مصوبات

مصوبات
۲۴ مورد یافت شده مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش
گواهی انگلیسی گواهی فارسی جزئیات تاریخ تصویب نوع مجری عنوان مصوب در کمیته اخلاق کد مصوبه اخلاق ردیف
۱۳۹۷/۱/۲۱ طرحنامه محسن اسلامی ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر بافت تخمدان، اختلالات هورمونی و مقاومت انسولینی ایجاد شده در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک دانشگاه علوم پزشکی قم IR.MUQ.REC.1397.001 ۱
۱۳۹۷/۱/۲۱ پایان نامه احمد کچویی بررسی عوامل موثر بر دقت تشخیص بالینی قبل از جراحی در بیماران مبتلا به شکم حاد جراحی شده در بیمارستان شهید بهشتی از ابتدای سال 1394 لغایت 1396 دانشگاه علوم پزشکی قم IR.MUQ.REC.1397.002 ۲
۱۳۹۷/۱/۲۱ طرحنامه محمد خندان ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی قم IR.MUQ.REC.1397.003 ۳
۱۳۹۷/۱/۲۱ طرحنامه میثم حسینی امیری بررسی ارتباط نمره افسردگی پس از زایمان با سلامت معنوی و دینداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت دانشگاه‌ علوم پزشکی قم در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی قم IR.MUQ.REC.1397.004 ۴
۱۳۹۷/۱/۲۱ پایان نامه نازیلا نجاری ارزیابی آگاهی، عملکرد و رضایتمندی دندانپزشکان از سیستم های ایمپلنت مورد استفاده استفاده و بررسی علت شکست سیستم ها از دیدگاه آنها در شهر قم در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی قم IR.MUQ.REC.1397.005 ۵
۱۳۹۷/۱/۲۲ طرحنامه سید ضیا ء طباطبایی بررسی عملکرد خانواده و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:مقطع متوسطه اول شهر رفسنجان سال97-1396 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.001 ۶
۱۳۹۷/۱/۲۲ طرحنامه محمد رضا میرزایی مطالعه میزان فراوانی و نوع ریزحذف های کروموزوم Y در مردان نابارور مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان مرادی شهرستان رفسنجان در مقایسه با مردان بارور، یک مطالعه مورد-شاهدی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.002 ۷
۱۳۹۷/۱/۲۲ طرحنامه علی اسماعیلی ندیمی ارزیابی آلودگی به آفلاتوکسین در پسته صادر شده از ایران به اتحادیه اروپا در سالهای 2013 تا 2017 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.003 ۸
۱۳۹۷/۱/۲۲ طرحنامه یاسر سلیم آبادی بررسی میزان آگاهی و نگرش قصابان شهر رفسنجان نسبت به تب مالت در سال 97-1396 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.004 ۹
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه محمدرضا شفیع پور بررسی شیوع کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان علی بن ابی طالب رفسنجان در نیمه ی دوم سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.018 ۱۰
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه میترا عباسی فرد بررسی سطح پروفایل لیپید در بیماران مبتلا به لوپوس مراجعه‌کننده به کلینیک روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از مهر 1394 لغایت شهریور 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.017 ۱۱
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه امیر مقدم احمدی بررسی وضعیت شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس شهر رفسنجان با تست مونترآل و MMSE در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.016 ۱۲
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه علیرضا قاضی زاده بررسی فراوانی کمبود اسید فولیک و ویتامین ب12 در بیماران با انفارکتوس میوکارد بستری شده در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در شش ماهه‌ی اول سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.015 ۱۳
۱۳۹۷/۱/۲۹ پایان نامه زیبا شعبانی بررسی الگوی مصرف وانکومایسین در بیماران بستری بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان طی سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.014 ۱۴
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه سید محسن موسوی فرد مطالعه ی اپیدمیولوژیک آنفولانزای H1N1 در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال های 1395-1394 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.013 ۱۵
۱۳۹۷/۱/۲۷ طرحنامه علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره صمغ گیاه پسته و بنه بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از اثر سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.006 ۱۶
۱۳۹۷/۱/۲۷ طرحنامه سید محسن موسوی فرد بررسی فراوانی عوارض بروسلوز و ارتباط آن با ESR وCRP در بیماران مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) و مراکز بهداشت شهرستان رفسنجان در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.007 ۱۷
۱۳۹۷/۱/۲۷ طرحنامه علیرضا خوشدل مطالعه اثر عصاره مغز پسته واریته اکبری بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرمی ناشی از سیسپلاتین در موش صحرایی نر نژاد ویستار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.008 ۱۸
۱۳۹۷/۱/۲۷ طرحنامه رضا وزیری نژاد مطالعه میزان بروز، الگوی مکانی و زمانی بیماری سل در استان کرمان طی سال‌های 1395-1390 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.009 ۱۹
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه احمدرضا صیادی بررسی تأثیر آموزش روان‌شناختی همراه با آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر افسردگی، اضطراب استرس ، سطح سرمی کورتیزول و میزان هموگلوبین A1C بیماران دیابتی تیپ دو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.019 ۲۰
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه مریم مرتضوی لاهیجانی بررسی سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی زنان شهرستان رفسنجان در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.011 ۲۱
۱۳۹۷/۱/۲۹ طرحنامه علیرضا نظری بررسی نسبت جنسیتی فرزندان کارکنان شاغل در اتاق عمل بیمارستان‌های دانشگاهی استان کرمان در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.012 ۲۲
۱۳۹۷/۱/۲۲ طرحنامه محمد امین جلالی تأثیر نوع شکار (Agonoscena pistaciae و Aphis gossypii) بر میزان تغذیه، بیولوژی و تولید مثل کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.005 ۲۳
۱۳۹۷/۱/۲۹ پایان نامه طیبه نگاهبان بنایی بررسی تاثیر تکنیک فعال چرخه ی تنفسی بر میزان گازهای خون شریانی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بستری در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان IR.RUMS.REC.1397.010 ۲۴

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.