English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی همدان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

اعتبارنامه
IR.UMSHA.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار ریاست دانشگاه فیزیولوژی و ورزش/دکترای تخصصی (PhD) رشید حیدری مقدم
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری آموزش بهداشت/دکترای تخصصی (PhD) سعید بشیریان
دبیر
مربی مشاور حقوقی دانشگاه فقه/کارشناسی ارشد سید نادر عقیلیان
حقوقدان
N/A رئیس دفتر نهاد رهبری دانشگاه سطح سه حوزوی/کارشناسی ارشد داوود خوش باور
روحانی
استاد عضو هیات علمی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) جلال پورالعجل
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار عضو هیات علمی بیهوشی/متخصص بالینی افشین فرهانچی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان جامعه شناسی/دکترای تخصصی (PhD) مهرداد نادری فر
نماینده جامعه
استاد عضو هیات علمی زنان و زایمان/متخصص بالینی صغری ربیعی
پژوهشگر
استاد رئیس مرکز تحقیقات بروسلوز بیماریهای عفونی و گرمسیری/متخصص بالینی فریبا کرامت
پژوهشگر
N/A کارشناس مدیریت دولتی/کارشناسی ارشد مریم عسگری نیا
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر اندانسترون وریدی بر میزان بی دردی پس ازعمل جراحی تانسیلکتومی اطفال: مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور IR.UMSHA.REC.1398.433 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی اثر مصرف سیگار و مواد مخدر بر شکست درمان در بیماران مبتلا به سل: یک مطالعه ساختارمند متاآنالیز IR.UMSHA.REC.1398.432 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه ی تأثیر تجویز وریدی پروپوفول و میدازولام بر میزان آرام بخشی حین بیحسی نخاعی در جراحی سزارین IR.UMSHA.REC.1398.431 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه اثر 30 میلی گرم دکسترومتورفان و پلاسبو خوراکی بر بی دردی بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان بعثت همدان IR.UMSHA.REC.1398.430 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه اثر روغن تخم کدوی cucorbita pepoو تامسولوسین به تنهایی بر کاهش علایم بالینی بزرگی خوش خیم پروستات IR.UMSHA.REC.1398.429 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر بکارگیری دست بند فشاری و برچسب فشاری در نقطه P6 بر شاخص های فیزیولوژیک و پیشگیری از تهوع و استفراغ بیماران پس از جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک IR.UMSHA.REC.1398.428 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
بررسی میزان آزادسازی تیتانیوم در محیط دهان از سیم های استیل ضد زنگ پوشش دار شده با تیتانیوم اکساید به روش لایه نشانی فاز بخار : یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده IR.UMSHA.REC.1398.427 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
تأثیر موسیقی بر نتایج آزمون بدون استرس جنین در مادران باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فاطمیه همدان در سال 1398 IR.UMSHA.REC.1398.426 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
تأثیر مصرف موضعی عصاره زرشک بر فعالیت های روزمره زندگی و کاهش درد بیماران آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی همدان - 1398 IR.UMSHA.REC.1398.425 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
تاثیر آموزش تن آرامی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ و کیفیت زندگی در زنان باردار IR.UMSHA.REC.1398.424 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
بررسی تاثیر انجام تمرینات ورزشی اسکوات بر خستگی و کیفیت زندگی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان IR.UMSHA.REC.1398.423 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر مشاوره حمایتی توسط ماما با و بدون طب فشاری بر تهوع و استفراغ زنان باردار مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان در سال 1398 IR.UMSHA.REC.1398.422 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی دانش، نگرش و عملکرد مادران دارای کودک 4-6 ساله مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان پیرامون پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان در سال IR.UMSHA.REC.1398.421 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی کارایی فرآیند US/UV/ZnO/PS در حذف رنگ AB 113 ازمحلول های آبی : مدل سازی براساس روش سطح پاسخ IR.UMSHA.REC.1398.420 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره آبی تشنه داری (Scrophularia striata)، رازک (Humulus lupulus (و فلفل سیاه (Piper nigrum) و ترکیبات لینالول، میرسن و لیمونن برپروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط آزمایشگاهی IR.UMSHA.REC.1398.419 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی تغییرات بیان miR-1825 و miR-21 و ژنهای هدف مربوطه ناشی از مواجهه دوز پایین پرتوگاما IR.UMSHA.REC.1398.418 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
اثرات حفاظتی لاواندولا افیسینالیس بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری و مکانیسم های احتمالی آن IR.UMSHA.REC.1398.417 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر همدان در سال 1398 IR.UMSHA.REC.1398.416 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
ارزشیابی برنامه آموزش تکمیلی حین ازدواج در استان همدان IR.UMSHA.REC.1398.415 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۱۹
طرح پژوهشی
بررسی روند آسیب های ناشی از سوانح و حوادث در کودکان زیر 5 سال استان همدان در طی سال های 95-87 IR.UMSHA.REC.1398.414 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.