English

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز

جزئیات پایان‌نامه - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز
مصوبه اخلاق
IR.IAU.SHIRAZ.REC.1397.002 کد اخلاق مصوبه:
کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز ارزیابی شده در:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه فارسی:
گواهی آنلاین     گواهی PDF مصوبه انگلیسی:
مشخصات پایان‌نامه
پایان‌نامه نوع:
تاثیر پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس بر روی سرطان سینه موش در شرایط Invivo و Invitro عنوان فارسی:
Effect of Bacillus thuringiensis parasporin on mice breast cancer in Invitro and Invivo condition عنوان انگلیسی:
تصویب علمی
۱۳۹۷/۴/۱۱ تاریخ تصویب طرح در کمیته/شورای علمی:
۹۱۰۶۰۴۷۰۲ شماره طرح در سامانه دانشگاه (کد پژوهشی):
مشخصات استاد راهنما
الهام معظمیان نام کامل فارسی:
Elham Moazamian نام کامل انگلیسی:
مشخصات دانشجو
شکوفه بی آزار نام کامل فارسی:
Shekufe Biazar نام کامل انگلیسی:

تماس با ما

تلفن: ۸۱۴۵۵۶۱۸-۰۲۱
ایمیل: ethics@behdasht.gov.ir
گذاشتن پیغام: فرم

تهران- شهرک قدس (غرب)- بین فلامک جنوبی و زرافشان، خیابان سیمای ایران- ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، بلوک A، طبقه سیزدهم

آمار وب سایت

توجه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق کمیته ملی اخلاق معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هرگونه استفاده از محتوای این سایت با ذکر منبع بلامانع است. ارجاع به طرح‌های پژوهشی و پایان‌ها باید قالب استاندارد علمی انجام شود.