English

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

اعتبارنامه
IR.TMI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد سرپرست موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ایمنی شناسی/دکترای تخصصی (PhD) علی اکبر پورفتح اله
رئیس
دانشیار معاون آموزشی و پژوهشی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مهتاب مقصودلو
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق عمومی/کارشناسی ارشد ابوالفضل اصغری
حقوقدان
N/A مشاور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه الهیات/کارشناسی ارشد سید مصطفی قاضوی
روحانی
N/A کارشناس مسئول پژوهش اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) نگار رضایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A رئیس اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران آسیب شناسی بالینی و تشریحی- اخلاق پزشکی/متخصص بالینی مجیدرضا خلج‌زاده
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مامور جامعه شناسی/کارشناسی ارشد طاهره مجیدی
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیئت علمی هماتولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احترام السادات حسینی
پژوهشگر
استادیار مدیر روابط بین الملل گوارش کودکان/فوق تخصص فریبا صیقلی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی/کارشناسی ارشد شراره ایل بیگی کرد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی عوامل موثر در میزان مشارکت کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در امر اهدای خون IR.TMI.REC.1398.011 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط پلی‎مورفیسم‎های rs2712816 و rs949069 ژن SLCO2B1 و عدم تحمل داروهای ضد رتروویروسی در بیماران مبتلا به ویروسHIV-1 مراجعه کننده به مرکز بیماری‎های رفتاری بیمارستان امام خمینی بین سالهای 1395 و 1396 IR.TMI.REC.1398.010 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
دست ورزی ژنتیکی سلول های کشنده طبیعی(NK) حاصل از فیلترهای کاهنده لکوسیتی کیسه های سازمان انتقال خون به منظور بیان گیرنده آنتی ژنی کایمر شناساگر آنتی ژن BCMA IR.TMI.REC.1398.009 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی مشخصه های فنوتیپی و عملکردی سلول های کشنده طبیعی (NK) استخراج شده از فیلتر کاهش لوکوسیتی IR.TMI.REC.1398.008 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
تعیین ژنوتیپ آنتی ژن ها و آنتی بادهای نوتروفیلی در بیماران تزریق خون مکرر مشکوک به عارضه تب زای غیرهمولیتیک IR.TMI.REC.1398.007 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی اثر ال کارنیتین و رزوراترول بر حفظ فعالیت پلاکتی در طول نگهداری فراورده های پلاکتی؛ مطالعه ی in vitro و in vivo IR.TMI.REC.1398.006 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی پروفایل بیانی miR-181 و miR-let-7 در اهدا کنندگان خون آلوده به هپاتیت سی در مقایسه با اهدا کنندگان خون سالم در شهر تهران در سال 1398-1397 IR.TMI.REC.1398.005 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
طرح پژوهشی
مطالعه اولیه تاثیر پرتوتابی بر آزمایش های کیفی واحدهای گلبول قرمز در زمان های مختلف پس از جمع آوری خون IR.TMI.REC.1398.004 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی ویژگیهای سرولوژیک و اساس مولکولی زیر گروههای A2 و A2B در اهداکنندگان و بیماران مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون استان تهران IR.TMI.REC.1398.003 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی روند مصرف فرآورده های سلولی و پلاسمایی در بیمارستان فوق تخصصی انکولوژی کودکان ( محک) در سال 97-1396 IR.TMI.REC.1398.002 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی ژنوتایپ سیستم گروه خونی MNS در بیماران تالاسمی دارای آلو آنتی بادی IR.TMI.REC.1398.001 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد های حاکم بر انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب/ در بیمارستان شهید رجایی در طی سال 96-97 IR.TMI.REC.1397.041 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی دو عامل پلی مورفیسم ژن PD-1 و موتاسیون های نواحی PreC و BCP در اهدا کنندگان خون مبتلا به هپاتیت ب فاقد علائم در مقایسه با افراد سالم در سال 98-1397 IR.TMI.REC.1397.040 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی دو عامل پلی مورفیسم ژن TIM-3 و موتاسیون های ژن های PreS1 و PreS2 در اهدا کنندگان خون مبتلا به هپاتیت ب فاقد علائم در مقایسه با افراد سالم در سال 98-1397 IR.TMI.REC.1397.039 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
طرح پژوهشی
بررسی فرایند فعالیت سیستم مدیریت نگهداری تجهیزات و ارزیابی PM دستگاهها در مراکز انتقال خون تهران، سمنان٬ مازندران٬ کرج، قم و قزوین IR.TMI.REC.1397.038 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی تآثیر مولکول CD40L محلول و تثبیت شده ی پلاکتی بر تولید آنتی بادی از رده ی سلولی Daudi(مشتق از لنفوسیت B) IR.TMI.REC.1397.037 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
مطالعه روش های بارگذاری دارو ضدسرطان بر میکروپارتیکل های پلاکتی (platelet-micro particle) و تاثیر آن روی رده های سلولی DAUDI وHELA IR.TMI.REC.1397.036 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
مقایسه فراوانی پاروویروس4 (PARV4) در اهداکنندگان سالم ومعاف از اهدا مشکوک به HTLVI/II IR.TMI.REC.1397.035 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۵
طرح پژوهشی
مقایسه فراوانی پاروویروس4 (PARV4) در اهداکنندگان سالم ومعاف ازاهدامشکوک به HTLVI/II در پایگاه خراسان رضوی در سال 98 IR.TMI.REC.1397.034 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳
پایان‌نامه
مقایسه بیان گیرنده گلیکوپروتئینVI و عملکرد چسبندگی پلاکت به ماتریکس کلاژنی در فرآورده ‌های پلاکتی حاصله از پلاسمای غنی از پلاکت نگهداری شده تحت شرایط آژیتاسیون مداوم و manual mixing IR.TMI.REC.1397.033 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.