English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.MEDICINE.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱/۲۰ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشکده پزشکی سایکو فارماکولوژی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) شاهین آخوند زاده بستی
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
استادیار هیئت علمی گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی مرکز تحقیقات سرطان پستان حقوق جزا و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) یاسمن سعیدی نژاد
حقوقدان
استادیار مدیر گروه معارف اسلامی قرآن و متون اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) محمود متوسل آرانی
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) کورش کمالی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار دبیر، گروه اخلاق پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته- عضو هیات مدیره تعاونی اعتبار دانشگاه آمار حیاتی/کارشناسی ارشد عبداله حسینی اصلی
نماینده جامعه
استادیار معاون آموزشی گروه فارماکولوژی/دکترای تخصصی (PhD) فرحناز جزائری جونقانی
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی بیماریهای عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی مهرناز رسولی نژاد
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی گوش، گلو و بینی/متخصص بالینی علیرضا کریمی یزدی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول مامایی- بیولوژی تولید مثل/دکترای تخصصی (PhD) مهشاد خدارحمیان
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۱
طرح پژوهشی
مقایسه سه روش برداشتن اپیتلیوم در جراحی فوتورفرکتیو کراتکتومی بیماران میوپ IR.TUMS.MEDICINE.REC.1399.033
IRCT20200317046804N1
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۲
پایان‌نامه
بررسی اثر توانبخشی شناختی مبتنی بر کامپیوتر کوتاه مدت بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی: یک کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی شده IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.883
IRCT20200213046485N1
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲۲
پایان‌نامه
بررسی تاثیر تزریق داخل رحمی هورمون گنادوتروپین انسانی (HCG) بر پیامد سیکل های انتقال جنین در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری یاس در سال 1398 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.872
IRCT20200213046475N1
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی rTMS در درمان بیماران مبتلا به اختلال نشانه های نرولوژیک عملکردی(نوع تشنج غیر صرعی روانشناختی) IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.851
IRCT20200225046611N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۹
طرح پژوهشی
مقایسه تاثیر درمان با داروهای ضد انعقادی خوراکی وابسته به ویتامین K وغیر وابسته به ویتامین K در جلوگیری از بروز حوادث عروق مغزی و خطر خونریزی در بیماران با ریتم فیبریلاسیون دهلیزی تازه تشخیص داده شده پس از جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز قلب تهران در طول چهار سال IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.836
IRCT20200304046696N1
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۹
طرح پژوهشی
مقایسه دو روش آماده سازی آندومتر (درمان جایگزین هورمونی و تحریک ملایم تخمدان) در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک در سیکل انتقال جنین فریز IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.834
IRCT20090526001952N12
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۱/۲
طرح پژوهشی
تاثیر درمان ترکیبی اندانسترون با ریسپریدون، در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، در یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی کنترل شده با دارونما IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.802
IRCT20200317046801N2
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۰/۲
پایان‌نامه
بررسی میزان اثربخشی واکسن فصلی انفونزا در بیماران مبتلا به پمفیگوس مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی پوست رازی از سال 1398 الی 1400 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.675
IRCT20191022045185N1
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۹
پایان‌نامه
طرح بررسی مقایسه ای اثر سین‌بیوتیک حاوی بیفیدوباکتریم انفانتیس، لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس رامنوسوس(قطره Pedilact) با سین‌بیوتیک حاوی بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB-12 (قطره BB care )در درمان یبوست شیرخواران زیر یک سال مراجعه کننده به بیمارستان بهرامی در سال‌های �9�6 تا �9�8 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.644
IRCT20160827029535N7
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۸
پایان‌نامه
بررسی اثر مصرف آستازانتین بر پروفایل هورمونی و شاخص های استرس اکسیداتیو در سرم و القاء مسیر پیام رسانی NRF2/ARE در سلول های گرانولوزای بیماران PCOS IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.638
IRCT20191226045899N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر نوروپروتکتیو سولفات منیزیوم در نوزادان نارس 32 تا 36 هفته IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.607
IRCT20120826010664N5
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۱
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رژیم درمانی پردنیزولون و سایمتیدین با پردنیزولون وکلشی سین در کنترل حملات تب و تواتر آن در سندرم PFAPA IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.600
IRCT20191222045847N1
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۳۰
پایان‌نامه
بررسی آثار درمانی بازتوانی در کاهش بروز علائم و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سنکوپ وازوواگال راجعه : یک مطالعه تصادفی بالینی (مراجعه کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران در سال 1398) IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.573
IRCT20180125038507N2
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
مقایسه اثربخشی شروع Gnrh Antagonist در اوایل فاز فولیکولار در بیماران Poor Responder کاندید IVF IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.544
IRCT20110731007165N9
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی اثر بخشی پرده آمنیوتیک در درمان اکستراوازیشن (Extravasation) در کودکان و نوزادان : مطالعه اولیه IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.530
IRCT20191024045229N2
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر درمانی آپلازی کوتیس با استفاده از فراورده های جفتی در نوزادان: مطالعه اولیه IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.529
IRCT20191024045229N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر بخشی تکرار آگونیست هورمون محرک گنادوتروپین (GnRH-a) در مقابل افزودن هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) با دوز کم جهت تحریک تخمک گذاری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک کاندید IVF/ICSI IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.493
IRCT20110731007165N8
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی و مقایسه اثربخشی و عوارض جانبی درمان با استفاده از داروی دیفن‌سیپرون به دو شیوه مرسوم وجدید(استفاده از غلظت های مختلف برای تست جهت تعیین دوز موثر) در بیماران آلوپسی آره‌آتا مراجعه کننده به بیمارستان پوست رازی در سالهای 1397-1398 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.432
IRCT20141209020250N5
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۰
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای اثرات کلینیکی و عوارض جانبی پروژسترون خوراکی با پروژسترون واژینال در درمان بیماران مبتلا به هیپرپلازی اندومترهمراه با خون ریزی غیر طبیعی رحمی (AUB) در مراجعین بیمارستان ارش سال 1399-1398 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.398
IRCT20140820018866N8
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
عنوان طرح: بررسی و مقایسه اثربخشی داروی دی متیل فومارات و دارونما بر میزان آسیب های ناشی از جراحی تومور های مغز اندازه گیری شده با تغییرات غلظت پروتئین اس 100بتا و شاخص عملکردی بیماران مبتلا به گلیوبلاستوم مولتی فورم اندازه گیری شده با معیار کارنوفسکی جراحی شده در بیمارستان شریعتی در سال های 1397 تا 1400 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1398.344
IRCT20200226046624N1
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.