English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده دندانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی

اعتبارنامه
IR.TUMS.DENTISTRY.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده دندانپزشکی/متخصص بالینی امیررضا رکن
رئیس
N/A کارشناس مسئول امور پژوهشی پژوهشکده دندانپزشکی دندانپزشکی/دکترای حرفه ای اعظم خورشیدیان
دبیر
N/A قاضی دادگستری دندانپزشکی عمومی وکارشناس حقوق/دکترای حرفه ای ذبیح اله واحدی
حقوقدان
N/A مسول دفتر نهاد دانشکده دندانپزشکی فقه واصول/کارشناسی ارشد مهدی سالمی
روحانی
استادیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) احمد رضا شمشیری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارساپور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A معاون آموزش و پرورش منطقه ۱۰ مطالعات اجتماعی/کارشناسی علیرضا رویتوند غیاثوند
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی دندانپزشکی/متخصص بالینی محمد صادق احمد آخوندی
پژوهشگر
استاد سرپرست مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی دانشگاه دندانپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) نوشین شکوهی نژاد
پژوهشگر
دانشیار معاون پژوهشی دندانپزشکی/متخصص بالینی مرضیه علی خاصی
پژوهشگر
N/A متصدی امور دفتری حسابداری مالی/کارشناسی راضیه شیرینی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط تغییرات میزان LncRNA های مسیر سیگنالینگ CCAT1,PCAT1,CTCF,MYC و microRNA34 در بیماران مبتلا به OSCC، لیکن پلان دهانی و افراد سالم IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.139 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۰
پایان‌نامه
کاربرد هیالورونیک اسید برای درمان کمبود پاپیلا بین دندانی : سیستماتیک ریفیو IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.138 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی تفاوتهای بالغین عاری از پوسیدگی دندان و بالغین دارای پوسیدگی دندان از لحاظ پلی مورفیسم ژنهای مرتبط با پوسیدگی دندان (AMELX و ENAM ) IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.137 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
پایان‌نامه
بررسی میزان اثربخشی Dorsal Oral Appliance در بهبودAHI بیماران مبتلا بهobstructive sleep apnea IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.136 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۸
پایان‌نامه
بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا به آسم و آلرژی در سال 1398 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.135 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
طرح پژوهشی
بررسی ریزسختی مینای دندان بعد از انجام power bleaching با استفاده از لیزر دیود و دستگاه LED تابشی با مواد مختلف IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.134 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
بررسی آزمایشگاهی تغییر رنگ تاج دندان ناشی از کاربرد سیلر های اندودانتیکس حاوی MTA IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.133 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
بررسی فراوانی انواع شکستگی ها و درمان رایج در ترومای ماگزیلوفیشیال اطفال طی سال های 1380- 1398 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.132 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
بررسی میزان رضایتمندی از نتایج جراحی جنیوپلاستی در بیماران مراجعه کننده به دپارتمان جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران طی 10 سال گذشته IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.131 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای تصاویر پانورامیک و تصاویر لترال سفالومتری در اندازه‌گیری‌های زاویه‌ای بیماران کلاس‌بندی مختلف انگل IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.130 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
طراحی چک لیست ارزیابی مهارت های عملی دانشجویان دندانپزشکی در درس کودکان عملی و مقایسه ی آن با روش global rating IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.129 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان mir21-5p mir-429, در نمونه بافتی بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان( OSCC)درمقایسه با نمونه بافتی افراد سالم IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.128 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه ی سطح سرمی گیرنده آلفا1 ادرنرژیک در بیماران مبتلا به اسکواموس سل کارسینوما دهانی دهانی و افراد سالم IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.127 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر آنتی میکروبیال فتودینامیک تراپی با استفاده از ماده پوشش دهنده پالپ BLA حاوی نانوکورکومین بعنوان ماده حساسگر نوری جدید علیه بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.126 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
طراحی پرسشنامه و سنجش آگاهی بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی نسبت به رعایت کنترل عفونت توسط دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398 IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.125 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ابعاد و شکل sella turcica و وجود ponticulus posticus در بیماران شکاف لب/کام در رادیوگرافی لترال سفالومتری IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.124 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر مهارکننده های هیستون داستیلاز بر قدرت تمایز سلولهای بنیادی پالپ دندان به ادنتوبلاستها در رتهای دیابتی IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.123 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه میزان ریزسختی عاج اطراف ترمیم های کامپوزیتی ترمیم شده توسط کامپوزیت اکتیوا بایواکتیو و کامپوزیت کانونشنال پس از غوطه وری در محلول پوسیدگی زا IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.122 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر فتودینامیک تراپی بر استحکام باند براکت ارتودنسی به مینای دندان IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.121 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تغیرات مورفولوژیک و پوزیشنال کندیل مندیبل و فضاهای مفصلی قبل و بعد از جراحی ارتوگناتیک ضمن کاربرد روش free hand articulation در بیماران با اسکلتال دفورمیتی کلاس 2 و 3 با استفاده از CBCT IR.TUMS.DENTISTRY.REC.1398.120 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.