کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

اعتبارنامه
IR.THUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
N/A رئیس دانشگاه اورولوژی/متخصص بالینی سعید رضا قنبری زاده
رئیس
دانشیار معاونت آموزشی پژوهشی فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حسن اژدری
دبیر
N/A قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های مردمی الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی/کارشناسی ارشد احمد نظام
حقوقدان
استادیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الهیات و معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) حسین صافدل
روحانی
استادیار عضو کمیته اخلاق دانشگاه آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) محبوبه عبدالهی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
مربی مدیر حراست اخلاق اسلامی/کارشناسی ارشد علیرضا عابدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A فرهنگی/معاون دبیرستان ادبیات فارسی/کارشناسی ارشد مریم خسروی
نماینده جامعه
استاد رئیس دانشکده بهداشت بهداشت محیط/دکترای تخصصی (PhD) ادریس بذرافشان
پژوهشگر
استادیار رئیس دانشکده پرستاری مامایی پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) حسین رنجبر
پژوهشگر
مربی کارشناس پژوهشی آموزش بهداشت/کارشناسی ارشد نیره کثیری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
محاسبه بار حاصل از مهم‌ترین عوامل مرگ موثر در "سال‌های از دست رفته عمر" در شهرستان تربت‌حیدریه طی سال‌های 1391 الی 1396 IR.THUMS.REC.1398.007 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی تربت حیدریه در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مراقبت موثر از بیمار در سال 1397 IR.THUMS.REC.1398.006 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت و سواد رایانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397 IR.THUMS.REC.1398.005 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
طراحی یک دست بند هوشمند با استفاده از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی جهت دسترسی سریع به اطلاعات بیماران IR.THUMS.REC.1398.004 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
مقایسه ارتباط بارذهنی کاری و فرسودگی شغلی در کارمندان بانک‌های شهرستان تربت حیدریه وکاشمردرسال 1397 IR.THUMS.REC.1398.003 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
مدیریت تروما در بارداری: رویکردی کاربردی از مراقبت مبتنی بر شواهد IR.THUMS.REC.1398.002 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان و تعیین عوامل خطر موثر در بروز آن ها در تربت حیدریه طی سال های1393-97 IR.THUMS.REC.1398.001 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین شاخص توسعه انسانی کشورها با شیوع و بروز بیماری مولتیپل اسکلروزیس در سال 2008 و 2013 IR.THUMS.REC.1397.032 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۵
طرح پژوهشی
حوادث رانندگی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان تربت حیدریه در طی سال های 92 تا 96 IR.THUMS.REC.1397.031 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی امنیت غذایی در زنان باردار در جامعه تحت پوشش شهرستان تربت حیدریه در سال 1398 IR.THUMS.REC.1397.030 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
تأثیر اجرای فرآیند پرستاری اورلاندو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران کاندید آندوسکوپی و کولونوسکوپی در بیمارستان نهم دی تربت‌حیدریه IR.THUMS.REC.1397.029
IRCT20181009041282N4
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی عوامل مرتبط با اختلال استرس بعد از تروما پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تربت حیدریه IR.THUMS.REC.1397.028 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی میزان وابستگی به اینترنت و موبایل و رابطه آن با کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1398 IR.THUMS.REC.1397.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اثرات سایتوتوکسیک عصاره گیاه کاجیره (carthamus tinctorius) بر روی سلول‌های سرطان پروستات انسانی IR.THUMS.REC.1397.026 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی خشونت خانگی و توانمندی در مادران دارا و فاقد شاخص های بارداری "نزدیک به مرگ": یک مطالعه مورد-شاهدی IR.THUMS.REC.1397.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
تعیین نقطه برش سن تشخیص سرطان روده بزرگ با استفاده از مدل نقطه تغییر شفا IR.THUMS.REC.1397.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر اپیورفین (Opiorphin) بر تشنج القاشده به‌وسیله پنتیلن تترازول: نقش گیرنده‌های اپیوئیدی در این مسیر در موش سوری نر IR.THUMS.REC.1397.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۷
طرح پژوهشی
مطالعه کوهورت دانش آموزان تربت‌حیدریه IR.THUMS.REC.1397.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲
طرح پژوهشی
مقایسه اثر 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل خطرزای لیپیدی قلبی عروقی بیماران زن مبتلا به پارکینسون IR.THUMS.REC.1397.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۵/۲
طرح پژوهشی
تأثیر دارودرمانی با پروپوفول بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران کاندید آندوسکوپی و کولونوسکوپی IR.THUMS.REC.1397.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.