کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

اعتبارنامه
IR.YUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
دانشیار رئیس دانشگاه بیماری های عفونی گرمسیری/متخصص بالینی اورنگ ایلامی
رئیس
دانشیار معاون پژوهش و فناوری بهداشت حرفه ای/دکترای تخصصی (PhD) حسین ماری اریاد
دبیر
N/A کارشناس امور حقوقی دانشگاه حقوق عمومی/کارشناسی ارشد جهانشیر هدایت نیا
حقوقدان
N/A مسوول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه فقه و حقوق/کارشناسی ارشد ابوالفضل ملاعلی
روحانی
دانشیار مدیر توسعه ی پژوهش و ارزیابی تحقیقات آمار و اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) علی موسوی زاده
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار رئیس دانشکده پزشکی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی/متخصص بالینی سید محمد رضا ربانی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A ندارد مدیریت آموزشی/کارشناسی ارشد سیده زهرا حسینی
نماینده جامعه
دانشیار معاون آموزشی دانشکده بهداشت بهداشت باروری/دکترای تخصصی (PhD) سعادت پرهیزکار
پژوهشگر
استاد دبیر هیات جذب بیوشیمی/دکترای تخصصی (PhD) هیبت الله صادقی منصورخانی
پژوهشگر
استادیار مدیر اطلاع رسانی پژوهش روانشناسی سلامت/دکترای تخصصی (PhD) محمد ملکزاده
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۴
طرح پژوهشی
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی با نظارت مادران بر رفتارهای سلامت دهان و دندان دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر مادوان IR.YUMS.REC.1398.025 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
طرح پژوهشی
مطالعات سینتیکی، ایزوترمی و ترمودینامیک جذب برخی از رنگ های غذایی از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوذرات روی سولفید/مس سولفید تثبت شده بروی کربن نانوتیوپ: کاربرد طراحی آزمایش برای بهینه سازی فرآیند IR.YUMS.REC.1398.024 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی مراقبت مشارکتی بر وضعیت خستگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور IR.YUMS.REC.1398.023 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۲۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای ارتباط سطح سرمی سرب خون با فاکتورهای آزمایشگاهی و بالینی درروشهای مختلف مصرفی ( اپیوم خوراکی و استنشاقی) در مراکز ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. IR.YUMS.REC.1398.022 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
مقایسه پیامدهای دو روش باز و بسته عمل جراحی اکسزیون کیست پیلونیدال در بیمارستان شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.021 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین هوازی ومقاومتی بر کفایت دیالیز وکیفیت زندگی بیماران همودیالیزی IR.YUMS.REC.1398.020 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی تطبیقی تشخیص بالینی و پاراکلینیکی آپاندیسیت حاد در مراجعه کنندگان بیمارستان شهید بهشتی شهریاسوج در سال 1397 IR.YUMS.REC.1398.019 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
کاربرد روش میکرواستخراج فاز جامد پخشی برای آنالیز هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در نمونه های غذایی و آب آشامیدنی بوسیله نانومواد فلزی و کربن نانوتیوپ همراه با کروماتوگرافی مایع IR.YUMS.REC.1398.018 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی ارتباط ناامنی غذایی خانوار با عوارض بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر یاسوج در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.017 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۲۷
پایان‌نامه
تاثیر مداخله آموزشی تنظیم هیجان بر توانایی انجام کار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی IR.YUMS.REC.1398.016 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
تاثیر مراقبت خانواده محور بر خودکارآمدی و خستگی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب IR.YUMS.REC.1398.015 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی نسبی مرگ و میر و عوارض پس از ترخیص در بیماران بزرگسال مرخص شده از بخش ICU بیمارستان های اموزشی شهر یاسوج در نیمه دوم سال 1396 IR.YUMS.REC.1398.014 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
بررسی اثر مهار ژن های BMP4 و P21 با SiRNA کمپلکس شده با اگزوزوم بر مسیر پیام رسانی Wnt و تمایز سلولهای بنیادی عصبی BE(2) – M17 IR.YUMS.REC.1398.013 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
طرح پژوهشی
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی اندام هوایی سنبله کرک دار (Stachys pilifera. Benth) بر آسیب کبدی و کلیوی القاء شده توسط استامینوفن در موش صحرایی نر IR.YUMS.REC.1398.012 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۷
پایان‌نامه
بررسی فراوانی نسبی ژنهای مقاومت آمینوگلیکوزیدی و مقاومت به کارباپنم ها وتشکیل بیوفیلم در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جمع آوری شده از نمونه های بالینی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج وشهید محمدی بندرعباس در سال1397 IR.YUMS.REC.1398.011 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
طرح پژوهشی
ارزیابی جامع استقرار سیستم یکپارچه بهداشتی (سامانه سیب) در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بویراحمد در سال 1397 IR.YUMS.REC.1398.010 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۹/۱۷
پایان‌نامه
ارزیابی سطح رضایت مندی و عوامل موثر در پیش آگهی از دست دندان جدید در بیماران مراجعه کننده به کلینیکهای شهریاسوج درمقایسه با دست دندان قدیمی درسال �1�3�9�7 IR.YUMS.REC.1398.009 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۱۹
پایان‌نامه
شناسایی گونه های عامل ایجاد کننده لیشمانیوز جلدی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از روش PCR در سال 1397 IR.YUMS.REC.1398.008 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۱/۲۴
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رفلکسولوژی و ماساژ افلوراژ بر شدت خستگی و بیخوابی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس IR.YUMS.REC.1398.007 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۲/۴
پایان‌نامه
بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر قصد ترک مصرف قلیان در نوجوانان و جوانان ساکن شهر یاسوج در سال 1398 IR.YUMS.REC.1398.006 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.