کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشکده بهداشت و پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.SPH.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۱۹ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشکده بهداشت مدیریت و سیاستگذاری سلامت/دکترای تخصصی (PhD) علی اکبری ساری
رئیس
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
دبیر
N/A بازنشسته حقوق قضایی/کارشناسی سکینه ژاله
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآنی و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) سحرناز نجات
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات بدوی تخلفات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مجتبی پارسا
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته علوم آزمایشگاهی/فوق دیپلم ناهید ملکوتی
نماینده جامعه
دانشیار مدیر گروه حشره شناسی پزشکی حشره شناسی ملکولی- حشره کش های گیاهی - زیست شناسی و کنترل جوندگان/دکترای تخصصی (PhD) محمد مهدی صداقت
پژوهشگر
استاد معاون آموزشی بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) ناهید عین اللهی
پژوهشگر
استاد معاون دانشجویی انگل شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی ناطق پور
پژوهشگر
N/A کارشناس مسئول امور پژوهش جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سیده رویا عزیزیان
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی برنامه استقلال بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران IR.TUMS.SPH.REC.1398.034 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
طراحی و پیاده سازی سامانه پایش و مدیریت رفتارهای جنسی IR.TUMS.SPH.REC.1398.033 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
ررسی اثر علیتی سیگار بر طبقات خطر پنهان سندرم متابولیک با استفاده از روش آنالیز علیتی کلاس پنهان (Latent class causal analysis) IR.TUMS.SPH.REC.1398.032 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بازنشستگان کشوری شهر رشت و ارائه راهکارهای اجرایی IR.TUMS.SPH.REC.1398.031 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
طراحی و ایجاد سیستم تصمیم یار درمان و پیگیری سرطان معده مبتنی بر اندروید IR.TUMS.SPH.REC.1398.030 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی پراکنش لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های شیر خام گردآوری شده از لبنیاتی های سنتی شهر تهران در بهار 1398 IR.TUMS.SPH.REC.1398.029 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی کارآیی فرایند احیاء پیشرفته هموژن با استفاده از آنیون یدید تحت تابش اشعه فرا بنفش بر تجزیه دگزامتازون فسفات در محلول های آبی IR.TUMS.SPH.REC.1398.028 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی ارتباط بین حرفه گرایی ورضایت شغلی ازطریق نقش میانجی اخلاق حرفه ای در کارکنان شبکه بهداشتی درمانی غرب دانشگاه ایران IR.TUMS.SPH.REC.1398.027 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
طراحی، ایجاد و ارزیابی سامانه تخمین پارامتر سرایت و پیش بینی میزان بروز بیماری آنفولانزا IR.TUMS.SPH.REC.1398.026 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند توصیه گر تغذیه ای با در نظر گرفتن وضعیت سلامت فردی و اقتصاد خانوار IR.TUMS.SPH.REC.1398.025 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله آموزشی در میزان آگاهی تغذیه ای ،ادراک بیماری و پیگیری رژیم غذایی در زنان میانسال مبتلا به پرفشاری خون: کاربرد مدل فرانظری . IR.TUMS.SPH.REC.1398.024 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی میزان مواجهه شغلی با بخارات استایرن و تعیین سطح ریسک اثرات سلامتی ناشی از آن به روش کمی در کارکنان یک صنعت پتروشیمی IR.TUMS.SPH.REC.1398.023 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
ارزیابی ریسک سرطانزایی مواجهه شغلی با بخارات بوتادین در یک صنعت پتروشیمی IR.TUMS.SPH.REC.1398.022 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی رابطه ی نابرابری جنسیتی و شادکامی در استان های کشور ایران: یک مطالعه ی اکولوژیکی IR.TUMS.SPH.REC.1398.021 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
طراحی و ایجاد سیستم پشتیبان تصمیم تعیین شاخص شدت عوارض بیماری دیابت نوع دو IR.TUMS.SPH.REC.1398.020 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
طرح پژوهشی
بررسی خصوصیات پارازیتولوژی و مولکولی اﻧﮕﻞ های ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﺎ در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ (Rhombomys opimus ؛ Meriones libycusو Nesokia indica) صید شده در کانون های اصلی لیشمانیوز جلدی و مقایسه آن ها با مناطق با وفور بالای جوندگان صحرائی بدون عفونت انسانی لیشمانیوز در استان اصفهان IR.TUMS.SPH.REC.1398.019 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۱
پایان‌نامه
بررسی عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در جمعیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آنالیز چند سطحی در مطالعه مورد شاهدی 1397 IR.TUMS.SPH.REC.1398.018 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
بازطراحی شواهد محور ساختار متولی نظام سلامت ایران: تحلیل برای سیاست‌گذاری IR.TUMS.SPH.REC.1398.017 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
برآورد هزینه های عفونت محل جراحی در مجتمع بیمارستانی شهید دکتر بهشتی کاشان در سال 1396 IR.TUMS.SPH.REC.1398.016 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۸
پایان‌نامه
سنجش و آسیب شناسی سرمایه اجتماعی و بررسی ارتباط آن با عوامل خطر زیستی و رفتاری بیماری های غیرواگیر در سطوح ملی و فروملی در ایران : تحلیل برای سیاست گذاری IR.TUMS.SPH.REC.1398.015 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.