English

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.VCR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی صحراییان
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مشاور رئیس دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر فتوحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارسا پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی/کارشناسی ارشد فخری السادات هیبتی
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی روماتولوژی/فوق تخصص احمد رضا جمشیدی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی داروسازی سنتی/دکترای تخصصی (PhD) روجا رحیمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق معاونت پژوهشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی/کارشناسی ارشد حمیده خوش ترکیب
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین پیروی از رژیم غذایی DASH و سرطان پستان IR.TUMS.VCR.REC.1399.432 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۱۰
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی آموزش کمک های اولیه روانشناختی بر عملکرد ارائه دهنگان خدمات در بلایا، مرور نظام مند IR.TUMS.VCR.REC.1399.431 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط نمایه و بار انسولین رژیم غذایی با سرطان کولورکتال و سطح سرمی پپتید C: یک مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر بیمارستان IR.TUMS.VCR.REC.1399.430 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۹
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای فعالیت سوپراگلوتیک (فوق چاکنایی) در کاربران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای دارای صوت بهنجار IR.TUMS.VCR.REC.1399.429 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
پایان‌نامه
ارتباط بین تعداد و زمان وعده و میان وعده غذایی با کیفیت رژیم غذایی و سندرم متابولیک در جمعیت سالم مراجعه کننده به خانه های سلامت شهر تهران در سال 1398-1399 IR.TUMS.VCR.REC.1399.428 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سطح هموگلبولین سرم با میزان مرگ و میر و شدت بیماری و شانس زنده ماندن از بیماری کووید-19 در بزرگسالان ایرانی IR.TUMS.VCR.REC.1399.427 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر اپیدمی COVID-19 بر نتایج سیکلهای کمک باروری شامل IUI ,IVF و انتقال جنین IR.TUMS.VCR.REC.1399.426 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی شیوع و پروگنوز پریکاردیال افیوژن در بیماران بستری با تشخیص COVID-19 در بیمارستان شریعتی از اسفند1398 تا اردیبهشت 1399 IR.TUMS.VCR.REC.1399.425 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی ویژگی های CT-scan ریه ی بیماران مبتلا به پنومونی کرونا ویروس 2019 (COVID-19) و ارتباط آن باپرروگنوز بیماری IR.TUMS.VCR.REC.1399.424 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی نحوه اداره اورژانس راه هوایی در بیماران مبتلا به کووید 19 و بستری در ICU های مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) IR.TUMS.VCR.REC.1399.423 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی کیفیت زندگی حرفه ای و میزان استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش های دارای بیماران کووید19 در بیمارستان شریعتی IR.TUMS.VCR.REC.1399.422 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین دی با پروگنوز بیماران مبتلا به Covid 19 IR.TUMS.VCR.REC.1399.421 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۷
طرح پژوهشی
بررسی و مقایسه تکامل مغزی- عصبی دوران شیرخوارگی در نوزادان متولد شده از مادران دیابتی و گروه بدون مواجهه-کوهورت تاریخی IR.TUMS.VCR.REC.1399.420 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
طرح پژوهشی
مقایسه روش PCNL استاندارد با روش ابداعی multiperc از نظر نتایج و عوارض پس از عمل جراحی در بیمارستان سینا از اسفندماه 98 الی آذر ماه 99 IR.TUMS.VCR.REC.1399.419 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
طرح پژوهشی
بررسی الگوی بیان ژن های دخیل در Urgency Urinary Incontinence در افراد سالخورده مراجعه کننده به بیمارستان سینا IR.TUMS.VCR.REC.1399.418 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
پایان‌نامه
بررسی اثر مکمل یاری با روی، ویتامین D و توام آن بر پروفایل لیپیدی، در افراد چاق دارای علائم افسردگی: کار آزمایی بالینی دو سوکور IR.TUMS.VCR.REC.1399.417 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط امتیاز رژیم غذایی کم کربوهیدرات با غلظت پلاسمایی c-peptide و سرطان کولورکتال یک مطالعه مورد-شاهدی مبتنی بر بیمارستان IR.TUMS.VCR.REC.1399.416 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۳/۶
پایان‌نامه
ارزیابی عملکرد مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.VCR.REC.1399.415 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
طرح پژوهشی
مطالعه پایشی جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدا غیر آلبیکنس مقاوم به داروهای ضدقارچی از نمونه های جداشده از بیماران مبتلا به اتومایکوزیس IR.TUMS.VCR.REC.1399.414 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۹/۲/۳۱
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط عملکردهای تغذیه تکمیلی با ناامنی غذایی خانوار و وضعیت تن سنجی کودکان 6-23 ماه شهر کابل IR.TUMS.VCR.REC.1399.413 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.