English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.TIPS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران سم شناسی و داروشناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد عبداللهی
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن امین
دبیر
N/A حقوقدان قراردادی دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران حقوق/کارشناسی محمد اشرفی
حقوقدان
استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری اخلاق -گرایش مدرسی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد حسن علم الهدی
روحانی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) پونه سالاری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A روزنامه نگار منابع طبیعی/کارشناسی نسیبه مهدوی آسیابر
نماینده جامعه
استاد عضو هیئت علمی شیمی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا فرومدی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز گیلانی
پژوهشگر
استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی (فارماکوتراپی)/فلوشیپ فوق تخصصی مجتبی مجتهدزاده
پژوهشگر
N/A کارشناس رایانه مهندسی سخت افزار کامپیوتر/کارشناسی زهرا عسکری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی شیوع مواجهه نوزادان بستری در NICU بیمارستان های مرکز طبی اطفال و مجتمع بیمارستانی امام خمینی با بنزیل الکل و پروپیلن گلیکول در سال 1398 IR.TUMS.TIPS.REC.1398.095 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۰
پایان‌نامه
بررسی برهمکنش داروهای کنتراست زای ید دار سدیم دیا تری زوات با پروتئین سرم آلبومین انسانی با استفاده از روش های اسپکتروفتومتری IR.TUMS.TIPS.REC.1398.094 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
پایان‌نامه
سنتز و و مشخصه یابی نقاط کوانتومی سیلیکونی مگنتوفلورسانس بر پایه منگنز جهت تصویربرداری از سرطان سینه IR.TUMS.TIPS.REC.1398.093 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
پایان‌نامه
ساخت نانوذرات طلا به عنوان حامل siRNA به منظور سرکوب رشد سلول های سرطانی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.092 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۳
طرح پژوهشی
طراحی و سنتز مشتقات جدید آریل ایزوکسازول آمید-تتراهیدروآکریدین و بررسی محافظت سلولی عصبی آنها در برابر فرآیندهای تخریبی در مغزبه روش برون تنی و درون تنی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.091 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۹
پایان‌نامه
سنتز مشتقات جدید مونوباکتام به منظور بررسی ضد باکتریایی آنها IR.TUMS.TIPS.REC.1398.090 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۴
پایان‌نامه
ارزیابی هزینه-اثربخشی داروی ارتاپنم سدیم در مقایسه با بازوی پیپراسیلین/تازوباکتام در درمان بیماران بالغ با عفونت های داخل شکمی در ایران IR.TUMS.TIPS.REC.1398.089 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
بررسی میزان هدر رفت داروهای شیمی درمانی در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1398-1397 IR.TUMS.TIPS.REC.1398.088 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۸
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی رژیم دو دارویی دالوتگراویر/ تنوفویر آلافناماید در بیماران مبتلا به HIV تحت درمان : کارآزمایی بالینی کنترل شده IR.TUMS.TIPS.REC.1398.087 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
ساخت و ارزیابی هیدروژل کایتوزان حاوی لیپوزوم های بارگذاری شده با سیمواستاتین و پلاسمید 21 -micro RNA جهت ترمیم زخم IR.TUMS.TIPS.REC.1398.086 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۳
پایان‌نامه
تحلیل هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت خدمات داروساز به بیماران دیابتیک در داروخانه های شهری منتخب و قیمت گذاری مبتنی بر ارزش آن IR.TUMS.TIPS.REC.1398.085 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۰
پایان‌نامه
طراحی نانوذرات طلا حاوی siRNA پوشش داده شده با پلی دوپامین با هدف درمان سرطان پروستات IR.TUMS.TIPS.REC.1398.084 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۸
پایان‌نامه
بررسی مکانیسم حفاظتی الاژیک اسید بر وضعیت اکسیداسیون و اختلال میتوکندریایی ناشی از سمیت متوترکسات در کلیه موش صحرایی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.083 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر ملاتونین در بروز و شدت درد عضلانی - مفصلی ناشی از تجویز پاکلیتاکسل هفتگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان IR.TUMS.TIPS.REC.1398.082 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲۱
پایان‌نامه
استخراج برخی داروهای ضد صرع پرکاربرد از نمونه های بیولوژیک به روش ریزاستخراج الکتروغشایی و بررسی اثر ترکیب غشاء بر کارایی استخراج IR.TUMS.TIPS.REC.1398.081 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۱
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی منیزیم سولفات در پیشگیری از آسیب حاد کلیوی ناشی از ترکیب ونکومایسین+پیپراسیلین-تازوباکتام IR.TUMS.TIPS.REC.1398.080 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۲
طرح پژوهشی
بررسی اثر متقابل تمرین بدنی و دیامورفین ، مورفین بر حافظه و عملکرد میتوکندریایی مغز در رت . IR.TUMS.TIPS.REC.1398.079 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
ردیابی درون تنی داروی دوپامین با استفاده آنیونیک دندریمر نسل دوم برپایه سیتریک اسید و روش تصویر برداری مقطع‌نگاری رایانه‌ای تک‌فوتونی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.078 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۲
طرح پژوهشی
بررسی اثرات ترکیب هیالورونات سدیم و ترکیب 4 اسید آمینه گلیسین، پرولین، لوسین و لیزین در پیشگیری از بروز و درمان موکوزیت دهانی در کودکان دریافت کننده ی پیوند آلوژن سلولهای بنیادی خون ساز مغز استخوان IR.TUMS.TIPS.REC.1398.077 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۵
پایان‌نامه
اختلاف دوزینگ داروها بر اساس GFR اندازه گیری شده و تخمین زده شده در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه IR.TUMS.TIPS.REC.1398.076 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.