کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


بیمارستان چشم پزشکی فارابی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی

اعتبارنامه
IR.TUMS.FARABIH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد عضو هیات علمی بازنشسته چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی محمدرضا منصوری
رئیس
دانشیار هیات علمی دانشگاه چشم پزشکی/متخصص بالینی فاطمه علیپور
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
دانشیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قران و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استادیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی یاسری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی طب کار/متخصص بالینی فریبا اصغری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - دبیر باز نشسته/کارشناسی ناصر قنبری
نماینده جامعه
استادیار هیات علمی دانشگاه چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی فرزاد پاکدل
پژوهشگر
دانشیار معاون آموزشی بیمارستان فارابی چشم پزشکی/فوق تخصص فریبا قاسمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی وزارت بهداشت چشم پزشکی/فلوشیپ فوق تخصصی سید فرزاد محمدی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق در پژوهش بیمارستان فارابی فناوری اطلاعات سلامت/کارشناسی ارشد فاطمه جعفری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تاثیر پیش درمان دارویی کتامین وریدی بر گلو درد پس از انتوباسیون در بیماران استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 98-1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.020 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تاثیر پیش درمان دارویی اسپری بکلومتازون و لیدوکایین بر گلو درد پس از انتوباسیون در بیماران استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 1398 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.019 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه میزان دقت 2 روش تصویربرداری AS-OCT و UBM در تعیین محل insertion عضلات rectus IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.018 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تاثیر پیش درمان دارویی چکاندن کتامین داخل تراشه ای بر گلو درد پس از انتوباسیون در بیماران استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 1398-1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.017 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۹
پایان‌نامه
بررسی مناسبترین روش محاسبه پاور لنز داخل چشمی برای جراحی کاتاراکت در بیماران مبتلا به کراتوکونوس IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.016 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تاثیرتجویز اندانسترون و آتروپین وریدی بر فراوانی بروز تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 97-1396 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.015 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان تاثیرتجویز متوکلوپرامید و آتروپین وریدی بر فراوانی بروز تهوع و استفراغ در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 97-1396 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.014 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه تأثیر تجویز لوله داخل تراشه و ماسک حنجره بر فشار داخل چشم در معاینه چشم کودکان در بیمارستان فارابی در سال 1398 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.013 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی میزان اثربخشی عمل جراحی combined viscocanalostomy and trabeculotomy در درمان بیماران مبتلا به primary congenital glaucoma با failed traditional trabeculotomy IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.012 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی الگوی آسیب ساختاری در گلوکوم زاویه بسته اولیه و مقایسه آن با گلوکوم زاویه باز اولیه با کمک MRW-OCT IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.011 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی وقوع نیستاگموس پس از دریافت دوز کم کتامین و مقایسه آن با گروه کنترل در بیماران مبتلا به کاتاراکت در بیمارستان فارابی IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.010 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه وضعیت شبکه عروقی ماکولا در بیماران مبتلا به انسداد ورید مرکزی شبکیه توسط OCT آنژیوگرافی و پاسخ دهی‌ به تزریق داخل ویتره اوستین در دو گروه ایسکمیک و غیر ایسکمیک در بیمارستان فارابی در سال �1�3�9�6-�1�3�9�7 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.009 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی میزان تاثیر پیش درمان دارویی با پاراستامول بر درد و دلیریوم پس از بیهوسی عمومی با سو فلوران در کودکان تحت عمل جراحی استرابیسم در بیمارستان فارابی در سال 98 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.008 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
اندازه گیری میزان LAGOPHTHALMOUS و تغییرات BELLS در بیماران مبتلا به THYROID EYE DISEASE پس از دکمپرشن دیواره ی تحتانی IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.007 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر ویترکتومی اولیه با تزریق آنتی بیوتیک داخل ویتره در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی با تشخیص اندوفتالمیت حاد پس از جراحی کاتاراکت و حدت بینایی Hand motion IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.006 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
ارزیابی روایایی و پایایی پرسشنامهGSS) Glaucoma Symptom Scale( به زبان فارسی در بیماران مراجعه کننده بیمارستان فارابی در سال 97-96 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.005 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه medial rectus muscle advancement با استفاده از نخ غیر قابل جذب و قابل جذب در بیماران Consecutive Exotropia IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.004 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
پایان‌نامه
تاثیر کارگذاری حلقه های داخل قرنیه ای پیوسته (AICI) بر حدت بینایی، مقادیر کراتومتری و پیشرفت بیماری در بیماران کراتوکونوس IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.003 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
طرح پژوهشی
تحویل همزمان داروی ضد سرطان تپوتکان و miR-613 با استفاده از نانو ذرات تهیه شده از مشتقات تیوله کایتوزان با هدف درمان رتینوبلاستوما IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.002 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای میزان دانسیته عروق رتین در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه بسته اولیه مزمن و گلوکوم زاویه باز و افراد نرمال در بیمارستان فارابی در سال 1397 IR.TUMS.FARABIH.REC.1398.001 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.