کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران


مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

اعتبارنامه
IR.TUMS.IKHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار عضو هیات علمی روماتولوژی کودکان/فوق تخصص سید رضا رئیس کرمی
رئیس
دانشیار هیات علمی بیماریهای عفونی/متخصص بالینی زهرا احمدی نژاد
دبیر
N/A حقوقدان حقوق/دکترای تخصصی (PhD) محمد شربتی
حقوقدان
دانشیار هیات علمی اصول اخلاق پزشکی در اسلام/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
استادیار هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) عباس علیپور
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) امیر احمد شجاعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی پروین ولیپور
نماینده جامعه
دانشیار هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کاظم زنده دل
پژوهشگر
دانشیار هیات علمی پزشکی هسته ای/متخصص بالینی مهرشاد عباسی
پژوهشگر
دانشیار هیات علمی روانپزشکی/فوق تخصص علی اکبر نجاتی صفا
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش یادگیری الکترونیک در آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد جیران زبردست
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
پایش فلوچارت زمانی اداره بیماران سکته حاد قلبی (STEMI) منتقل شده با کد 247 به کت لب بیمارستان امام خمینی و مقایسه آن با استاندارد جهانی 2018 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.043 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تعیین فراوانی موتاسیون PI3K در کانسرهای مری و معده و ارتباط آن با خصوصیات بالینی و پروگنوز بیماران مبتلا مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سالهای 92 تا 95 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.042 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع، مشخصات و عوامل مرتبط با درگیری گره لنفاوی دلفین در بیماران مبتلا به کانسر پاپیلاری تیروئید مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1397 تا 1399. IR.TUMS.IKHC.REC.1398.041 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع و علل عوارض جراحی اندوسکوپیک اندونازال قاعده جمجمه تا یک ماه بعد از جراحی در 400 بیمار در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره تهران از سال 1390 لغایت 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.040 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
شیوع، ریسک فاکتورها و سرانجام بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران مبتلا به اسهال بیمارستانی بستری در بیمارستان امام خمینی (ره)در سال1397 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.039 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع خستگی پس از استروک و ارتباط ان با عملکرد هورمون های تیرویید در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک حاد بستری دربخش نورولوژی بیمارستان امام خمینی در سال 99 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.038 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۸
پایان‌نامه
بررسی خصوصیات دموگرافیک، پاراکلینیک و پیامد اطفال مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سال های 1383 تا 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.037 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر عمل جراحی Laparoscopic sleeve gastrostomy و laparoscopic gastric bypass بر روی بیماری NASH با بررسی سونوگرافی در بیماران چاقی مفرط جراحی شده در بخش جراحی بیمارستان ولیعصر طی یک سال IR.TUMS.IKHC.REC.1398.036 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه لیزر و رادیوفرکونسی در بیماران مبتلا به بی اختیاری میکس و آتروفی ادراری تناسلی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه کف لگن بیمارستان ولیعصر تهران IR.TUMS.IKHC.REC.1398.035 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی فراوانی بیماری همراه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پره آپ بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در سه ماهه ی ابتدایی سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.034 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی حافظه کوتاه مدت بیماران قبل و بعد از بیهوشی ریژنال در بیمارستان امام خمینی سال 98 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.033 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای ایبوپروفن داخل وریدی و آپوتل داخل وریدی در بی‌دردی و تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت جراحی دیسککتومی تکlevel مراجعه کننده به اتاق عمل مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.032 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی کیفیت فشردن قفسه سینه در عملیات احیاء و ارتباط آن با سطح نگرش و آگاهی احیاگران نسبت به عملیات احیای قلبی ریوی در بیماران بستری در مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.031 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
تعیین و مقایسه میزان اثر ACUPUNCTURE در نقطه PC6 بر میزان تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت بیهوشی عمومی کاندیدای جراحی برست مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی IR.TUMS.IKHC.REC.1398.030 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
طرح پژوهشی
تهیه و بررسی های رادیوداروی 67Ga-phytate، به عنوان رادیوداروی تصویربردای لنفوسینتی گرافی IR.TUMS.IKHC.REC.1398.029 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع اختلالات ریتم سیرکادین در بیماران مبتلا به کانسر بستری شده در بخش داخلی جنرال بیمارستان امام خمینی شهر تهران پاییز �9�7 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.028 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۲۲
پایان‌نامه
تغییرات سنی حجم هسته دم دار در افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)بوسیله دستگاه MRI IR.TUMS.IKHC.REC.1398.027 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی بروزعود در بیماران مبتلا به کنسر رکتوم stage 2و3 که تحت درمان کمورادیوتراپی نئوادجوان و جراحی و تاثیر PNI و LVI بر آن در بیمارستان امام خمینی بین سالهای 90-92 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.026 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی فعالیت پاراکسوناز( PON-1) دربیماران مبتلا به کانسر آندومتربا و بدون سابقه دیابت ، بیماران دیابتی و افراد سالم IR.TUMS.IKHC.REC.1398.025 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
بررسی عوامل خطر بروز اندوکاردیت عفونی در بیماران دیالیزی جراحی قلب بیمارستان امام خمینی (ره) تهران از سال 1394تا سال 1395 IR.TUMS.IKHC.REC.1398.024 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.