English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیتة سازمانی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود.کلیه طرحنامه‌های پژوهش‌های زیست پزشکی به ¬جز طرح‌های مرتبط با شبیه‌سازی، سلول‌درمانی و سلول‌های بنیادی و مطالعات بین‌المللی در کمیته‌های سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است. کمیته اخلاق سازمانی مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19/12/1394 مصوب شد و از تاریخ 31/2/1395 شروع به کار کرد. قابل ذکر است که ابلاغ بررسی پروپوزال های پردیس بین الملل در این کمیته(در حوزه تخصصی مربوط به دانشکده ها) از تاریخ 4/12/1395 می باشد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.FNM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری (آموزش داخلی جراحی)/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس
استاد ریاست دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هادیان
دبیر
N/A مدرس حقوق / حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سهیلا جوادی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید معصومی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) شهره جلایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اخلاق (دانشگاه علوم پزشکی تهران) اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته مامایی(بهداشت مادر و کودک)/کارشناسی ارشد شهناز گلیان تهرانی
نماینده جامعه
استاد معاون بین الملل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده شادمهر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) زیبا تقی زاده
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رضا نگارنده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته سازمانی اخلاق پرستاری (آموزش مدیریت)/کارشناسی ارشد زهرا توکل
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
طراحی و اجرای مراقبت تسکینی در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان: مطالعه اقدام پژوهی IR.TUMS.FNM.REC.1398.084 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تاثیرآموزش مراقبت از تراکئوستومی به دو روش شبیه سازی و اپلیکیشن بر اضطراب و خودکارآمدی مراقبان اصلی بیماران بستری در منزل IR.TUMS.FNM.REC.1398.083 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی محاسبات دارویی بر اضطراب ریاضی و مهارت دانشجویان پرستاری IR.TUMS.FNM.REC.1398.082 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تأثیر روش‌های غیرتهاجمی تحریک جریان گالوانیک سیستم دهلیزی و ترانس کرانیال برتوجه و عملکرد مهاری در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی IR.TUMS.FNM.REC.1398.081 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش ترکیبی خودمدیریتی بر دانش و رفتار های خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو IR.TUMS.FNM.REC.1398.080 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر طب فشاری در دو نقطه ی ششم طحالی و سوم کبدی بر ارتقای عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.079 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر آموزش منشور حقوق بیمار به دو شیوه شبیه‌سازی نوشتاری و شبیه‌سازی بیمار مجازی کامپیوتری، بر حساسیت اخلاقی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه IR.TUMS.FNM.REC.1398.078 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۹
پایان‌نامه
ارتقای سواد سلامت جنسی در زنان سنین باروری : طراحی، اجرا و ارزیابی مداخله IR.TUMS.FNM.REC.1398.077 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۶/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر برنامه آماده سازی بیمار و عضو خانواده قبل از عمل بر پیامدهای بعد از عمل جراحی عروق کرونر IR.TUMS.FNM.REC.1398.076 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون غربالگری شناختی آکسفورد در افراد مبتلا به آفازی IR.TUMS.FNM.REC.1398.075 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر کرم واژینال دوسین (سیاهدانه و عسل) در درمان ولوواژینیت کاندیدیایی IR.TUMS.FNM.REC.1398.074 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر توانمندسازی پرستاران در تزریق زیرجلدی سرم ها و داروهای منتخب طب تسکینی بر پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان IR.TUMS.FNM.REC.1398.073 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر طب فشاری در دو نقطه Sp6 و Liv3 بر ارتقای عملکرد و کیفیت زندگی جنسی زنان IR.TUMS.FNM.REC.1398.072 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
تبیین فرآیند شکل گیری هویت در نوجوانان مبتلا به سیستیک فیبروزیس IR.TUMS.FNM.REC.1398.071 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت با مشارکت در تصمیم گیری و پشیمانی از تصمیم در سالمندان تحت آنژیوگرافی عروق کرونر IR.TUMS.FNM.REC.1398.070 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
ارزیابی آمادگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در برابر حوادث و بلایا، 1398 IR.TUMS.FNM.REC.1398.069 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر بادکش و تسهیل عصبی عضلانی حس عمقی بر میزان درد و دامنه حرکتی ناحیه گردن و شانه IR.TUMS.FNM.REC.1398.068 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مجازی بر ارتقای عملکرد جنسی، خودانگاره تناسلی و دیسترس جنسی در زنان مبتلا به سندرم راکی تانسکی IR.TUMS.FNM.REC.1398.067 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات آنی ریلیز مایوفاشیال و تمرینات ثبات کُر بر تعادل پویا در خانم‌های مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی IR.TUMS.FNM.REC.1398.066 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اجرا برنامه ارتقا عزت نفس بر عملکرد تحصیلی کودکان کار IR.TUMS.FNM.REC.1398.065 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.