English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

اعتبارنامه
IR.YUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه بیماری های عفونی گرمسیری/متخصص بالینی اورنگ ایلامی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری بهداشت حرفه ای/دکترای تخصصی (PhD) حسین ماری اریاد
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد جهانشیر هدایت نیا
حقوقدان
N/A مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فقه و حقوق/کارشناسی ارشد ابوالفضل ملاعلی
روحانی
دانشیار مدیر توسعه ی پژوهش و ارزیابی تحقیقات آمار و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی موسوی زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی/متخصص بالینی سید محمد رضا ربانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد سیده زهرا حسینی
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشکده بهداشت بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) سعادت پرهیزکار
پژوهشگر
استاد دبیر هیات جذب بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) هیبت الله صادقی منصورخانی
پژوهشگر
N/A کارشناس پژوهش مدیریت/کارشناسی ارشد سمیه کهن
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۶
پایان‌نامه
بررسی ومقایسه سطح سرمی ویتامین دی در بیماران باردار مبتلا به پره اکلامپسی مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع) در سال �1�3�9�6 و �1�3�9�7 IR.YUMS.REC.1398.097 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن دنایی(Daenensis thymus) بر آسیب کلیوی القاء شده توسط استامینوفن در موش صحرایی نر IR.YUMS.REC.1398.096 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی گیاه سلمک توت( Chenopodium foliosum Asch) بر سمیت¬ کبدی القاشده توسط سیکلوفسفامید در رت IR.YUMS.REC.1398.095 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
طرح پژوهشی
بررسی و مقایسه اثر سه کمپلکس بازشیف جدید کلرید، برمید و یدید روی بر تکثیر سلولهای سرطانی K562 IR.YUMS.REC.1398.094 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
بررسی جهش های ژن FAH در اطفال مبتلا به تیروزینمیای نوع یک شهر یاسوج IR.YUMS.REC.1398.093 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
مقایسه ویژگی های شخصیتی، حساسیت به محرک ، وتنظیم هیجانی بین بیماران مبتلا به آلرزیهای پوستی، بینی، تنفسی و افراد عادی IR.YUMS.REC.1398.092 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
بررسی اثر عصاره متانولی هلپه( توکریوم) بر قارچ های جدا شده از عفونت گوش خارجی در شهر یاسوج سال1398 IR.YUMS.REC.1398.091 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
ارزشیابی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با استانداردهای کشوری طی سالهای 90 -97 IR.YUMS.REC.1398.090 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر نانولیپوزوم‌های حاوی دو ترکیب متفورمین و ملاتونین بر وضعیت التهابی و آنتی‌اکسیدانی در بافت کبد موش‌های صحرایی کلستاتیک القا شده به روش مسدود نمودن مجرای صفراوی IR.YUMS.REC.1398.089 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
شیوع آنمی در بیماران سکته قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج در سال 1396 IR.YUMS.REC.1398.088 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی موارد ترومبوامبولی ریوی تشخیصی با انژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری در بیماران غیر محتمل دی دایمر مثبت مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد (ع)شهر یاسوج در سال 1396 IR.YUMS.REC.1398.087 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
عنوان طرح به فارسی : بررسی ارتباط شفقت به خود، تاب آوری و تنظیم هیجانی با شکایات روان تنی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.086 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۱۷
پایان‌نامه
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی یاسوج در مورد اصول بهداشت جیوه در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.085 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
شیوع آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنا ن نابارور مراجعه کننده به کلینیک زنان یاسوج در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.084 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
پایان‌نامه
بررسی تأثیر عصاره ی هیدروالکی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر سمیت کلیوی القا شده توسط سیس پلاتین در رت IR.YUMS.REC.1398.083 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
تعیین برخی عوامل محیطی و بیماری های زمینه ای موثربر بروز یا تکرار پنومونی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی شهید بهشتی امام سجاد و دکتر جلیل یاسوج، طی سال های 1397-1398 IR.YUMS.REC.1398.082 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۲۳
پایان‌نامه
بررسی نیاز های درمانی ارتودنسی با استفاده از شاخص نیاز به درمان در بیماران اورتودنسی کلینیک های دندانپزشکی شهر یاسوج IR.YUMS.REC.1398.081 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
طرح پژوهشی
حذف همزمانی فلزات سنگین (Hg2+ ، Cd2+ ، Ni2+ و Cu2+ ) از محلول های آبی با استفاده از پلیمر قالب یونی تثبیت شده بر روی نانو لوله کربنی چند دیواره مغناطیسی: مطالعات ایزوترمی، سینتیکی و ترمودینامیکی IR.YUMS.REC.1398.080 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
طرح پژوهشی
تعیین کمی رنگ ها در نمونه های غذایی توسط نانومواد فلزی بر اساس روش میکرواستخراج پخشی فاز جامد با استفاده از روش های کروماتوگرافی مایع و اسپکتروفتومتری IR.YUMS.REC.1398.079 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۵
طرح پژوهشی
پیش تغلیظ و اندازه گیری ملاتونین در عصاره متانولی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) با استفاده از میکرو استخراج فاز جامد ترکیب شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا IR.YUMS.REC.1398.078 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.