English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعتبارنامه
IR.UK.VETMED.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
سازمانی نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشکده مامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) جلیل آب شناس
رئیس
استاد عضو هیات علمی بیماریهای داخلی دامهای کوچک/دکترای تخصصی (PhD) بهارک اختردانش
دبیر
استادیار رئیس بخش حقوق حقوق جزا/دکترای تخصصی (PhD) محمود روح الامینی
حقوقدان
استادیار رئیس دانشکده علوم سیاسی/دکترای تخصصی (PhD) عباس حیدری
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) حمید شریفی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) مینا مبشر
متخصص اخلاق پزشکی
N/A نایب رئیس انجمن حمایت از حیوانات MBA/کارشناسی ارشد علی رضا شهیدی
نماینده جامعه
دانشیار رئیس دانشکده ژنتیک و اصلاح دام/دکترای تخصصی (PhD) احمد آیت الهی مهرجردی
پژوهشگر
استاد رئیس دانشکده فیزیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی عباس نژاد
پژوهشگر
استاد عضو هیات علمی جراحی دامپزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمد مهدی علومی
پژوهشگر
N/A مسؤول دفتر ادبیات فارسی/کارشناسی مریم احمدی
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
پایان‌نامه
تاثیر تحریک مغز با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه (tDCS) بر دو منطقه مغزی DLPFC و OFC در ارتقاء عملکرد اجرایی گرم و سرد IR.UK.VETMED.REC.1398.024 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۸
پایان‌نامه
بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف اسانس سیر و زیره کپسوله شده بر عملکرد، فراسنجه های خون، پاسخ ایمنی، بیان ژن موسین و مورفولوژی روده در تغذیه جوجه های گوشتی IR.UK.VETMED.REC.1398.023 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
پایان‌نامه
مقایسه پارامترهای کینماتیکی اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی عملکردی در دو حالت پیش بینی شده و پیش بینی نشده در ورزشکاران نوجوان دختر IR.UK.VETMED.REC.1398.022 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
پایان‌نامه
تاثیر تمرینات آرام سازی پیشرونده عضلانی بر ترس از آسیب مجدد(کنزیوفوبیا) ورزشکاران حرفه ای با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی IR.UK.VETMED.REC.1398.021 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
پایان‌نامه
بررسی اثرات اسانس های گیاهی رزماری و مرزه ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد متابولیت های خون، پاسخ ایمنی، مورفولوژی روده و کیفیت لاشه در جوجه های گوشتی IR.UK.VETMED.REC.1398.020 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۴
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی و تنفسی بر میزان درد در ناحیه کمری و ظرفیت ریوی دردانشجویان دختر دارای کمردرد مزمن غیر اختصاصی IR.UK.VETMED.REC.1398.019 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۱۰
پایان‌نامه
بررسی اثر درد بر ترجیح غذایی در حضور و غیاب آمیگدال قاعده ای جانبی ( BLA) در موش های صحرایی نر بالغ: با استفاده از دستگاه و پروتوکل جدید IR.UK.VETMED.REC.1398.018 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی رابطه سواد اطلاعات بهداشت دهان و دندان والدین وتأثیر آن برسلامت دهان و دندان دانش آموزان در مدارس ابتدایی نا حیه 2 شهرکرمان درسال تحصیلی IR.UK.VETMED.REC.1398.017 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی ریسک فاکتور انواع شیب سطح در راه رفتن به جلو و عقب روی تردمیل، بر روی زاویه والگوس مفصل زانو در زنان دارای زانو ضربدری و سالم IR.UK.VETMED.REC.1398.016 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲
پایان‌نامه
بررسی علائم درمانگاهی و ضایعات پاتولوژیک لیستریوزیس سیستمیک در کبک نژاد چوکار IR.UK.VETMED.REC.1398.015 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۶
پایان‌نامه
ارزیابی مخمر کاندیدا آلبیکنس درجنین کبک چوکار بر آنزیوژنز و آپوپتوز عروق IR.UK.VETMED.REC.1398.014 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۲۴
پایان‌نامه
ردیابی سرولوژیک و مولکولی کوکسیلا بورنتی در اسبهای استان های کرمان و خراسان شمالی در سال 1397 IR.UK.VETMED.REC.1398.013 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۳
پایان‌نامه
شناسایی ژن‌های مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های تتراسایکلین و آمینوگلیکوزیدها در جدایه‌های اشریشیا کلی از مدفوع کبوتران سالم IR.UK.VETMED.REC.1398.012 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۲
پایان‌نامه
مطالعه تجربی کاندیدیازیس در کبک چوکار جوان IR.UK.VETMED.REC.1398.011 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
اثر شش هفته تمرین راه رفتن در محیط های مختلف آب وآب- خشکی بر بهبود خستگی، تعادل و سرعت راه رفتن در زنان مبتلا به ام اس شهر کرمان IR.UK.VETMED.REC.1398.010 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۶
طرح پژوهشی
بررسی اثر تزریق مرکزی هورمون گیاهی متیل جاسمونات بر عملکردهای شناختی، رفتارهای شبه اضطرابی و فاکتورهای استرس اکسیداتیو در مغز موش صحرایی نر بالغ IR.UK.VETMED.REC.1398.009 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
مقایسه اثر 6 هفته تمرینات تقویتی تعادلی و هاپینگ بر کینماتیک اندام تحتانی افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا و پیچ خوردگی مچ پای کوپر تشخیص داده شده با پرسشنامه (IdFAI) IR.UK.VETMED.REC.1398.008 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۶
طرح پژوهشی
ارزیابی هیستوپاتولوژیک و مورفومتریک بافت تخمدان موش های سوری پس از تاثیرات کوتاه و بلند مدت آندوتوکسمی القا شده با لیپوپلی ساکارید IR.UK.VETMED.REC.1398.007 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۹
طرح پژوهشی
ارزیابی سمیت آهن و نانوذرات آهن در شرایط آزمایشگاهی (کشت سلولی) و بررسی اثرات آنها بر بافت‌های رت IR.UK.VETMED.REC.1398.006 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۵
پایان‌نامه
ارزیابی اثر داروی فوسفومایسین بر بیان ژن موثر بر فرایند آنژیوژنز IR.UK.VETMED.REC.1398.005 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.