کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.MEDICINE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشکده پزشکی سایکو فارماکولوژی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) شاهین آخوند زاده بستی
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
استادیار هیئت علمی گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقات سرطان پستان حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) یاسمن سعیدی نژاد
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کورش کمالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر، گروه اخلاق پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته- عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار دانشگاه آمار حیاتی/کارشناسی ارشد عبداله حسینی اصلی
نماینده جامعه
استادیار معاون آموزشی گروه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) فرحناز جزائری جونقانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی بیماریهای عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی مهرناز رسولی نژاد
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی گوش، گلو و بینی/متخصص بالینی علیرضا کریمی یزدی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول مامایی- بیولوژی تولید مثل/دکترای تخصصی (PhD) مهشاد خدارحمیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی یا فته های درموسکوپی در بیماران مبتلا به لیکن پلان پوستی مراجعه کننده به بیمارستان رازی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.096 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۸
پایان‌نامه
بررسی روایی و پایایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.095 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۰
پایان‌نامه
مقایسه ی تاثیر دو داروی ملاتونین و کلونازپام بر اختلال رفتاری خواب مرحله REM بیماران مبتلا به پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان روزبه در سال 1398-1397 ،یک مطالعه دو سو بی خبر تصادفی شده IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.094 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی تأثیر سلول های استرومایی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان بر فیبروز کبدی بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور کلاس III که کاندید دریافت پیوند آلوژن سلول های بنیادی خونساز هستند IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.093 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی سنجه های استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های ایران به لحاظ پوشش مفاد منشور حقوق بیمار و پیشنهاد سنجه های تکمیلی و گام های اجرایی و ملاک های ارزیابی آن IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.092 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی فرسودگی شغلی و عوامل موثر در کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.091 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین سطح ویتامین دی سرم با نتایج IVF-ICSI در بیماران مبتلا به PCOS در بیمارستان یاس دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1397-1398 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.090 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر داروی راکوتان بر ضخامت پوست بینی در بیماران رینوپلاستی شده بیمارستان امیر اعلم در سال 1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.089 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه پیامدهای درمان بیماران مبتلا به تومور گلوموس ژگولار به دنبال جراحی و رادیوتراپی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.088 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
استفاده از باکتری شکارگر دلوویبریو باکتریوورس برای مهار سودوموناس آئروژینوزا در زخم سوختگی موش IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.087 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
استفاده از باکتریوفاژ برای مهار سودوموناس آئروژینوزا در زخم سوختگی موش IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.086 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
طراحی، نمونه سازی و مطالعه آزمایشگاهی ابزار گیرش ارگانهای حجیم با انگشتان انعطاف پذیر در کاربرد جراحی با حداقل آسیب IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.085 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی میزان بارداری پس از تزریق داخل رحمی دگزامتازون در بیماران دچار شکست مکرر لانه گزینی در بیمارستان شریعتی سال 1397 و 1398 - یک کار آزمایی بالینی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.084 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر سوچور آنتی رفلاکس بر کاهش بروز رفلاکس پس از عمل جراحی پلیکاسیون معده به روش لاپاروسکوپیک IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.083 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی همبستگی شاخص های ارزیابی راه هوایی و معیار rodnan در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سالهای 96-97 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.082 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی روایی سازه ی پرسش نامه ی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری ALS (ALSAQ-40) با استفاده از تحلیل RASCH IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.081 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با عدم مراجعه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای درمان اختلالات روانپزشکی به پزشک یا روانشناس IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.080 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
بررسی اثر مهار لاکتات تولید شده از سلول های توموری توسط دی کلرواستات بر فعالیت سلول های huCAR T IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.079 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
ارزیابی کمی تصاویر FDG-PET CT متوالی بیماران مبتلا به لنفوم با عود مجدد جهت ارایه یک مدل پروگنوستیک IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.078 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه طول مدت زایمان طبیعی و سطح رضایتمندی مادران بین دو روش بی حسی اپیدورال و اسپاینال IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.077 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.