English

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.VCR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی صحراییان
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مشاور رئیس دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر فتوحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارسا پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی/کارشناسی ارشد فخری السادات هیبتی
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی روماتولوژی/فوق تخصص احمد رضا جمشیدی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی داروسازی سنتی/دکترای تخصصی (PhD) روجا رحیمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق معاونت پژوهشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی/کارشناسی ارشد حمیده خوش ترکیب
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات سنتز ملاتونین هیپوکمپ در نوروتوکسیسیتی ناشی از تزریق آمیلوئید بتا در موش صحرایی نر: مطالعه مولکولی و الکتروفیزیولوژی IR.TUMS.VCR.REC.1398.631 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط آلودگی هوای محیطی (ذرات معلق، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن) با ضریب هوشی و کور رنگی در کودکان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی IR.TUMS.VCR.REC.1398.630 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین سطح ویتامین d خون و شیر مادر با پیامدهای نوزادی و شیردهی انحصاری در بیمارستان امام خمینی (ره) IR.TUMS.VCR.REC.1398.629 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 99-1398 IR.TUMS.VCR.REC.1398.628 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
طراحی آپتاسنسور الکتروشیمیایی بدون لیبل بر پایه اسکرین پرینت طلا اصلاح شده با نانو ذرات طلا جهت تشخیص زیرالنون IR.TUMS.VCR.REC.1398.627 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیک مشتقات جدید 1،3،4-تیادیازول به عنوان ترکیبات سایتوتوکسیک IR.TUMS.VCR.REC.1398.626 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
آنالیز اثر بودجه ورود واکسن پنوموکوک به برنامه ایمن سازی کشور ایران IR.TUMS.VCR.REC.1398.625 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۵
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط شیفت کاری و FCC (تغییرات فیبروکیستیک) در زنان بالای 30 سال شاغل در یک شرکت تولید قطعات خودرو IR.TUMS.VCR.REC.1398.624 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی شهر تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.623 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی وضعیت شادی و نشاط در پرستاران از دیدگاه پرستاران شاغل در دردانشگاه علوم پزشکی تهران IR.TUMS.VCR.REC.1398.622 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی شواهد پژوهشی موردنیاز برای بررسی ابعاد مختلف تحریم در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران: 1398 IR.TUMS.VCR.REC.1398.621 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۰
پایان‌نامه
سنجش اثر ضدافسردگی داروی Glatiramer Acetate با استفاده از مدل ایزوله کردن کردن موش سوری IR.TUMS.VCR.REC.1398.620 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۱
پایان‌نامه
بررسی برهمکنش نمایه التهابی رژیم غذایی ( (DII با پلی مورفیسم ژن ملانوکورتین 4 (MC4R) بر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در زنان دارای اضافه وزن یا چاقی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران. IR.TUMS.VCR.REC.1398.619 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۹
طرح پژوهشی
بررسی اثر مکمل میواینوزیتول بر پیشگیری از ابتلا به دیابت بارداری در زنان پرخطر IR.TUMS.VCR.REC.1398.618 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۰
طرح پژوهشی
بررسی اثر مقاومت به لاپاتینیب بر بیان ژن های دخیل در فاز میتوز چرخه سلولی در رده سلولی bt474 IR.TUMS.VCR.REC.1398.617 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
بررسی القا مرگ سلولی از طریق ایجاد اختلال در ژن های موثر در چرخه سلولی برای رده سلولی BT474 مقاوم به لاپاتینیب IR.TUMS.VCR.REC.1398.616 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۶
طرح پژوهشی
طراحی منطقی جهت درمان تلفیقی به هدف غلبه بر مقاومت سلول های سرطانی لومینال B سرطان پستان به lapatinib با رویکرد systems biology IR.TUMS.VCR.REC.1398.615 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
طرح پژوهشی
طراحی، استقرار و ارزشیابی سامانه الکترونیکی مدیریت عوامل خطر سلامت کارگران IR.TUMS.VCR.REC.1398.614 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
طرح پژوهشی
بررسی اندکس های پیش گویی کننده ی مرگ ناگهانی در نوار قلب با انواع پاسخ به تست تیلت در بیماران مبتلا به سنکوپ وازوواگال مراجعه کننده به کلینیک سنکوپ مرکز قلب تهران در سال های 1398-1399 و مقایسه آن با افراد سالم؛ مطالعه مقطعی تحلیلی IR.TUMS.VCR.REC.1398.613 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی اثرات متفورمین بر بیان ژنھای تلومر و شاخص های التهابی بافت قلبی و ریوی مواجھه یافته با سم ارگانوفسفره فوزالون در مدل حیوانی IR.TUMS.VCR.REC.1398.612 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.