کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

اعتبارنامه
IR.UM.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش های محیطی/دکترای تخصصی (PhD) محمد کافی
رئیس
استاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زیست شناسی/دکترای تخصصی (PhD) احمد رضا بهرامی
دبیر
استادیار عضو هیات علمی حقوق/دکترای تخصصی (PhD) محمد عابدی
حقوقدان
دانشیار رئیس دانشکده الهیات علوم قرآن و حدیث/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا رئیسیان
روحانی
دانشیار عضو هیات علمی دامپزشکی-اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) محمد عزیز زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اخلاق پزشکی/دکترای تخصصی (PhD) محمد محمدی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A هیات علمی بازنشسته ریاضی کاربردی/دکترای تخصصی (PhD) فائزه توتونیان
نماینده جامعه
دانشیار عضو هیات علمی روانشناسی (بالینی)/دکترای تخصصی (PhD) زهره سپهری شاملو
پژوهشگر
استاد هیات علمی بیولوژی (نوروفیزیولوژی)/دکترای تخصصی (PhD) علی مقیمی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهشی فیزیک/کارشناسی ارشد مهرنوش منوچهری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
الگویابی فعالیت های الکتروفیزیولوژیک قشری مغز در عامل روان آزردگی و برون گرایی در دوران نوجوانی: با تاکید بر پیش بینی تظاهرات هیجانی چهره ای پویا IR.UM.REC.1398.018 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر متعادل سازی صفت تاریک شخصیت ، افزایش شکفتگی و انعطاف پذیری شناختی زنان سرپرست خانواده IR.UM.REC.1398.017 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
نقش میانجی نشانگان کندی زمان شناختی در رابطه ی بین کنش های اجرایی با نشانگان درونی سازی، سرعت پردازش و کنش وری تحصیلی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری IR.UM.REC.1398.016 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
فرایند تخمین و سوگیری تفسیر خصومت در پرخاشگری تکانشی کودکان مبتلا به اختلالات برونی سازی IR.UM.REC.1398.015 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
بررسی اثربخشی طرحواره درمانی تلفیق‌شده با مواجهه و جلوگیری از پاسخ در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری IR.UM.REC.1398.014 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
نقش طرح‌واره‌های هیجانی در پیش‌بینی خطر عود به اعتیاد با میانجی‌گری امید به زندگی، رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده (برازش مدل) IR.UM.REC.1398.013 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
بررسی حضور و تنوع ژنتیکی ژن کد کننده توکسین تورم و مرگ سلولی (cdt) در اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در انسان IR.UM.REC.1398.012 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
بررسی مولکولی حضوراشریشیاکلی چسبنده روده ای (EAEC)درسویه های جداشده از عفونت های ادراری درانسان IR.UM.REC.1398.011 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
بررسی شاخص مقاومت عروقی (Resistive Index) کلیه با اولتراسونوگرافی در تجویز همزمان جنتامایسین و ملوکسیکام در خرگوش IR.UM.REC.1398.010 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
اثربخشی آموزش گروهی فرزندپروری ذهن آگاهانه بر کاهش تنیدگی والدینی و بهبود تعامل مادر-فرزندی، نظم‌جویی ‌شناختی‌ هیجانی مادر و کنش‌وری اجرایی کودکان پیش دبستانی IR.UM.REC.1398.009 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی یکپارچه برکاهش افسردگی مرتبط با مشکلات ارتباط زناشویی و کاهش اجتناب تجربه ای IR.UM.REC.1398.008 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر انحنای پشتی و فعالیت الکتریکی عضلات منتخب در ناهنجاری کایفوز وضعیتی دختران نوجوان IR.UM.REC.1398.007 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین کلوتوعضله اسکلتی و IGF-1 در رت های پیر نژاد ویستار IR.UM.REC.1398.006 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل دهی پروتئین وی بر محتوای پروتئین های MuRF-1 و atrogin-1 در عضله ی نعلی و بازکننده ی دراز شست در رت های پیر نژاد ویستار IR.UM.REC.1398.005 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی ویتامین D بر شاخص‌های میتوفاژی در عضلات نعلی و بازکننده دراز شست رت های پیر نژاد ویستار IR.UM.REC.1398.004 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۷
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر تمرینات ورزشی پیلاتس و ورزش در منزل بر عملکرد اندام تحتانی، درد و دامنه حرکتی فلکشن مفصل زانو در زنان میانسال مبتلا به استئوآرتریت زانو IR.UM.REC.1398.003 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی شدید و ترکیبی (تناوبی شدید-مقاومتی) بر SFRP5 و WNT5a سرمی و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلا به دیابت نوع 2 IR.UM.REC.1398.002 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطح اسپکسین سرم و شاخص مقاومت به انسولین مردان مبتلا به دیابت نوع 2 IR.UM.REC.1398.001 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای آثار نوروپروتکتیوی تجویز سیستمیک ویتامین B1 با N- استیل سیستئین بر دژنراسیون رتروگراد و آنتروگراد ناشی از قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی نر بالغ IR.UM.REC.1397.063 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۶
پایان‌نامه
اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر حافظه کاری، انعطاف پذیری شناختی، بازداری پاسخ و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان نارساخوان IR.UM.REC.1397.062 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.