English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده توانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

کمیتة سازمانی به عنوان اولین سطح بررسی اخلاقی طرح‌های تحقیقاتی با تأیید و نظارت کمیتة دانشگاهی اخلاق در پژوهش تشکیل میشود.کلیه طرحنامه‌های پژوهش‌های زیست پزشکی به ¬جز طرح‌های مرتبط با شبیه‌سازی، سلول‌درمانی و سلول‌های بنیادی و مطالعات بین‌المللی در کمیته‌های سازمانی بررسی و تصویب میشود. رأی کمیتة سازمانی یک بار در کمیتة دانشگاهی مربوطه قابل اعتراض و تجدید نظر است. کمیته اخلاق سازمانی مشترک دانشکده پرستاری و مامایی با دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 19/12/1394 مصوب شد و از تاریخ 31/2/1395 شروع به کار کرد. قابل ذکر است که ابلاغ بررسی پروپوزال های پردیس بین الملل در این کمیته(در حوزه تخصصی مربوط به دانشکده ها) از تاریخ 4/12/1395 می باشد.

اعتبارنامه
IR.TUMS.FNM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری (آموزش داخلی جراحی)/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا نیکبخت نصرآبادی
رئیس
استاد ریاست دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) محمدرضا هادیان
دبیر
N/A مدرس حقوق / حقوق خصوصی/دکترای تخصصی (PhD) سهیلا جوادی
حقوقدان
استادیار عضو هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) جمشید معصومی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) شهره جلایی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی و عضو مرکز تحقیقات اخلاق (دانشگاه علوم پزشکی تهران) اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
مربی هیات علمی بازنشسته مامایی(بهداشت مادر و کودک)/کارشناسی ارشد شهناز گلیان تهرانی
نماینده جامعه
استاد معاون بین الملل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) آزاده شادمهر
پژوهشگر
دانشیار عضو هیات علمی بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) زیبا تقی زاده
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرستاری/دکترای تخصصی (PhD) رضا نگارنده
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول کمیته سازمانی اخلاق پرستاری (آموزش مدیریت)/کارشناسی ارشد زهرا توکل
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۹
طرح پژوهشی
بررسی عملکرد حلزون و عصب شنیداری در افراد دارای شنوایی هنجار با و بدون وزوز IR.TUMS.FNM.REC.1399.032 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر جداسازی فضایی سیگنال هدف از پیام رقابتی بر روی پارامترهای پاسخ های برانگیخته شنیداری قشری با محرک گفتاری در بزرگسالان با شنوایی هنجار 45-20 سال IR.TUMS.FNM.REC.1399.031 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر محرک ساب لیمینال شنوایی بر مولفه های پاسخ های دیررس شنوایی و تصویر سازی تشدید مغناطیسی کارکردی بزرگسالان هنجار IR.TUMS.FNM.REC.1399.030 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر برنامه مراقبت منزل از راه دور بر خودمراقبتی بیماران نارسایی احتقانی قلب IR.TUMS.FNM.REC.1399.029 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۶
طرح پژوهشی
بررسی دیدگاه پرستاران در برقراری ارتباط با بیماران فاقد پاسخ کلامی بستری در بخشهای مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن، 1399 IR.TUMS.FNM.REC.1399.028 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
طرح پژوهشی
: بررسی تاثیر ویتامین دی بر کیفیت زندگی و شدت علائم لیومیوم رحمی علامتدار در زنان IR.TUMS.FNM.REC.1399.027 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۶
پایان‌نامه
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر شبکه های مجازی بر رویکرد یادگیری، دانش و مهارت دانشجویان پرستاری در زمینه اصول فارماکولوژی بالینی IR.TUMS.FNM.REC.1399.026 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۶
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر نرم افزار آموزش تفسیر گازهای خونی بر دانش و مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری IR.TUMS.FNM.REC.1399.025 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
طرح پژوهشی
اثربخشی آموزش مبتنی بر شبیه سازی بر دانش، نگرش و مدیریت والدین در مورد کنترل تب در غنا IR.TUMS.FNM.REC.1399.024 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۰
پایان‌نامه
بررسی تاثیر محرک ساب لیمینال شنوایی بر مولفه های پاسخ های دیررس شنوایی و تصویر سازی تشدید مناطیسی کارکردی بزرگسالان هنجار IR.TUMS.FNM.REC.1399.023 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۶
طرح پژوهشی
تبیین موانع، چالش ها و راهکار های تاسیس مراکز زایمان در ایران IR.TUMS.FNM.REC.1399.022 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی مسائل آموزشی و ارتباط اجتماعی کودکان هنجار و دارای اختلال پردازش شنوایی با استفاده از سه نسخه ی ابزار غربالگری برای نشانه گیری خطر آموزشی (SIFTER) IR.TUMS.FNM.REC.1399.021 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه اثربخشی بذر کتان و شیرین بیان بر گرگرفتگی و کیفیت زندگی زنان یائسه IR.TUMS.FNM.REC.1399.020 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۹
پایان‌نامه
ترجمه و تطابق فرهنگی مقیاس ارزیابی شناختی در بیماران مبتلا به سکته مغزی (CASP) و تعیین روایی و پایایی آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی فارسی زبان IR.TUMS.FNM.REC.1399.019 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی حافظه اتوبیوگرافی در بیماران مبتلا به آلزایمر و مقایسه آن با سالمندان بهنجار IR.TUMS.FNM.REC.1399.018 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط میزان حجم جاری، حداکثر فشار راه هوایی و فشار پلاتو با مرگ و میر بیماران تحت تهویه مکانیکی IR.TUMS.FNM.REC.1399.017 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی نظرات و رضایت دانشجویان کارشناسی پرستاری از اجرای آزمون آسکی تعدیل شده با بازخورد IR.TUMS.FNM.REC.1399.016 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
پایان‌نامه
بررسی ارتباط آسیب مراقبتی با تاب آوری و سرسختی در مراقبین سالمندان مبتلا به بیماری مزمن در شهر تهران 1399 IR.TUMS.FNM.REC.1399.015 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
پایان‌نامه
مقایسه توانایی مکان یابی و درک گفتار در سکوت و نویز در کاربران کاشت حلزون بایمودال با و بدون ارتباط بلوتوثی دو پردازشگر IR.TUMS.FNM.REC.1399.014 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر نگرش، اعتماد به نفس و عملکرد پرستاران نسبت به پیشگیری و مدیریت خشونت بیماران IR.TUMS.FNM.REC.1399.013 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.