English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.TIPS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران سم شناسی و داروشناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد عبداللهی
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن امین
دبیر
N/A حقوقدان قراردادی دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران حقوق/کارشناسی محمد اشرفی
حقوقدان
استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری اخلاق -گرایش مدرسی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد حسن علم الهدی
روحانی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) پونه سالاری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A روزنامه نگار منابع طبیعی/کارشناسی نسیبه مهدوی آسیابر
نماینده جامعه
استاد عضو هیئت علمی شیمی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا فرومدی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز گیلانی
پژوهشگر
استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی (فارماکوتراپی)/فلوشیپ فوق تخصصی مجتبی مجتهدزاده
پژوهشگر
N/A کارشناس رایانه مهندسی سخت افزار کامپیوتر/کارشناسی زهرا عسکری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ارزیابی اقتصادی راهبردهای مختلف دارویی در بیماران ایسکمیک قلبی پایدار؛ یک مطالعه مقایسه ای با داده‌های دنیای واقعی و در سطح بیمار در ایران IR.TUMS.TIPS.REC.1398.031 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۵
طرح پژوهشی
استخراج برخی داروهای ضد صرع پرکاربرد از نمونه های بیولوژیک به روش الکتروغشایی و بررسی اثر ترکیب غشاء بر کارایی استخراج IR.TUMS.TIPS.REC.1398.030 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی فیتوشیمی اولئوگم رزین درخت بنه (Pistacia atlantica Desf.) براساس اثرات مهاری بر آلفا-گلوکوزیداز IR.TUMS.TIPS.REC.1398.029 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۹
طرح پژوهشی
مطالعه اثر Gingerol بر آسیب قلبی ناشی از سپسیس القا شده به روش CLP در رت IR.TUMS.TIPS.REC.1398.028 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی اریتروپوئیتین و آهن تزریقی بر نیاز به تزریق خون در بیماران کاندید جراحی قلب IR.TUMS.TIPS.REC.1398.027 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۵
پایان‌نامه
آنالیز فنوباربیتال و فنی توئین در نمونه های پلاسمایی و بزاقی با استفاده از روش های نوین ریزاستخراج IR.TUMS.TIPS.REC.1398.026 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۴
پایان‌نامه
ساخت و ارزیابی هیدروژل کایتوزان حاوی لیپوزوم های بارگذاری شده با سیمواستاتین و 21 -micro RNA جهت ترمیم زخم IR.TUMS.TIPS.REC.1398.025 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۵
طرح پژوهشی
آنالیز کاربامازپین در نمونه های بزاقی و رنگ رودامین B در ماتریکس های مایی با استفاده از روش های نوین ریزاستخراج IR.TUMS.TIPS.REC.1398.024 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۳۱
طرح پژوهشی
ساخت و ارزیابی ژل دهانی دوکسپین جهت کنترل درد بیماران دچار موکوزیت دهانی بعد از شیمی درمانی/رادیوتراپی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.023 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۹
پایان‌نامه
بررسی اثر ترمیم زخم فرمولاسیون موضعی عصاره هیدروالکلی گل گیاه Rosa x damascena (گل محمدی) در مدل حیوانی scratching IR.TUMS.TIPS.REC.1398.022 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۵
پایان‌نامه
تهیه و کنترل کیفی کیت جدید تکنسیم برپایه نقاط کوانتومی کربنی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.021 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۵
طرح پژوهشی
طراحی و ارزیابی فرمولاسیون فیلم سریع حل شونده در دهان حاوی نانوذرات یا میکروذرات مخاط چسب انسولین IR.TUMS.TIPS.REC.1398.020 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
ساخت و ارزیابی فرمول موضعی نانولیپوزوم و میکرولیپوزوم داروی روکسولیتینیب 1/5 درصد جهت درمان درماتیت آتوپیک و ارزیابی بالینی آن IR.TUMS.TIPS.REC.1398.019 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
ارزیابی الگوی تجویز و اثربخشی داروهای کاهنده فشارخون در بیماران دیابتی نوع 2 در استانهای منتخب ایران IR.TUMS.TIPS.REC.1398.018 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۵
پایان‌نامه
بررسی اثر پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس پلانتروم عادی و غنی شده با نانو ذرات سلنیوم بر بیان فاکتورهای التهابی TNF-a وIL-8و وضد التهابی IL-10 وTGF-B در سلول های اپیتلیال روده ای caco2 IR.TUMS.TIPS.REC.1398.017 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۰
پایان‌نامه
.تغییرات پلی مورفیسم ژن هایIRF8 وIL1RA در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) IR.TUMS.TIPS.REC.1398.016 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۵
پایان‌نامه
تهیه بیوسنسور الکترو شیمیایی جهت تشخیص اگزوزوم های آزاد شده از رده سلولی سرطان کولورکتال IR.TUMS.TIPS.REC.1398.015 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۹
پایان‌نامه
: بررسی تاثیر درمان هم زمان متفورمین و انسولین در بهبود عملکرد متابولیسمی کبد در دیابت نوع 1(تغییرات فعالیت سیتوکروم 2D6 در مدل کبد ایزوله شده موش صحرایی) IR.TUMS.TIPS.REC.1398.014 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۹
پایان‌نامه
هم رسانی دو داروی دوکسوروبیسین و کورکومین بوسیله نانوذرات حساس به احیا هالو مزوپرو سیلیکایی و مطالعه ی برون تن آن IR.TUMS.TIPS.REC.1398.013 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۸
طرح پژوهشی
جداسازی و شناسایی مشتقات فورانوکومارینی میوه گیاه چَویل (Ferulago angulata (Schltdl.) Boiss) و آنالیز اسانس تهیه شده از آن به روش Hydrodistillation IR.TUMS.TIPS.REC.1398.012 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.