English

کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران


مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران

معرفی

مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره

اعتبارنامه
IR.TUMS.IKHC.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار عضو هیات علمی روماتولوژی کودکان/فوق تخصص سید رضا رئیس کرمی
رئیس
دانشیار هیات علمی بیماریهای عفونی/متخصص بالینی زهرا احمدی نژاد
دبیر
N/A کارشناس مسئول امور حقوقی حقوق خصوصی/کارشناسی ارشد طاهره صفار
حقوقدان
دانشیار هیات علمی اصول اخلاق پزشکی در اسلام/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
استاد هیات علمی Environmental Health Engineering/Public Health/دکترای تخصصی (PhD) مسعود یونسیان
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) امیر احمد شجاعی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته پرستاری/کارشناسی پروین ولیپور
نماینده جامعه
دانشیار هیات علمی پزشکی هسته ای/متخصص بالینی مهرشاد عباسی
پژوهشگر
استادیار هیات علمی Interventional Cardiology/فلوشیپ فوق تخصصی مریم مهرپویا
پژوهشگر
دانشیار هیات علمی روانپزشکی/فوق تخصص علی اکبر نجاتی صفا
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش یادگیری الکترونیک در آموزش پزشکی/کارشناسی ارشد جیران زبردست
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۸
طرح پژوهشی
کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر برنامه ی مشاوره طولانی مدت ترک سیگارو تجویز وارنیکیلین ( چمپیکس) به همراه مشاوره طولانی مدت بر روی ترک سیگار در بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرا می گیرند. IR.TUMS.IKHC.REC.1399.077 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر beetroot juice (مکمل نیترات) بر ظرفیت عملکردی در خانمهای دارای اضافه وزن IR.TUMS.IKHC.REC.1399.076 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
تعیین وضعیت ایمنی سرمی سرخک و سرخجه در کودکان- نوجوانان و جوانان ایرانی که با برنامه‌های مختلف واکسینه شده و پاسخ آنان به دوز یادآور: نقش سن واکسیناسیون در بقاء ایمنی IR.TUMS.IKHC.REC.1399.075 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی Pulmonary Function Test در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه و یا بستری در بخش پوست بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1399 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.074 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای پیامدهای مادری و جنینی، با تست تحمل گلوکز 75 گرمی نرمال و غیر نرمال در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر و آرش از فروردین 99 تا شهریور 1400 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.073 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۵
پایان‌نامه
بررسی وضعیت شاخص‌های ارزیابی اجرای پروتکل تشخیص آمبولی ریه اورژانس بیمارستان امام خمینی در 6 ماه پایانی سال 96 و 97 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.072 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی اثر استیوتومی دیستال فمور و ریکانستراکشن رباط صلیبی قدامی به طور هم زمان در میزان ساب لاکسین قدامی زانو در بیمار با زانوی پرانتزی و پارگی علامتدار رباط صلیبی قدامی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تعویض مفصل بیمارستان امام خمینی در سال 1398 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.071 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی فراوانی انواع مزاج در بیماران مبتلا به سندروم کانال کارپ مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی بیمارستان امام خمینی در سال 98 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.070 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۸
پایان‌نامه
مقایسه عوامل خطر در دو گروه نوزادان مبتلا به NEC فوت شده و زنده در طی سال 92 تا 97 در بیمارستان ولیعصر تهران IR.TUMS.IKHC.REC.1399.069 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی روایی و پایایی ترجمه فارسی پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع (QOLIE-10) IR.TUMS.IKHC.REC.1399.068 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پایان‌نامه
تدوین چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای قابل‌اعتماد برای دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.IKHC.REC.1399.067 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۷
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین یافته های تست های عملکردی ریه، یافته های تنفسی و عملکردی خواب در پلی سومنوگرافی و مقایسه آن با شدت بیماری، در بیماران مبتلا به ALS مراجعه کننده به کلینیک ALS بیمارستان امام خمینی در سالهای 1398-1399 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.066 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
تعیین فاکتورهای پیش بینی کننده عدم درگیری لنف نود و عدم نیاز به لنف نود دایسکشن در بیماران با سرطان تخمدان IR.TUMS.IKHC.REC.1399.065 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی بروز بافتی VEGFR1&2 در نمونه های بافتی مننژیوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی و امام خمینی و رابطه آن با درجه بافتی تومور در سال های 1398-1396 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.064 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۷
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات سیگنال MRI Dentate nucleus در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس( MS) با دپوزیشن قابل توجه گادولینیوم در Dentate nucleusبا استفاده از سکانس های DCE,SWI در مقایسه با بیماران ام اس فاقد رسوب گادولینیوم IR.TUMS.IKHC.REC.1399.063 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۷
پایان‌نامه
بررسی روایی خارجی سیستم نمره دهی FAINT برای دسته بندی خطر بیماران مسن مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های امام خمینی ، شریعتی و سینا با سنکوپ در سال 1399-1400 IR.TUMS.IKHC.REC.1399.062 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۷
طرح پژوهشی
افتراق ضایعات مغزی بیماری مولتیپل اسکلروزیس(MS ) و بیماری عروق کوچک مغزی(SVD) با کمک تکنیک های هوش مصنوعی در ام ار آی مغز IR.TUMS.IKHC.REC.1399.061 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به HIV و Diffuse Large B Cell Lymphoma تحت کموتراپی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) IR.TUMS.IKHC.REC.1399.060 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی عوارض بعد از عمل‌ جراحی‌های ماژور اوروانکولوژی بر اساس طبقه بندی Clavien-Dindo در واحد مراقبت‌های ویژه( ICU) بیمارستان امام خمینی در سال �1�3�9�7-٩٨ IR.TUMS.IKHC.REC.1399.059 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۳۱
پایان‌نامه
بررسی شیوع متاستازهای مخفی پریتونئال در لاپاراسکوپی تشخیصی، در بیماران مبتلا به کانسر معده IR.TUMS.IKHC.REC.1399.058 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.