English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعتبارنامه
IR.UK.VETMED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده مامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جلیل آب شناس
رئیس
استاد عضو هیات علمی بیماریهای داخلی دامهای کوچک/دکترای تخصصی (PhD) بهارک اختردانش
دبیر
استادیار رئیس بخش حقوق حقوق جزا/دکترای تخصصی (PhD) محمود روح الامینی
حقوقدان
استادیار رئیس دانشکده علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) عباس حیدری
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید شریفی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نایب رئیس انجمن حمایت از حیوانات MBA/کارشناسی ارشد علی رضا شهیدی
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده ژنتیک و اصلاح دام/دکترای تخصصی (PhD) احمد آیت الهی مهرجردی
پژوهشگر
استاد رئیس دانشکده فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی عباس نژاد
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی جراحی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمد مهدی علومی
پژوهشگر
N/A مسؤول دفتر ادبیات فارسی/کارشناسی مریم احمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی رابطه سواد اطلاعات بهداشت دهان و دندان والدین وتأثیر آن برسلامت دهان و دندان دانش آموزان در مدارس ابتدایی نا حیه 2 شهرکرمان درسال تحصیلی IR.UK.VETMED.REC.1398.017 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ریسک فاکتور انواع شیب سطح در راه رفتن به جلو و عقب روی تردمیل، بر روی زاویه والگوس مفصل زانو در زنان دارای زانو ضربدری و سالم IR.UK.VETMED.REC.1398.016 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲
پایان‌نامه
بررسی علائم درمانگاهی و ضایعات پاتولوژیک لیستریوزیس سیستمیک در کبک نژاد چوکار IR.UK.VETMED.REC.1398.015 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
ارزیابی مخمر کاندیدا آلبیکنس درجنین کبک چوکار بر آنزیوژنز و آپوپتوز عروق IR.UK.VETMED.REC.1398.014 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ردیابی سرولوژیک و مولکولی کوکسیلا بورنتی در اسبهای استان های کرمان و خراسان شمالی در سال 1397 IR.UK.VETMED.REC.1398.013 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۳
پایان‌نامه
شناسایی ژن‌های مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و آمینوگلیکوزیدها در جدایه‌های اشریشیا کلی از مدفوع کبوتران سالم IR.UK.VETMED.REC.1398.012 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۲
پایان‌نامه
مطالعه تجربی کاندیدیازیس در کبک چوکار جوان IR.UK.VETMED.REC.1398.011 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
اثر شش هفته تمرین راه رفتن در محیط های مختلف آب وآب- خشکی بر بهبود خستگی، تعادل و سرعت راه رفتن در زنان مبتلا به ام اس شهر کرمان IR.UK.VETMED.REC.1398.010 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر تزریق مرکزی هورمون گیاهی متیل جاسمونات بر عملکردهای شناختی، رفتارهای شبه اضطرابی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی نر بالغ IR.UK.VETMED.REC.1398.009 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
مقایسه اثر 6 هفته تمرینات تقویتی تعادلی و هاپینگ بر کینماتیک اندام تحتانی افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و پیچ خوردگی مچ پای کوپر تشخیص داده شده با پرسشنامه (IdFAI) IR.UK.VETMED.REC.1398.008 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
ارزیابی هیستوپاتولوژیک و مورفومتریک بافت تخمدان موش های سوری پس از تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید IR.UK.VETMED.REC.1398.007 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
ارزیابی سمیت آهن و نانوذرات آهن در شرایط آزمایشگاهی (کشت سلولی) و بررسی اثرات آنها بر بافت‌های رت IR.UK.VETMED.REC.1398.006 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
ارزیابی اثر داروی فوسفومایسین بر بیان ژن موثر بر فرایند آنژیوژنز IR.UK.VETMED.REC.1398.005 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
ارزیابی اثر داروی متنامین بر فرایند تکامل شبکه عروقی خارج جنینی جوجه IR.UK.VETMED.REC.1398.004 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی نقش گیرنده 1 ارکسین و کانابینوییدی در ناحیه شکمی جانبی منطقه خاکستری دور قناتی بر تعدیل سردرد میگرنی القا شده با نیتروگلیسرین و تغییرات ناشی از درد در پلاستیستیی سیناپسی در هیپوکمپ IR.UK.VETMED.REC.1398.003 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر داروی مدتومیدین و زایلازین هیدروکلراید در مقادیر متفاوت بر روی درجات آرام­بخشی و بی دردی و مولفه­ های بالینی، الکتروکاردیوگرافی و هماتو بیوشیمیایی بچه شتر تک کوهانه بچه شتر نژاد تک کوهانه IR.UK.VETMED.REC.1398.002 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲
طرح پژوهشی
تاثیر داروی دکسمدتومیدین در مقادیر متفاوت بر روی درجات آرام­بخشی و مولفه­های بالینی بچه شتر نژاد تک کوهانه IR.UK.VETMED.REC.1398.001 ۱۷

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.