English

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی تحقیقات سلامت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش موسسه ملی تحقیقات سلامت- دانشگاه علوم پزشکی تهران


موسسه ملی تحقیقات سلامت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.NIHR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۸ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت اپیدمیواوژی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر فتوحی
رئیس
استادیار مدیر پژوهشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) ژاله عبدی
دبیر
N/A مدیر امور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد سید قاسم حسینی
حقوقدان
دانشیار مدیر گروه معارف اسلامی قرآن و بهداشت و سلامت/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا نورمحمدی
روحانی
استادیار رئیس دبیرخانه دیده‌بانی موسسه ملی تحقیقات سلامت اپیدمیواوژی/دکترای تخصصی (PhD) الهام احمدنژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
N/A دانشجوی دکترای اخلاق پزشکی زنان و زایمان/متخصص بالینی کبری جودکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد علوم اجتماعی گرایش مددکاری/کارشناسی ارشد محمد جواد روزبهانی
نماینده جامعه
استاد رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیریت و سیاستگذاری سلامت/دکترای تخصصی (PhD) علی اکبری ساری
پژوهشگر
استاد رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) علی رمضانخانی
پژوهشگر
استاد رئیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی/دکترای تخصصی (PhD) محمد‌رضا ملکی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته سازمانی اخلاق پزشکی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین/کارشناسی کیومرث خمیس‌آبادی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
طرح پژوهشی
پیمایش عوامل خطر بیماری‏های غیرواگیر در بزرگسالان (نوبت هشتم)1398 IR.TUMS.NIHR.REC.1398.006 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر اسانس گیاه Trachyspermum ammi بر زنده ماندن سلول های بنیانی اسپرماتوگونی جدا شده از موش در محیط برون تنی IR.TUMS.NIHR.REC.1398.005 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی فناوری تعویض دریچه آئورت توسط دریچه مصنوعی Perceval در مقایسه با جایگذاری دریچه آئورت مصنوعی بوسیله روش TAVI در بیماران دچار تنگی دریچه آئورت IR.TUMS.NIHR.REC.1398.004 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی فناوری سلامت اسپری دهانی مومتازون/ نورموترول( Zenhale ) در مقایسه با اسپری دهانی بودزوناید/ فورموترول ( Symbicort ) در بیماران مبتلا به آسم در ایران IR.TUMS.NIHR.REC.1398.003 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
ارزیابی فناوری سلامت داروی آلمتوزوماب (Lemtrada ) در مقایسه با ناتالیزوماب (Tysabri ) در بیماران مولتیپل اسکلروزیس عود کننده فروکش کننده IR.TUMS.NIHR.REC.1398.002 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی بازده استخراج عصاره ی کانکریت گل محمدی به روش بستر سیال با سایر روش های مرسوم IR.TUMS.NIHR.REC.1398.001 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
طرح پژوهشی
فرمولاسیون، تهیه و ارزیابی خصوصیات شربت و قرص جوشان پوست انار Punica granatum L. IR.TUMS.NIHR.REC.1397.033 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
طرح پژوهشی
ارزیابی اثر عصاره آبی و نانو ذرات اکسید روی حاصل ازسرشاخه هوایی رازیانه کوهی سبلانی Peucedanum kenappi بر فعالیت آنزیم تیروزیناز و آنژیوژنژ IR.TUMS.NIHR.REC.1397.032 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
طرح پژوهشی
مقایسه فعالیت آنتی تیروزینازی و میزان ترکیب گاما-اوریزانول در انواع سبوس برنج ایرانی . IR.TUMS.NIHR.REC.1397.031 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی ترکیبات پنج نمونه عرق بادرنجبویه و زول (بوقناق) موجود در بازار تهران به همراه مقایسه ترکیبات اسانس و عرق نمونه های استاندارد Melissa officinalis و گونه های موجود Eryngium با آن ها IR.TUMS.NIHR.REC.1397.030 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۹
طرح پژوهشی
سنجش میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن با استفاده از ایجاد و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت شغلی پزشکان و پرستاران در ایران (مرحله اول از یک مطالعه بلند مدت) IR.TUMS.NIHR.REC.1397.029 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۵
طرح پژوهشی
جداسازی و خالص سازی ترکیبات فراکشن(های) موثر ضد Staphylococcus aureus عصاره اندام هوایی گلدار گیاه Stachys byzantina IR.TUMS.NIHR.REC.1397.028 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی اثر مهار استیل کولین استراز عصاره دانه های دو کالتیوارگیاه Cicer arietinum در محیط برون تنی (in vitro) IR.TUMS.NIHR.REC.1397.027 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۲۵
طرح پژوهشی
فراوری ثانویه اولئوگم رزین گیاه باریجه با نام علمی Ferula gummosa IR.TUMS.NIHR.REC.1397.026 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۳
طرح پژوهشی
انطباق کدهای بیماری های قلبی عروقی بر اساس ICD-9-CM،ICD-10-AM ، ACHI ، CPT ، RVU IR.TUMS.NIHR.REC.1397.025 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۳
طرح پژوهشی
بررسی نقش و عملکرد شوراهای فرابخشی موثر بر سلامت و تدوین مستندات حمایت طلبانه ویژه هر شورا IR.TUMS.NIHR.REC.1397.024 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۳
طرح پژوهشی
ارزیابی سریع فناوری نمایه بیان ژن در مقایسه با ابزارهای تشخیص پیش‌آگهی سرطان پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراحل اولیه IR.TUMS.NIHR.REC.1397.023 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۸/۱۳
طرح پژوهشی
استخراج شاخص‌های سلامت، جمعیت و بهداشتی به همراه فواصل اطمینان در مطالعات بهره‌مندی از خدمات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران و آنالیزهای تکمیلی مطالعه شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایرانی‌ IR.TUMS.NIHR.REC.1397.022 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
طرح پژوهشی
ارزشیابی برنامه کشوری آهن یاری دختران دبیرستانی IR.TUMS.NIHR.REC.1397.021 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۱
طرح پژوهشی
ارزیابی پلی سومنوگرافی در تشخیص اختلالات خواب در کودکان و بزرگسالان IR.TUMS.NIHR.REC.1397.020 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.