کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیتة سازمانی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود.کلیه طرحنامه‌های پژوهش‌های زیست پزشکی به ¬جز طرح‌های مرتبط با شبیه‌سازی، سلول‌درمانی و سلول‌های بنیادی و مطالعات بین‌المللی در کمیته‌های سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است. کمیته اخلاق سازمانی مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19/12/1394 مصوب شد و از تاریخ 31/2/1395 شروع به کار کرد. قابل ذکر است که ابلاغ بررسی پروپوزال های پردیس بین الملل در این کمیته(در حوزه تخصصی مربوط به دانشکده ها) از تاریخ 4/12/1395 می باشد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.FNM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری (آموزش داخلی جراحی)/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس
استاد ریاست دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هادیان
دبیر
N/A مدرس حقوق / حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سهیلا جوادی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید معصومی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) شهره جلایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اخلاق (دانشگاه علوم پزشکی تهران) اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته مامایی(بهداشت مادر و کودک)/کارشناسی ارشد شهناز گلیان تهرانی
نماینده جامعه
استاد معاون بین الملل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده شادمهر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) زیبا تقی زاده
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رضا نگارنده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته سازمانی اخلاق پرستاری (آموزش مدیریت)/کارشناسی ارشد زهرا توکل
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
Assessing the relationship between Health Literacy and Quality of life among hemodialysis patients, Tehran, Iran, 2019 IR.TUMS.FNM.REC.1398.016 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
Assessing the relationship between Health Literacy and Quality of life among hemodialysis patients, Tehran, Iran, 2019 IR.TUMS.FNM.REC.1398.015 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر آموزش های تعاملی والدین از طریق اپلیکیشن موبایل بهزی بر کنترل قندخون کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک IR.TUMS.FNM.REC.1398.014 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۸
پایان‌نامه
بررسی کارآیی برنامه درمان آماده‌سازی ساختاری بر تولید و درک جملات دارای حروف اضافه در بیماران آفازی بی‌دستور فارسی زبان IR.TUMS.FNM.REC.1398.013 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
پایان‌نامه
بررسی اثر آنی تیپینگ عضله‌ی چهار سر ران بر روی حس وضعیت مفصل زانو متعاقب فول اسکوات در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. IR.TUMS.FNM.REC.1398.012 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۳۱
طرح پژوهشی
ترجمه، تعیین روایی و پایایی نسخه ی فارسی مشکلات شنیداری فیشر IR.TUMS.FNM.REC.1398.011 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۵
طرح پژوهشی
تهیه نسخه ی فارسی پرسشنامه نگرش نسبت به کاهش شنوایی(ALHQ) و بررسی روایی و پایایی آن IR.TUMS.FNM.REC.1398.010 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۲۹
طرح پژوهشی
ساخت نسخه فارسی آزمون جملات فشرده و بررسی ویژگی های سایکومتریک آن در افراد جوان هنجار IR.TUMS.FNM.REC.1398.009 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان ترکیبی تحریک جریان مستقیم بر روی جمجمه و درمان رایج بلع بربهبود دیسفاژی در افراد مبتلا به بیماری پارکینسون IR.TUMS.FNM.REC.1398.008 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مراقبت پیگیر بر خودمراقبتی سالمندان دارای پیس میکر IR.TUMS.FNM.REC.1398.007 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر موضعی روغن قُسط بر نفخ شکم در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی IR.TUMS.FNM.REC.1398.006 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
پایان‌نامه
مقایسه اثرات فوری لیزرآکوپانچر و الکتروآکوپانچر بر درد و اختلال عملکرد ناشی از گردن درد مزمن با منشا مایوفاشیال IR.TUMS.FNM.REC.1398.005 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
فارسی: ترجمه وبومی سازی نسخه های کودک،والد و معلم پرسشنامه ی درک گفتار، شنوایی فضایی و کیفیت شنوایی به فارسی: تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی مقدماتی آن در کودکان هنجار دبستانی IR.TUMS.FNM.REC.1398.004 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳
پایان‌نامه
مقایسه سرعت و صحت نامیدن اسامی و افعال هم‌ریشه و غیر هم‌ریشه در افراد سالم و بیماران زبان پریش دوزبانه طبری - فارس IR.TUMS.FNM.REC.1398.003 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۴/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر لیزر کم توان بر پیشگیری از کم شنوایی ناشی از نویز در خوکچه هندی IR.TUMS.FNM.REC.1398.002 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۸
طرح پژوهشی
تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر آغازگری کلامی کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با استفاده از تحلیل های رفتاری و الکتروفیزیولوژیک IR.TUMS.FNM.REC.1398.001 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی اثرتجربه شنیداری با موسیقی پلی فونیک (چند صدایی) بر عملکرد حافظه شنیداری، بینایی و منطقی در افراد دارای شنوایی هنجار IR.TUMS.FNM.REC.1397.222 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۸
طرح پژوهشی
مقایسه توجه شنیداری و حافظه شنوایی _ کلامی در بیماران دچار کم کاری تیرویید تحت بالینی و افراد هنجار 40 -20 سال IR.TUMS.FNM.REC.1397.221 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۲/۱۱
طرح پژوهشی
ساخت و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون سریع گفتار در نوفه با تاکید بر فرکانس بالا در افراد هنجار 35-18 ساله IR.TUMS.FNM.REC.1397.220 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر تزریق 5و7 دی هیدروکسی تریپتامین به نوکلئوس آکومبنس در ابتلا به وزوز در موش صحرایی IR.TUMS.FNM.REC.1397.219 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.