English

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جزئیات طرح پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مصوبه اخلاق
IR.RUMS.REC.1397.005 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
تأثیر نوع شکار (Agonoscena pistaciae و Aphis gossypii) بر میزان تغذیه، بیولوژی و تولید مثل کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی عنوان فارسی:
، Effect of prey supply on the food consumption, biology and reproduction of Coccinella septempunctata under laboratory conditions عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۱/۲۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۷۰۰۵ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
محمد امین جلالی نام کامل فارسی:
Mohammad Amin Jalali نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.