English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق از سال 1395 در پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است و به درخواست دانشگاه در این پورتال ثبت خواهد شد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.EMRI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیماری های غدد و متابولیسم/فوق تخصص باقر لاریجانی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) ندا مهرداد
دبیر
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین جهاددانشگاهی - ابن سینا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا میلانی فر
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) بهاره یزدی زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مسئول گروه اخلاق پزشکی پزشکی عمومی/دکترای حرفه ای فرزانه زاهدی انارکی
متخصص اخلاق پزشکی
استاد اخرین پست قبل از باز نشستگی – رییس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران منابع طبیعی- محیط زیست/دکترای تخصصی (PhD) حسن احمدی
نماینده جامعه
استاد مدیر روابط بین الملل و روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده ابراهیم حبیبی
پژوهشگر
استادیار مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) حسین ادیبی
پژوهشگر
N/A قائم مقام آموزشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیماری های غدد و متابولیسم/فوق تخصص محسن خوش نیت نیکو
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی پرستاری/کارشناسی مهرنوش یاراحمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
انتشار نشریه الکترونیک Journal of Medical Ethics and History of Medicine در سال 2019-2020 IR.TUMS.EMRI.REC.1398.023 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
استفاده از روش پلاسمونیک فوتوترمال‌تراپی (گرما درمانی نوری) بر روی نانوذرات/نانومیله‌های طلا با کانجوگه آنتی بادی اختصاصی جهت درمان کارسینومای آناپلاستیک تیروئید IR.TUMS.EMRI.REC.1398.022 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
مرور سیستماتیک ارتباط مصرف متی مازول با ریسک ناهنجاریهای مادر زادی در دوران بارداری IR.TUMS.EMRI.REC.1398.021 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباطات عصبی نگهداری رفتار فعالیت فیزیکی مشتمل بر ساختارها و ارزیابی عملکرد مغزی در مدل حیوانی ماهی زبرا IR.TUMS.EMRI.REC.1398.020 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
مرور نظام مند بیان ژن BCL2 و نسبت BCL2/BAX در بیماران مبتلا به میکروکارسینوم پاپیلاری تیروئید(PTMC ) IR.TUMS.EMRI.REC.1398.019 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
برآورد میزان شیوع استئوپروز در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز IR.TUMS.EMRI.REC.1398.018 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
مطالعه مروری نظام مند روی مدل های ارائه شده و آرایش شیمیایی گروه های عاملی موثر در القای طعم شیرین در ترکیبات شیرین مزه IR.TUMS.EMRI.REC.1398.017 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
مقاله مروری: کاربرد بیوسنسور در تشخیص زودرس سرطان IR.TUMS.EMRI.REC.1398.016 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
تاثیر درمان هیپرباریک اکسیژن در بیماران زخم پای دیابتی ایسکمیک در مقایسه با درمان های متداول زخم پا: مطالعه کارآزمایی بالینی IR.TUMS.EMRI.REC.1398.015 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی ارزش افزوده حاصل از تصویربرداری ام آر آی نسبت به روش متداول سنجش تراکم استخوان (DXA) از دیدگاه کیفیت استخوان IR.TUMS.EMRI.REC.1398.014 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
ارزیابی تولیدات علمی در حوزه ی کارازمایی بالینی دیابت جهان وتعیین میزان استفاده از آن ها در گایدلاین های پزشکی و مطالعات نظام مند ترسیم شبکه هم تالیفی حوزه دیابت طی سال های 2008 تا 2018:مطالعه مرور سیستماتیک و تحلیل علم سنجی IR.TUMS.EMRI.REC.1398.013 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
وضعیت اموزش تفکر نقاد در برنامه های درسی علوم پزشکی دنیا:مطالعه مرور سیستماتیک IR.TUMS.EMRI.REC.1398.012 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
برآورد میزان بروز و شیوع شکستگی های استئوپروتیک در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز IR.TUMS.EMRI.REC.1398.011 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
مرور نظام مند نقش واریانت شایع Pro12Ala ژن PPARG در ابتلا به دیابت نوع 2 IR.TUMS.EMRI.REC.1398.010 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی مروری نظام‌مند ارتباط میان پروتئین Dead-End و سرطان‌‌ها IR.TUMS.EMRI.REC.1398.009 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی تغییرات سلولی- بافتی و میزان ارتباط بیان MicroRNA های: Let7-f,146b-5p,877-5p,34b,16 و سطح BRAF با شدت تهاجم در Papillary Thyroid Cancer IR.TUMS.EMRI.REC.1398.008 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
تدوین متون آموزشی در موضوع مسائل اخلاقی مطرح در حوزه مراقبت تسکینی کودکان به منظور توانمندسازی والدین و ارائه کنندگان مراقبت (متخصصین اطفال، پرستاران) IR.TUMS.EMRI.REC.1398.007 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
طرح پژوهشی
برگزاری و مشارکت در سمپوزیوم های علمی ملی و بین المللی و برنامه های مردمی درباره آشنایی با روش های پیشگیری ، تشخیص و درمان دیابت و استئوپروز (روز جهانی دیابت و استئوپروز) IR.TUMS.EMRI.REC.1398.006 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و وضعیت سلامت استخوانی در سالمندان شهر بوشهر: آنالیز مقطعی برنامه سلامت سالمندی بوشهر IR.TUMS.EMRI.REC.1398.005 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی خصوصیات اولتراسونوگرافیک ندول های تیروئید برای تشخیص بدخیمی تیروئید در بیماران ایرانی IR.TUMS.EMRI.REC.1398.004 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.