English

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

اعتبارنامه
IR.ZUMS.REC شناسه کمیته:
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تاریخ تصویب:
دانشگاهی/منطقه ای نوع کمیته:
۳ سال مدت اعتبارنامه:
فارسی     انگلیسی مشاهده اعتبارنامه:

اعضای کمیته

مرتبه علمی سمت دانشگاهی رشته/مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی/سمت تصویر
استادیار رئیس دانشگاه رادیولوژی/متخصص بالینی پرویز قزلباش
رئیس
دانشیار معاون تحقیقات و فناوری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی/دکترای تخصصی (PhD) علیرضا شغلی
دبیر
N/A کارشناس مسئول مدیریت امور حقوقی حقوق ow,wd/کارشناسی ارشد ناصر شهبازی
حقوقدان
N/A مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خارج فقه و اصول حوزوی/کارشناسی ارشد محرم علی شیر محمدی
روحانی
استادیار مدیرگروه آمار و اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی/دکترای تخصصی (PhD) رمضان فلاح
متخصص آمار/اپیدمیولوژی
دانشیار هئیت علمی آسیب شناسی/متخصص بالینی عبدالامیر فیضی
متخصص اخلاق پزشکی
N/A - جامعه شناسی/کارشناسی ارشد سید هادی علویون
نماینده جامعه
استاد رئیس پردیس خود گردان انگل شناسی گرایش بیولوژی مولکولی انگل ها/دکترای تخصصی (PhD) اصغر فضائلی
پژوهشگر
دانشیار هیئت علمی بیماریهای کلیه کودکان/فوق تخصص بهناز فلک افلاکی
پژوهشگر
N/A کارشناس کمیته اخلاق حقوق بین اللمل/کارشناسی ارشد پرستو راهنورد
کارشناس کمیته

مصوبات دارای کارآزمایی بالینی (برای مشاهده مشخصات کارآزمایی روی «جزئیات» کلیک فرمایید) مشاهده همه مصوبات

گواهی جزئیات تاریخ مصوبه / نوع عنوان کد مصوبه اخلاق /
کد IRCT
ردیف
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر افزودن داروی پیوگیلیتازون به رژیم درمانی بیماران وابسته به تریاک و وابسته به هروئین بر کیفیت زندگی و بازده درمان. IR.ZUMS.REC.1398.340
IRCT20190427043389N2
۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۸/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثرات درمانی لیورگل برنوروپاتی ناشی از داروهای شیمی درمانی(سیس پلاتین، اگزالی پلاتین و پکلی تاکسول) بیماران بستری در مرکز آموزش درمانی ولیعصر زنجان IR.ZUMS.REC.1398.339
IRCT20190427043389N3
۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
مقایسه تاثیر رب به و میوه آمله بر حجم باقیمانده معده و آسپیراسیون ریوی در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال 1398 IR.ZUMS.REC.1398.320
IRCT20191221045833N1
۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۷/۲۳
پایان‌نامه
تاثیرمکمل منیزیم برشاخص های بالینی و متابولیک درزنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله موسوی درسال98 IR.ZUMS.REC.1398.314
IRCT20200115046147N1
۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۶/۵
پایان‌نامه
مقایسه اثر موضعی بوپیواکائین، بوپیواکائین+ اپی نفرین و بوپیواکائین-دگزامتازون در کاهش درد پس از عمل جراحی دیسک مهره های کمری IR.ZUMS.REC.1398.219
IRCT20200214046488N1
۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۸
پایان‌نامه
اثربخشی تحریک جریان مستقیم فرا جمجمه‌ای (tDCS) بر ارتباطات کارکردی، یادگیری حرکتی، کارکردهای شناختی و افسردگی بیماران سکته مغزی ایسکمیک: کارآزمایی بالینی دو سرکور IR.ZUMS.REC.1398.208
IRCT20190927044895N1
۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۵/۸
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای ژل پلیمری مخاط چسب از کربومر و هیدروکسی پروپیل سلولز حاوی کلرهگزیدین %2/0 و محلول کلرهگزیدین %2/0 متداول در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه IR.ZUMS.REC.1398.200
IRCT20101211005363N14
۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه اثر افدرین و اندانسترون در پیشگیری از هیپوتانسیون بعد از بی حسی اسپاینال در بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان آیت اله موسوی زنجان در سال79 IR.ZUMS.REC.1398.179
IRCT20160818029414N5
۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
مقایسه ی اثر بی دردی منیزیم سولفات و گاباپنتین بر درد پس از عمل در بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان در سال 98 IR.ZUMS.REC.1398.178
IRCT20160818029414N6
۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۱۸
پایان‌نامه
بررسی تاثیر انجام ورزش های دست بر اندکس های کارکردی استئوآرتریت دست در بیماران مبتلا به استئوآرتریت دست IR.ZUMS.REC.1398.155
IRCT20190715044220N1
۱۰
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۴/۴
پایان‌نامه
اثربخشی TDCS در درمان دانش آموزان مبتلا به اعتیاد به اینترنت IR.ZUMS.REC.1398.115
IRCT20190115042363N2
۱۱
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۱
پایان‌نامه
اثر تمرینات ثبات دهنده مرکزی عضلات کمری در بیماران مبتلا به تب مالت دارای کمردرد حاد IR.ZUMS.REC.1398.093
IRCT20190225042842N1
۱۲
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۱
پایان‌نامه
بررسی تاثیر ضد تعریقی با استفاده از اسپری ترکیبی عصاره سه گیاه مریم گلی، مورد و دم اسب IR.ZUMS.REC.1398.080
IRCT20190904044695N1
۱۳
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۱
پایان‌نامه
مقایسه اثر دولوگستین و ایمی پرامین در بهبودی اسهال بیماران سرپایی با سندرم روده تحریک پذیر با غالبیت اسهال IR.ZUMS.REC.1398.074
IRCT20190703044084N1
۱۴
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۱
پایان‌نامه
بررسی اثر افزودن پیوگیلیتازون به رژیم درمانی بیماران وابسته به متامفتامین بر کیفیت زندگی و بازده درمان. IR.ZUMS.REC.1398.073
IRCT20190427043389N1
۱۵
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۲۱
پایان‌نامه
بررسی مقایسه ای تاثیر پروپوفول با کتورولاک در بهبود درد بیماران مبتلا به رنال کولیک مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ایت الله موسوی زنجان IR.ZUMS.REC.1398.070
IRCT20180124038488N1
۱۶
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۳/۱
پایان‌نامه
بررسی تأثیر درمان امپاگلیفلوزین بر تغییرات سطح اریتروپوئتین سرمی ، اندکس‌های هماتوپوئتیک و تغییرات سودمند کوتاه مدت شاخص‌های اکوکاردیوگرافیک در بیماران دیابت نوع 2 مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی IR.ZUMS.REC.1398.062
IRCT20190806044451N1
۱۷
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
مقایسۀ اثربخشی فراشناخت درمانی گروهی ودرمان شناختی ـ رفتاری گروهی در کاهش علائم و عوامل فراشناختی اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان: یک کارآزمایی بالینی دو سوکور. IR.ZUMS.REC.1398.036
IRCT20190518043626N1
۱۸
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۸/۲/۱۷
پایان‌نامه
بررسی تاثیر فشار مثبت انتهای بازدم بر روی اندکس کلاپس ژوگولار داخلی در بیماران متصل به دستگاه ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه IR.ZUMS.REC.1398.025
IRCT20101211005363N13
۱۹
فارسی
انگلیسی
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
پایان‌نامه
بررسی اثرات داروی امپاگلوفلوزین بر روی نشانگر های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با درگیری عروق کرونر در زنجان در سال 1397-98 IR.ZUMS.REC.1397.347
IRCT20190412043247N1
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.