English

جزئیات طرح پژوهشی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جزئیات طرح پژوهشی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مصوبه اخلاق
IR.SBMU.RETECH.REC.1399.106 کد مصوبه اخلاق:
کمیته اخلاق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارزیابی شده در:
۱۳۹۹/۲/۲۷ تاریخ تصویب:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات طرح پژوهشی
طرح پژوهشی نوع:
بررسی تاثیر جهش های ژنوم ویروس کوید-19 در برهمکنش این ویروس با میزبان انسانی عنوان فارسی:
Evaluation of SARS-Cov-2 genome mutations on its interaction with human host. عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۹/۱/۱۷ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۲۳۱۵۷ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات محقق اصلی
حمید قائدی نام کامل فارسی:
Hamid Ghaedi نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.