISPR/CAS9 IR.TBZMED.VCR.REC.1398.134 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر حفاظتی Galunisertib بر فیبروز کلیوی القا شده توسط EMT در موش نر نژاد C57BL/6 IR.TBZMED.VCR.REC.1398.133 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
مقایسه آزمایشگاهی دقت اپکس لوکیتورهای Root Zx and Rootor در حضور هیپوکلریت سدیم IR.TBZMED.VCR.REC.1398.132 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر نوع سیستم ادهزیو (نسل ششم، هفتم و هشتم) بر استحکام باند کامپوزیت بالک فیل تعمیر شده IR.TBZMED.VCR.REC.1398.131 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
اثر چرخه های حرارتی روی استحکام خمشی و میکروهاردنس یک رزین کامپوزیتی جدید با فیلر آلکالاین در دو حالت سلف کیور و دوال کیور IR.TBZMED.VCR.REC.1398.130 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
مطالعه تاثیر حفاظتی کاروتنوئید آستاگزانتین در جلوگیری از آپوپتوز القا شده توسط آتورواستاتین در خرگوش IR.TBZMED.VCR.REC.1398.129 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
استفاده از بیوسنسورنوری به منظور طراحی یک روش نوین در تشخیص اکینوکوکوزیس IR.TBZMED.VCR.REC.1398.128 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
ساخت داربست های رسانای جریان الکتریسیه نانو الیافی برپایه ی پلیمر های طبیعی برای کاربرد در مهندسی بافت IR.TBZMED.VCR.REC.1398.127 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر نانو ذرات با پوشش پلیمری هوشمند پلی کاپرولاکتون- پلی اتیلن گلایکول با قابلیت بارگیری دو داروی ضد سرطان ( دوسه تاکسل و دوکسوروبیسین ) به عنوان یک حامل برای دارورسانی هدفمند در کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن ( مطالعه آزمایشگاهی) IR.TBZMED.VCR.REC.1398.126 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی شیوع موتاسیونهای ژن K-ras در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان IR.TBZMED.VCR.REC.1398.125 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اثر لیزر درمانی کم توان فراجمجمه ای و محیط غنی شده بر رفتار شبه افسردگی و شبه اضطرابی ناشی از استرس صوتی مزمن در موش کوچک آزمایشگاهی IR.TBZMED.VCR.REC.1398.124 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
بررسی اثرات درمانی تورین بر سمیت قلبی ناشی از مسمومیت حاد با آلومینیوم فسفاید در موش صحرایی نر IR.TBZMED.VCR.REC.1398.123 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
ارزیابی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از پالپ دندان بر روی داربست های هیدروژلی بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر IR.TBZMED.VCR.REC.1398.122 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
طرح پژوهشی
مرور نظامند استراتژی های داروئی بر پایه سیستم سروتونرژیک برای کنترل دیسکینزی ناشی از ال-دوپا در موشهای صحرائی پارکینسونی IR.TBZMED.VCR.REC.1398.121 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی رزین کروماتوگرافی IMAC برای خالص سازی آنتی بادی scFv تولید شده در باکتری E.coli IR.TBZMED.VCR.REC.1398.120 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱۳
پایان‌نامه
ارزیابی جامع ریسک سیستم تامین آب آشامیدنی شهر بستان آباد بر اساس برنامه ایمنی آب (WSP) IR.TBZMED.VCR.REC.1398.119 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.