English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.SPH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت مدیریت و سیاستگذاری سلامت/دکترای تخصصی (PhD) علی اکبری ساری
رئیس
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
دبیر
N/A بازنشسته حقوق قضایی/کارشناسی سکینه ژاله
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآنی و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سحرناز نجات
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات بدوی تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته علوم آزمایشگاهی/فوق دیپلم ناهید ملکوتی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر گروه حشره شناسی پزشکی حشره شناسی ملکولی- حشره کش های گیاهی - زیست شناسی و کنترل جوندگان/دکترای تخصصی (PhD) محمد مهدی صداقت
پژوهشگر
استاد معاون آموزشی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ناهید عین اللهی
پژوهشگر
استاد معاون دانشجویی انگل شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی ناطق پور
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
سنجش و ارزیابی خطر فلزات سنگین(آرسنیک، کادمیوم، سرب، کروم و جیوه) در اقلام برنج تولیدی در شهرستان فلاورجان IR.TUMS.SPH.REC.1398.113 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
نقش و محدودیت نظارت بر عمق بیهوشی بر مبنای BIS IR.TUMS.SPH.REC.1398.112 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی، ایجاد و ارزیابی سامانه ی دسته بندی دارو ها، مواد طبی و تجهیزات پزشکی IR.TUMS.SPH.REC.1398.111 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی و ارزیابی سیستم راهنما و اطلاع رسانی مبتنی بر تلفن همراه، به مراجعه کنندگان مرکز سلول درمانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان تهران IR.TUMS.SPH.REC.1398.110 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی برنامه مداخله آموزشی ماماهای شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بر ارائه مراقبتهای با احترام برای مادران IR.TUMS.SPH.REC.1398.109 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بومی سازی طرحواره آثار خلاقانه فرانمای تولید داده های ساختارمند برای کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.SPH.REC.1398.108 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی، ایجاد و ارزیابی سامانه پایش از راه دور برای مبتلایان به بیماری انسداد مزمن ریه IR.TUMS.SPH.REC.1398.107 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی اثرات کورکومین بر بیان گیرنده NOD2 و سایتوکاین‌های التهابی در سینوویوسایت‌های¬ شبه فیبروبلاستی (FLS) جدا شده از بیماران آرتریت روماتوئید پس از تحریک با مورامیل دی پپتید (MDP) و مقایسه آن با گروه تروما IR.TUMS.SPH.REC.1398.106 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی شاخص های تنوع زیستی و غنای گونه ای عقرب ها با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و مقایسه روش های مختلف صید در شهر اهواز سال 98-1397 IR.TUMS.SPH.REC.1398.105 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی چارچوب مفهومی نظام بازیابی اطلاعات در حوزه گوارش و کبد IR.TUMS.SPH.REC.1398.104 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
تعیین الگوی مصرف مواد شوینده خانگی و محصولات مراقبت شخصی و لوازم‌آرایشی بر اساس خود اظهاری در خانوارهای بالای 18 سال شهر تهران IR.TUMS.SPH.REC.1398.103 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی میزان فلزات کم مقدار سمی در نمک های دریایی و خوراکی عرضه شده در شهر تهران IR.TUMS.SPH.REC.1398.102 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی و ارزیابی دستورالعمل راهنمای کمک های اولیه برای شاهدین حوادث ترافیکی توسط مرکز ارتباطات فوریت های پزشکی IR.TUMS.SPH.REC.1398.101 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
طرح پژوهشی
پرورش و تکثیر کرم خاکی جنس ایزنیا (Eisenia spp.) بومی ایران، تولید و تعیین هویت گلیکولیپوپروتئین G-90 بمنظور استفاده در علوم پزشکی IR.TUMS.SPH.REC.1398.100 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
طراحی و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای مبتلایان اختلال وسواس IR.TUMS.SPH.REC.1398.099 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی وضعیت خشونت و مهارتهای ارتباطی ،کنترل خشم وحل مساله درخشونت خانگی و طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی جهت کاهش آن در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرآبادان در سال 1398 IR.TUMS.SPH.REC.1398.098 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی رابطه تمایل مدیران میانی به رفتار سیاسی با یادگیری سازمانی در بیمارستانهای عمومی علوم پزشکی تهران در سال 97 IR.TUMS.SPH.REC.1398.097 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
ارزیابی تشخیص توکسوکاریازیس با استفاده از MicroRNA-103a و 21 MicroRNA لارو (larvae) توکسوکارا کنیس به روش Real time PCR و مقایسه آن با روش سرولوژیک (ELISA) در انسان و حیوان آزمایشگاهی(Rat) IR.TUMS.SPH.REC.1398.096 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
بررسی بخشی از مسیرهای سیگنالینگ پاسخ ایمنی ذاتی به عفونت ویروسی، انتقال درون سلولی پروتیین و تنظیم شروع ترجمه تحت القای ویروس لنفوتروپیک تیپ یک انسانی در بیماران لوکمی و لنفوم سلول T بالغین (ATLL) در مقایسه با بیماران لنفوم سلول T غیر ویروسی IR.TUMS.SPH.REC.1398.095 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۹
پایان‌نامه
تولید و تخلیص HBeAg و HBcAg نوترکیب ویروس هپاتیت Bبه منظور تولید آنتی بادی پلی کلونال علیه HBeAg و بررسی ویژگی های ساختاری و عملکردی آن IR.TUMS.SPH.REC.1398.094 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.