کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اعتبارنامه
IR.USWR.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استاد رئیس دانشگاه فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) امیر مسعود عرب لودریچه
رئیس
استاد معاون تحقیقات و فناوری روانپزشک/دکترای تخصصی (PhD) محمد رضا خدایی اردکانی
دبیر
N/A مشاور رئیس دانشگاه حقوق - گرایش کیفری و جرم شناسی/دکترای تخصصی (PhD) سید هادی موسوی
حقوقدان
N/A معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری فقه و اصول/کارشناسی مرتضی عباسی
روحانی
دانشیار عضو هیئت علمی آمار زیستی/دکترای تخصصی (PhD) عنایت اله بخشی
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار عضو هیئت علمی پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی حمیرا سجادی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A مسئول کانون بازنشستگان مدیریت دولتی/کارشناسی ارشد علی تهرانی معتمد
نماینده جامعه
دانشیار مدیریت ارزیابی و توسعه تحقیقات روانپزشک/متخصص بالینی آمنه ستاره فروزان
پژوهشگر
دانشیار عضو هیئت علمی فیزیوتراپی/دکترای تخصصی (PhD) افسون نودهی مقدم
پژوهشگر
استادیار هیئت علمی علوم بهداشتی (تعیین کننده های اجتماعی سلامت)/دکترای تخصصی (PhD) زهرا جرجران شوشتری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
طراحی پروتکل مراقبت در منزل جهت بیماران مبتلا به سکته مغزی IR.USWR.REC.1398.009 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
طراحی و آزمون مدل ارتباطی عوامل خانوادگی و اجتماعی مرتبط با سلامت روان نوجوانان IR.USWR.REC.1398.008 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
اثر 6هفته تمرینات منتخب اصلاحی-عملکردی با و بدون فیدبک دیداری بر بیومکانیک پرش-فرود تک پا و دوپا، و عملکرد اندام تحتانی در زنان ورزشکار مبتلا به والگوس پویا زانو IR.USWR.REC.1398.007 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
طراحی و آزمون مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان سالمندان ایرانی مبتلا به دیابت IR.USWR.REC.1398.006 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
پایان‌نامه
مقایسه کنترل حرکتی ناحیه کمری لگنی، عملکرد و قدرت عضلات کف لگن بین زنان ورزشکار بازایمان طبیعی و سزارین IR.USWR.REC.1398.005 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
تدوین سناریوهای سیاستی در حوزه توانبخشی جسمی از طریق : برآورد نیاز، بازده سرمایه ، هزینه فایده، هزینه اثربخشی IR.USWR.REC.1398.004 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
تدوین سناریوهای سیاستی در حوز توانبخشی جسمی از طریق بررسی وضعیت دسترسی افراد دارای ناتوانی جسمی به خدمات توانبخشی و تدوین شاخصهای مطلوب خدمات توانبخشی جسمی در ایران IR.USWR.REC.1398.003 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
تبیین عوامل تسهیل کننده و باز دارنده پوشش همگانی خدمات توانبخشی در ایران IR.USWR.REC.1398.002 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۶
طرح پژوهشی
مطالعه تطبیقی سیاستگذاری توانبخشی در کشورهای منتخب IR.USWR.REC.1398.001 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
پایان‌نامه
اثر بخشی بازی درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب به همراه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر اضطراب، افسردگی، علائم درد و کارکرد اجرایی کودکان و نوجوان 9 تا 18 سال مبتلا به سرطان IR.USWR.REC.1397.172 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱
پایان‌نامه
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر در بین افراد بی خانمان مراجعه کننده به مددسراهای شهر تهران در سال 1397 IR.USWR.REC.1397.171 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
پایان‌نامه
تاثیر بار شناختی بر رمزگذاری معنایی اسم و فعل در بزرگسالان فارسی زبان دارای لکنت در مقایسه با همتایان بدون لکنت IR.USWR.REC.1397.170 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳
پایان‌نامه
ارتقای فرآیند مراقبت از بیماران ترومایی توسط کارکنان بخش اورژانس بیمارستان شهید رجائی شیراز IR.USWR.REC.1397.169 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳
پایان‌نامه
بررسی علل ژنتیکی در 20 خانواده مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک اتوزومی غالب به روش توالی یابی هدفمند (پنل) و نیز توالی یابی کل اگزوم برای بیمارانی که در آنان با روش توالی یابی هدفمند (پنل) جهشی یافت نشده است IR.USWR.REC.1397.168 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۰/۱۸
پایان‌نامه
طراحی و روانسنجی ابزار خشونت با سالمندان دارای ناتوانی مقیم خانه سالمندان IR.USWR.REC.1397.167 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۷/۲۰
پایان‌نامه
کاربرد معادلات برآوردگر تعمیم یافته در مدل بتا -دوجمله ای برای داده های طولی دوحالتی با بیش پراکنش در بیماران مبتلا به دیابت نوع2 IR.USWR.REC.1397.166 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
تبیین فرایند کیفیت زندگی جنسی در مردان بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر: طراحی مدل تجویزی IR.USWR.REC.1397.165 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
مقایسۀ حافظۀ صریح و حافظۀ ضمنی در حوزه های کلامی و حرکتی در کودکان دارای اختلال تکاملی زبان با همتایان طبیعی IR.USWR.REC.1397.164 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
بررسی ژنتیکی 10 خانواده ایرانی مبتلا به اسپاستیک پاراپلژی وراثتی (HSP) خالص / پیچیده با استفاده از تکنیک توالی یابی کل اگزوم (WES) IR.USWR.REC.1397.163 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پایان‌نامه
استفاده از تکنیک توالی یابی کل اگزوم جهت یافتن واریانت‌های ژنی عامل بیماری در پنج خانواده مبتلا به اسپاستیک پاراپلژی وراثتی IR.USWR.REC.1397.162 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.