English

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.TIPS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۴/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران سم شناسی و داروشناسی/دکترای تخصصی (PhD) محمد عبداللهی
رئیس
استادیار معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران باکتری شناسی پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محسن امین
دبیر
N/A حقوقدان قراردادی دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی تهران حقوق/کارشناسی محمد اشرفی
حقوقدان
استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتری اخلاق -گرایش مدرسی معارف اسلامی/دکترای تخصصی (PhD) سید محمد حسن علم الهدی
روحانی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی/دکترای تخصصی (PhD) پونه سالاری
متخصص اخلاق پزشکی
N/A روزنامه نگار منابع طبیعی/کارشناسی نسیبه مهدوی آسیابر
نماینده جامعه
استاد عضو هیئت علمی شیمی دارویی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا فرومدی
پژوهشگر
دانشیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران فارماسیوتیکس/دکترای تخصصی (PhD) کامبیز گیلانی
پژوهشگر
استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی بالینی (فارماکوتراپی)/فلوشیپ فوق تخصصی مجتبی مجتهدزاده
پژوهشگر
N/A کارشناس رایانه مهندسی سخت افزار کامپیوتر/کارشناسی زهرا عسکری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱
پایان‌نامه
سنتز،نشان دار سازی و تعیین توزیع زیستی فاکتور7 انعقادی فعال شده ی نوترکیب-دندریمر خطی کروی با بار منفی نسل دوم توسط توسط روش تصویربرداری SPECT IR.TUMS.TIPS.REC.1399.014 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۹
پایان‌نامه
جداسازی، شناسایی، تهیه و ارزیابی کوکتل فاژی موثر بر سالمونلا انتریتیدیس در مدل آزمایشکاهی و حیوانی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.013 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۷
پایان‌نامه
بررسی عملکرد داروخانه های شهر تهران در ارایه ی داروهای قاچاق با استفاده از روش بیمار نما IR.TUMS.TIPS.REC.1399.012 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۷
پایان‌نامه
جهش زایی تصادفی ژن انزایبیوتیک باکتریوفاژ Phax I و بررسی تغییرات فعالیت ضدمیکروبی آن IR.TUMS.TIPS.REC.1399.011 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه اثر ضد خارش کپسول ملاتونین وکپسول ریفامپین بر روی بیماران با نارسایی مزمن کبدی در طی مطالعه کار آزمایی بالینی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.010 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۱۴
پایان‌نامه
بررسی تغییرات فعالیت آنزیم CYP450 2D6 توسط پروب دکسترو متورفان پس از دریافت یک دوز از3,4-متیلن دی اکسی مت آمفتامین(MDMA) در زمان های متفاوت قبل از انجام پرفیوژن کبدی در موش صحرایی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.009 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی توزیع زیستی داروی متفورمین اتصال یافته به نقاط کوانتومی کربنی در موش سرطان سینه با استفاده از تصویربرداری فلورسانسی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.008 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۳۰
طرح پژوهشی
بررسی مطابقت دوز داروها با تنظیم دوز بر اساس فرمول جدید برای تخمین میزان فیلتراسیون گلومرولی در بیماران پیوند کبد و فرمول های متداول پیشنهاد شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا IR.TUMS.TIPS.REC.1399.007 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۶
طرح پژوهشی
شناسایی و تعیین مقدار ترامادول در نمونه های ادرار با استفاده از جاذب هیدروکسیدهای دولایه مغناطیسی پوشش داده شده با حلال Deep eutectic solvent (DES) با دستگاه کروماتوگرافی گازی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.006 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
تهیه و ارزیابی نانوذرات متخلخل سیلیکای حساس به اکسیداسیون احیا حاوی سورافنیب هدفمند شده برای سلول های سرطان کبد IR.TUMS.TIPS.REC.1399.005 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
طراحی و تعیین خصوصیات داربست پوست ماهی حاوی IR.TUMS.TIPS.REC.1399.004 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۳
طرح پژوهشی
کشف مهارکننده های جدید آنزیم کربنیک انیدرازII از طریق غربالگری فارماکوفوری، سنجش آزمایشگاهی و مطالعه مدل حیوانی مبتلا به بیماری صرع IR.TUMS.TIPS.REC.1399.003 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی و ارزیابی میزان قابل پرداخت بودن داروهای مورد استفاده در درمان سرطان کلورکتال و تعیین میزان مواجهه هزینه های کمرشکن در این درمان ها IR.TUMS.TIPS.REC.1399.002 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۱/۱۸
طرح پژوهشی
تهیه وارزیابی خصوصیات داربست های نانو الیاف حاوی عصاره گیاهی شامل عوامل ضد درد، و ضد التهاب برای بهبود سریع زخم IR.TUMS.TIPS.REC.1399.001 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۵
پایان‌نامه
مقایسه اثرات امپرازول با دارونما (Placebo) در پیشگیری از عوارض گوارشی حاد در بیماران بستری مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تحت درمان با پالس کورتیکواستروئید IR.TUMS.TIPS.REC.1398.215 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۲۴
پایان‌نامه
تبیین روش‌های مراقبت تسکینی مناسب برای بیماران منتخب متابولیک ذخیره‌ی ارثی (MPS I, IV, VI، Gaucher's type II, III، Pompe) و معرفی الگوی ارائه خدمت IR.TUMS.TIPS.REC.1398.214 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۸
طرح پژوهشی
بررسی میزان پایبندی به بیس فسفونات ها با استفاده از اطلاعات نسخ بیمه؛ یک مطالعه فارماکواپیدمیولوژیک IR.TUMS.TIPS.REC.1398.213 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر داروی لوتیراستام در مقایسه با پلاسبو بر سندروم ترک بنزودیازپین ها در بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان روزبه IR.TUMS.TIPS.REC.1398.212 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
پایان‌نامه
سنتز و بررسی اثرات مهارکنندگی آنزیم اوره آز مشتقات جدید 3-اکسو-2-آریل ایزوایندولین متصل به هسته باربیتورات IR.TUMS.TIPS.REC.1398.211 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۹/۱۳
پایان‌نامه
طراحی و تعیین خصوصیات داربست پوست ماهی حاوی IR.TUMS.TIPS.REC.1398.210 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.