English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زابل

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زابل

اعتبارنامه
IR.ZBMU.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشگاه نانو بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) هادی میرزایی
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه زنان/متخصص بالینی خدیجه رضایی کیخایی
دبیر
N/A مدیر سازمان ثبت احوال شهرستان زابل حقوق/کارشناسی ارشد محمد جواد منصور بستانی
حقوقدان
مربی سرپرست دفتر نهاد رهبری دانشگاه زابل و معاون نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی زابل و مدیر گروه معارف دان مذاهب اسلامی/کارشناسی عیسی باقری
روحانی
استادیار مدیر کل آموزش دانشگاه اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) مهدی افشاری
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
استادیار مدیر گروه اخلاق پزشکی نوزادان/فوق تخصص مهران حصارکی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A رئیس سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی ادبیات/کارشناسی عباس باقری
نماینده جامعه
استادیار عضو هیات علمی بیوتکنولوژی/دکترای تخصصی (PhD) غلامرضا باقری
پژوهشگر
مربی عضو هیات علمی پرستاری/کارشناسی ارشد خ شهدادی
پژوهشگر
N/A کارشناس مسوول پژوهش دانشگاه پژوهشی اجتماعی/کارشناسی محمود عنبری
کارشناس کمیته

مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مطالعه اثر حفاظتی روی بر پرارامترهای اسپرم و فاکتورهای بیوشیمیایی در رت های نر به دنبال تجویز خوراکی استامینوفن IR.ZBMU.REC.1398.093 ۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مقایسه دو روش آرام سازی عضلانی بنسون و موسیقی درمانی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور تحت ترانسفوزیون خون در مرکز بیماری های خاص شهرستان زابل در سال 1397 IR.ZBMU.REC.1398.092 ۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مقایسه اثر هسپریدین و کروسین بر فشار خون ایجاد شده به روش گاواژ چربی با استفاده از متد تهاجمی کاروتید IR.ZBMU.REC.1398.091 ۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی اثر آمبلی پرنین بر فشار خون القاشده به روش گاواژلیپید با استفاده از متد تهاجمی شریان کاروتید IR.ZBMU.REC.1398.090 ۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی سمیت حاد ترکیب آمبلی برنین در موش صحرایی IR.ZBMU.REC.1398.089 ۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
سنتز نانو ذرات روی توسط عصاره گیاه آکاسیا لوسینا و بررسی اثرات سیتوکسیک آن توسط متد mttو اثرات آن بر روی بیان ژنهای bakوbcl- 2رده سلولی mcf7 متد pcr IR.ZBMU.REC.1398.088 ۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مرور ساختار یافته مکانیسم عملکردی ماری جوانا و کوکائین IR.ZBMU.REC.1398.087 ۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مرور ساختار یافته مکانیسم عملکردی هروئین و ترامادل IR.ZBMU.REC.1398.086 ۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی اثرات سیتوتوکسیک و میزان بیان ژن های Caspase,bcl-2,bakالقا شده بر روی رده سلولی mcf-7توسط نانو ذرات مغناطیسی حاوی فولیک اسید و هیالورونیک اسید و داروی بار گذاری شده تاموکسفین IR.ZBMU.REC.1398.085 ۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مرور ساختار یافته مکانیسم عملکردی پروپوفول و میدازولام IR.ZBMU.REC.1398.084 ۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
مرور ساختار یافته مکانیسم عملکردی 3و4 متیلن دی اکسی مت آمفتامین و زولیپیدم IR.ZBMU.REC.1398.083 ۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی رفتاری و مولکولی اثرات رزوواستاتین بر روی تغییرات حافظه فضایی retentional ناشی از تجویز هیپوکامپی مهارگر پروتوئین کیناز ALLدر مدل ماز آبی موریس در موش صحرایی نر IR.ZBMU.REC.1398.082 ۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
طراحی و سنتز مطالعات داکینگ ترکیب جدید N- 4 - (4- بروموفنیل) تیازول -2 ایل -2-متیل- 5- اکسو (3و4و5- تری متوکسی فتیل ) – 1و4و5و6و7و8- اکسوهگزا هیدروکینولین حاوی استخلاف های مختلف در موقعیت 4 IR.ZBMU.REC.1398.081 ۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
طراحی و سنتز مشتقات دی هیدرو پیرید ینی 2- متوکسی فنیل 2- متیل – 5 اکسو- 4- 1- فنیل – (N7-H- پورین -6- ایل )1و4و5و6و7و8- هگزاهیدروکینولین 3-کربوکسامید و مطالعات داکینگ آنها IR.ZBMU.REC.1398.080 ۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
طراحی و سنتز مشتقات (2-متیل ,4-(4-نیتروفنیل )5- اکسو – ان ,1- دی فنیل -,1،4،5،6،7،8- هگزاهیدروکینولین – 3- کربوکسامید ) و مطالعات داکینگ آنها IR.ZBMU.REC.1398.079 ۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن های caspase,bcl-2,bak القا شده کمپلکس 8ضلعی پالادیوم حاوی لیگاند بی پیریدین و اسید فولیک و مقایسه آن با داروی سیس پلاتین IR.ZBMU.REC.1398.078 ۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی میزان بیان ژن های caspase,bcl-2,bakالقا شده کمپلکس 8ضلعی سیس پلاتین با اسید فولیک و مقایسه آن با داروی سیس پلاتین IR.ZBMU.REC.1398.077 ۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
سنتز و ارزیابی نانو ذرات مزومتخلخل سیلیکا بارگزاری شده با ایزوترتینوئین برای بهبود محلولیت IR.ZBMU.REC.1398.076 ۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
سنتز نانو ذرات نقره توسط عصاره اولئوکام رزین آنغوزه (ferula Assa- foetida) و بررسی خواص سایتو کسیکه آن توسط متد MTT و اثرات آن بر روی بیان ژن های bcl- 2,bak توسط متد pcr بر روی رده سلولی mcf- 7 IR.ZBMU.REC.1398.075 ۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۳
پایان‌نامه
بررسی تاثیر عامل دار شدن نانو ذرات مزو متخلخل سیلیکا در افزایش میزان بارگزاری ایزوترتینوئین برای بهبود محلولیت IR.ZBMU.REC.1398.074 ۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.