English

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران


معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعتبارنامه
IR.TUMS.VCR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۲/۳ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد معاون پژوهشی دانشگاه متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)/فلوشیپ فوق تخصصی محمد علی صحراییان
رئیس
استادیار دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) احسان شمسی گوشکی
دبیر
N/A مشاور حقوقی حقوق/کارشناسی ارشد محمد رحیم قهستانی
حقوقدان
استادیار مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) نیکزاد عیسی زاده
روحانی
استاد مشاور رئیس دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) اکبر فتوحی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا پارسا پور
متخصص اخلاق پزشکی
N/A بازنشسته حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی آموزشی/کارشناسی ارشد فخری السادات هیبتی
نماینده جامعه
استاد رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی روماتولوژی/فوق تخصص احمد رضا جمشیدی
پژوهشگر
استادیار معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی داروسازی سنتی/دکترای تخصصی (PhD) روجا رحیمی
پژوهشگر
دانشیار مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه اقتصاد و مدیریت دارو/دکترای تخصصی (PhD) شکوفه نیک فر
پژوهشگر
N/A کارشناس اخلاق معاونت پژوهشی مدیریت خدمات بهداشت درمانی/کارشناسی ارشد حمیده خوش ترکیب
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
استخراج و کشت سلول های بنیادی اندومتریال انسان به منظور تهیه SOP (دستور العمل های اجرایی استاندارد ) برای کاربرد در بالین IR.TUMS.VCR.REC.1398.423 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
طرح پژوهشی
دارورسانی هدفمند راپامایسین به مغز با استفاده از نانوذرات لیپیدی پوشش داده شده با ترانسفرین و بررسی حافظه فضایی در رت های آلزایمری شده با آمیلویید بتای 35-25 IR.TUMS.VCR.REC.1398.422 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
طرح پژوهشی
توسعه و نگهداشت برنامه ثبت ملی آسیب های نخاعی در مراکز همکار IR.TUMS.VCR.REC.1398.421 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
تبیین نیازهای درک شده زنان مجرد بالای 35 سال: طراحی و روانسنجی ابزار IR.TUMS.VCR.REC.1398.420 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
بررسی اثر بخشی و ایمنی داروهای ترومبولیتیک در بیماران مبتلا به آمبولی ریه با همودینامیک پایدار در یک مرور نظام مند IR.TUMS.VCR.REC.1398.419 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
تبیین چالش‌ها و فرصت‌های برنامه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از منظر مسئولین و دست اندکاران آموزش دانشگاه: مطالعه کیفی IR.TUMS.VCR.REC.1398.418 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ارتباط امتیاز کیفیت غذایی با نمایه های تن سنجی در کودکان 6 ساله تهرانی IR.TUMS.VCR.REC.1398.417 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط میکروبیوتا دستگاه گوارش (روده) با آسیب حاد کلیوی در بیماران critical ill در یک مرور نظام مند IR.TUMS.VCR.REC.1398.416 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
سنتز ساختار های کوولانسی - آلی (COFs ) و تعیین کارایی آن در حذف آرسنیک از منابع آب با تاکید بر شرایط محیطی IR.TUMS.VCR.REC.1398.415 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط بین کیفیت کربوهیدرات مصرفی (با محاسبه به شیوه در نظر گرفتن تمامی شاخص های لازم) با سندرم متابولیک در افراد مراجعه کننده به کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو تهران-سال 97 IR.TUMS.VCR.REC.1398.414 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
طراحی بسته بومی چند رسانه ای مهارت آموزی والدین در تربیت جنسی کودکان IR.TUMS.VCR.REC.1398.413 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۲
طرح پژوهشی
طراحی ساختار و برنامه خدمت اشتغال حمایت شده برای بیماران مبتلا به اختلالات شدید روانپزشکی IR.TUMS.VCR.REC.1398.412 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
پایان‌نامه
استفاده از سلول های کشنده طبیعی تیمار شده با anti-PD-1 antibody در مدل حیوانی سرطان معده جهت سلول درمانی آدنوکارسینومای معده IR.TUMS.VCR.REC.1398.411 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی اثر هیپوتانسیون حین همودیالیز (intradialytic hypotension) بر کیفیت زندگی (quality of life) بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه تحت همودیالیز نگهدارنده در سال 1398 IR.TUMS.VCR.REC.1398.410 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
پایان‌نامه
تاثیر همکاری‌های علمی در حوزه پزشکی بر روابط ایران - اروپا: (مطالعه موردی: روابط ایران و ایتالیا) IR.TUMS.VCR.REC.1398.409 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
پایان‌نامه
مطالعه ی مورد-شاهد سطح پلاسمایی اینترلوکین 1 و6در بیماران دچار دیسک کمر و گروه شاهد و بررسی ارتباط سطح پلاسمایی اینترلوکین 1و6 با پارامتر های اسپاینوپلویک ساژیتال در بخش جراحی اعصاب بیمارستان شریعتی IR.TUMS.VCR.REC.1398.408 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
پایان‌نامه
بررسی دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در اروپای شرقی با تاکید بر حوزه علوم پزشکی از سال 1991 تا 2018 IR.TUMS.VCR.REC.1398.407 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۲
طرح پژوهشی
بررسی بیومارکرهای متابولیک دربیماران اندومتریوزیس و تغییرات متابولیک بالقوه درمحیط کشت مستخرج از سلولهای بنیادی بافت اندومتر IR.TUMS.VCR.REC.1398.406 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر رژیم های شیمی درمانی حاوی Doxorubicin بر عوارض قلبی زودرس در بیماران مبتلا به سرطان پستان. IR.TUMS.VCR.REC.1398.405 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی بالینی بی خطری دو محصول رنگ مو و اکسیدان با برند کلاینر محصول کشور بلژیک درداوطلبین سالم به روش پچ تست IR.TUMS.VCR.REC.1398.404 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.