English

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران


مرکز طبی کودکان-دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.CHMC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۲۷ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون تحقیقات و فناوری مرکز طبی کودکان نورولوژی/فوق تخصص محمود رضا اشرفی
رئیس
N/A مدیر مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی پزشکی/دکترای حرفه ای محمد جواد محسنی
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد طاهره صفا
حقوقدان
دانشیار عضو هیات علمی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد حسن علم الهدی
روحانی
دانشیار رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رامین حشمت
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارساپور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - علوم استراتژیک/دکترای تخصصی (PhD) سعید ملک زاده
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی جراحی مغز و اعصاب/متخصص بالینی زهره حبیبی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات رشد و تکامل غدد و متابولیسم کودکان/فوق تخصص علی ربانی
پژوهشگر
استاد رئیس بخش و مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال و پزشکی بازساختی ارولوژی کودکان/فوق تخصص عبدالمحمد کجباف زاده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسؤل فیزیوتراپی-مرکز طبی کودکان فیزیوتراپی/کارشناسی ارشد لیدا شریفی راد
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۳
طرح پژوهشی
بررسی ارزش تشخیصی کیت QuantiFERON-TB Gold Plus و پروتئین های نوترکیب PE35 و PPE68 در تشخیص بیماری سل خارج ریوی IR.TUMS.CHMC.REC.1399.028 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱
طرح پژوهشی
بررسی یافته های آزمایشگاهی هماتولوژی، بیوشیمی، ایمنولوژی و فلوسیتومتری در کودکان مشکوک و مبتلا به COVID-19 بستری در مرکز طبی کودکان از اول اسفند 98 تا پایان اردیبهشت 99 IR.TUMS.CHMC.REC.1399.027 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱
طرح پژوهشی
مرور سیستماتیک استفاده از پیوند سلول های بنیادی خونساز در درمان بیمارن نقص ایمنی اولیه IR.TUMS.CHMC.REC.1399.026 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی میزان تاثیر نمایش فیلم آموزشی بر سطح اضطراب مادران مراجعه کننده به درمانگاه پره آپ بیهوشی مرکز طبی کودکان در سال 1399 IR.TUMS.CHMC.REC.1399.025 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از گلایدوسکوپ در مقایسه با تیغه مکین تاش بر نمای لارنگوسکوپی تراشه در کودکان 2-6 ساله در مرکز طبی کودکان در سال 99 IR.TUMS.CHMC.REC.1399.024 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر استفاده از گلایدوسکوپ در مقایسه با تیغه میلر بر نمای لارنگوسکوپی تراشه در کودکان 2-6 ساله در مرکز طبی کودکان در سال 99 IR.TUMS.CHMC.REC.1399.023 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۵
طرح پژوهشی
درمان پنتوکسیفیلیندر ایسکمی ناشی از ختنه در یک نوزاد IR.TUMS.CHMC.REC.1399.022 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۵
طرح پژوهشی
تعیین شرایط بهینه کاری جداساز دورانی اجزای خونی IR.TUMS.CHMC.REC.1399.021 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی الگوی اسیدهای آمینه CSF در نوزادان با تشنج نوزادی مقاوم بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز طبی کودکان در طی یک سال IR.TUMS.CHMC.REC.1399.020 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به هامارتوم هیپوتالاموس مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان IR.TUMS.CHMC.REC.1399.019 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه عوارض جراحی دیورتیکول مکل در دو روش تغذیه زودهنگام وتغذیه سنتی در بیماران مبتلا به دیورتیکول مکل مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان از دی ماه 1396 لغایت دی ماه 1398. IR.TUMS.CHMC.REC.1399.018 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
تعیین میزان همبستگی یافته های حاصل از اکوکاردیوگرافی به روش Conventional و Longitudinal Speckle Tracking با MRI T2* ، و سطح فریتین سرم در ارزیابی اضافه بار آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور IR.TUMS.CHMC.REC.1399.017 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه NDDI-E-Y در غربالگری علائم افسردگی بیماران صرعی 12 - 17 سال مراجعه کننده به درمانگاه های اعصاب مرکز طبی کودکان در سال 1398 IR.TUMS.CHMC.REC.1399.016 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی میان مدت(از سال 1394 تاسال 1398) نتایج جراحی با تکنیک patch augmentation و حفظ دریچه ریوی در بیماران تترالوژی فالو در مرکز طبی کودکان IR.TUMS.CHMC.REC.1399.015 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
ارزیابی الگوی تنفسی در نوزادان بستری با حوادث ناگهانی گذرا(اBrief Resolved Unexplained Event(BRUE)دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان مرکز طبی کودکان دربازه زمانی یکساله IR.TUMS.CHMC.REC.1399.014 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
تعیین میزان تراکم استخوان د ر بیماران مبتلا به اختلالات متابولیسم و فنیل کتونوری که تحت رژیم های غذایی کم پروتئین می باشند IR.TUMS.CHMC.REC.1399.013 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۱
طرح پژوهشی
درمان دهیدراتاسیون هیپرناترمی در نوزادان ایکتیوز IR.TUMS.CHMC.REC.1399.012 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۸
طرح پژوهشی
بررسی نقش تجویز Aprotinin در بروز اختلال عملکردی کلیه در کودکان و نوجوانان تحت جراحی قلب: یک مرور نظام مند IR.TUMS.CHMC.REC.1399.011 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۸
طرح پژوهشی
شیوع نارسایی حاد کلیه پس از پیوند سلول های بنیادی در کودکان و نوجوانان: یک مرور نظام مند IR.TUMS.CHMC.REC.1399.010 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۴
طرح پژوهشی
ارزیابی تست تشخیصی آزادسازی اینترفرون گاما پس از تحریک با پروتئین نوترکیب HBHA درتشخیص و افتراق سل فعال و نهفته IR.TUMS.CHMC.REC.1399.009 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.