کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.VCR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی صحراییان
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مشاور رئیس دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر فتوحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارسا پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی/کارشناسی ارشد فخری السادات هیبتی
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی روماتولوژی/فوق تخصص احمد رضا جمشیدی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی داروسازی سنتی/دکترای تخصصی (PhD) روجا رحیمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق معاونت پژوهشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی/کارشناسی ارشد حمیده خوش ترکیب
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی اثر سلولهای کلیه جنین انسانی در درمان پیلونفریت در مدل حیوانی رت IR.TUMS.VCR.REC.1398.148 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
تهیه نانوذرات پلیمری حاوی siRNA در بستر نانوفیبری به منظور برنامه‌ریزی مجدد فنوتیپ ماکروفاژها و بررسی تاثیر آن در فاکتورهای ترمیم زخم در محیط برون تنی IR.TUMS.VCR.REC.1398.147 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
تهیه نانوذرات ایتراکونازول برای دارورسانی استنشاقی : مطالعه ی اثر اکسپیانت های مختلف ، مشخصات برون تن و انجام مطالعات فارماکوکینتیک IR.TUMS.VCR.REC.1398.146 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی درمان دستی حنجره متیسون در بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی در یک دوره درمانی IR.TUMS.VCR.REC.1398.145 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۸
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت درخواست آزمایشات در بیماران اورژانس بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.144 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
بررسی تأثیر آموزش و استفاده از قابلیت های برنامه گام شمار گوشی هوشمند بر رفتار نشسته و فعالیت بدنی در دانشجویان IR.TUMS.VCR.REC.1398.143 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی برهمکنش الگوی غالب دریافت غذایی با پلی مورفیسم ژن کاوئولین 1 بر احتمال ابتلا 10ساله به بیماری قلبی عروقی و عوامل خطر آن در زنان دارای اضافه وزن وچاق مراجعه کننده به مراکزسلامت جامعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.142 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر سطوح تابش مختلف لیزر Er-YAG همراه با وارنیش فلوراید حاوی کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات (MI varnish )بر جلوگیری از دمینرالیزاسیون مینا IR.TUMS.VCR.REC.1398.141 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین افسردگی با توده چربی و توده بدون چربی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی IR.TUMS.VCR.REC.1398.140 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و سایر عوامل موثر با کیفیت زندگی در افراد مبتلا به ضایعه نخاعی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی بصیر دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1391-1393 IR.TUMS.VCR.REC.1398.139 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی پروفایل حساسیت دارویی ایزوله های بالینی جدا شده از بیماران مبتلا به اونیکومایکوزیس نسبت به داروهای ضد قارچی آزول و الیل آمین و بررسی جهش نقطه ای ژن ,ERG11 ERG1,SQLE و میزان بیان mRNA ژنهای ERG1,SQLE,ERG11 در گونه های مقاوم در مجاورت با همبست داروهادر شرایط آزمایشگاهی IR.TUMS.VCR.REC.1398.138 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثربخشی اگزوزوم های غنی شده با ATP به منظور استفاده در بازسازی بافت آسیب دیده ی قلب پس از MI IR.TUMS.VCR.REC.1398.137 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
خصوصیات روان سنجی نسخه کوتاه «پرسشنامه وسوسه غذا - صفت» در زبان فارسی (FCQ-T-r) IR.TUMS.VCR.REC.1398.136 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
برنامه ثبت بیماری‌های خود ایمنی تاولی در بیمارستان رازی IR.TUMS.VCR.REC.1398.135 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت و نمایه غذا خوردن سالم در بزرگسالان شهر تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.134 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۴
طرح پژوهشی
اسکلروتراپی همانژیوم های علامتدار کبد از راه پوست با بلئومایسین IR.TUMS.VCR.REC.1398.133 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی مقایسه ای پاسخ به رژیم کاهش وزن در زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک دارای اضافه وزن مبتلا به مقاومت انسولینی و زنان دارای اضافه وزن غیر مبتلا به مقاومت انسولینی IR.TUMS.VCR.REC.1398.132 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین ظرفیت آنتی اکسیدانی رژیم غذایی با کیفیت رژیم غذایی در بزرگسالان IR.TUMS.VCR.REC.1398.131 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۲
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر سناریو در مورد احیا پیشرفته بالغین در دانش دستیاران به دو روش ارایه بحث حضوری در گروه های کوچک و بحث گروهی با نرم افزارهای پیام رسان بر روی دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.130 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۵
طرح پژوهشی
انتخاب MicroRNA جدید بعنوان بیومارکر تشخیصی سرطان پانکراس با استفاده از روش .Systems Biology IR.TUMS.VCR.REC.1398.129 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.