مصوبات

مصوبات
مصوبات کمیته های اخلاق در پژوهش
جزئیات گواهی انگلیسی گواهی فارسی تاریخ تصویب / نوع مجری عنوان انگلیسی عنوان فارسی کد مصوبه اخلاق / کمیته ردیف
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۷
پایان‌نامه
حسین ماجدی اردکانی A study of the predicting factors of the non compliance based on the fear of ineffectiveness of analgesics in chronic pain patients referred to Imam Khomeini Hospital in 1397 بررسی فاکتور های پیشگویی کننده عدم پذیرش درمان براساس نگرانی از عدم تاثیر داروها در بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک درد بیمارستان امام خمینی در سال 1397 IR.TUMS.IKHC.REC.1397.154
مجتمع بیمارستانی امام خمینی ره- دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۷
پایان‌نامه
هادی هادوی قاسم ابادی The Evaluation of the Effect of Helicobacter pylori Infection on postoperative Complications of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با فراوانی عوارض بعد از عمل اسلیو گاسترکتومی در بیمارستان باهنر کرمان در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ IR.KMU.AH.REC.1397.053
مرکز آموزشی درمانی افضلی پور- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
طرح پژوهشی
سید حامد حسینی Bioequivalence study of mirtazapine from Remeron® tablets after single oral dosing مطالعه بررسی هم ارزی زیستی تک دز خوراکی قرص میرتازپین تولید داخل با نمونه خارجی IR.TUMS.VCR.REC.1397.419
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
طرح پژوهشی
بابک نگاهداری DNA Vaccine contaning of common colorectal antigens and assessment its therapeutic DNAواکسن متشکل از آنتی ژن های شایع سرطان کولورکتال و بررسی درمانی IR.TUMS.VCR.REC.1397.414
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
سیدابوالقاسم مرتضوی Evaluation of Incidence of early deep vein thrombosis and predisposing factors in patients undergoing spine surgery with measurement of D-dimer and Color Doppler Ultrasonography in Department of Neurosurgery, Sina Hospital, TUMS, Tehran, Iran 2018-2020 بررسی میزان بروز ترومبوز وریدی عمقی اندام های تحتانی (DVT) زودرس متعاقب اعمال جراحی ستون فقرات و عوامل موثر بر آن با استفاده از تست سنجش D-Dimer و سونوگرافی کالر داپلر وریدهای عمقی اندام های تحتانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سینا در سال های 1397-1399. IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.447
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
مرتضی فقیه جویباری Evaluation of predictive factors in outcome of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage(ICH) بررسی عوامل موثر بر بهبودی بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزی (ICH)خودبخودی در بیمارستان شریعتی بین سالهای 1395 تا 1398 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.446
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
هادی احمدی آملی comparison of quality of life in patient with single and double stapler ileoanal pouch in sina and imam khomeini hospital مقایسه کیفیت زندگی در بیماران با پاچ ایلئوآنال یک و دو استپلری در بیمارستان های سینا و امام خمینی (ره) IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.445
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
حمیدرضا فاتح Comparison of the efficacy of steroid injection via proximal and distal approach on the symptoms and function in patients with mild and moderate Carpat Tunnel Syndrome مقایسه اثربخشی تزریق استرویٔید به دو روش پروگزیمال و دیستال بر علایٔم و عملکرد مبتلایان به سندرم تونل کارپال خفیف و متوسط IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.444
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
جواد میکائیلی Comparison of demographic characteristics, clinical findings and response to treatment of Achalasia patients with a positive history of achalasia in the first and second degree with achalasia patients without positive family history in patients referred to Shariati Hospital in Tehran مقایسه خصوصیات دموگرافیک،علایم بالینی وپاسخ به درمان بیماران آشالازی دارای سابقه آشالازی مثبت در خانواده درجه اول ودوم با بیماران آشالازی بدون سابقه خانوادگی مثبت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.443
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
باقر لاریجانی Explanation the code of ethical considerations in general dentistry , designing and Psychometric Properties of Instrument for assessing the Dental Practitioner's attitude towards ethical codes تدوین کدهای اخلاق در دندانپزشکی عمومی ، طراحی ابزار سنجش نگرش دندانپزشکان به کدهای اخلاقی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.442
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۰
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
اردشیر شیخ آزادی Estimate the length of the height on the dimensions of the hand And the remainder of the effect of Iranian adults living in Tehran In 1397 تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقیمانده از دست (هندپرینت) در بالغین ایرانی مقیم شهر تهران در سال 1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.441
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
وجیهه آقاملایی evaluation of innovated psychoanalysis test of Alzheimer's Disease Integrated Cognition and its survey on Alzheimers Disease patients in Roozbeh Hospital in 2018 and 2019 ارزیابی تست ابداعی روان سنجی شناخت یکپارچه بیماری آلزایمر (Alzheimer's Disease Integrated Cognition (ADIC)) و بررسی آن در بیماران آلزایمری مراجعه کننده به بیمارستان روزبه در سال 97 و 98 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.440
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
نرگس قندی The evaluation of the necessity of implementation of components of patient-physician communication skills based on Calgary-Cambridge guidelines, from the point of view of patients referred to the dermatology clinics of three educational hospitals in Tehran, affiliated to Tehran, Iran and Shahid Beheshti Medical Sciences Universities (Razi, Rasool Akram (PBUH) and Shohada Tajrish (years 1397- 1398). بررسی ضرورت اجرا ی اجزا مهارتهای برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار بر اساس راهنمای کالگری- کمبریج، از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست سه مرکز بیمارستانی آموزشی شهر تهران وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی ( رازی، حضرت رسول اکرم (ص) و شهدای تجریش) سال -98-97 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.439
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
طرح پژوهشی
زینت حتمی Effectiveness of melatonin therapy among elevated -hypertensive individuals: A multi center triple blinded randomized controlled trial کارازمایی بالینی چند مرکزی بررسی اثرات ملاتونینی خوراکی در بیماران با فشار خون افزایش یافته IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.438
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۴
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
مریم نسیمی The relationship between Adalimumab and Etanercept response to BMI, Waist circumference (WC) and severity index in patients with psoriasis بررسی ارتباط میزان پاسخ دهی به داروهای Adalimumab و Etanercept با شاخص توده بدنی(BMI) ،دور کمر(WC) و شاخص شدت بیماری در بیماران مبتلا به پسوریاریس IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.437
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۵
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
طرح پژوهشی
وحید چنگیزی Comparative study of GAD(generalized anxiety disorder) patients treatment with sertraline drugs and cognitive behaviore therapy : it's correlation with clinical results and samptoms severity. بررسی اثربخشی درمان داروئی(سرترآلین) و مشاوره ای در بیماران GAD(generalized anxiety disorder) Fبا استفاده از MRS IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.436
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۶
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
مریم ابوالحسنی Evaluation of the effect of 8 weeks craniocervical stretching and strengthening exercises on the headache pattern in women with migraine بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات کششی و قدرتی کرانیوسرویکال بر روی الگوی سردرد در زنان مبتلا به میگرن IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.435
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۷
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
فرساد ایمانی Associatiom between anthropometry and incidence of low back pain of spinal anesthesia in elective and emergency surgery in sina hospital تعیین رابطه ی آنتروپومتری بدن ( سنجش قد ، وزن ، شاخص توده بدن ) با بروز کمردرد پس از آنستزی اسپاینال در اعمال جراحی الکتیو و اورژانس در بیمارستان سینا در سال 97 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.434
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۸
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
محمد رضا خاجوی Infraclavicular Sonography Guaided Nerve Block in Semi Sitting and Supine Positions in Upper Limb Surgeries , Comparison of Feasibility and Efficacy Study مقایسه آسانی انجام و میزان موفقیت بلوک عصبی اینفراکلاویکولار با استفاده از گاید سونوگرافی در وضعیت های نیمه نشسته و خوابیده در جراحی های اندام فوقانی IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.433
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹
آنلاین
PDF
آنلاین
PDF
۱۳۹۷/۶/۲۶
پایان‌نامه
آزیتا خیلتاش Evaluation of knowledge and attitude about breast self examination among women in South Tehran health care centers تعیین آگاهی و نگرش زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهری منطقه جنوب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با خودآزمایی پستان و عوامل موثر بر آن در سال1397 IR.TUMS.MEDICINE.REC.1397.432
دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۰

تعداد در صفحه:  

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@hbi.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.