کمیته اخلاق در پژوهش مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران


مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.CHMC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون تحقیقات و فناوری مرکز طبی کودکان نورولوژی/فوق تخصص محمود رضا اشرفی
رئیس
N/A مدیر مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی پزشکی/دکترای حرفه ای محمد جواد محسنی
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد طاهره صفا
حقوقدان
دانشیار عضو هیات علمی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد حسن علم الهدی
روحانی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رامین حشمت
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارساپور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - علوم استراتژیک/دکترای تخصصی (PhD) سعید ملک زاده
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی جراحی مغز و اعصاب/متخصص بالینی زهره حبیبی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات رشد و تکامل غدد و متابولیسم کودکان/فوق تخصص علی ربانی
پژوهشگر
استاد رئیس بخش و مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی ارولوژی کودکان/فوق تخصص عبدالمحمد کجباف زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسؤل فیزیوتراپی-مرکز طبی کودکان فیزیوتراپی/کارشناسی ارشد لیدا شریفی راد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی PLI ((Preload Indexدر جنین های مادران مبتلا به دیابت آشکار(overt) IR.TUMS.CHMC.REC.1398.027 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
مطالعه ارتباط سیر بالینی و موربیدیتی بیماران دیستروفی دوشن با ژنوتیپ بیماری IR.TUMS.CHMC.REC.1398.026 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی ارزش اینترلوکین های سرمی و ادراری در تشخیص نارسایی حاد کلیه در کودکان و نوجوانان؛ یک مرور نظامند و متاآنالیز IR.TUMS.CHMC.REC.1398.025 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
مقایسه ارزش تشخیصی pRIFLE criteria با AKIN criteria در تشخیص نارسایی حاد کلیه در کودکان و نوجوانان؛ یک مرور نظام مند و متاآنالیز IR.TUMS.CHMC.REC.1398.024 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
تعیین کالپروتکتین مدفوع در کودکان مبتلا به بیماری التهابی روده وبررسی میزان کاهش ان در سیر بیماران ومقایسه ان در بیماران با اسهال عفونی والرژیک IR.TUMS.CHMC.REC.1398.023 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
.بررسی کیفیت زندگی در بیماران دیابت تیپ یک سنین چهار تا هجده سال IR.TUMS.CHMC.REC.1398.022 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی نتایج میان مدت کلینیکال،رادیوگرافیک،پدوبارگرافیک و کیفیت زندگی در کودکان پا چنبری تحت درمان به روش پونستی در بیمارستان مرکز طبی أطفال که حداقل 5سال از جراحی آنها میگذرد IR.TUMS.CHMC.REC.1398.021 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
تعیین تیتر انتی بادی اختصاصی علیه پنوموکک و تعیین رابطه آن با بروز عفونت مکرر در بیماران با اتاکسی تلانژکتاری و کمبود انتخابی IgA IR.TUMS.CHMC.REC.1398.020 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
ارزیابی سطح سرمی و ترشحی IgA ، و میزان سرمیIL-17 وIL-22 قبل از ماه مبارک رمضان و مقایسه آن با مقادیر هفته آخر ماه رمضان در افراد سالم IR.TUMS.CHMC.REC.1398.019 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت رشد در بیماران ایرانی مبتلا به بیماری های قلبی مادرزادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. IR.TUMS.CHMC.REC.1398.018 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی میزان موفقیت عمل جراحی سوئیچ شریانی در شیرخواران مبتلا به نقص جابجایی عروق بزرگ قلبی از سال 1394 تا 1397 IR.TUMS.CHMC.REC.1398.017 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از گلایدوسکوپ در مقایسه با تیغه مستقیم بر نمای لارنگوسکوپی تراشه در کودکان 2-6 سال در مرکز طبی کودکان در سال 96-97 IR.TUMS.CHMC.REC.1398.016 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از گلایدوسکوپ در مقایسه با تیغه بولارد بر نمای لارنگوسکوپی تراشه در کودکان 2-6 سال در مرکز طبی کودکان در سال 96-97 IR.TUMS.CHMC.REC.1398.015 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
غربالگری اتوایمیونیتی در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه ایمونولوژی مرکز طبی IR.TUMS.CHMC.REC.1398.014 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
ارزش سونوگرافی در تشخیص پنومونی در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان IR.TUMS.CHMC.REC.1398.013 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۴
پایان‌نامه
تعیین طول و محل قرارگیری مناسب لوله تراشه از راه بینی حین بیهوشی جراحی قلب در اطفال در مرکز طبی کودکان در سال �1�3�9�7 IR.TUMS.CHMC.REC.1398.012 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی تجویز دوز پایین پروپوفول وریدی بر پیشگیری از بروز تهوع و استفراغ بعد از بیهوشی عمومی در اعمال آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی مرکز طبی کودکان در سه ماهه ی اول سال 1398 IR.TUMS.CHMC.REC.1398.011 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱
طرح پژوهشی
بررسی نقش رادیونوکلئاید سیستوگرافی سیکلیک در تشخیص ریفلاکس وزیکویورترال مخفی در شیرخواران و کودکان IR.TUMS.CHMC.REC.1398.010 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزش دستورالعمل طبقه بندی بیماری صرع بر طبق گایدلاین (ILAE 2017 ) بر عملکرد فوق تخصص های مغز و اعصاب کودکان IR.TUMS.CHMC.REC.1398.009 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی درمان اولیه با پالس متیل پردنیزولون وریدی در مقایسه با IVIG در پیشگیری از درگیری عروق کرونر در کودکان مبتلا به بیماری کاواساکی IR.TUMS.CHMC.REC.1398.008 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.