کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق از سال 1395 در پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز نموده است و به درخواست دانشگاه در این پورتال ثبت خواهد شد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.EMRI.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیماری های غدد و متابولیسم/فوق تخصص باقر لاریجانی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) ندا مهرداد
دبیر
استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین جهاددانشگاهی - ابن سینا اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا میلانی فر
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استادیار معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) بهاره یزدی زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A مسئول گروه اخلاق پزشکی پزشکی عمومی/دکترای حرفه ای فرزانه زاهدی انارکی
متخصص اخلاق پزشکی
استاد اخرین پست قبل از باز نشستگی – رییس مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران منابع طبیعی- محیط زیست/دکترای تخصصی (PhD) حسن احمدی
نماینده جامعه
استاد مدیر روابط بین الملل و روابط عمومی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده ابراهیم حبیبی
پژوهشگر
استادیار مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) حسین ادیبی
پژوهشگر
N/A قائم مقام آموزشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم بیماری های غدد و متابولیسم/فوق تخصص محسن خوش نیت نیکو
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی پرستاری/کارشناسی مهرنوش یاراحمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۶
طرح پژوهشی
برگزاری و مشارکت در سمپوزیوم های علمی ملی و بین المللی و برنامه های مردمی درباره آشنایی با روش های پیشگیری ، تشخیص و درمان دیابت و استئوپروز (روز جهانی دیابت و استئوپروز) IR.TUMS.EMRI.REC.1398.006 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
پایان‌نامه
بررسی ارتباط مواجهه با دخانیات و وضعیت سلامت استخوانی در سالمندان شهر بوشهر: آنالیز مقطعی برنامه سلامت سالمندی بوشهر IR.TUMS.EMRI.REC.1398.005 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی خصوصیات اولتراسونوگرافیک ندول های تیروئید برای تشخیص بدخیمی تیروئید در بیماران ایرانی IR.TUMS.EMRI.REC.1398.004 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
ارزیابی ارزش اندازه گیری 17ohp در مقایسه با ارزیابی پروفایل استروئیدی (17 هیدروکسی پروژسترون، 17 هیدروکسی پرگننولون، آندروستن دیون و کورتیزول) با استفاده از اسپکتروفتومتری تاندم مس، به منظور شناسایی بیماران مبتلا به هیپرپلازی مادرزادی آدرنال: مطالعه دقت و صحت IR.TUMS.EMRI.REC.1398.003 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
برگزاری کارگاه های اخلاق در پژوهش های علوم پایه، بالینی و جمعیتی IR.TUMS.EMRI.REC.1398.002 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
تهیه فرمولاسیون، تولید و بررسی اثربخشی مکمل پروبیوتیک مختص بر کنترل وزن در بزرگسالان چاق: یک مطالعه کارآزمایی دو سو کور IR.TUMS.EMRI.REC.1398.001 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت آمپوتاسیون پا در بیماران دیابتی درمنطقه خاور میانه: مرور سیستماتیک IR.TUMS.EMRI.REC.1397.061 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی واریانت های ژن ADA و سطح فعالیت آدنوزین دآمیناز سرمی در بیماری چاقی IR.TUMS.EMRI.REC.1397.060 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی آمبولیزاسیون عروق گاستریک در درمان چاقی IR.TUMS.EMRI.REC.1397.059 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سطح سرمی TRB3و GRP78 با مقاومت به انسولین و نفروپاتی کلیوی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و مقایسه آن با افراد سالم IR.TUMS.EMRI.REC.1397.058 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی شیوع آمپوتاسیون در بیماران با زخم پای دیابتی : فاز اول IR.TUMS.EMRI.REC.1397.057 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
پایلوت استقرار نظام بومی شده ی مراقبت و پیشگیری از شکستگی‌های ثانویه در کشور IR.TUMS.EMRI.REC.1397.056 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی هزینه اثربخشی غربالگری سارکوپنیا در ایران IR.TUMS.EMRI.REC.1397.055 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
تاثیر برگزاری کارگاه های آموزشی مراقبت از پای دیابتی بر ارتقاء دانش پرستاران و پزشکان سراسر کشور IR.TUMS.EMRI.REC.1397.054 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۲۵
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر کارگاههای آموزشی مراقبت پای دیابتی از طریق آموزش PBL و آموزش الکترونیکی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری IR.TUMS.EMRI.REC.1397.053 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
تدوین راهنمای اخلاقی ارائه خدمات مراقبت تسکینی در منزل IR.TUMS.EMRI.REC.1397.052 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
تعیین شیوع و بروز سرطان های اندوکرین و نورواندوکرین بر اساس سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت IR.TUMS.EMRI.REC.1397.051 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی رابطه بین پیوند بافت چربی قهوه ای و درمان چاقی: مطالعه مرور نظام مند IR.TUMS.EMRI.REC.1397.050 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی پیوند بافت چربی قهوه ای در درمان چاقی موش مدل C57BL/6J IR.TUMS.EMRI.REC.1397.049 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی پیوند سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی قهوه ای در درمان چاقی موش مدل C57BL/6J IR.TUMS.EMRI.REC.1397.048 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.