English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی

اعتبارنامه
IR.TUMS.DENTISTRY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده دندانپزشکی/متخصص بالینی امیررضا رکن
رئیس
N/A کارشناس مسئول امور پژوهشی پژوهشکده دندانپزشکی دندانپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) اعظم خورشیدیان
دبیر
N/A قاضی دادگستری دندانپزشکی عمومی وکارشناس حقوق/دکترای حرفه ای ذبیح اله واحدی
حقوقدان
N/A مسول دفتر نهاد دانشکده دندانپزشکی فقه واصول/کارشناسی ارشد مهدی سالمی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احمد رضا شمشیری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارساپور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون آموزش و پرورش منطقه ۱۰ مطالعات اجتماعی/کارشناسی علیرضا رویتوند غیاثوند
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دندانپزشکی/متخصص بالینی محمد صادق احمد آخوندی
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دندانپزشکی/متخصص بالینی مرضیه علی خاصی
پژوهشگر
N/A متصدی امور دفتری حسابداری مالی/کارشناسی راضیه شیرینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه دقت اندازه گیری آنالیز سفالومتری بافت نرم توسط روش دستی ونرم افزارهای Dolphin,Romexis(automatic&manual) IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.075 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
: بررسی فراوانی دیسپلازی اپیتلیالی بر اساس شاخص های هیستوپاتولوژیک در ضایعات با تشخیص بالینی لیکن پلان و واکنش های لیکنوئیدی در آرشیو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین سال های �1�3�9�5_�1�3�7�5 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.074 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تیپر داخلی تراش اندوکراون بر تطابق رستوریشن های موقت پرینت شده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.073 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی فراوانی ویژگی های هیستوپاتولوژیک پلئومورفیک آدنومای غدد بزاقی ماژور و ارتباط آن با درگیری ، گسترش کپسولی و عود ضایعه IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.072 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تغییرات ابعادی لثه چسبنده اطراف ایمپلنت به دنبال درمان Free gingival graft به دو روش Conventional و Accordion ; مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو بازویی موازی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.071 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اپیدمیولوژیک پوسیدگی دندانی زودهنگام دوران کودکی و مولفه های آن در کودکان یک تا پنج ساله ی ایرانی در سال 1398 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.070 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی دقت تشخیص رادیوگرافیک مارجینال گپ با کمک گوشی های هوشمند IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.069 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی رادیوگرافیک شرایط پری اپیکال و ارتباط آن با کیفیت درمان های ریشه و پرکردگی تاج در جمعیت ایرانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.068 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تکنیک Cone beam computed tomography و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی Phosphor Storage Plates در تشیص پرفوریشن فورکا پس از درمان اندودونتیک IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.067 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اندازه گیری طول کارکرد اندودنتیک با استفاده از تصاویر cone beam computed tomograpgy در voxel size و field of viewهای متفاوت با رادیوگرافی peri-apical و apex locator IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.066 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تیپر داخلی تراش اندوکراون بر تطابق رستوریشن های موقت پرینت شده IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.065 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان mRNA ژن KCNJ3 در بزاق بیماران مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با گروه سالم IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.064 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوارض استفاده از پلیت های ریکانستراکشن کندیل دار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی از سال 1387 تا 1397 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.063 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۵
پایان‌نامه
بررسی عوامل موثر در ایجاد تحلیل خارجی ریشه در دندان های مولر دوم در ارتباط با دندان مولر سوم نهفته IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.062 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
پیش تولید یک خمیر رزینی حاوی ذرات بیواکتیو گلاس و بررسی خواص فیزیکی شیمیایی آ و بررسی توکسیسیتی آن بر روی سلولهای بنیادی جداشده از پالپ دندان انسانی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.061 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی سطح بتا2دیفنسین بزاق در کودکان مبتلا به آسم قبل وبعد از مصرف کورتیکو استروِیید استنشاقی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.060 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تفاوتهای بالغین عاری از پوسیدگی دندان و بالغین دارای پوسیدگی دندان از لحاظ ژنهای مرتبط با پوسیدگی دندان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.059 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر 3 نوع طرح تراش بر مقاومت شکست و تطابق لبه ای رستوریشن های اندوکراون سرامیکی CEREC IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.058 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی اثر مداخله ای بروشور و فایل صوتی آموزشی بر آگاهی و نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومی شهر تهران در مورد صدمات دندانی کودکان و مدیریت درمان آن ها در سال 97-98 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.057 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۸
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای بین 2سمان لوتینگ گلاس‌آینومرو2 سمان زینک پلی‌کربوکسیلات از نظر استحکام فشاری، ضخامت لایه‌ای، رادیواپسیتی، اروژن اسید و زمان ست شدن خالص IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.056 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.